Pondelok 05.02.2018

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (Katechézy Dobrého Pastiera)

1:25

Svedectvo

1:30

Chvály

2:10

Svedectvo

2:20

Spojení oceánom

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Duchovná poradňa (Ján Buc: Sedem hlavných hriechov - Hnev)

3:50

Nová kvalita života

4:05

Viera do vrecka (Dá sa život plánovať?)

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s... (Farnosť Ruskov)

7:50

Ruženec

8:20

Starý zákon (Samuel a kráľ Izarela)

8:55

Večerná univerzita (Hľadanie tajomstva Cirkvi I.)

9:45

Misionárky na kolenách

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:35

Kresťan v spoločnosti (Ohrozenie demokracie zvnútra i zvonka)

11:30

Vzťahy (Hrušky a jablká)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Duchovná poradňa (Ján Buc: Sedem hlavných hriechov - Hnev)

13:30

V škole Ducha (autor: Miloš Lichner SJ, téma: Život podľa evenjelia)

14:00

Kulmenie (Krátkometrážne filmy)

14:15

Slovo v obraze (Eucharistia)

14:25

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Da Vinciho kód - pravda alebo lož?)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Katechéza (Podobenstvá)

16:20

Správy zo Svätej zeme

17:00

Svätá omša z Bratislavy

18:35

Starý zákon (Samuel a kráľ Izarela)

19:05

Ruženec

19:35

Z prameňa

20:05

Krátke správy

20:15

Pozvánka

20:30

V Samárii pri studni (Najväčšia podpisová akcia za náboženskú slobodu v komunistickom Československu)

21:55

GOJDIČ Láska nadovšetko

23:00

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Z prameňa

Utorok 06.02.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Kresťan v spoločnosti (Ohrozenie demokracie zvnútra i zvonka)

1:20

Večerná univerzita (Hľadanie tajomstva Cirkvi I.)

2:10

Misionárky na kolenách

2:20

V škole Ducha (autor: Miloš Lichner SJ, téma: Život podľa evenjelia)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vzťahy (Hrušky a jablká)

3:50

Katechéza (Podobenstvá)

4:05

Runiverz

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Svätá omša

7:50

Ruženec

8:20

Starý zákon (Šaul je porazený)

8:55

Poltónklub (Skalka)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Duchovná poradňa (Ján Buc: Sedem hlavných hriechov - Hnev)

11:00

Doma je doma (10 rokov Cenacola na Slovensku)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Quo vadis s Maxom Kašparů

13:40

Fatimské posolstvo

14:10

Správy zo Svätej zeme

14:35

Nová kvalita života

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večerná univerzita (Ekleziologická výzva - mesiánski Židia vo svetle dokumentu Nostra Aetate)

16:50

K - ako kapucín - Martin Borkovský

17:05

Peter medzi nami (O kresťanskej nádeji)

17:30

Doma je doma (Odvážny rok - O2H nechať sa uzdraviť)

18:35

Starý zákon (Šaul je porazený)

19:05

Ruženec

19:35

Z prameňa

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Juraj Vittek: Feminizmus, Cirkev a dôstojnosť ženy)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom

21:45

Príbehy anjelov

22:15

LUXáreň

22:55

Svedectvo

23:00

Chvály

23:40

Svedectvo

23:45

Z prameňa

Streda 07.02.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (10 rokov Cenacola na Slovensku)

1:20

Poltónklub (Skalka)

2:25

vKontexte (Juraj Vittek: Feminizmus, Cirkev a dôstojnosť ženy)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Príbehy anjelov

3:50

Kulmenie (Krátkometrážne filmy)

4:05

Runiverz

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Svätá omša

7:50

Ruženec

8:20

Starý zákon (Víťazný Dávid)

8:55

Správy zo Svätej zeme

9:15

Z prameňa

9:30

Slovo v obraze (Eucharistia)

9:45

Generálna audiencia

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (Odvážny rok - O2H nechať sa uzdraviť)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

V Samárii pri studni (Najväčšia podpisová akcia za náboženskú slobodu v komunistickom Československu)

14:25

vKontexte (Juraj Vittek: Feminizmus, Cirkev a dôstojnosť ženy)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Nová kvalita života

16:25

Spojení oceánom

17:00

Klbko (Svätá omša)

17:30

Doma je doma

18:35

Starý zákon (Víťazný Dávid)

19:05

Ruženec

19:35

Z prameňa

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Fundamenty (Prvé prikázanie - Nebudeš mať iných Bohov)

21:30

Runiverz

21:50

Viera v Rusku: Pjotr Čaadajev, bláznova obhajoba

22:00

Katechéza (Podobenstvá)

22:20

Peter medzi nami (O kresťanskej nádeji)

22:40

Vzťahy (Hrušky a jablká)

23:15

LUXáreň

23:45

Z prameňa

Štvrtok 08.02.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Odvážny rok - O2H nechať sa uzdraviť)

1:20

GOJDIČ Láska nadovšetko

2:20

Vzťahy (Hrušky a jablká)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Viera v Rusku: Pjotr Čaadajev, bláznova obhajoba

3:50

Gréckokatolícky magazín

4:05

Peter medzi nami (O kresťanskej nádeji)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Svedectvo

7:50

Ruženec

8:20

Starý zákon (Kráľ a Betsabe)

8:55

Peter medzi nami (O kresťanskej nádeji)

