Pondelok 04.02.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (Kňazský hokej v službe charity)

1:25

Kresťan v spoločnosti (Postoje Cirkvi v podmienkach demokratického politického zápasu)

2:25

Bez hraníc: Chudoba v Nemecku

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Rasťo Dluhý CSsR: Milosrdný otec)

3:50

Slovo v obraze (Blahoslavenstvá)

4:00

Viera do vrecka (Je svätosť pre každého?)

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Opátstvo Jasov)

7:45

Ruženec

8:20

Dobrodružstvá chrobáčikov: Pevné putá (11/13)

8:55

LUXáreň

9:25

VneMY (Žíznim po tebe)

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Moja misia - magazín (Nie si sám)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Spolu (Lenivosť)

13:10

Runiverz

13:30

Večerná univerzita (Milosrdenstvo v Novom zákone)

14:10

Anna Kolesárová - mučeníčka čistoty

14:25

Eucharistické zázraky

14:40

Apoštolská cesta pápeža Františka do Spojených arabských emirátov

16:10

V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB: Nastavenie človeka, aby vnímal krásu)

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Národný týždeň manželstva)

18:35

Dobrodružstvá chrobáčikov: Pevné putá

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Pozvánka

20:25

PragerU (Existuje Boh?)

20:30

V Samárii pri studni (Poézia vo Svätom Písme)

21:55

Anna Kolesárová - mučeníčka čistoty

22:10

Príbeh jedného stromu

22:45

Poltónklub (THE ELEMENTES)

23:45

Z prameňa

Utorok 05.02.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma

1:20

Svedectvo

1:25

Chvály (Spoločenstvo SP)

2:05

Svedectvo

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

VneMY (Žíznim po tebe)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze (Blahoslavenstvá)

4:00

Jeden na jedného

4:25

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Apoštolská cesta pápeža Františka do Spojených arabských emirátov

9:00

Kresťan v spoločnosti (Postoje Cirkvi v podmienkach demokratického politického zápasu)

10:00

Krátke správy

10:10

Vaticano - Páter Pio

10:30

Bez hraníc: Chudoba v Nemecku

11:00

Apoštolská cesta pápeža Františka do Spojených arabských emirátov - záznam

12:30

Doma je doma

13:30

Quo vadis s Maxom Kašparů

14:10

VneMY

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Príbeh jedného stromu

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Peter medzi nami

17:30

Doma je doma (SAFi2019 - Moja obeta)

18:35

Dobrodružstvá chrobáčikov: Taktika strachu

19:05

Vaticano - Páter Pio

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Transplantácia orgánov)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom (Darina Arvajovičová, Chicago, Illinois)

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB: Nastavenie človeka, aby vnímal krásu)

23:00

Medzi nebom a zemou

23:45

Vaticano - Páter Pio

Streda 06.02.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Národný týždeň manželstva)

1:20

Poltónklub (THE ELEMENTS)

2:25

Na ceste v rodine (Za dverami spálne)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Dobrodružstvá chrobáčikov: Ten pravý

8:55

Vaticano

9:30

Generálna audiencia

10:30

Spolu (Lenivosť)

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (SAFi2019 - Moja obeta)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Správy zo Svätej zeme

13:20

Medzi nebom a zemou

14:05

Príbeh jedného stromu

14:35

Runiverz

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:25

Hriňovský kostolík na Islande

17:00

Klbko - o liturgii

17:30

Doma je doma (Legenda o zakliatom meste)

18:35

Dobrodružstvá chrobáčikov: Ten pravý

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Fundamenty (Modlitba v Novom zákone)

21:30

Jeden na jedného (Mladí podľa pápeža)

21:45

Peter medzi nami

22:00

Svedectvo

22:05

Taizé

22:45

Svedectvo

22:50

LUXáreň

23:20

Na ceste v rodine (Za dverami spálne)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 07.02.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (SAFi2019 - Moja obeta)

1:20

V Samárii pri studni (Poézia vo Svätom Písme)

2:40

Slovo v obraze (Blahoslavenstvá)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis s Maxom Kašparů

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Wemik (Najkrajší deň)

