Pondelok 17.02.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Doma je doma (O miništrovaní)

1:25

V škole Ducha

2:00

Z javora (Kroje)

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (Hierarchia a episkopát)

4:20

Svedectvo

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:38

Týždeň s ... (Farnosť Domaňovce)

7:45

Ruženec / Radostný ruženec.

8:20

Gigi, Božia princeznička (7)

8:50

Biblia pre najmenších (6)

8:55

Medzi nebom a zemou

9:40

Quo vadis (Ľadová krása)

10:10

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Moja misia magazín (Macedónsko - Vzkriesenie)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Slovo v obraze / Manželstvo

13:08

Kulmenie (Opus pána Hollanda)

13:30

Iba škola (Základná škola sv. Alžbety v Novej Bani)

13:55

Večerná univerzita (Sústredená modlitba)

14:15

Slovo - miesto stretnutia

14:35

Láska a rodičovstvo (2) / Manželská láska

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Otec)

18:35

Gigi, Božia princeznička (7)

18:50

Biblia pre najmenších (6)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Krátke správy

20:15

Prečo, otče? (KŇAZSKÉ SVÄTENIE ŽIEN)

20:30

V Samárii pri studni (Pečať spovedného tajomstva)

22:00

Irak - Ninive

22:30

Uganda - Krehké životy

23:00

Viera do vrecka (Ernest Macák - Sila modlitby)

23:15

vKontexte (Moralizovanie a napomínanie hriešnikov)

23:45

Z prameňa

Utorok 18.02.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Moja misia magazín (Macedónsko - Vzkriesenie)

1:20

Svedectvo

1:25

Taizé

2:05

Svedectvo

2:15

Quo vadis (Ľadová krása)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večerná univerzita (Sústredená modlitba)

3:40

Slovo - miesto stretnutia

4:00

Láska a rodičovstvo (2) / Manželská láska

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Svedectvo

8:20

Gigi, Božia princeznička (8)

8:50

Biblia pre najmenších (7)

9:00

Fundamenty (Hierarchia a episkopát)

9:55

Svedectvo

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

11:00

Doma je doma (Otec)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Z javora (Kroje)

13:30

Poltónklub (SMAILY)

14:30

LUXáreň

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

Páter Krapka

17:00

Peter medzi nami

17:30

Doma je doma (O ponožkách a ulici)

18:35

Gigi, Božia princeznička (8)

18:50

Biblia pre najmenších (7)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Martin Kramara: Storytelling)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Mendel - otec genetiky

22:15

Medzi nebom a zemou

23:00

Eucharistické zázraky

23:15

VneMY (Ohlušujúce ticho)

23:45

Z prameňa

Streda 19.02.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Otec)

1:20

Poltónklub (SMAILY)

2:20

vKontexte (Martin Kramara: Storytelling)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Akatist

4:00

Katechéza

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:20

Gigi, Božia princeznička (9)

8:50

Prečo, otče? (KŇAZSKÉ SVÄTENIE ŽIEN)

8:50

Biblia pre najmenších (8)

9:00

Krátke správy

9:15

Generálna audiencia

10:20

Páter Krapka

11:00

Doma je doma (O ponožkách a ulici)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

Mendel - otec genetiky

14:00

vKontexte (Martin Kramara: Storytelling)

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Eucharistické zázraky

16:30

Na území Boha

17:00

Klbko - Svätá omša (1)

17:30

Doma je doma (5. a 6. Božie prikázanie)

18:35

Gigi, Božia princeznička (9)

18:50

Biblia pre najmenších (8)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Druhý vatikánsky koncil (3/3) / Na cestách človeka

21:30

Jeden na jedného (Brexit a Cirkev)

21:45

Peter medzi nami

22:00

Svedectvo

22:05

Chvály

22:45

Svedectvo

22:55

Katechéza

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa

Štvrtok 20.02.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (O ponožkách a ulici)

1:20

V Samárii pri studni (Pečať spovedného tajomstva)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Svedectvo

3:25

Chvály

4:05

Svedectvo

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Prehľad katolíckych periodík

8:20

Gigi, Božia princeznička (10)

8:50

Biblia pre najmenších (9)

8:55

Na území Boha

9:25

Quo vadis (Ľadová krása)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:35

Peter medzi nami

11:00

Doma je doma (5. a 6. Božie prikázanie)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:00

Svedectvo

13:05

Chvály

13:45

Svedectvo

13:55

Medzi nebom a zemou

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:30

Večera u Slováka (7. nedeľa v Cezročnom období)

17:00

Spolu (Včelár)

17:15

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Doma je doma (Muzikál o Anke Kolesárovej)

18:35

Gigi, Božia princeznička (10)

18:50

Biblia pre najmenších (9)

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

19:25

Ruženec / Radostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Hudobné pódium