9:10

Quo vadis s Maxom Kašparů

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Gréckokatolícky magazín

10:45

Prehľad katolíckych periodík

11:00

Doma je doma

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

GOJDIČ Láska nadovšetko

14:05

Svedectvo

14:10

Chvály

14:50

Svedectvo

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka

16:30

Kulmenie (Beethoven)

17:00

Nová kvalita života

17:20

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Doma je doma (Igor Liba - hokejová legenda pracuje s deťmi)

18:35

Starý zákon (Kráľ a Betsabe)

19:05

Ruženec

19:35

Z prameňa

19:50

Svedectvo

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Pavel Helan - pesničkár

22:10

Duchovná poradňa (Ján Buc: Sedem hlavných hriechov - Hnev)

22:35

Prehľad katolíckych periodík

22:40

Spojení oceánom

23:15

V škole Ducha (autor: Miloš Lichner SJ, téma: Život podľa evenjelia)

23:45

Z prameňa

Piatok 09.02.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma

1:20

Peter medzi nami (O kresťanskej nádeji)

1:35

Quo vadis s Maxom Kašparů

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka

3:50

Nová kvalita života

4:05

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:50

Ruženec

8:20

Starý zákon (Šalamúnovo kráľovstvo)

8:55

GOJDIČ Láska nadovšetko

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Spojení oceánom

11:00

Doma je doma (Igor Liba - hokejová legenda pracuje s deťmi)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Fundamenty (Prvé prikázanie - Nebudeš mať iných Bohov)

14:00

Večerná univerzita (Ekleziologická výzva - mesiánski Židia vo svetle dokumentu Nostra Aetate)

14:50

K - ako kapucín - Martin Borkovský

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Duchovná poradňa (Ján Buc: Sedem hlavných hriechov - Hnev)

16:25

V škole Ducha (autor: Miloš Lichner SJ, téma: Život podľa evenjelia)

16:55

Godzone magazín

17:30

Moja misia - magazín

18:35

Starý zákon (Šalamúnovo kráľovstvo)

19:05

Ruženec

19:35

Z prameňa

19:50

Prehľad katolíckych periodík

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Viera v Rusku: Pjotr Čaadajev, bláznova obhajoba

21:00

Svedectvo

21:05

Chvály (Spoločenstvo SP)

21:45

Svedectvo

21:55

Večera u Slováka

22:25

vKontexte (Juraj Vittek: Feminizmus, Cirkev a dôstojnosť ženy)

22:55

Gréckokatolícky magazín

23:15

Príbehy anjelov

23:45

Z prameňa

Sobota 10.02.2018

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

V Samárii pri studni (Najväčšia podpisová akcia za náboženskú slobodu v komunistickom Československu)

1:50

Večera u Slováka

2:20

Duchovná poradňa (Ján Buc: Sedem hlavných hriechov - Hnev)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (autor: Miloš Lichner SJ, téma: Život podľa evenjelia)

3:50

Katechéza (Podobenstvá)

4:05

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko (Svätá omša)

8:25

Katechéza (Podobenstvá)

8:40

Runiverz

8:55

Večerná univerzita (Ekleziologická výzva - mesiánski Židia vo svetle dokumentu Nostra Aetate)

9:45

K - ako kapucín - Martin Borkovský

10:00

vKontexte (Juraj Vittek: Feminizmus, Cirkev a dôstojnosť ženy)

10:30

Príbehy anjelov

11:00

V škole Ducha (autor: Miloš Lichner SJ, téma: Život podľa evenjelia)

11:30

Viera v Rusku: Pjotr Čaadajev, bláznova obhajoba

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:40

Gréckokatolícky magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Svätá omša z Manhattanu, štát New York

17:05

Nová kvalita života

17:20

Prehľad katolíckych periodík

17:30

LUXáreň

18:00

Večera u Slováka

18:35

Klbko (Svätá omša)

18:50

Slovo v obraze (Eucharistia)

19:05

Ruženec

19:40

Kulmenie (Beethoven)

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Lurdy (1/2)

22:05

Godzone magazín

22:35

Spojení oceánom

23:05

Fundamenty (Prvé prikázanie - Nebudeš mať iných Bohov)

Nedeľa 11.02.2018

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

Pavel Helan - pesničkár

1:25

Fundamenty (Prvé prikázanie - Nebudeš mať iných Bohov)

2:30

vKontexte (Juraj Vittek: Feminizmus, Cirkev a dôstojnosť ženy)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Spojení oceánom

3:50

Kulmenie (Beethoven)

4:05

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko (Svätá omša)

8:25

Večera u Slováka

8:55

LUXáreň

9:25

Peter medzi nami (O kresťanskej nádeji)

10:00

Svätá omša z Nimnice

11:15

Nová kvalita života

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

V Samárii pri studni (Najväčšia podpisová akcia za náboženskú slobodu v komunistickom Československu)

14:25

Príbehy anjelov

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Viera v Rusku: Pjotr Čaadajev, bláznova obhajoba

16:30

Klinec po hlavičke (Marián Kuffa: O úcte k Matke Božej)

16:40

Lurdy (1/2)

18:15

Runiverz

18:35

Klbko (Svätá omša)

19:05

Ruženec

19:40

Katechéza - Podobenstvá

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Na ceste v rodine

21:00

Medzi nebom a zemou (Vojtech Rušin, astronóm)

21:45

Kulmenie (Beethoven)

22:05

Večerná univerzita (Ekleziologická výzva - mesiánski Židia vo svetle dokumentu Nostra Aetate)

22:55

K - ako kapucín - Martin Borkovský

23:05

Pavel Helan - pesničkár