Pondelok 11.02.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (Návrat do Panamy)

1:25

Fundamenty (Modlitba v Novom zákone)

2:25

Hriňovský kostolík na Islande

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB: Nastavenie človeka, aby vnímal krásu)

3:50

Slovo v obraze

4:00

Peter medzi nami

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Kostol sv. Františka Xaverského)

7:45

Ruženec

8:20

Wemik (Si môj)

8:55

LUXáreň

9:25

Godzone magazín

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Na Boží obraz

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Kulmenie (Kroniky Narnie)

13:10

Iba škola

13:30

Večerná univerzita (Milosrdenstvo v Novom zákone)

14:10

Rozvojová spolupráca v Keni

14:25

Hriňovský kostolík na Islande

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB: Krása a dokonalosť Boha Otca)

16:40

Eucharistické zázraky

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Predmanželská príprava)

18:35

Wemik (Si môj)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Pozvánka

20:25

PragerU (Čo je sociálna spravodlivosť?)

20:30

V Samárii pri studni (Choroba ako uzdravenie?)

22:00

Akvinas

22:30

Slovo v obraze

22:45

Hudobné pódium (Chorus Salvatoris)

23:25

Nádej pre Ugandu

23:45

Z prameňa

Utorok 12.02.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Na Boží obraz

1:05

Charita Spiš

1:20

Svedectvo

1:25

Taizé

2:05

Svedectvo

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze

4:00

Jeden na jedného (Mladí podľa pápeža)

4:25

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Wemik (Zelený nos)

8:55

Fundamenty (Modlitba v Novom zákone)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Hriňovský kostolík na Islande

11:00

Doma je doma (Predmanželská príprava)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Správne postoje kresťana)

13:25

Quo vadis s Maxom Kašparů

14:10

Godzone magazín

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Akvinas

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Viera do vrecka

17:30

Doma je doma (SAFi 2019 semifinále)

18:35

Wemik (Zelený nos)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Juraj Vittek: Prípad Galileo)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom (Darina Arvajovičová, Chicago, Illinois)

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB: Krása a dokonalosť Boha Otca)

23:00

Americko-slovenské inšpirácie

23:45

Z prameňa

Streda 13.02.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Predmanželská príprava)

1:20

Hudobné pódium (Chorus Salvatoris)

1:55

Nádej pre Ugandu

2:25

Duchovná poradňa

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:05

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Svätý František (Krásny rytier)

8:55

Vaticano

9:30

Generálna audiencia

10:30

Kulmenie (Kroniky Narnie)

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (SAFi 2019 semifinále)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Správy zo Svätej zeme

13:20

Americko-slovenské inšpirácie

14:05

Akvinas

14:35

Iba škola

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:25

Inkvizícia (1/4) / Dejiny herézy

17:00

Klbko - o sviatostiach

17:30

Doma je doma (Prejavy milosrdenstva odsúdeným)

18:35

Svätý František (Krásny rytier)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Kresťan v spoločnosti (Postoje Cirkvi v podmienkach demokratického politického zápasu)

21:30

Jeden na jedného (KBS o zákonoch, manifest osobností o EÚ)

21:45

Viera do vrecka

22:00

Svedectvo

22:05

Chvály (F6)

22:45

Svedectvo

22:50

LUXáreň

23:20

Duchovná poradňa

23:45

Z prameňa

Štvrtok 14.02.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (SAFi 2019 semifinále)

1:20

V Samárii pri studni (Choroba ako uzdravenie?)