8:55

Peter medzi nami

9:15

vKontexte (Transplantácia orgánov)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:50

Prehľad katolíckych periodík

11:00

Doma je doma (Legenda o zakliatom meste)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

LUXáreň

13:25

Svedectvo

13:30

Taizé

14:10

Svedectvo

14:20

Jeden na jedného (Mladí podľa pápeža)

14:50

Slovo v obraze (Blahoslavenstvá)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka (5. nedeľa v Cezročnom období)

16:30

Iba škola

16:45

Kulmenie

17:00

Prehľad katolíckych periodík

17:05

Nová kvalita života

17:30

Doma je doma (Návrat do Panamy)

18:15

Nová kvalita života

18:30

Wemik (Najkrajší deň)

19:00

Modlitby za obete obchodovania s ľuďmi

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Hudobné pódium: Chorus Salvatoris

21:45

Nádej pre Ugandu

22:10

Jeden na jedného (Mladí podľa pápeža)

22:25

Hriňovský kostolík na Islande

22:55

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Z prameňa

Piatok 08.02.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Legenda o zakliatom meste)

1:20

Večerná univerzita (Milosrdenstvo v Novom zákone)

2:00

Anna Kolesárová - mučeníčka čistoty

2:25

Príbeh jedného stromu

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Wemik (Si výnimočný)

8:55

Večera u Slováka (5. nedeľa v Cezročnom období)

9:25

Spojení oceánom (Darina Arvajovičová, Chicago, Illinois)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Sedembolestný ruženec

11:00

Doma je doma (Návrat do Panamy)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Nová kvalita života

13:10

Jeden na jedného (Mladí podľa pápeža)

13:30

V Samárii pri studni (Poézia vo Svätom Písme)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vaticano

16:35

Eucharistické zázraky

16:55

Godzone magazín

17:30

Na Boží obraz

18:10

Charita Spiš

18:35

Wemik (Si výnimočný)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Dôkaz viery: Ján Pavol II.

21:30

Quo vadis s Maxom Kašparů

22:15

Správy zo Svätej zeme

22:40

vKontexte (Transplantácia orgánov)

23:10

Na ceste v rodine (Za dverami spálne)

23:45

Z prameňa

Sobota 09.02.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Fundamenty (Modlitba v Novom zákone)

1:20

Medzi nebom a zemou

2:05

Katechéza

2:25

Spojení oceánom (Darina Arvajovičová, Chicago, Illinois)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (5. nedeľa v Cezročnom období)

3:50

Slovo v obraze (Blahoslavenstvá)

4:00

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Krátke správy

8:00

Charitatívny hokejový zápas - záznam

11:15

Na Boží obraz

11:55

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze (Blahoslavenstvá)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

LUXáreň

16:00

Dôkaz viery: Ján Pavol II.

17:00

Svätá omša z Púte radosti

18:35

Klbko - o liturgii

18:55

Večera u Slováka (5. nedeľa v Cezročnom období)

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Bernadeta: Zázrak v Lurdoch

22:20

Godzone magazín

22:55

Iba škola

23:30

Spojení oceánom (Darina Arvajovičová, Chicago, Illinois)

Nedeľa 10.02.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Transplantácia orgánov)

1:05

Svedectvo

1:10

Taizé

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze (Blahoslavenstvá)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (5. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB: Nastavenie človeka, aby vnímal krásu)

4:00

Iba škola

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - o sviatostiach

8:20

Iba škola

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života

10:00

Spravodajský súhrn

10:25

Peter medzi nami

11:00

Svätá omša z Pavloviec nad Uhom

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Poézia vo Svätom Písme)

14:20

Godzone magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze

16:10

Kulmenie

16:35

Klinec po hlavičke (o. Peter Gombita: O nesprávnom posudzovaní)

16:40

Bernadeta: Zázrak v Lurdoch

18:35

Klbko - o sviatostiach

19:05

Katechéza

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Správne postoje kresťana)

21:00

Americko-slovenské inšpirácie

21:45

Príbeh jedného stromu

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte (Transplantácia orgánov)

23:05

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Eucharistické zázraky