Pondelok 27.01.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Doma je doma (Slúžiť tým, ktorí slúžia II.)

1:25

V škole Ducha

2:00

Spojení oceánom

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Druhý vatikánsky koncil (1/3) / Cirkev v pohybe

4:20

Svedectvo

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:05

Biblia: Život Ježiša (4)

7:00

Svätá omša

7:38

Týždeň s ... (Farnosť Oravská Polhora)

7:45

Ruženec / Radostný ruženec.

8:20

Dobrodružstvá chrobáčikov (5)

8:55

Medzi nebom a zemou

9:40

Duchovná poradňa (Michal Zamkovský CSsR: Pokušenia dnešnej doby)

10:10

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Moja misia - magazín

11:30

Sierra Leona - Ježiš na ulici

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Slovo v obraze / Obrátenie Šavla

13:08

Kulmenie (Jozef Kováčik: Karl May)

13:30

Spolu (Lekár)

13:55

Večerná univerzita

14:30

Biskup Barnáš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Inšpirácia)

18:35

Dobrodružstvá chrobáčikov (5)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Krátke správy

20:15

A teraz čo? (NEDOKÁŽEM ODPUSTIŤ)

20:30

V Samárii pri studni (Rozum hovorí o Bohu)

22:00

Si jedna z nás

22:30

Požehnaný tvoj ľud v Egypte

23:00

Peter medzi nami

23:15

vKontexte (Martin Kramara: Nedeľa Božieho Slova)

23:45

Z prameňa

Utorok 28.01.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Moja misia - magazín

0:50

Sierra Leona - Ježiš na ulici

1:20

Svedectvo

1:25

Chvály

2:05

Svedectvo

2:15

Duchovná poradňa (Michal Zamkovský CSsR: Pokušenia dnešnej doby)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večerná univerzita

3:55

Biskup Barnáš

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:05

Biblia: Život Ježiša (5)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Svedectvo

8:20

Dobrodružstvá chrobáčikov (6)

9:00

Druhý vatikánsky koncil (1/3) / Cirkev v pohybe

9:55

Svedectvo

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

11:00

Doma je doma (Inšpirácia)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Spojení oceánom

13:30

Poltónklub (MADAMEBUJNA)

14:30

LUXáreň

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

180 rokov hudobného života

17:00

Viera do vrecka (Ernest Macák - Sila modlitby)

17:30

Doma je doma (Víno kázať, víno piť)

18:35

Dobrodružstvá chrobáčikov (6)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Juraj Vittek: Prozelytizmus a získavanie veriacich)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Stalingradská Madona

22:15

Medzi nebom a zemou

23:00

Eucharistické zázraky

23:15

Godzone magazín

23:45

Z prameňa

Streda 29.01.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Inšpirácia)

1:20

Poltónklub (MADAMEBUJNA)

2:20

vKontexte (Juraj Vittek: Prozelytizmus a získavanie veriacich)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Akatist

4:00

Katechéza

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:20

Dobrodružstvá chrobáčikov (7)

8:50

A teraz čo? (NEDOKÁŽEM ODPUSTIŤ)

9:00

Krátke správy

9:15

Generálna audiencia

10:20

180 rokov hudobného života

11:00

Doma je doma (Víno kázať, víno piť)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

Stalingradská Madona

14:00

vKontexte (Juraj Vittek: Prozelytizmus a získavanie veriacich)

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Eucharistické zázraky

16:30

Nigéria - Aleluja

17:00

Klbko - o sviatostiach (5)

17:30

Doma je doma (Kurz efektívneho rodičovstva)

18:35

Dobrodružstvá chrobáčikov (7)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Fundamenty (Boží ľud)

21:30

Jeden na jedného (Konzervativizmus verzus liberalizmus)

21:45

Viera do vrecka (Ernest Macák - Sila modlitby)

22:00

Svedectvo

22:05

Taizé

22:45

Svedectvo

22:55

Katechéza

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa

Štvrtok 30.01.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Víno kázať, víno piť)

1:20

V Samárii pri studni (Rozum hovorí o Bohu)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Svedectvo

3:25

Taizé

4:05

Svedectvo

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Prehľad katolíckych periodík

8:20

Dobrodružstvá chrobáčikov (8)

8:55

Nigéria - Aleluja

9:25

Duchovná poradňa (Michal Zamkovský CSsR: Pokušenia dnešnej doby)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:35

Viera do vrecka (Ernest Macák - Sila modlitby)

11:00

Doma je doma (Kurz efektívneho rodičovstva)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:00

Svedectvo

13:05

Taizé

13:45

Svedectvo

13:55

Medzi nebom a zemou

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:30

Večera u Slováka (Obetovanie Pána)

