Pondelok 02.03.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Doma je doma (V pustovni)

1:25

V škole Ducha (Ján Buc: Neostať stáť)

2:00

Z javora (Kroje)

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (Laici)

4:20

Svedectvo

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:38

Týždeň s ... (Farnosť Krompachy)

7:45

Ruženec / Radostný ruženec.

8:20

Iesodo

8:50

Biblia pre najmenších (16)

8:55

Medzi nebom a zemou

9:40

Quo vadis (Posvätné puzzle)

10:10

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Moja misia - magazín: Cyprián - Mozambik

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Slovo v obraze / Samaritán

13:08

Kulmenie: Beethoven

13:30

Iba škola (Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne)

13:55

Večerná univerzita (Modlitba pre prítomnú chvíľu)

14:20

Láska a rodičovstvo (4) / Antikoncepcia

14:35

Láska a rodičovstvo (5) / Prirodzené metódy

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Ján Buc: Vykroč)

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (V kostole - čo áno, čo nie?)

18:35

Iesodo

18:50

Biblia pre najmenších (16)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Krátke správy

20:15

Prečo, otče? (JE PÁPEŽ NEOMYLNÝ?)

20:30

V Samárii pri studni (Pôst v živote katolíka)

22:00

Mandera, Keňa 2015

22:30

Slzy a nádej Iraku

23:00

Viera do vrecka (Emócie, voľby, rozhodnutia)

23:15

vKontexte (Juraj Vittek: Ekumenizmus a Eucharistia)

23:45

Z prameňa

Utorok 03.03.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Moja misia - magazín: Cyprián - Mozambik

1:20

Svedectvo

1:25

Taizé

2:05

Svedectvo

2:15

Quo vadis (Posvätné puzzle)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večerná univerzita (Modlitba pre prítomnú chvíľu)

3:45

Láska a rodičovstvo (4) / Antikoncepcia

4:00

Láska a rodičovstvo (5) / Prirodzené metódy

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Svedectvo

8:20

Iesodo

8:50

Biblia pre najmenších (17)

9:00

Fundamenty (Laici)

9:55

Svedectvo

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

11:00

Doma je doma (V kostole - čo áno, čo nie?)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Z javora (Kroje)

13:30

Poltónklub (SMAILY)

14:30

LUXáreň

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

Soňa

17:00

Peter medzi nami

17:30

Doma je doma (Poriadok ako cesta k svätosti)

18:35

Iesodo

18:50

Biblia pre najmenších (17)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Juraj Vittek: Smútok - pandémia dneška)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Klamstvá o eutanázii

22:15

Medzi nebom a zemou

23:00

Eucharistické zázraky

23:15

VneMY (Mám na to nos!)

23:45

Z prameňa

Streda 04.03.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma

1:20

Poltónklub (SMAILY)

2:20

vKontexte (Juraj Vittek: Smútok - pandémia dneška)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Akatist

4:00

Katechéza

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:20

Iesodo

8:50

Biblia pre najmenších (18)

8:50

Prečo, otče? (JE PÁPEŽ NEOMYLNÝ?)

9:00

Krátke správy

9:15

Až tam, kde prebýva Boh

10:20

Soňa

11:00

Doma je doma (Poriadok ako cesta k svätosti)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

Klamstvá o eutanázii

14:00

vKontexte (Juraj Vittek: Smútok - pandémia dneška)

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Eucharistické zázraky

16:30

Katolícka Austrália (1/5)

17:00

Klbko - Svätá omša (3)

17:30

Doma je doma (Pokušenie a hriech...)

18:35

Iesodo

18:50

Biblia pre najmenších (18)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Katolicizmus (1) / Užasnutí a preľaknutí: Ježiš - aj Boh, aj človek

21:30

Jeden na jedného (Veriaci a koronavírus)

21:45

Peter medzi nami

22:00

Svedectvo

22:05

Chvály

22:45

Svedectvo

22:55

Katechéza

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa

Štvrtok 05.03.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Poriadok ako cesta k svätosti)

1:20

V Samárii pri studni (Pôst v živote katolíka)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Svedectvo

3:25

Chvály

4:05

Svedectvo

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Prehľad katolíckych periodík

8:20

Iesodo

8:50

Biblia pre najmenších (19)

8:55

Katolícka Austrália (1/5)

9:25

Quo vadis (Posvätné puzzle)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:35

Peter medzi nami

11:00

Doma je doma (Pokušenie a hriech...)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:00

Svedectvo

13:05

Chvály

13:45

Svedectvo

13:55

Medzi nebom a zemou

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:30

Večera u Slováka (2. pôstna nedeľa)

17:00

Spolu (Peňazomenci)

17:15

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Doma je doma (Cyprien a Daphrose Rugamba)

18:35

Iesodo

18:50

Biblia pre najmenších (19)

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

19:25

Ruženec / Radostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Hudobné pódium / Antonio Vivaldi – Štyri ročné obdobia

21:50

Bosna a Hercegovina - Mosty s Európou

22:10

Jeden na jedného (Veriaci a koronavírus)

22:25

Slovo v obraze / Samaritán

22:35

Katechéza

22:55

Nová kvalita života

23:10

V škole Ducha (Ján Buc: Vykroč)

23:45

Z prameňa

Piatok 06.03.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Pokušenie a hriech...)

