Pondelok 26.02.2018

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (Povolanie senior)

1:25

Svedectvo

1:30

Chvály (F6)

2:10

Svedectvo

2:20

Spojení oceánom

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Na ceste v rodine (Za dverami spálne)

3:50

Nová kvalita života (Rabbi, dobre je nám tu)

4:05

Peter medzi nami (O kresťanskej nádeji)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s... (Farnosť Zvolen)

7:45

Ruženec

8:20

Kráľovstvo bez hraníc (Chlapec v chráme)

8:55

Večerná univerzita

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:35

Fundamenty (Druhé prikázanie - Nevezmeš meno Božie nadarmo)

11:30

Godzone magazín

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Na ceste v rodine (Za dverami spálne)

13:30

V škole Ducha (autor: Mons. Marián Gavenda: Všeobecné povolanie ku svätosti)

14:00

Kulmenie (Tma a ticho)

14:15

Slovo v obraze (Prichádzanie)

14:25

vKontexte (Svätenie žien)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Katechéza - Podobenstvá

16:20

Správy zo Svätej zeme

16:45

LUXáreň

17:30

Doma je doma (Spolok sv. Jána Almužníka a Útulok sv. Martina)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc (Chlapec v chráme)

19:05

Ruženec

19:35

Z prameňa

20:05

Krátke správy

20:15

Pozvánka

20:30

V Samárii pri studni

21:55

Moja misia - magazín

23:00

Medzi nebom a zemou (Hosť: Andrea Turčanová)

23:45

Z prameňa

Utorok 27.02.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Fundamenty (Druhé prikázanie - Nevezmeš meno Božie nadarmo)

1:20

Večerná univerzita

2:20

V škole Ducha (autor: Mons. Marián Gavenda: Všeobecné povolanie ku svätosti)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Godzone magazín

3:50

Katechéza - Podobenstvá

4:05

Runiverz

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Kráľovstvo bez hraníc (Ján Krstiteľ)

8:55

Hudobné pódium (Koncert Cirkevného konzervatória)

9:35

Na Zakarpatí s láskou

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Na ceste v rodine (Za dverami spálne)

11:00

Doma je doma (Spolok sv. Jána Almužníka a Útulok sv. Martina)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Medzi nebom a zemou (Hosť: Andrea Turčanová)

13:40

Viera v Rusku: Kornejevová, príbeh nádeje a lásky

14:10

Správy zo Svätej zeme

14:35

Nová kvalita života (Rabbi, dobre je nám tu)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večerná univerzita (Ulf Ekman)

16:55

Slovo v obraze (Prichádzanie)

17:05

Viera do vrecka

17:30

Doma je doma (SAFi 2018 - môj dar - finále)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc (Ján Krstiteľ)

19:05

Ruženec

19:35

Z prameňa

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom

21:45

Brainwashing - Vymývanie mozgov

22:05

Charita Košice

22:15

LUXáreň

22:55

Svedectvo

23:00

Chvály (F6)

23:40

Svedectvo

23:45

Z prameňa

Streda 28.02.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Spolok sv. Jána Almužníka a Útulok sv. Martina)

1:20

Hudobné pódium (Koncert Cirkevného konzervatória)

2:00

Na Zakarpatí s láskou

2:25

vKontexte

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Brainwashing - Vymývanie mozgov

3:40

Charita Košice

3:50

Kulmenie (Tma a ticho)

4:05

Runiverz

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Kráľovstvo bez hraníc (Nielen z chleba žije človek)

8:55

Správy zo Svätej zeme

9:15

Z prameňa

9:30

Slovo v obraze (Prichádzanie)

9:45

Generálna audiencia

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (SAFi 2018 - môj dar - finále)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

V Samárii pri studni

14:25

vKontexte

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Nová kvalita života (Rabbi, dobre je nám tu)

16:25

Spojení oceánom

17:00

Klbko (Svätá omša)

17:30

Doma je doma

18:35

Kráľovstvo bez hraníc (Nielen z chleba žije človek)

19:05

Ruženec

19:35

Z prameňa

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Kresťan v spoločnosti (Spolupráca kresťanov v politike)

21:30

Runiverz

21:50

Viera v Rusku: Butovo, zoznam z masového hrobu

22:20

Viera do vrecka

22:40

Godzone magazín

23:15

LUXáreň

23:45

Z prameňa

Štvrtok 01.03.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (SAFi 2018 - môj dar - finále)

1:20

Moja misia - magazín

2:20

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Viera v Rusku: Butovo, zoznam z masového hrobu

3:50

Gréckokatolícky magazín

4:05

Viera do vrecka

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Svedectvo

7:45

Ruženec

8:20

Kráľovstvo bez hraníc (Ján Krstiteľ a Salome)

8:55

Viera do vrecka

9:10

Medzi nebom a zemou (Hosť: Andrea Turčanová)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Gréckokatolícky magazín

