Pondelok 13.01.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Doma je doma (Legenda o zakliatom meste)

1:25

V škole Ducha (Max Kašparů: Vyrezali sme Krista z obrazu sviatkov)

2:00

Spojení oceánom

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Katolicizmus (4) / Jediná pýcha našej padnutej prirodzenosti: Mária, Matka Božia

4:20

Svedectvo

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:05

Biblia: Život Ježiša (5)

7:00

Svätá omša

7:38

Týždeň s... (Farnosť Liptovský Ondrej)

7:45

Ruženec / Radostný ruženec.

8:20

Brat František (Vstal z mŕtvych)

8:55

Medzi nebom a zemou

9:40

Duchovná poradňa (Ján Buc: Ohrozenie na ceste života)

10:10

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Moja misia - magazín

11:30

Bangladéš - týždenné ľubostné listy

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Slovo v obraze / Krst Ježiša Krista

13:08

Kulmenie (Pavol Danko: Chrámy Kanady)

13:30

Spolu (Pastier)

13:55

Večerná univerzita / Autor: P.Anselm Grün OSB

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Max Kašparů: Vrátiť zmysel slovu láska)

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Vstúpiť do samoty)

18:35

Brat František (Vstal z mŕtvych)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Krátke správy

20:15

Prečo, otče? (NIKTO SA O MŇA SKUTOČNE NEZAUJÍMA)

20:30

V Samárii pri studni (Rok Božieho slova je výzva pre Slovensko)

22:00

Pokiaľ dýcham, dúfam

22:30

Serra: Stále vpred, nikdy späť (4/5) / Svätá misia

23:00

Peter medzi nami

23:15

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Horoskopy, astrológia a kresťanská viera)

23:45

Z prameňa

Utorok 14.01.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Moja misia - magazín

0:50

Bangladéš - týždenné ľubostné listy

1:20

Svedectvo

1:25

Chvály

2:05

Svedectvo

2:15

Duchovná poradňa (Ján Buc: Ohrozenie na ceste života)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večerná univerzita

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Svedectvo

8:20

Brat František (Sviatosť birmovania)

9:00

Katolicizmus (4) / Jediná pýcha našej padnutej prirodzenosti: Mária, Matka Božia

9:55

Svedectvo

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

11:00

Doma je doma (Vstúpiť do samoty)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Spojení oceánom

13:30

Poltónklub (MADAMEBUJNA)

14:30

LUXáreň

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

Serra: Stále vpred, nikdy späť (5/5) / Duše ohňa

17:00

Peter medzi nami

17:30

Doma je doma (slová a SLOVÁ)

18:35

Brat František (Sviatosť birmovania)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Juraj Vittek: Telo, duša, duch, rovnocennosť náboženstiev?)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Kríž či meč?

22:15

Medzi nebom a zemou

23:00

Eucharistické zázraky

23:15

Prieplav Božieho priania

Streda 15.01.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Vstúpiť do samoty)

1:20

Poltónklub (MADAMEBUJNA)

2:20

vKontexte (Juraj Vittek: Telo, duša, duch, rovnocennosť náboženstiev?)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Akatist

4:00

Katechéza

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:20

Brat František (Veselé melódie)

9:05

Krátke správy

9:15

Generálna audiencia

10:20

Serra: Stále vpred, nikdy späť (5/5) / Duše ohňa

11:00

Doma je doma (slová a SLOVÁ)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

Kríž či meč?

14:00

vKontexte (Juraj Vittek: Telo, duša, duch, rovnocennosť náboženstiev?)

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Eucharistické zázraky

16:30

Sierra Leona: Odpustenie

17:00

Klbko - o sviatostiach (3)

17:30

Doma je doma (4. Božie prikázanie)

18:35

Brat František (Veselé melódie)

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Fundamenty (Tridentská omša)

21:30

Jeden na jedného (Žijeme v bezpečnom svete?)

21:45

Peter medzi nami

22:00

Svedectvo

22:05

Taizé

22:45

Svedectvo

22:55

Katechéza

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa

Štvrtok 16.01.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (slová a SLOVÁ)

1:20

V Samárii pri studni (Rok Božieho slova je výzva pre Slovensko)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Svedectvo

3:25

Taizé

4:05

Svedectvo

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Prehľad katolíckych periodík

8:20

Brat František (Sviatosti)

9:10

Sierra Leona: Odpustenie

9:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:35

Peter medzi nami

11:00

Doma je doma (4. Božie prikázanie)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:00

Svedectvo

13:05

Taizé

13:45

Svedectvo

13:55

Medzi nebom a zemou

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:30

Večera u Slováka (2. nedeľa v Cezročnom období)

17:00

Iba škola (Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča)

17:15

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Doma je doma (Prečo je dobré nežiť vieru sám)

18:35

Brat František (Sviatosti)

19:25

Ruženec / Radostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Hudobné pódium (Zbor Všetkých svätých z Užhorodu)

21:50

Jim Caviezel: Pavol, apoštol Krista

22:10

Jeden na jedného (Žijeme v bezpečnom svete?)

