Pondelok 24.02.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Doma je doma (Muzikál o Anke Kolesárovej)

1:25

V škole Ducha

2:00

Spojení oceánom

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Druhý vatikánsky koncil (3/3) / Na cestách človeka

4:20

Svedectvo

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:05

Biblia: Život Ježiša (2)

7:00

Svätá omša

7:38

Týždeň s ... (Farnosť Novoť)

7:45

Ruženec / Radostný ruženec.

8:20

Gigi, Božia princeznička (12)

8:50

Biblia pre najmenších (11)

8:55

Medzi nebom a zemou

9:40

Duchovná poradňa (Michal Zamkovský CSsR: Milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom)

10:10

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Moja misia - magazín

11:30

Egypt – Poznačení krížom

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Slovo v obraze / Otče náš

13:08

Kulmenie: Krátkometrážne filmy

13:30

Spolu (Včelár)

13:55

Večerná univerzita (Modlitba s otvoreným srdcom)

14:15

Povolanie laik: Božia vôľa

14:35

Láska a rodičovstvo (3) / Zodpovedné otcovstvo

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Ján Buc: Neostať stáť)

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Služba)

18:35

Gigi, Božia princeznička (12)

18:50

Biblia pre najmenších (11)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Krátke správy

20:15

A teraz čo? (SEX PRED SVADBOU)

20:30

V Samárii pri studni (Fašiangy „po kresťansky“)

22:00

Páter Krapka

22:30

Na území Boha

23:00

Peter medzi nami

23:15

vKontexte (Martin Kramara: Storytelling)

23:45

Z prameňa

Utorok 25.02.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Moja misia - magazín

0:50

Egypt – Poznačení krížom

1:20

Svedectvo

1:25

Chvály

2:05

Svedectvo

2:15

Duchovná poradňa (Michal Zamkovský CSsR: Milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večerná univerzita (Modlitba s otvoreným srdcom)

3:40

Povolanie laik: Božia vôľa

4:00

Láska a rodičovstvo (3) / Zodpovedné otcovstvo

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:05

Biblia: Život Ježiša (3)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Svedectvo

8:20

Gigi, Božia princeznička (13)

8:50

Biblia pre najmenších (12)

9:00

Druhý vatikánsky koncil (3/3) / Na cestách človeka

9:55

Svedectvo

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

11:00

Doma je doma (Služba)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Spojení oceánom

13:30

Hudobné pódium

14:10

Povolanie laik: Božia vôľa

14:30

LUXáreň

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

Mandera, Keňa 2015

17:00

Viera do vrecka (Emócie, voľby, rozhodnutia)

17:30

Doma je doma (SAFi 2020)

18:35

Gigi, Božia princeznička (13)

18:50

Biblia pre najmenších (12)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Juraj Vittek: Ekumenizmus a Eucharistia)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Túžba za večnými výšinami

22:15

Medzi nebom a zemou

23:00

Eucharistické zázraky

23:15

Godzone magazín

23:45

Z prameňa

Streda 26.02.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Služba)

1:20

Hudobné pódium

2:00

Povolanie laik: Božia vôľa

2:20

vKontexte (Juraj Vittek: Ekumenizmus a Eucharistia)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Akatist

4:00

Katechéza

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:05

Biblia: Život Ježiša (4)

7:00

Svätá omša

8:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:30

Iesodo

8:50

Biblia pre najmenších (13)

8:50

A teraz čo? (SEX PRED SVADBOU)

9:00

Krátke správy

9:15

Generálna audiencia

10:20

Mandera, Keňa 2015

11:00

Doma je doma (SAFi 2020)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

Túžba za večnými výšinami

14:00

vKontexte (Juraj Vittek: Ekumenizmus a Eucharistia)

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slzy a nádej Iraku

16:30

Svätá omša z Vatikánu

18:35

Iesodo

18:50

Biblia pre najmenších (13)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Fundamenty (Laici)

21:30

Jeden na jedného (Bezpečnostné hrozby pre NATO a EÚ)

21:45

Viera do vrecka (Emócie, voľby, rozhodnutia)

22:00

Svedectvo

22:05

Taizé

22:45

Svedectvo

22:55

Katechéza

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa

Štvrtok 27.02.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (SAFi 2020)

1:20

V Samárii pri studni (Fašiangy „po kresťansky“)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Svedectvo

3:25

Taizé

4:05

Svedectvo

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:05

Biblia: Život Ježiša (5)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Prehľad katolíckych periodík

8:20

Iesodo

8:50

Biblia pre najmenších (14)

8:55

Slzy a nádej Iraku

9:25

Duchovná poradňa (Michal Zamkovský CSsR: Milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:35

Viera do vrecka (Emócie, voľby, rozhodnutia)

11:00

Doma je doma (Prírodné, živočíšne a rastlinné motívy v liturgii)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:00

Svedectvo

13:05

Taizé

13:45

Svedectvo

13:55

Medzi nebom a zemou

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:30

Večera u Slováka (1. pôstna nedeľa)

