Pondelok 20.01.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Doma je doma (Prečo je dobré nežiť vieru sám)

1:25

V škole Ducha

2:00

Z javora

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (Tridentská omša)

4:20

Svedectvo

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:38

Týždeň s... (Farnosť Remetské Hámre)

7:45

Ruženec / Radostný ruženec.

8:20

Brat František (Si jedinečný)

8:55

Medzi nebom a zemou

9:40

Quo vadis (Vykvitni v pravde)

10:10

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Moja misia - magazín (Tanzánia - Sme statoční)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Slovo v obraze / Evanjelisti

13:08

Kulmenie (Pali Danko: Púť za Jozefom)

13:30

Iba škola (Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča)

13:55

Večerná univerzita (Štepán Smolen: Buď, kde si)

14:45

Voda je život

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Svätá Alžbeta otvára brány)

18:35

Brat František (Si jedinečný)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Krátke správy

20:15

Prečo, otče? (JE NEBO LEN PRE VERIACICH?)

20:30

V Samárii pri studni (Kresťan a emócie)

22:00

Serra: Stále vpred, nikdy späť (5/5) / Duše ohňa

22:30

Sierra Leona: Odpustenie

23:00

Peter medzi nami

23:15

vKontexte (Juraj Vittek: Telo, duša, duch, rovnocennosť náboženstiev?)

23:45

Z prameňa

Utorok 21.01.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Moja misia - magazín (Tanzánia - Sme statoční)

1:20

Svedectvo

1:25

Taizé

2:05

Svedectvo

2:15

Quo vadis (Vykvitni v pravde)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večerná univerzita (Štepán Smolen: Buď, kde si)

4:10

Voda je život

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Svedectvo

8:20

Dobrodružstvá chrobáčikov (1)

9:00

Fundamenty (Tridentská omša)

9:55

Svedectvo

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

11:00

Doma je doma (Svätá Alžbeta otvára brány)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Z javora

13:30

Hudobné pódium / Zbor Všetkých svätých z Užhorodu

14:10

Jim Caviezel: Pavol, apoštol Krista

14:30

LUXáreň

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

Si jedna z nás

17:00

Peter medzi nami

17:30

Doma je doma (Minimalizmus a kresťanstvo)

18:35

Dobrodružstvá chrobáčikov (1)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Martin Kramara: Nedeľa Božieho Slova)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Vatikánsky tajný archív

22:15

Medzi nebom a zemou

23:00

Eucharistické zázraky

23:15

Vzťahy (Božia logika)

23:45

Z prameňa

Streda 22.01.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Svätá Alžbeta otvára brány)

1:20

Hudobné pódium / Zbor Všetkých svätých z Užhorodu

2:00

Jim Caviezel: Pavol, apoštol Krista

2:20

vKontexte (Martin Kramara: Nedeľa Božieho Slova)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Akatist

4:00

Katechéza

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:20

Dobrodružstvá chrobáčikov (2)

8:50

Prečo, otče? (JE NEBO LEN PRE VERIACICH?)

9:00

Krátke správy

9:15

Generálna audiencia

10:20

Si jedna z nás

11:00

Doma je doma (Minimalizmus a kresťanstvo)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

Vatikánsky tajný archív

14:00

vKontexte (Martin Kramara: Nedeľa Božieho Slova)

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Eucharistické zázraky

16:30

Požehnaný tvoj ľud v Egypte

17:00

Klbko - o sviatostiach (4)

17:30

Doma je doma (Mať odvážne srdce)

18:35

Dobrodružstvá chrobáčikov (2)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Druhý vatikánsky koncil (1/3) / Cirkev v pohybe

21:30

Jeden na jedného (Pápežské a spovedné tajomstvo)

21:45

Peter medzi nami

22:00

Svedectvo

22:05

Chvály

22:45

Svedectvo

22:55

Katechéza

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa

Štvrtok 23.01.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Minimalizmus a kresťanstvo)

1:20

V Samárii pri studni (Kresťan a emócie)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Svedectvo

3:25

Chvály

4:05

Svedectvo

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Prehľad katolíckych periodík

8:20

Dobrodružstvá chrobáčikov (3)

8:55

Požehnaný tvoj ľud v Egypte

9:25

Quo vadis (Vykvitni v pravde)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:35

Peter medzi nami

11:00

Doma je doma (Mať odvážne srdce)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:00

Svedectvo

13:05

Chvály

13:45

Svedectvo

13:55

Medzi nebom a zemou

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:30

Večera u Slováka (3. nedeľa v Cezročnom období)

17:00

Spolu (Lekár)

17:15

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Doma je doma (Slúžiť tým, ktorí slúžia II.)

