Pondelok 10.02.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Doma je doma (Rozpoznávanie Božej vôle)

1:25

V škole Ducha

2:00

Spojení oceánom

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Druhý vatikánsky koncil (2/3) / Boží ľud v priebehu dejín

4:20

Svedectvo

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:05

Biblia: Život Ježiša (3)

7:00

Svätá omša

7:38

Týždeň s... (Farnosť Zubrohlava)

7:45

Ruženec / Radostný ruženec.

8:20

Gigi, Božia princeznička (2)

8:50

Biblia pre najmenších (1)

8:55

Medzi nebom a zemou

9:40

Duchovná poradňa (Ján Buc: Judášov bozk)

10:10

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Moja misia - magazín

11:30

Mjanmarsko - Na rovnakej ceste

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Slovo v obraze / Uzdravenie ochrnutého

13:08

Kulmenie (Holokaust v živote detí)

13:30

Spolu (Ornát)

13:55

Večerná univerzita (Modlitba v Božej prítomnosti)

14:15

Povolanie laik: Všetko je Božie riadenie

14:35

Láska a rodičovstvo (1) / Ľudská osoba a sexualita

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Umenie a liturgický priestor)

18:35

Gigi, Božia princeznička (2)

18:50

Biblia pre najmenších (1)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Krátke správy

20:15

A teraz čo? (AKO SA PRIPRAVIŤ NA SPOVEĎ?)

20:30

V Samárii pri studni (Viera, sila a poznanie)

22:00

India - jeden

22:30

Ukrajina - skutky apoštolov

23:00

Peter medzi nami

23:15

vKontexte (Juraj Vittek: Rodina - citlivé miesto rastu)

23:45

Z prameňa

Utorok 11.02.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Moja misia - magazín

0:50

Mjanmarsko - Na rovnakej ceste

1:20

Svedectvo

1:25

Chvály

2:05

Svedectvo

2:15

Duchovná poradňa (Ján Buc: Judášov bozk)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večerná univerzita (Modlitba v Božej prítomnosti)

3:40

Povolanie laik: Všetko je Božie riadenie

4:00

Láska a rodičovstvo (1) / Ľudská osoba a sexualita

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:05

Biblia: Život Ježiša (4)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Svedectvo

8:20

Gigi, Božia princeznička (3)

8:50

Biblia pre najmenších (2)

9:00

Druhý vatikánsky koncil (2/3) / Boží ľud v priebehu dejín

9:55

Svedectvo

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

11:00

Doma je doma (Umenie a liturgický priestor)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Spojení oceánom

13:30

Hudobné pódium (Zbor z Katedrály sv. Martina v Bratislave 1)

14:10

Povolanie laik: Všetko je Božie riadenie

14:30

LUXáreň

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

Irak - Ninive

17:00

Viera do vrecka (Ernest Macák - Sila modlitby)

17:30

Doma je doma ((Ne)bezpečný internet)

18:35

Gigi, Božia princeznička (3)

18:50

Biblia pre najmenších (2)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Juraj Vittek: Moralizovanie a napomínanie hriešnikov)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Vojtaššák, dni barbarov

22:15

Medzi nebom a zemou

23:00

Eucharistické zázraky

23:15

Godzone magazín

23:45

Z prameňa

Streda 12.02.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Umenie a liturgický priestor)

1:20

Hudobné pódium (Zbor z Katedrály sv. Martina v Bratislave 1)

2:00

Povolanie laik: Všetko je Božie riadenie

2:20

vKontexte (Moralizovanie a napomínanie hriešnikov)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Akatist

4:00

Katechéza

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:05

Biblia: Život Ježiša (5)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:20

Gigi, Božia princeznička (4)

8:50

A teraz čo? (AKO SA PRIPRAVIŤ NA SPOVEĎ?)

8:50

Biblia pre najmenších (3)

9:00

Krátke správy

9:15

Generálna audiencia

10:20

Irak - Ninive

11:00

Doma je doma ((Ne)bezpečný internet)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

Vojtaššák, dni barbarov

14:00

vKontexte (Moralizovanie a napomínanie hriešnikov)

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Eucharistické zázraky

16:30

Uganda - Krehké životy

17:00

Klbko - o sviatostiach (7)

17:30

Doma je doma (Keď život nejde podľa predstáv...)

18:35

Gigi, Božia princeznička (4)

18:50

Biblia pre najmenších (3)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Fundamenty (Hierarchia a episkopát)

21:30

Jeden na jedného (Antisemtizmus, my a EÚ)

21:45

Viera do vrecka (Ernest Macák - Sila modlitby)

22:00

Svedectvo

22:05

Taizé

22:45

Svedectvo

22:55

Katechéza

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa

Štvrtok 13.02.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma ((Ne)bezpečný internet)

1:20

V Samárii pri studni (Viera, sila a poznanie)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Svedectvo

3:25

Taizé

4:05

Svedectvo

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Prehľad katolíckych periodík

8:20

Gigi, Božia princeznička (5)

8:50

Biblia pre najmenších (4)

8:55

Uganda - Krehké životy

9:25

Duchovná poradňa (Ján Buc: Judášov bozk)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:35

Viera do vrecka (Ernest Macák - Sila modlitby)

11:00

Doma je doma (Keď život nejde podľa predstáv...)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:00

Svedectvo

13:05

Taizé

13:45

Svedectvo

13:55

Medzi nebom a zemou

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:30

Večera u Slováka (6. nedeľa v Cezročnom období)

17:00

Iba škola (Základná škola sv. Alžbety v Novej Bani)

17:15

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Doma je doma (O miništrovaní)

18:35

Gigi, Božia princeznička (5)

18:50

Biblia pre najmenších (4)

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

19:25

Ruženec / Radostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Poltónklub (SMAILY)

22:10

Jeden na jedného (Antisemtizmus, my a EÚ)

22:25

Slovo v obraze / Uzdravenie ochrnutého

22:35

Katechéza

22:55

Nová kvalita života

23:10

V škole Ducha

23:45

Z prameňa

Piatok 14.02.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Keď život nejde podľa predstáv...)