17:00

Iba škola (Základná škola sv. Alžbety v Novej Bani)

17:15

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Doma je doma (Národný týždeň manželstva)

18:35

Dobrodružstvá chrobáčikov (8)

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

19:25

Ruženec / Radostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Hudobné pódium

21:50

Osobnosti / Vladimír Maslák

22:10

Jeden na jedného (Konzervativizmus verzus liberalizmus)

22:25

Slovo v obraze / Obrátenie Šavla

22:35

Katechéza

22:55

Nová kvalita života

23:10

V škole Ducha

23:45

Z prameňa

Piatok 31.01.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Kurz efektívneho rodičovstva)

1:20

Večerná univerzita

1:55

Biskup Barnáš

2:15

Svedectvo

2:20

Večera u Slováka (Obetovanie Pána)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo v obraze / Obrátenie Šavla

4:07

Eucharistické zázraky

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Pozvánka

8:20

Dobrodružstvá chrobáčikov (9)

8:55

Gréckokatolícky magazín

9:15

Slovo v obraze / Obrátenie Šavla

9:25

Viera do vrecka (Ernest Macák - Sila modlitby)

9:40

Iba škola (Základná škola sv. Alžbety v Novej Bani)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

11:00

Doma je doma (Národný týždeň manželstva)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Fundamenty

13:55

Duchovná poradňa (Michal Zamkovský CSsR: Pokušenia dnešnej doby)

14:25

Jeden na jedného (Konzervativizmus verzus liberalizmus)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nová kvalita života

16:25

VneMY (OKOM ZA OKO)

16:55

Prehľad katolíckych periodík

17:00

Kulmenie

17:15

A teraz čo? (NEDOKÁŽEM ODPUSTIŤ)

17:30

Moja misia - magazín (Kresťania na Arabskom polostrove)

18:35

Dobrodružstvá chrobáčikov (9)

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Dôkaz viery: Don Bosco

21:30

fa -TAL

22:30

180 rokov hudobného života

23:00

Katechéza

23:15

Večera u Slováka (Obetovanie Pána)

23:45

Z prameňa

Sobota 01.02.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Fundamenty (Boží ľud)

1:20

Vaticano

1:50

Prehľad katolíckych periodík

1:55

VneMY (OKOM ZA OKO)

2:20

V škole Ducha

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Hudobné pódium

4:00

Osobnosti / Vladimír Maslák

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Ruženec / Radostný ruženec.

7:35

Loretánske litánie

7:50

Krátke správy

8:05

Klbko - o sviatostiach (5)

8:30

Prehľad katolíckych periodík

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Večerná univerzita

9:40

Biskup Barnáš

10:05

Krátke správy

10:15

VneMY (OKOM ZA OKO)

10:45

A teraz čo? (NEDOKÁŽEM ODPUSTIŤ)

11:00

Stalingradská Madona

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Spojení oceánom

13:30

Večera u Slováka (Obetovanie Pána)

14:00

Akatist

14:40

Na ceste k Bohu: Stretnutie Pána

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

LUXáreň

16:00

Fatimská sobota

18:00

Dôkaz viery: Don Bosco

18:55

Na ceste k Bohu: Stretnutie Pána

19:00

fa -TAL

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Don Camillo, Monsignor,...ale nie príliš (4/5)

22:30

Nigéria - Aleluja

23:00

Vaticano

23:30

Večera u Slováka (Obetovanie Pána)

Nedeľa 02.02.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Taizé

1:10

Svedectvo

1:20

Stalingradská Madona

2:15

Svedectvo

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín (Kresťania na Arabskom polostrove)

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:36

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - o sviatostiach (6)

8:25

Slovo v obraze / Blahoslavenstvá

8:40

Gréckokatolícky magazín

9:00

LUXáreň

9:30

Na ceste k Bohu: Stretnutie Pána

9:55

Spravodajský súhrn

10:30

Svätá omša zo Šaštína

11:45

Eucharistické zázraky

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

V Samárii pri studni (Rozum hovorí o Bohu)

14:25

Na ceste k Bohu: Stretnutie Pána

14:40

A teraz čo? (NEDOKÁŽEM ODPUSTIŤ)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Z javora

16:40

Don Camillo, Monsignor,...ale nie príliš (4/5)

18:35

Klbko - o sviatostiach (6)

19:00

Katechéza

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Quo vadis (Naštartuj a choď!)

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Stalingradská Madona

22:45

Jeden na jedného (Konzervativizmus verzus liberalizmus)

23:00

Večerná univerzita

23:35

Biskup Barnáš