21:50

Povolanie laik: Božia vôľa

22:10

Jeden na jedného (Brexit a Cirkev)

22:25

Slovo v obraze / Manželstvo

22:35

Katechéza

22:55

Nová kvalita života

23:10

V škole Ducha

23:45

Z prameňa

Piatok 21.02.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (5. a 6. Božie prikázanie)

1:20

Večerná univerzita (Sústredená modlitba)

1:40

Slovo - miesto stretnutia

2:00

Láska a rodičovstvo (2) / Manželská láska

2:15

Svedectvo

2:20

Večera u Slováka (7. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo v obraze / Manželstvo

4:07

Eucharistické zázraky

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Pozvánka

8:20

Gigi, Božia princeznička (11)

8:50

Biblia pre najmenších (10)

8:55

Gréckokatolícky magazín

9:15

Slovo v obraze / Manželstvo

9:25

Peter medzi nami

9:40

Spolu (Včelár)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

11:00

Doma je doma (Muzikál o Anke Kolesárovej)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Druhý vatikánsky koncil (3/3) / Na cestách človeka

13:55

Quo vadis (Ľadová krása)

14:25

Jeden na jedného (Brexit a Cirkev)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nová kvalita života

16:25

Godzone magazín

16:55

Prehľad katolíckych periodík

17:00

Kulmenie (Krátkometrážne filmy)

17:15

Prečo, otče? (KŇAZSKÉ SVÄTENIE ŽIEN)

17:30

Moja misia - magazín

18:00

Egypt – Poznačení krížom

18:35

Gigi, Božia princeznička (11)

18:50

Biblia pre najmenších (10)

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Dôkaz viery: Ján Pavol II.

21:30

Z javora (Kroje)

22:00

LUXáreň

22:30

Páter Krapka

23:00

Katechéza

23:15

Večera u Slováka (7. nedeľa v Cezročnom období)

23:45

Z prameňa

Sobota 22.02.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Druhý vatikánsky koncil (3/3) / Na cestách človeka

1:20

Vaticano

1:50

Prehľad katolíckych periodík

1:55

Godzone magazín

2:20

V škole Ducha

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Hudobné pódium

4:00

Povolanie laik: Božia vôľa

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

4:55

Biblia

7:00

Ruženec / Radostný ruženec.

7:35

Loretánske litánie

7:50

Krátke správy

8:05

Klbko - Svätá omša (1)

8:30

Prehľad katolíckych periodík

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Večerná univerzita (Sústredená modlitba)

9:25

Slovo - miesto stretnutia

9:45

Láska a rodičovstvo (2) / Manželská láska

10:05

Krátke správy

10:15

Godzone magazín

10:45

Prečo, otče? (KŇAZSKÉ SVÄTENIE ŽIEN)

11:00

Mendel - otec genetiky

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Z javora (Kroje)

13:30

Večera u Slováka (7. nedeľa v Cezročnom období)

14:00

Akatist

14:40

Loretánske litánie

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Svätá omša z Manhattanu, štát New York

16:40

Nová kvalita života

17:00

LUXáreň

17:30

Dôkaz viery: Ján Pavol II.

18:35

Klbko - Svätá omša (1)

18:55

Prehľad katolíckych periodík

19:00

fa -TAL

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Pavol VI. - Pápež v búrlivých časoch

22:05

Nová kvalita života

22:15

Kulmenie (Krátkometrážne filmy)

22:30

Na území Boha

23:00

Vaticano

23:30

Večera u Slováka (7. nedeľa v Cezročnom období)

Nedeľa 23.02.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Chvály

1:10

Svedectvo

1:20

Mendel - otec genetiky

2:15

Svedectvo

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín

3:50

Egypt – Poznačení krížom

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:05

Biblia: Život Ježiša (1)

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:36

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - Svätá omša (2)

8:25

Slovo v obraze / Otče náš

8:40

Gréckokatolícky magazín

9:00

LUXáreň

9:30

Nová kvalita života

9:50

Živý vstup

10:00

Svätá omša z Veľkého Šariša

11:15

Eucharistické zázraky

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:25

V Samárii pri studni (Pečať spovedného tajomstva)

13:45

Spolu (Včelár)

14:00

fa -TAL

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Spojení oceánom

16:40

Pavol VI. - Pápež v búrlivých časoch

18:15

Kulmenie (Krátkometrážne filmy)

18:35

Klbko - Svätá omša (2)

19:00

Katechéza

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (Michal Zamkovský CSsR: Milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom)

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Mendel - otec genetiky

22:45

Jeden na jedného (Brexit a Cirkev)

23:00

Večerná univerzita (Sústredená modlitba)

23:20

Slovo - miesto stretnutia

23:40

Láska a rodičovstvo (2) / Manželská láska