1:20

Večerná univerzita (Modlitba v Božej prítomnosti)

1:40

Povolanie laik: Všetko je Božie riadenie

2:00

Láska a rodičovstvo (1) / Ľudská osoba a sexualita

2:15

Svedectvo

2:20

Večera u Slováka (6. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo v obraze / Uzdravenie ochrnutého

4:07

Eucharistické zázraky

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Pozvánka

8:20

Gigi, Božia princeznička (6)

8:50

Biblia pre najmenších (5)

8:55

Gréckokatolícky magazín

9:15

Slovo v obraze / Uzdravenie ochrnutého

9:25

Viera do vrecka (Ernest Macák - Sila modlitby)

9:40

Iba škola (Základná škola sv. Alžbety v Novej Bani)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

11:00

Doma je doma (O miništrovaní)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Fundamenty (Hierarchia a episkopát)

13:55

Duchovná poradňa (Ján Buc: Judášov bozk)

14:25

Jeden na jedného (Antisemtizmus, my a EÚ)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nová kvalita života

16:25

VneMY (Ohlušujúce ticho)

16:55

Prehľad katolíckych periodík

17:00

Kulmenie (Opus pána Hollanda)

17:15

A teraz čo? (AKO SA PRIPRAVIŤ NA SPOVEĎ?)

17:30

Moja misia magazín (Macedónsko - Vzkriesenie)

18:35

Gigi, Božia princeznička (6)

18:50

Biblia pre najmenších (5)

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Dôkaz viery: Svätý Valentín

21:30

Spojení oceánom

22:00

LUXáreň

22:30

Irak - Ninive

23:00

Katechéza

23:15

Večera u Slováka (6. nedeľa v Cezročnom období)

23:45

Z prameňa

Sobota 15.02.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Fundamenty (Hierarchia a episkopát)

1:20

Vaticano

1:50

Prehľad katolíckych periodík

1:55

VneMY (Ohlušujúce ticho)

2:20

V škole Ducha

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Poltónklub (SMAILY)

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

4:55

Biblia

7:00

Ruženec / Radostný ruženec.

7:35

Loretánske litánie

7:50

Krátke správy

8:05

Klbko - o sviatostiach (7)

8:30

Prehľad katolíckych periodík

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Večerná univerzita (Modlitba v Božej prítomnosti)

9:25

Povolanie laik: Všetko je Božie riadenie

9:45

Láska a rodičovstvo (1) / Ľudská osoba a sexualita

10:05

Krátke správy

10:15

VneMY (Ohlušujúce ticho)

10:45

A teraz čo? (AKO SA PRIPRAVIŤ NA SPOVEĎ?)

11:00

Vojtaššák, dni barbarov

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Spojení oceánom

13:30

Večera u Slováka (6. nedeľa v Cezročnom období)

14:00

Akatist

14:40

Loretánske litánie

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Svätá omša z Nitry

18:00

Dôkaz viery: Svätý Valentín

19:00

Prehľad katolíckych periodík

19:05

Loretánske litánie

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Pavol VI. - Pápež v búrlivých časoch

22:15

Kulmenie (Opus pána Hollanda)

22:30

Uganda - Krehké životy

23:00

Vaticano

23:30

Večera u Slováka (6. nedeľa v Cezročnom období)

Nedeľa 16.02.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Taizé

1:10

Svedectvo

1:20

Vojtaššák, dni barbarov

2:15

Svedectvo

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia magazín (Macedónsko - Vzkriesenie)

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:36

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - Svätá omša (1)

8:25

Slovo v obraze / Manželstvo

8:40

Gréckokatolícky magazín

9:00

LUXáreň

9:30

Nová kvalita života

10:00

Svätá omša z kaplnky TV LUX

10:50

Irak - Ninive

11:15

Eucharistické zázraky

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

V Samárii pri studni (Viera, sila a poznanie)

14:25

Iba škola (Základná škola sv. Alžbety v Novej Bani)

14:40

A teraz čo? (AKO SA PRIPRAVIŤ NA SPOVEĎ?)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Z javora (Kroje)

16:40

Pavol VI. - Pápež v búrlivých časoch

18:10

Kulmenie (Opus pána Hollanda)

18:35

Klbko - Svätá omša (1)

19:00

Katechéza

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Quo vadis (Ľadová krása)

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Vojtaššák, dni barbarov

22:45

Jeden na jedného (Antisemtizmus, my a EÚ)

23:00

Večerná univerzita (Modlitba v Božej prítomnosti)

23:20

Povolanie laik: Všetko je Božie riadenie

23:40

Láska a rodičovstvo (1) / Ľudská osoba a sexualita