Pondelok 22.02.2021

0:05

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Quo vadis s Maxom Kašparů (Nezabiješ!)

1:10

Svedectvo

1:15

Moja misia - magazín: Cyprián - Mozambik

2:20

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Komunita Sant Egidio pomáha v Morii)

4:15

Zabudnuté poklady (Kostol Všetkých svätých, Očová)

4:30

Ruženec (Slávnostný ruženec)

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec (Radostný ruženec)

8:25

Malí poslovia (Neutop sa, plávaj!)

9:00

Medzi nebom a zemou (Dorota Sadovská)

9:40

Obrazy krížovej cesty

10:00

Spravodajský súhrn

10:25

Zbrane a ružence

11:25

Izrael - zasľúbená zem

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec (Bolestný ruženec)

13:10

Na tónoch vďačnosti

13:50

Katolicizmus (Oheň Božej lásky - Modlitba a život v Duchu)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Vaticano

16:55

Kosovo - skrytí katolíci v Európe

17:30

Doma je doma (Kňazi v nemocniciach)

18:30

Svätá omša

19:00

Ruženec (Ruženec svetla)

19:30

Malí poslovia (Neutop sa, plávaj!)

20:00

Krátke správy

20:10

Boh k tebe hovorí (Boh premieňa moje slabosti)

20:15

A teraz čo? (PREČO SA PRI SČÍTANÍ ĽUDU HLÁSIŤ KU KRESŤANSTVU?)

20:30

U Nikodéma (Život súčasného kňaza)

22:00

Godzone magazín

22:30

Moja misia - magazín

23:00

Hudobné pódium (Gregorián)

23:45

Z prameňa

Utorok 23.02.2021

0:05

Krátke správy

0:15

Katolicizmus (Oheň Božej lásky - Modlitba a život v Duchu)

1:10

Svedectvo

1:15

LUXáreň

1:45

Izrael - zasľúbená zem

2:20

Quo vadis (Hľa, drevo kríža)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Komunita Cenacolo)

4:30

Ruženec (Radostný ruženec)

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec (Bolestný ruženec)

8:10

Slovo v obraze (Otče náš)

8:25

Malí poslovia (Útek za úsvitu hviezd)

9:00

Moja misia - magazín

9:30

Kosovo - skrytí katolíci v Európe

10:00

Krátke správy

10:10

Svedectvo

10:15

A teraz čo? (PREČO SA PRI SČÍTANÍ ĽUDU HLÁSIŤ KU KRESŤANSTVU?)

10:20

LUXáreň

10:55

Doma je doma (Kňazi v nemocniciach)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec (Ruženec svetla)

13:15

Quo vadis (Hľa, drevo kríža)

13:50

Katechéza (Podobenstvo o nespravodlivom sudcovi a vdove Lk 18,1-8)

14:05

A teraz čo? (PREČO SA PRI SČÍTANÍ ĽUDU HLÁSIŤ KU KRESŤANSTVU?)

14:10

Medzi nebom a zemou (Dorota Sadovská)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Boh k tebe hovorí (Verný priateľ je ako mocná pevnosť...)

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB - Komu čo patrí?)

17:05

Viera do vrecka (Ako prežiť krízu s úžitkom?)

17:20

Svedectvo

17:30

Doma je doma (Ty si môj milovaný syn/dcéra, v tebe mám zaľúbenie)

18:30

Svätá omša

19:00

Malí poslovia (Útek za úsvitu hviezd)

19:30

Krátke správy

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie

20:45

vKontexte (Gašpar Fronc: Ako sa dostať von z labyrintu zlých rád?)

21:15

Gréckokatolícky magazín

21:30

Ostrov mníchov

22:40

Vaticano

23:10

Akatist (Záznam Akatistu k Presvätej Bohorodičke z Baziliky sv. Mikuláša v Trnave.)

Streda 24.02.2021

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Kňazi v nemocniciach)

1:10

Svedectvo

1:15

Hudobné pódium (Gregorián)

2:05

Obrazy krížovej cesty

2:20

Vaticano

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Úspešný príbeh Banskoštiavnickej kalvárie)

4:30

Ruženec (Ruženec svetla)

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec (Slávnostný ruženec)

8:10

Eucharistické zázraky

8:25

Malí poslovia (Nočný rev)

9:00

Ostrov mníchov

10:10

Krátke správy

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:55

Doma je doma (Ty si môj milovaný syn/dcéra, v tebe mám zaľúbenie)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec (Radostný ruženec)

13:15

Godzone magazín

13:50

Hudobné pódium (Gregorián)

14:35

Litánie k svätému Jozefovi

15:00

Hodina milosrdenstva

15:18

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Klbko a 12 apoštolov (Filip a Bartolomej)

16:25

GU100 (Modlitba)