1:20

Večerná univerzita (Modlitba pre prítomnú chvíľu)

1:45

Láska a rodičovstvo (4) / Antikoncepcia

2:00

Láska a rodičovstvo (5) / Prirodzené metódy

2:15

Svedectvo

2:20

Večera u Slováka (2. pôstna nedeľa)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo v obraze / Samaritán

4:07

Eucharistické zázraky

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou

7:55

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:20

Pozvánka

8:25

Iesodo

8:50

Biblia pre najmenších (20)

8:55

Gréckokatolícky magazín

9:15

Slovo v obraze / Samaritán

9:25

Peter medzi nami

9:40

Spolu (Peňazomenci)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

11:00

Doma je doma (Cyprien a Daphrose Rugamba)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Katolicizmus (1) / Užasnutí a preľaknutí: Ježiš - aj Boh, aj človek

13:55

Quo vadis (Posvätné puzzle)

14:25

Jeden na jedného (Veriaci a koronavírus)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Krížová cesta

16:05

Nová kvalita života

16:25

Godzone magazín

16:55

Prehľad katolíckych periodík

17:00

Kulmenie (Via dolorosa)

17:15

Prečo, otče? (JE PÁPEŽ NEOMYLNÝ?)

17:30

Moja misia - magazín

18:00

PNG – Zem neočakávaného

18:35

Iesodo

18:50

Biblia pre najmenších (20)

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

fa -TAL

21:30

Z javora (Kroje)

22:00

LUXáreň

22:30

Soňa

23:00

Katechéza

23:15

Večera u Slováka (2. pôstna nedeľa)

23:45

Z prameňa

Sobota 07.03.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Katolicizmus (1) / Užasnutí a preľaknutí: Ježiš - aj Boh, aj človek

1:20

Vaticano

1:50

Prehľad katolíckych periodík

1:55

Godzone magazín

2:20

V škole Ducha (Ján Buc: Vykroč)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Hudobné pódium / Antonio Vivaldi – Štyri ročné obdobia

4:00

Bosna a Hercegovina - Mosty s Európou

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Ruženec / Radostný ruženec.

7:35

Loretánske litánie

7:50

Krátke správy

8:05

Klbko - Svätá omša (3)

8:30

Prehľad katolíckych periodík

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Večerná univerzita (Modlitba pre prítomnú chvíľu)

9:30

Láska a rodičovstvo (4) / Antikoncepcia

9:45

Láska a rodičovstvo (5) / Prirodzené metódy

10:05

Krátke správy

10:15

Godzone magazín

10:45

Prečo, otče? (JE PÁPEŽ NEOMYLNÝ?)

11:00

Klamstvá o eutanázii

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Z javora (Kroje)

13:30

Večera u Slováka (2. pôstna nedeľa)

14:00

Akatist

14:40

Loretánske litánie

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

LUXáreň

16:00

Fatimská sobota

18:00

fa -TAL

19:00

Prehľad katolíckych periodík

19:05

Loretánske litánie

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Evanjelium podľa Jána (2)

22:00

Nová kvalita života

22:15

Kulmenie (Via dolorosa)

22:30

Katolícka Austrália (1/5)

23:00

Vaticano

23:30

Večera u Slováka (2. pôstna nedeľa)

Nedeľa 08.03.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Chvály

1:10

Svedectvo

1:20

Klamstvá o eutanázii

2:15

Svedectvo

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín

3:50

PNG – Zem neočakávaného

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

4:55

Biblia

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:36

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - Svätá omša (4)

8:25

Slovo v obraze / Panna Mária pred krížom

8:40

Gréckokatolícky magazín

9:00

LUXáreň

9:30

Nová kvalita života

10:00

Svätá omša

10:45

Soňa

11:15

Eucharistické zázraky

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

V Samárii pri studni (Pôst v živote katolíka)

14:25

Spolu (Peňazomenci)

14:40

Prečo, otče? (JE PÁPEŽ NEOMYLNÝ?)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Krížová cesta

16:05

Spojení oceánom

16:40

Evanjelium podľa Jána (2)

18:10

Kulmenie (Via dolorosa)

18:35

Klbko - Svätá omša (4)

19:00

Katechéza

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (Ján Buc: Duchovný rast)

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Klamstvá o eutanázii

22:45

Jeden na jedného (Veriaci a koronavírus)

23:00

Večerná univerzita (Modlitba pre prítomnú chvíľu)

23:25

Láska a rodičovstvo (4) / Antikoncepcia

23:40

Láska a rodičovstvo (5) / Prirodzené metódy