Pondelok 13.02.2017

0:03

Spravodajský súhrn

0:25

Nová kvalita života (Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia...)

0:50

Doma je doma (Modlíme sa s deťmi)

1:50

Fundamenty (Posvätný stav)

2:50

Svedectvo

3:00

Chvály (F6)

3:45

Štiavnické metamorfózy

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s... (Farnosť Dedinky)

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (Piatky pre mladých)

9:20

Animované biblické príbehy SZ (Elizeus)

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Bez hraníc: Chudoba v Nemecku

11:15

LUXáreň

11:40

Môj názor (hosť: kardinál Dominik Duka, téma: Utečenecká kríza)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

V škole Ducha (autor: Anton Ziolkovský, téma: Radosť zo zmluvy)

13:25

Hudobné pódium (Gregorián)

14:15

Stojí to za to!

14:35

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Univerzita tretieho veku

16:40

Svedectvo

16:45

Vatikánsky magazín

17:20

Týždeň s... (Farnosť Dedinky)

17:30

Doma je doma (Moja Mama - spustenie hlasovania)

18:35

Animované biblické príbehy SZ (Elizeus)

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:05

Krátke správy

20:15

Pozvánka

20:30

V Samárii pri studni (Ideologizácia dejín)

21:55

Podať pomocnú ruku

22:55

Godzone magazín

23:40

Z prameňa

23:55

Svedectvo

Utorok 14.02.2017

0:03

Krátke správy

0:15

Vatikánsky magazín

0:50

Doma je doma (Rada pre mládež)

1:50

Generálna audiencia

3:00

Hudobné pódium (Gregorián)

3:40

Stojí to za to!

4:05

Kulmenie (MASKY)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Podať pomocnú ruku

9:20

Animované biblické príbehy SZ (Daniel)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

V škole Ducha (autor: Anton Ziolkovský, téma: Radosť zo zmluvy)

11:00

Fundamenty (Posvätný stav)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Duchovná poradňa (autor: Ján Buc, téma: Svedomie)

13:30

Vatikánsky magazín

14:05

Nová kvalita života (Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia...)

14:20

Štiavnické metamorfózy

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Bez hraníc: Chudoba v Nemecku

16:30

Spojení oceánom (Ján Dolný, Washington)

17:05

Peter medzi nami (Skutky telesného a duchovného milosrdenstva)

17:30

Doma je doma (Národný týždeň manželstva)

18:35

Animované biblické príbehy SZ (Daniel)

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (autor: Juraj Vittek, téma: Teológia prosperity, falošné evanjelium)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Na strane práva (Reklamácie služieb)

21:30

Správy zo Svätej zeme

21:50

Svedectvo

21:55

Chvály (F6)

22:40

Doma je doma (Moja mama - sputenie hlasovania)

23:40

Z prameňa

Streda 15.02.2017

0:03

Krátke správy

0:15

V škole Ducha (autor: Anton Ziolkovský, téma: Radosť zo zmluvy)

0:50

Doma je doma (Poklady stredovekých kostolov)

1:50

Gréckokatolícky magazín

2:05

Duchovná poradňa (autor: Ján Buc, téma: Svedomie)

2:35

Môj názor (hosť: kardinál Dominik Duka, téma: Utečenecká kríza)

3:00

Univerzita tretieho veku

3:45

LUXáreň

4:10

Svedectvo

4:25

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (Moja mama - sputenie hlasovania)

9:15

Animované biblické príbehy SZ (Ester)

9:50

Generálna audiencia

11:00

Krátke správy

11:10

Z prameňa

11:30

vKontexte (autor: Juraj Vittek, téma: Teológia prosperity, falošné evanjelium)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Nová kvalita života (Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia...)

13:15

V Samárii pri studni (Ideologizácia dejín)

14:40

Gréckokatolícky magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

V škole Ducha (autor: Anton Ziolkovský, téma: Radosť zo zmluvy)

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Klbko

17:30

Doma je doma (Doma s deťmi - Ako to bolo s potopou)

18:35

Animované biblické príbehy SZ (Ester)

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:25

Kresťan v spoločnosti (Kresťan vo svete nerovností)

21:25

Godzone magazín

22:00

Vatikánsky magazín

22:40

Doma je doma (Národný týždeň manželstva)

23:40

Z prameňa

Štvrtok 16.02.2017

0:03

Krátke správy

0:20

Môj názor (hosť: kardinál Dominik Duka, téma: Utečenecká kríza)

0:35

Kulmenie (MASKY)

0:50

Podať pomocnú ruku

1:50

Chvály (F6)

2:30

Svedectvo

2:35

Na strane práva (Reklamácie služieb)

3:00

Bez hraníc: Chudoba v Nemecku

3:25

Duchovná poradňa (autor: Ján Buc, téma: Svedomie)

3:55

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Svedectvo

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (Národný týždeň manželstva)

9:20

Krátke správy

9:45

Pohreb Mons. Jozefa Zlatňanského

12:25

Ruženec

13:00

Vatikánsky magazín

13:30

Univerzita tretieho veku

14:10

Svedectvo

14:25

Peter medzi nami (Skutky telesného a duchovného milosrdenstva)

14:40

Na strane práva (Reklamácie služieb)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Duchovná poradňa (autor: Ján Buc, téma: Svedomie)

16:30

Bez hraníc: Rusko - Páter Stark v Petrohrade

17:05

Kulmenie (Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi)

17:20

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Doma je doma (Slobodný v neslobode - Alfonz Bednár)

18:35

Animované biblické príbehy NZ (Ján Krstiteľ)

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

19:50

Svedectvo

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Hudobné pódium (Gregorián)

21:50

Stojí to za to!