22:25

Slovo v obraze (Krst Ježiša Krista)

22:35

Katechéza

22:55

Nová kvalita života

23:10

V škole Ducha (Max Kašparů: Vrátiť zmysel slovu láska)

23:45

Z prameňa

Piatok 17.01.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (4. Božie prikázanie)

1:20

Večerná univerzita

2:15

Svedectvo

2:20

Večera u Slováka (2. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo v obraze (Krst Ježiša Krista)

4:07

Eucharistické zázraky

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Pozvánka

8:20

Brat František ( Krížová cesta)

9:00

Gréckokatolícky magazín

9:15

Slovo v obraze (Krst Ježiša Krista)

9:25

Peter medzi nami

9:40

Iba škola (Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

11:00

Doma je doma (Prečo je dobré nežiť vieru sám)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Fundamenty (Tridentská omša)

13:55

Duchovná poradňa (Ján Buc: Ohrozenie na ceste života)

14:25

Jeden na jedného (Žijeme v bezpečnom svete?)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nová kvalita života

16:25

Vzťahy (Božia logika)

16:55

Prehľad katolíckych periodík

17:00

Kulmenie (Pali Danko: Púť za Jozefom)

17:15

Prečo, otče? (NIKTO SA O MŇA SKUTOČNE NEZAUJÍMA)

17:30

Moja misia - magazín

18:35

Brat František (Krížová cesta)

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Dôkaz viery: Páter Pio

21:30

Spojení oceánom

22:00

LUXáreň

22:30

Serra: Stále vpred, nikdy späť (5/5) / Duše ohňa

23:00

Katechéza

23:15

Večera u Slováka (2. nedeľa v Cezročnom období)

23:45

Z prameňa

Sobota 18.01.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Fundamenty (Tridentská omša)

1:20

Vaticano

1:50

Prehľad katolíckych periodík

1:55

Vzťahy (Božia logika)

2:20

V škole Ducha (Max Kašparů: Vrátiť zmysel slovu láska)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Hudobné pódium (Zbor Všetkých svätých z Užhorodu)

4:00

Jim Caviezel: Pavol, apoštol Krista

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Ruženec / Radostný ruženec.

7:35

Loretánske litánie

7:50

Krátke správy

8:05

Klbko - o sviatostiach (3)

8:30

Prehľad katolíckych periodík

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Večerná univerzita

10:05

Krátke správy

10:15

Vzťahy (Božia logika)

10:45

Prečo, otče? (NIKTO SA O MŇA SKUTOČNE NEZAUJÍMA)

11:00

Kríž či meč?

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Spojení oceánom

13:30

Večera u Slováka (2. nedeľa v Cezročnom období)

14:00

Akatist

14:40

Loretánske litánie

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Generálna audiencia

16:40

Nová kvalita života

17:00

LUXáreň

17:30

Dôkaz viery: Páter Pio

18:35

Klbko - o sviatostiach (3)

19:00

fa -TAL

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Návrat Don Camilla (2/5)

22:15

Kulmenie (Pali Danko: Púť za Jozefom)

22:30

Sierra Leona: Odpustenie

23:00

Vaticano

23:30

Večera u Slováka (2. nedeľa v Cezročnom období)

Nedeľa 19.01.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Taizé

1:10

Svedectvo

1:20

Kríž či meč?

2:15

Svedectvo

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:36

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - o sviatostiach (4)

8:25

Slovo v obraze (Evanjelisti)

8:40

Gréckokatolícky magazín

9:00

LUXáreň

9:30

Svätá omša z Bratislavy

10:50

Serra: Stále vpred, nikdy späť (5/5) / Duše ohňa

11:15

Eucharistické zázraky

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:25

V Samárii pri studni (Rok Božieho slova je výzva pre Slovensko)

14:00

fa -TAL

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Z javora

16:40

Návrat Don Camilla (2/5)

18:35

Klbko - o sviatostiach (4)

19:00

Katechéza

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Quo vadis (Vykvitni v pravde)

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Kríž či meč?

22:45

Jeden na jedného (Žijeme v bezpečnom svete?)

23:00

Večerná univerzita