16:30

Kosovo - skrytí katolíci v Európe

16:55

V srdci Bolívie

17:30

Doma je doma (Boh pokoja a zázrakov)

18:30

Svätá omša

19:00

Ruženec (Bolestný ruženec)

19:30

Malí poslovia (Nočný rev)

20:00

Krátke správy

20:10

Svedectvo

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Jeden na jedného (Otázky a odpovede k sčítaniu)

20:50

Fundamenty (Hospodársko-sociálny život)

21:45

Na tónoch vďačnosti

22:25

U Nikodéma (Život súčasného kňaza)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 25.02.2021

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Ty si môj milovaný syn/dcéra, v tebe mám zaľúbenie)

1:10

Svedectvo

1:15

Ostrov mníchov

2:25

vKontexte (Gašpar Fronc: Ako sa dostať von z labyrintu zlých rád?)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Peniazom treba vládnuť a nie im slúžiť…)

4:30

Ruženec (Bolestný ruženec)

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec (Ruženec svetla)

8:10

Boh k tebe hovorí (Nevyberajme si len čerešničky na torte...)

8:15

Svedectvo

8:25

Malí poslovia (V zajatí)

8:55

Na tónoch vďačnosti

9:35

Quo vadis (Hľa, drevo kríža)

10:00

Krátke správy

10:10

Viera do vrecka (Ako prežiť krízu s úžitkom?)

10:25

vKontexte (Gašpar Fronc: Ako sa dostať von z labyrintu zlých rád?)

10:55

Doma je doma (Boh pokoja a zázrakov)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec (Slávnostný ruženec)

13:15

LUXáreň

13:50

Jeden na jedného (Otázky a odpovede k sčítaniu)

14:05

A teraz čo? (PREČO SA PRI SČÍTANÍ ĽUDU HLÁSIŤ KU KRESŤANSTVU?)

14:10

Moja misia - magazín

14:35

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Večera u Slováka (2. pôstna nedeľa)

16:35

Slovo v obraze (Otče náš)

16:45

Eucharistické zázraky

17:00

Likvidace lepry: Vaša pomoc zachraňuje

17:15

Prehľad katolíckych periodík

17:20

A teraz čo? (PREČO SA PRI SČÍTANÍ ĽUDU HLÁSIŤ KU KRESŤANSTVU?)

17:30

Doma je doma (Pôstne aktivity)

18:30

Svätá omša

19:00

Malí poslovia (V zajatí)

19:30

Krátke správy

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie

20:45

Jeden na jedného (Otázky a odpovede k sčítaniu)

21:05

V srdci Bolívie

21:35

Hudobné pódium (Gregorián)

22:20

Katechéza (Podobenstvo o nespravodlivom sudcovi a vdove Lk 18,1-8)

22:40

Správy zo Svätej zeme

23:05

A teraz čo? (PREČO SA PRI SČÍTANÍ ĽUDU HLÁSIŤ KU KRESŤANSTVU?)

23:15

Kosovo - skrytí katolíci v Európe

23:45

Z prameňa

Piatok 26.02.2021

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Boh pokoja a zázrakov)

1:10

Svedectvo

1:15

U Nikodéma (Život súčasného kňaza)

2:35

Boh k tebe hovorí (Boh všetko použije na dobré)

2:40

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (Autorita a spoločné dobro)

4:30

Ruženec (Radostný ruženec)

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec (Bolestný ruženec)

8:10

Pozvánka

8:15

A teraz čo? (PREČO SA PRI SČÍTANÍ ĽUDU HLÁSIŤ KU KRESŤANSTVU?)

8:25

Malí poslovia (V pasci)

9:00

Fundamenty (Hospodársko-sociálny život)

10:00

Krátke správy

10:15

Prehľad katolíckych periodík

10:20

Ruženec (Sedembolestný ruženec)

10:55

Doma je doma (Pôstne aktivity)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec (Ruženec svetla)

13:15

Vaticano

13:50

V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB - Komu čo patrí?)

14:20

Obrazy krížovej cesty

14:35

Litánie k Predrahej Kristovej Krvi

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Krížová cesta v príbehoch

16:05

STOPovanie

16:35

Prehľad katolíckych periodík

16:40

vKontexte (Gašpar Fronc: Ako sa dostať von z labyrintu zlých rád?)

17:10

Nová kvalita života (Rabbi, dobre je nám tu / Premenenie Pána)

17:30

Moja misia – magazín

18:00

Správy zo Svätej zeme

18:30

Svätá omša

19:00

Ruženec (Slávnostný ruženec)

19:30

Malí poslovia (V pasci)

20:00

Krátke správy

20:10

Svedectvo

20:15

Eucharistické zázraky

20:30

Jean Guitton - Rozum a srdce

21:30

Viera do vrecka (Ako prežiť krízu s úžitkom?)