10:45

Prehľad katolíckych periodík

11:00

Doma je doma

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Moja misia - magazín

14:05

Svedectvo

14:10

Chvály (F6)

14:50

Svedectvo

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka (3. pôstna nedeľa)

16:30

Kulmenie (7 km od Jeruzalema)

17:00

Nová kvalita života

17:20

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Doma je doma

18:35

Kráľovstvo bez hraníc (Ján Krstiteľ a Salome)

19:05

Ruženec

19:35

Z prameňa

19:50

Svedectvo

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Poltónklub (Hrozen)

22:10

Na ceste v rodine (Za dverami spálne)

22:35

Prehľad katolíckych periodík

22:40

Spojení oceánom

23:15

V škole Ducha (autor: Mons. Marián Gavenda: Všeobecné povolanie ku svätosti)

23:45

Z prameňa

Piatok 02.03.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma

1:20

Viera do vrecka

1:35

Medzi nebom a zemou (Hosť: Andrea Turčanová)

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (3. pôstna nedeľa)

3:50

Nová kvalita života (Vyhnanie kupcov z chrámu)

4:05

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou

8:00

Ruženec

8:20

Kráľovstvo bez hraníc (Svadba v Káne Galilejskej)

8:55

Moja misia - magazín

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Ruženec

11:00

Doma je doma

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Kresťan v spoločnosti (Spolupráca kresťanov v politike)

14:00

Večerná univerzita (Ulf Ekman)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Krížová cesta

16:00

Na ceste v rodine (Za dverami spálne)

16:25

V škole Ducha (autor: Mons. Marián Gavenda: Všeobecné povolanie ku svätosti)

16:55

Vzťahy (Uhol pohľadu)

17:30

František - ľudový pápež

18:35

Kráľovstvo bez hraníc (Svadba v Káne Galilejskej)

19:05

Ruženec

19:35

Z prameňa

19:50

Prehľad katolíckych periodík

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Viera v Rusku: Butovo, zoznam z masového hrobu

21:00

Svedectvo

21:05

Chvály

21:45

Svedectvo

21:55

Večera u Slováka (3. pôstna nedeľa)

22:25

vKontexte

22:55

Gréckokatolícky magazín

23:15

Brainwashing - Vymývanie mozgov

23:35

Charita Košice

23:45

Z prameňa

Sobota 03.03.2018

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

V Samárii pri studni

1:50

Večera u Slováka (3. pôstna nedeľa)

2:20

Na ceste v rodine (Za dverami spálne)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (autor: Mons. Marián Gavenda: Všeobecné povolanie ku svätosti)

3:50

Katechéza - Podobenstvá

4:05

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko (Svätá omša)

8:25

Katechéza - Podobenstvá

8:40

Runiverz

8:55

Večerná univerzita (Ulf Ekman)

9:50

Slovo v obraze (Prichádzanie)

10:00

vKontexte

10:30

Brainwashing - Vymývanie mozgov

10:50

Charita Košice

11:00

V škole Ducha (autor: Mons. Marián Gavenda: Všeobecné povolanie ku svätosti)

11:30

Viera v Rusku: Butovo, zoznam z masového hrobu

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:40

Gréckokatolícky magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Fatimská sobota

18:00

Večera u Slováka (3. pôstna nedeľa)

18:35

Klbko (Svätá omša)

19:05

Ruženec

19:40

Kulmenie (7 km od Jeruzalema)

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Kráľ Dávid

22:35

Spojení oceánom

23:05

Kresťan v spoločnosti (Spolupráca kresťanov v politike)

Nedeľa 04.03.2018

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

Poltónklub (Hrozen)

1:25

Kresťan v spoločnosti (Spolupráca kresťanov v politke)

2:30

vKontexte

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Spojení oceánom

3:50

Kulmenie (7 km od Jeruzalema)

4:05

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

4:55

Biblia: Život Ježiša

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko (Svätá omša)

8:25

Večera u Slováka (3. pôstna nedeľa)

8:55

LUXáreň

9:25

Viera do vrecka

10:00

Spravodajský súhrn

10:30

Svätá omša zo Šaštína

11:40

Nová kvalita života (Vyhnanie kupcov z chrámu)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

V Samárii pri studni

14:25

Brainwashing - Vymývanie mozgov

14:45

Charita Košice

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Slovo v obraze (Ježiš a Nikodém)

15:30

Krížová cesta

16:00

Viera v Rusku: Butovo, zoznam z masového hrobu

16:30

Klinec po hlavičke

16:40

Kráľ Dávid

18:35

Klbko (Svätá omša)

19:05

Ruženec

19:40

Katechéza - Podobenstvá

20:05

Spravodajský súhrn

21:00

Quo vadis s Maxom Kašparů

21:45

Kulmenie (7 km od Jeruzalema)

22:05

Večerná univerzita (Ulf Ekman)

23:05

Poltónklub (Hrozen)