Pondelok 12.02.2018

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (Igor Liba - hokejová legenda pracuje s deťmi)

1:25

Svedectvo

1:30

Chvály (Spoločenstvo SP)

2:10

Svedectvo

2:20

Spojení oceánom

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Na ceste v rodine (Na ceste v rodine - Za dverami spálne)

3:50

Nová kvalita života

4:05

Peter medzi nami (O kresťanskej nádeji)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s... (Farnosť Štefultov)

7:50

Ruženec

8:20

Starý zákon (Šalamún a chrám)

8:55

Večerná univerzita (Ekleziologická výzva - mesiánski Židia vo svetle dokumentu Nostra Aetate)

9:45

K - ako kapucín - Martin Borkovský

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:35

Fundamenty (Prvé prikázanie - Nebudeš mať iných Bohov)

11:30

Godzone magazín

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Na ceste v rodine (Na ceste v rodine - Za dverami spálne)

13:30

V škole Ducha (autor: doc. ThLic. Miloš Lichner SJ: Ježišovi učeníci)

14:00

Kulmenie (Beethoven)

14:15

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

14:25

vKontexte (Juraj Vittek: Feminizmus, Cirkev a dôstojnosť ženy)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Katechéza - Podobenstvá

16:20

Správy zo Svätej zeme

16:45

LUXáreň

17:30

Doma je doma (SAFi 2018 - Môj Dar)

18:35

Starý zákon (Šalamún a chrám)

19:05

Ruženec

19:35

Z prameňa

20:05

Krátke správy

20:15

Pozvánka

20:30

V Samárii pri studni (Fašiangy sa končia, začína pôstne obdobie)

21:55

Moja misia - magazín

23:00

Medzi nebom a zemou (Hosť: Vojtech Rušin)

23:45

Z prameňa

Utorok 13.02.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Fundamenty (Prvé prikázanie - Nebudeš mať iných Bohov)

1:20

Večerná univerzita (Ekleziologická výzva - mesiánski Židia vo svetle dokumentu Nostra Aetate)

2:10

K - ako kapucín - Martin Borkovský

2:20

V škole Ducha (autor: doc. ThLic. Miloš Lichner SJ: Ježišovi učeníci)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Godzone magazín

3:50

Katechéza - Podobenstvá

4:05

Runiverz

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon (Koniec Šalamúna)

8:55

Pavel Helan - pesničkár

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Na ceste v rodine (Na ceste v rodine - Za dverami spálne)

11:00

Doma je doma (SAFi 2018 - Môj Dar)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Medzi nebom a zemou (Hosť: Vojtech Rušin)

13:40

Viera v Rusku: Pjotr Čaadajev, bláznova obhajoba

14:10

Správy zo Svätej zeme

14:35

Nová kvalita života

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večerná univerzita (Ulf Ekman)

16:55

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

17:05

Viera do vrecka (Prečo sa mám postiť?)

17:30

Doma je doma (Tomášikovo, pútnické miesto Trnavskej arcidiecézy)

18:35

Starý zákon (Koniec Šalamúna)

19:05

Ruženec

19:35

Z prameňa

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Feminizmus, Cirkev a dôstojnosť ženy)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom

21:45

Rozsievač lásky - páter Jozef Porubčan

22:15

LUXáreň

22:55

Svedectvo

23:00

Chvály (Spoločenstvo SP)

23:40

Svedectvo

23:45

Z prameňa

Streda 14.02.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (SAFi 2018 - Môj Dar)

1:20

Pavel Helan - pesničkár

2:25

vKontexte (Feminizmus, Cirkev a dôstojnosť ženy)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Rozsievač lásky - páter Jozef Porubčan

3:50

Kulmenie (Beethoven)

4:05

Runiverz

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon (Prorok)

8:55

Správy zo Svätej zeme

9:15

Z prameňa

9:30

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

9:45

Generálna audiencia

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (Tomášikovo, pútnické miesto Trnavskej arcidiecézy)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

V Samárii pri studni (Fašiangy sa končia, začína pôstne obdobie)

14:25

vKontexte (Feminizmus, Cirkev a dôstojnosť ženy)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Nová kvalita života

16:30

Popolcová streda - svätá omša s pápežom Františkom

18:00

Spojení oceánom

18:35

Starý zákon (Prorok)

19:05

Ruženec

19:35

Z prameňa

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Kresťan v spoločnosti (Spolupráca kresťanov v politike)

21:30

Runiverz

21:50

Viera v Rusku: Patriarcha Tichon

22:20

Viera do vrecka (Prečo sa mám postiť?)

22:40

Godzone magazín

23:15

LUXáreň

23:45

Z prameňa

Štvrtok 15.02.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Tomášikovo, pútnické miesto Trnavskej arcidiecézy)

1:20

Moja misia - magazín

2:20

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Viera v Rusku: Patriarcha Tichon

3:50

Gréckokatolícky magazín

4:05

Viera do vrecka (Prečo sa mám postiť?)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Svedectvo

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon (Jeruzalem v plameňoch)

8:55

Viera do vrecka (Prečo sa mám postiť?)