18:35

Dobrodružstvá chrobáčikov (3)

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

19:25

Ruženec / Radostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Poltónklub (MADAMEBUJNA)

22:10

Jeden na jedného (Pápežské a spovedné tajomstvo)

22:25

Slovo v obraze / Evanjelisti

22:35

Katechéza

22:55

Nová kvalita života

23:10

V škole Ducha

23:45

Z prameňa

Piatok 24.01.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Mať odvážne srdce)

1:20

Večerná univerzita (Štepán Smolen: Buď, kde si)

2:10

Voda je život

2:15

Svedectvo

2:20

Večera u Slováka (3. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo v obraze / Evanjelisti

4:07

Eucharistické zázraky

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:05

Biblia: Život Ježiša (1)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Pozvánka

8:20

Dobrodružstvá chrobáčikov (4)

8:55

Gréckokatolícky magazín

9:15

Slovo v obraze / Evanjelisti

9:25

Peter medzi nami

9:40

Spolu (Lekár)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

11:00

Doma je doma (Slúžiť tým, ktorí slúžia II.)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Druhý vatikánsky koncil (1/3) / Cirkev v pohybe

13:55

Quo vadis (Vykvitni v pravde)

14:25

Jeden na jedného (Pápežské a spovedné tajomstvo)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nová kvalita života

16:25

Godzone magazín

16:55

Prehľad katolíckych periodík

17:00

Kulmenie (Jozef Kováčik: Karl May)

17:15

Prečo, otče? (JE NEBO LEN PRE VERIACICH?)

17:30

Moja misia - magazín

18:00

Sierra Leona - Ježiš na ulici

18:35

Dobrodružstvá chrobáčikov (4)

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

František Saleský - Podeliť sa s láskou

21:30

Z javora

22:00

LUXáreň

22:30

Si jedna z nás

23:00

Katechéza

23:15

Večera u Slováka (3. nedeľa v Cezročnom období)

23:45

Z prameňa

Sobota 25.01.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Druhý vatikánsky koncil (1/3) / Cirkev v pohybe

1:20

Vaticano

1:50

Prehľad katolíckych periodík

1:55

Godzone magazín

2:20

V škole Ducha

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Poltónklub (MADAMEBUJNA)

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:05

Biblia: Život Ježiša (2)

7:00

Ruženec / Radostný ruženec.

7:35

Loretánske litánie

7:50

Krátke správy

8:05

Klbko - o sviatostiach (4)

8:30

Prehľad katolíckych periodík

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Večerná univerzita (Štepán Smolen: Buď, kde si)

9:55

Voda je život

10:05

Krátke správy

10:15

Godzone magazín

10:45

Prečo, otče? (JE NEBO LEN PRE VERIACICH?)

11:00

Vatikánsky tajný archív

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Z javora

13:30

Večera u Slováka (3. nedeľa v Cezročnom období)

14:00

Akatist

14:40

Loretánske litánie

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

LUXáreň

16:00

František Saleský - Podeliť sa s láskou

17:00

Nová kvalita života

17:30

Vešpery z Vatikánu

18:35

Klbko - o sviatostiach (4)

19:05

Loretánske litánie

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Don Camillo a ctihodný Peppone (3/5)

22:15

Kulmenie (Jozef Kováčik: Karl May)

22:30

Požehnaný tvoj ľud v Egypte

23:00

Vaticano

23:30

Večera u Slováka (3. nedeľa v Cezročnom období)

Nedeľa 26.01.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Chvály

1:10

Svedectvo

1:20

Vatikánsky tajný archív

2:15

Svedectvo

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín

3:50

Sierra Leona - Ježiš na ulici

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:05

Biblia: Život Ježiša (3)

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:36

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - o sviatostiach (5)

8:25

Slovo v obraze / Obrátenie Šavla

8:40

Gréckokatolícky magazín

9:00

LUXáreň

9:30

Nová kvalita života

10:00

Svätá omša z Vatikánu

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

V Samárii pri studni (Kresťan a emócie)

14:25

Nová kvalita života

14:40

Prečo, otče? (JE NEBO LEN PRE VERIACICH?)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Spojení oceánom

16:40

Don Camillo a ctihodný Peppone (3/5)

18:35

Klbko - o sviatostiach (5)

19:00

Katechéza

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (Michal Zamkovský CSsR: Pokušenia dnešnej doby)

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Vatikánsky tajný archív

22:45

Jeden na jedného (Pápežské a spovedné tajomstvo)

23:00

Večerná univerzita (Štepán Smolen: Buď, kde si)

23:50

Voda je život