21:50

Kosovo - skrytí katolíci v Európe

22:20

Quo vadis (Hľa, drevo kríža)

22:45

Večera u Slováka (2. pôstna nedeľa)

23:15

V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB - Komu čo patrí?)

23:45

Z prameňa

Sobota 27.02.2021

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Pôstne aktivity)

1:10

Na tónoch vďačnosti

1:45

Večera u Slováka (2. pôstna nedeľa)

2:16

Boh k tebe hovorí (Boh premieňa moje slabosti)

2:20

Katechéza (Podobenstvo o nespravodlivom sudcovi a vdove Lk 18,1-8)

2:35

Jeden na jedného (Otázky a odpovede k sčítaniu)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Spojení oceánom (Jaroslav Krett)

4:30

Ruženec (Slávnostný ruženec)

5:00

Biblia

7:00

Svätá liturgia

8:00

Viera do vrecka (Ako prežiť krízu s úžitkom?)

8:25

Klbko a 12 apoštolov (Filip a Bartolomej)

8:45

GU100 (Modlitba)

9:05

STOPovanie

9:40

A teraz čo? (PREČO SA PRI SČÍTANÍ ĽUDU HLÁSIŤ KU KRESŤANSTVU?)

9:50

Slovo v obraze (Otče náš)

10:00

Krátke správy

10:20

V srdci Bolívie

10:50

Ostrov mníchov

12:00

Anjel Pána

12:20

Loretánske litánie

12:40

Ruženec (Bolestný ruženec)

13:15

Večera u Slováka (2. pôstna nedeľa)

13:50

Likvidace lepry: Vaša pomoc zachraňuje

14:05

Prehľad katolíckych periodík

14:10

Taizé

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Gréckokatolícky ruženec

16:00

Svätá omša z Manhattanu, štát New York

16:45

Nová kvalita života (Rabbi, dobre je nám tu / Premenenie Pána)

17:00

LUXáreň

17:30

Jean Guitton - Rozum a srdce

18:30

Svätá omša

19:20

Klbko a 12 apoštolov (Filip a Bartolomej)

19:40

GU100 (Modlitba)

20:00

Spravodajský súhrn

20:30

Pavol VI. - Pápež v búrlivých časoch 2/2

22:05

Katechéza (Podobenstvo o nespravodlivom sudcovi a vdove Lk 18,1-8)

22:20

Eucharistické zázraky

22:40

vKontexte (Gašpar Fronc: Ako sa dostať von z labyrintu zlých rád?)

23:20

Medzi nebom a zemou (Dorota Sadovská)

Nedeľa 28.02.2021

0:05

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB - Komu čo patrí?)

1:00

Svedectvo

1:05

Kosovo - skrytí katolíci v Európe

1:30

Boh k tebe hovorí (Verný priateľ je ako mocná pevnosť...)

1:40

Moja misia – magazín

2:15

Obrazy krížovej cesty

2:35

Nová kvalita života (Rabbi, dobre je nám tu / Premenenie Pána)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Hudobné pódium (Gregorián)

4:00

Vaticano

4:30

Ruženec (Ruženec svetla)

5:00

Biblia

7:00

Ruženec (Slávnostný ruženec)

7:40

Eucharistické zázraky

7:50

Slovo v obraze (Samaritán)

8:00

Obrazy krížovej cesty

8:15

Boh k tebe hovorí (Nevyberajme si len čerešničky na torte...)

8:25

Klbko a 12 apoštolov (Jakub Alfejov)

8:45

Tvorivo (Tvorivo s papierom)

9:05

LUXáreň

9:35

Nová kvalita života (Rabbi, dobre je nám tu / Premenenie Pána)

9:40

Boh k tebe hovorí (Boh všetko použije na dobré)

10:00

Svätá omša

11:05

A teraz čo? (PREČO SA PRI SČÍTANÍ ĽUDU HLÁSIŤ KU KRESŤANSTVU?)

11:15

Spravodajský súhrn

11:40

Katechéza (Podobenstvo o neúrodnom figovníku Lk 13,6-9)

12:00

Anjel Pána

12:20

Loretánske litánie

12:40

Ruženec (Radostný ruženec)

13:15

U Nikodéma (Život súčasného kňaza)

14:35

Svedectvo

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Boh k tebe hovorí (Moje obľúbené Písmo bolo prepašované zo zahraničia)

15:30

Krížová cesta v príbehoch

16:05

Z javora (Husle)

16:40

Pavol VI. - Pápež v búrlivých časoch 2/2

18:30

Svätá omša

19:20

Klbko a 12 apoštolov (Jakub Alfejov)

19:40

Tvorivo (Tvorivo s papierom)

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie

20:45

Spojení oceánom (Michal Oravec)

21:15

Medzi nebom a zemou (Jozef Sedlák)

22:00

Ostrov mníchov

23:15

Hudobné pódium (Gregorián)