9:10

Medzi nebom a zemou (Hosť: Vojtech Rušin)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Gréckokatolícky magazín

10:45

Prehľad katolíckych periodík

11:00

Doma je doma (Komunikácia v manželstve)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Moja misia - magazín

14:05

Svedectvo

14:10

Chvály (Spoločenstvo SP)

14:50

Svedectvo

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka

16:30

Kulmenie (Via dolorosa)

17:00

Nová kvalita života

17:20

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Doma je doma (Kamenné ikony)

18:35

Starý zákon (Jeruzalem v plameňoch)

19:05

Ruženec

19:35

Z prameňa

19:50

Svedectvo

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Poltónklub (Hrozen)

22:10

Na ceste v rodine (Na ceste v rodine - Za dverami spálne)

22:35

Prehľad katolíckych periodík

22:40

Spojení oceánom

23:15

V škole Ducha (autor: doc. ThLic. Miloš Lichner SJ: Ježišovi učeníci)

23:45

Z prameňa

Piatok 16.02.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Komunikácia v manželstve)

1:35

Medzi nebom a zemou (Hosť: Vojtech Rušin)

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka

3:50

Nová kvalita života

4:05

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon (Daniel a kráľove sny)

8:55

Moja misia - magazín

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Ruženec

11:00

Doma je doma (Kamenné ikony)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Kresťan v spoločnosti (Spolupráca kresťanov v politike)

14:00

Večerná univerzita (Ulf Ekman)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Krížová cesta

16:00

Na ceste v rodine (Na ceste v rodine - Za dverami spálne)

16:25

V škole Ducha (autor: doc. ThLic. Miloš Lichner SJ: Ježišovi učeníci)

16:55

Vzťahy (Priesečníky viery)

17:30

Stretko

18:35

Starý zákon (Daniel a kráľove sny)

19:05

Ruženec

19:35

Z prameňa

19:50

Prehľad katolíckych periodík

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Viera v Rusku: Patriarcha Tichon

21:00

Svedectvo

21:05

Chvály

21:45

Svedectvo

21:55

Večera u Slováka

22:25

vKontexte (Feminizmus, Cirkev a dôstojnosť ženy)

22:55

Gréckokatolícky magazín

23:15

Rozsievač lásky - páter Jozef Porubčan

23:45

Z prameňa

Sobota 17.02.2018

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

V Samárii pri studni (Fašiangy sa končia, začína pôstne obdobie)

1:50

Večera u Slováka

2:20

Na ceste v rodine (Na ceste v rodine - Za dverami spálne)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (autor: doc. ThLic. Miloš Lichner SJ: Ježišovi učeníci)

3:50

Katechéza - Podobenstvá

4:05

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

4:55

Biblia: Život Ježiša

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko (Svätá omša)

8:25

Katechéza - Podobenstvá

8:40

Runiverz

8:55

Večerná univerzita (Ulf Ekman)

9:50

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

10:00

vKontexte (Feminizmus, Cirkev a dôstojnosť ženy)

10:30

Rozsievač lásky - páter Jozef Porubčan

11:00

V škole Ducha (autor: doc. ThLic. Miloš Lichner SJ: Ježišovi učeníci)

11:30

Viera v Rusku: Patriarcha Tichon

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:40

Gréckokatolícky magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Svätá omša

16:40

Večerná univerzita

17:05

Nová kvalita života

17:20

Prehľad katolíckych periodík

17:30

LUXáreň

18:00

Večera u Slováka

18:35

Klbko (Svätá omša)

19:05

Ruženec

19:40

Kulmenie (Via dolorosa)

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Lurdy (2)

22:05

Vzťahy (Priesečníky viery)

22:35

Spojení oceánom

23:05

Kresťan v spoločnosti (Spolupráca kresťanov v politike)

Nedeľa 18.02.2018

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

Poltónklub (Hrozen)

1:20

Viera do vrecka (Prečo sa mám postiť?)

1:25

Kresťan v spoločnosti (Spolupráca kresťanov v politike)

2:30

vKontexte (Feminizmus, Cirkev a dôstojnosť ženy)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Spojení oceánom

3:50

Kulmenie (Via dolorosa)

4:05

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko (Svätá omša)

8:25

Večera u Slováka

8:55

LUXáreň

9:25

Viera do vrecka (Prečo sa mám postiť?)

10:00

Svätá omša z Prešova

11:15

Nová kvalita života

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

V Samárii pri studni (Fašiangy sa končia, začína pôstne obdobie)

14:25

Rozsievač lásky - páter Jozef Porubčan

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Slovo v obraze (Anjel púšte)

15:30

Krížová cesta

16:00

Viera v Rusku: Patriarcha Tichon

16:30

Klinec po hlavičke (Peter Gombita: O nesprávnom posudzovaní)

16:40

Lurdy (2)

18:15

Runiverz

18:35

Klbko (Svätá omša)

19:05

Ruženec

19:40

Katechéza - Podobenstvá

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (o. Michal Zamkovský CSsR: Čo s pokušením?)

21:00

Quo vadis s Maxom Kašparů

21:45

Kulmenie (Via dolorosa)

22:05

Večerná univerzita (Ulf Ekman)

23:05

Poltónklub (Hrozen)