17:00

Iba škola (Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne)

17:15

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Doma je doma (V pustovni)

18:35

Iesodo

18:50

Biblia pre najmenších (14)

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

19:25

Ruženec / Radostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Poltónklub (SMAILY)

22:10

Jeden na jedného (Bezpečnostné hrozby pre NATO a EÚ)

22:25

Slovo v obraze / Otče náš

22:35

Katechéza

22:55

Nová kvalita života

23:10

V škole Ducha (Ján Buc: Neostať stáť)

23:45

Z prameňa

Piatok 28.02.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Prírodné, živočíšne a rastlinné motívy v liturgii)

1:20

Večerná univerzita (Modlitba s otvoreným srdcom)

1:40

Povolanie laik: Božia vôľa

2:00

Láska a rodičovstvo (3) / Zodpovedné otcovstvo

2:15

Svedectvo

2:20

Večera u Slováka (1. pôstna nedeľa)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo v obraze / Otče náš

4:07

Eucharistické zázraky

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Pozvánka

8:20

Iesodo

8:50

Biblia pre najmenších (15)

8:55

Gréckokatolícky magazín

9:15

Slovo v obraze / Otče náš

9:25

Viera do vrecka (Emócie, voľby, rozhodnutia)

9:40

Iba škola (Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

11:00

Doma je doma (V pustovni)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Fundamenty (Laici)

13:55

Duchovná poradňa (Michal Zamkovský CSsR: Milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom)

14:25

Jeden na jedného (Bezpečnostné hrozby pre NATO a EÚ)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Krížová cesta

16:05

Nová kvalita života

16:25

VneMY (Mám na to nos!)

16:55

Prehľad katolíckych periodík

17:00

Kulmenie: Beethoven

17:15

A teraz čo? (SEX PRED SVADBOU)

17:30

Moja misia - magazín: Cyprián - Mozambik

18:35

Iesodo

18:50

Biblia pre najmenších (15)

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Dôkaz viery: Svätý Augustín

21:30

Spojení oceánom

22:00

LUXáreň

22:30

Mandera, Keňa 2015

23:00

Katechéza

23:15

Večera u Slováka (1. pôstna nedeľa)

23:45

Z prameňa

Sobota 29.02.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Fundamenty (Laici)

1:20

Vaticano

1:50

Prehľad katolíckych periodík

1:55

VneMY (Mám na to nos!)

2:20

V škole Ducha (Ján Buc: Neostať stáť)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Poltónklub (SMAILY)

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Ruženec / Radostný ruženec.

7:35

Loretánske litánie

7:50

Krátke správy

8:05

Klbko - Svätá omša (2)

8:30

Prehľad katolíckych periodík

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Večerná univerzita (Modlitba s otvoreným srdcom)

9:25

Povolanie laik: Božia vôľa

9:45

Láska a rodičovstvo (3) / Zodpovedné otcovstvo

10:05

Krátke správy

10:15

VneMY (Mám na to nos!)

10:45

A teraz čo? (SEX PRED SVADBOU)

11:00

Túžba za večnými výšinami

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Spojení oceánom

13:30

Večera u Slováka (1. pôstna nedeľa)

14:00

Akatist

14:40

Loretánske litánie

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Generálna audiencia

16:40

Nová kvalita života

17:00

LUXáreň

17:30

Dôkaz viery: Svätý Augustín

18:35

Klbko - Svätá omša (2)

19:00

Prehľad katolíckych periodík

19:05

Loretánske litánie

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Evanjelium podľa Jána (1)

22:15

Kulmenie: Beethoven

22:30

Slzy a nádej Iraku

23:00

Vaticano

23:30

Večera u Slováka (1. pôstna nedeľa)

Nedeľa 01.03.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Taizé

1:10

Svedectvo

1:20

Túžba za večnými výšinami

2:15

Svedectvo

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín: Cyprián - Mozambik

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

4:55

Biblia

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:36

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - Svätá omša (3)

8:25

Slovo v obraze / Samaritán

8:40

Gréckokatolícky magazín

9:00

LUXáreň

9:30

Nová kvalita života

10:00

Svätá omša z Nimnice

11:15

Eucharistické zázraky

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

V Samárii pri studni (Fašiangy „po kresťansky“)

14:25

Iba škola (Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne)

14:40

A teraz čo? (SEX PRED SVADBOU)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Krížová cesta

16:05

Z javora (Kroje)

16:40

Evanjelium podľa Jána (1)

18:35

Klbko - Svätá omša (3)

19:00

Katechéza

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Quo vadis (Posvätné puzzle)

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Túžba za večnými výšinami

22:45

Jeden na jedného (Bezpečnostné hrozby pre NATO a EÚ)

23:00

Večerná univerzita (Modlitba s otvoreným srdcom)

23:20

Povolanie laik: Božia vôľa

23:40

Láska a rodičovstvo (3) / Zodpovedné otcovstvo