2:40

Slovo v obraze

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis s Maxom Kašparů

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Svätý František (František ide do vojny)

8:55

Viera do vrecka

9:15

vKontexte (Juraj Vittek: Prípad Galileo)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:50

Prehľad katolíckych periodík

11:00

Doma je doma (Prejavy milosrdenstva odsúdeným)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

LUXáreň

13:25

Svedectvo

13:30

Chvály (F6)

14:10

Svedectvo

14:20

Jeden na jedného (KBS o zákonoch, manifest osobností o EÚ)

14:50

Slovo v obraze

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka (6. nedeľa v Cezročnom období)

16:30

Runiverz

16:45

Spolu (Obžerstvo, Druhá dračia hlava)

17:00

Prehľad katolíckych periodík

17:05

Nová kvalita života (Blahoslavení a beda)

17:30

Doma je doma (Mária, Matka všetkých národov)

18:35

Svätý František (František ide do vojny)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Poltónklub (GPS)

22:10

Jeden na jedného (KBS o zákonoch, manifest osobností o EÚ)

22:25

Inkvizícia (1/4) / Dejiny herézy

22:55

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Z prameňa

Piatok 15.02.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Prejavy milosrdenstva odsúdeným)

1:20

Večerná univerzita (Milosrdenstvo v Novom zákone)

2:00

Rozvojová spolupráca v Keni

2:25

Akvinas

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Svätý František (S holými nohami)

8:55

Večera u Slováka (6. nedeľa v Cezročnom období)

9:25

Spojení oceánom (Darina Arvajovičová, Chicago, Illinois)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Sedembolestný ruženec

11:00

Doma je doma (Mária, Matka všetkých národov)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Nová kvalita života (Blahoslavení a beda)

13:10

Jeden na jedného (KBS o zákonoch, manifest osobností o EÚ)

13:30

V Samárii pri studni (Choroba ako uzdravenie?)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vaticano

16:35

Eucharistické zázraky

16:55

VneMY

17:30

Moja misia - magazín

18:35

Svätý František (S holými nohami)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Dôkaz viery: Svätý Valentín

21:30

Quo vadis s Maxom Kašparů

22:15

Správy zo Svätej zeme

22:40

vKontexte (Juraj Vittek: Prípad Galileo)

23:10

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Správne postoje kresťana)

23:45

Z prameňa

Sobota 16.02.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Kresťan v spoločnosti (Postoje Cirkvi v podmienkach demokratického politického zápasu)

1:20

Americko-slovenské inšpirácie

2:05

Katechéza

2:25

Spojení oceánom (Darina Arvajovičová, Chicago, Illinois)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (6. nedeľa v Cezročnom období)

3:50

Slovo v obraze

4:00

Nová kvalita života (Blahoslavení a beda)

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Ruženec

7:35

Krátke správy

8:00

Klbko - o sviatostiach

8:20

V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB: Krása a dokonalosť Boha Otca)

8:55

Večerná univerzita (Milosrdenstvo v Novom zákone)

9:35

Rozvojová spolupráca v Keni

10:00

Krátke správy

10:10

Gréckokatolícky magazín

10:30

Akvinas

11:00

Moja misia - magazín

11:55

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slávnostný galavečer

18:20

Dôkaz viery: Svätý Valentín

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Ester / Biblia

22:05

Eucharistické zázraky

22:20

VneMY

22:55

Runiverz

23:30

Spojení oceánom (Darina Arvajovičová, Chicago, Illinois)

Nedeľa 17.02.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Juraj Vittek: Prípad Galileo)

1:05

Svedectvo

1:10

Chvály (F6)

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (6. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB: Krása a dokonalosť Boha Otca)

4:00

Runiverz

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - o sviatostiach

8:20

Runiverz

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života (Blahoslavení a beda)

9:50

Viera do vrecka

10:05

Spravodajský súhrn

10:30

Svätá liturgia z Bratislavy

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Choroba ako uzdravenie?)

14:20

VneMY

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze

16:10

Spolu (Obžerstvo, Druhá dračia hlava)

16:35

Klinec po hlavičke

16:40

Ester / Biblia

18:15

Eucharistické zázraky

18:35

Klbko - o sviatostiach

19:05

Katechéza

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Akvinas

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Slávnostný galavečer