22:10

Štiavnické metamorfózy

22:45

Doma je doma (Doma s deťmi - Ako to bolo s potopou)

23:40

Z prameňa

Piatok 17.02.2017

0:03

Krátke správy

0:15

Na strane práva (Reklamácie služieb)

0:30

Peter medzi nami (Skutky telesného a duchovného milosrdenstva)

0:50

Doma je doma (Piatky pre mladých)

1:50

Univerzita tretieho veku

2:35

Nová kvalita života (Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia...)

3:00

Kresťan v spoločnosti (Kresťan vo svete nerovností)

4:00

Svedectvo

4:05

Môj názor (hosť: kardinál Dominik Duka, téma: Utečenecká kríza)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (Doma s deťmi - Ako to bolo s potopou)

9:20

Animované biblické príbehy NZ (Narodil sa Kráľ)

9:50

Svedectvo

10:00

Pápež František na návšteve rímskej univerzity

11:15

Krátke správy

11:35

Z prameňa

11:50

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Kresťan v spoločnosti (Kresťan vo svete nerovností)

13:55

Svedectvo

14:00

Chvály (F6)

14:40

Kulmenie (Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vzťahy (Nerovnice života)

16:30

Misia UPéCé - Rumunsko

17:05

Môj názor (hosť: kardinál Dominik Duka, téma: Utečenecká kríza)

17:30

Moja misia magazín: Slováci v zahraničí

18:35

Animované biblické príbehy NZ (Narodil sa Kráľ)

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

19:50

Prehľad katolíckych periodík

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Effeta (Mt 5, 38 - 48)

21:05

Peter medzi nami (Skutky telesného a duchovného milosrdenstva)

21:20

Svedectvo

21:25

Chvály (Marana Tha)

22:05

Svedectvo

22:10

Duchovná poradňa (autor: Ján Buc, téma: Svedomie)

22:40

Doma je doma (Slobodný v neslobode - Alfonz Bednár)

23:40

Z prameňa

Sobota 18.02.2017

0:03

Spravodajský súhrn

0:30

V Samárii pri studni (Ideologizácia dejín)

1:55

Hudobné pódium (Gregorián)

2:35

Stojí to za to!

3:00

vKontexte (autor: Juraj Vittek, téma: Teológia prosperity, falošné evanjelium)

3:35

Spojení oceánom (Ján Dolný, Washington)

4:05

Na strane práva (Reklamácie služieb)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko

8:25

Effeta (Mt 5, 38 - 48)

8:55

vKontexte (autor: Juraj Vittek, téma: Teológia prosperity, falošné evanjelium)

9:20

Vzťahy (Nerovnice života)

9:50

Moja misia magazín: Slováci v zahraničí

10:50

Svedectvo

10:55

Hudobné pódium (Gregorián)

11:35

Stojí to za to!

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:40

Nová kvalita života (Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia...)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Svätá omša z Tappan, štát New York

17:05

Na strane práva (Reklamácie služieb)

17:20

Prehľad katolíckych periodík

17:30

LUXáreň

18:00

Effeta (Mt 5, 38 - 48)

18:35

Klbko

19:05

Ruženec z Lúrd

19:40

Kulmenie (Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi)

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Lurdy (2/2)

22:05

Misie milosrdenstva

22:30

Spojení oceánom (Ján Dolný, Washington)

23:05

Kresťan v spoločnosti (Kresťan vo svete nerovností)

Nedeľa 19.02.2017

0:03

Spravodajský súhrn

0:35

Kapucíni & Stanley

2:35

Svedectvo

2:55

V škole Ducha (autor: Anton Ziolkovský, téma: Radosť zo zmluvy)

3:30

Effeta (Mt 5, 38 - 48)

4:05

Peter medzi nami (téma: Skutky telesného a duchovného milosrdenstva)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko

8:25

Effeta (Mt 5, 38 - 48)

8:55

LUXáreň

9:25

Peter medzi nami (téma: Skutky telesného a duchovného milosrdenstva)

9:40

Gréckokatolícky magazín

10:00

Spravodajský súhrn

10:30

Svätá omša zo Šaštína

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

V Samárii pri studni (Ideologizácia dejín)

14:25

Stojí to za to!

14:40

Môj názor (hosť: Mons. Marek Forgáč; téma: Psychológia, ako pomoc pri rozlišovaní povolania)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

V škole Ducha (autor: Anton Ziolkovský, téma: Radosť evanjelia)

16:35

Lurdy (2/2)

18:10

Misie milosrdenstva

18:35

Klbko

19:05

Ruženec z Lúrd

19:40

Nová kvalita života (Milujte svojich nepriateľov)

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (autor: Michal Zamkovský, téma: Záleží Bohu na mne?)

21:00

Kulmenie (Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi)

21:15

Spojení oceánom (Ján Dolný, Washington)

21:45

Bez hraníc: Rusko - Páter Stark v Petrohrade

22:15

Misia UPéCé - Rumunsko

22:45

Univerzita tretieho veku

23:30

Stojí to za to!

23:50

Svedectvo