Pondelok 10.03.2014

6:45

Putovanie kalváriami

7:00

Svätá omša

7:30

Ruženec (Slávnostný ruženec)

8:05

Doma je doma z Prešova

9:05

Katechéza

9:20

Putovanie kalváriami

9:30

Listy z osamelého ostrova (List do Sárd)

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:35

Godzone magazín

11:05

Luxáreň

11:35

Peter medzi nami

12:00

Anjel Pána

12:15

Ruženec (Ruženec svetla)

12:50

Doma je doma z Banskej Bystrice

13:50

Fundamenty (Ako môžeme poznať Boha?)

15:00

Božie milosrdenstvo

15:15

Z prameňa

15:30

Ruženec z Lúrd (Radostný ruženec)

16:05

Univerzita tretieho veku (Autor: Csontos Ladislav; téma: Spôsoby modlitby podľa sv. Ignáca)

16:45

Saleziánsky magazín

17:00

Správy zo Svätej zeme

17:30

Doma je doma (Keď delenie násobí - pôst inšpiruje podeliť sa)

18:30

Rozprávočka

18:40

Ruženec z Lúrd (Bolestný ruženec)

19:10

Z prameňa

19:20

Vatikánsky magazín

19:50

Pozvánka

20:00

Krátke správy

20:10

Môj názor

20:30

U Nikodéma

21:55

Kto je pápež František?

22:50

Krátke správy

23:00

Záver vysielania

Utorok 11.03.2014

6:45

Krátke správy

7:00

Svätá omša

7:30

Ruženec (Ruženec svetla)

8:05

Kto je pápež František?

9:05

Peter medzi nami

9:30

Kristova tunika

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Medzi nebom a zemou

11:15

Vatikánsky magazín

11:40

Môj názor

12:00

Anjel Pána

12:15

Ruženec (Radostný ruženec)

12:50

Doma je doma z Prešova

13:50

Hudobné pódium

14:35

Správy zo Svätej zeme

15:00

Božie milosrdenstvo

15:15

Z prameňa

15:30

Ruženec z Lúrd (Bolestný ruženec)

16:05

Slovo Božie podľa Jána (3)

16:35

Spojení oceánom

17:05

Klbko (O svätej omši)

17:30

Doma je doma (Deti v sieti)

18:30

Rozprávočka

18:40

Ruženec z Lúrd (Slávnostný rúženec)

19:10

Z prameňa

19:30

Listy z osamelého ostrova (List do Filadelfie)

20:00

Krátke správy

20:15

Vnútorné uzdravenie (4)

21:15

Rehoľná abeceda (Dvojičky - pallotíni Piotr a Leonard Lasotovci)

21:25

Nádej z Beninu

21:55

Doma je doma (Keď delenie násobí - pôst inšpiruje podeliť sa)

22:50

Krátke správy

23:00

Záver vysielania

Streda 12.03.2014

6:45

Krátke správy

7:00

Svätá omša

7:30

Ruženec (Radostný ruženec)

8:05

Doma je doma (Keď delenie násobí - pôst inšpiruje podeliť sa)

9:05

Spojení oceánom

9:30

Nádej z Beninu

10:00

Stretnutie pápeža Františka so snúbencami

11:10

Krátke správy

11:20

Slovo Božie podľa Jána (3)

11:45

Z prameňa

12:00

Anjel Pána

12:15

Ruženec (Bolestný ruženec)

12:50

Kto je pápež František?

13:50

Vnútorné uzdravenie (4)

15:00

Božie milosrdenstvo

15:15

Z prameňa

15:30

Ruženec z Lúrd (Slávnostný ruženec)

16:05

Listy z osamelého ostrova (List do Filadelfie)

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Animované biblické príbehy (13) (Stratený syn)

17:30

Doma je doma z Banskej Bystrice

18:30

Rozprávočka

18:40

Ruženec z Lúrd (Ruženec svetla)

19:10

Z prameňa

19:30

Viedenská arbitráž

20:00

Krátke správy

20:10

Prehľad katolíckych periodík

20:20

Moja misia - Za obzor (Haiti)

20:50

Slovo Božie podľa Jána (4)

21:30

Saleziánsky magazín

21:55

Doma je doma (Deti v sieti)

22:50

Krátke správy

23:00

Záver vysielania

Štvrtok 13.03.2014

6:45

Krátke správy

7:00

Svätá omša

7:30

Ruženec (Bolestný ruženec)

8:05

Doma je doma (Deti v sieti)

9:05

Univerzita tretieho veku (Autor: Csontos Ladislav; téma: Spôsoby modlitby podľa sv. Ignáca)

9:45

Prehľad katolíckych periodík

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

LAJF (PŚŚT, PÔST...)

11:30

Saleziánsky magazín

11:45

Rehoľná abeceda (Dvojičky - pallotíni Piotr a Leonard Lasotovci)

12:00

Anjel Pána

12:15

Ruženec (Slávnostný ruženec)

12:50

Doma je doma (Keď delenie násobí - pôst inšpiruje podeliť sa)

13:50

Medzi nebom a zemou

14:35

Peter medzi nami

15:00

Božie milosrdenstvo

15:15

Z prameňa

15:30

Ruženec z Lúrd (Ruženec svetla)

16:05

František: Zmena na Petrovom stolci

17:00

Svätá omša z Bratislavy

18:00

Metodova misia

18:30

Rozprávočka

18:40

Ruženec z Lúrd (Radostný ruženec)

19:10

Z prameňa

19:30

Tajomstvo Veľkej noci (Aký je zmysel môjho života?)

20:00

Krátke správy

20:15

Adorácia

20:45

Viedenská arbitráž

21:10

Katechéza

21:25

Listy z osamelého ostrova (List do Filadelfie)

21:55

Doma je doma z Banskej Bystrice (Kvetný víkend)

22:50

Krátke správy

23:00

Záver vysielania

Piatok 14.03.2014

6:45

Krátke správy

7:00

Svätá omša

7:30

Ruženec (Ruženec svetla)

8:05

Doma je doma z Banskej Bystrice (Kvetný víkend)

9:05

Medzi nebom a zemou (Mária Jasenková)

9:45

Putovanie kalváriami

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:20

Môj názor

10:35

U Nikodéma

12:00

Anjel Pána

12:15

Ruženec (Radostný ruženec)

12:50

Doma je doma (Deti v sieti)

13:50

Prehľad katolíckych periodík

13:55

Vatikánsky magazín

14:30

Tajomstvo Veľkej noci (Aký je zmysel môjho života?)

15:00

Božie milosrdenstvo

15:15

Z prameňa

15:30

Ruženec z Lúrd (Bolestný ruženec)

16:00

Krížová cesta

16:45

Katechéza (Autor: Veronika Barátová; téma: Sv. Terézia z Lisieux - Vzťah k nebu)

17:00

Animované biblické príbehy (13) (Stratený syn)

17:30

Merton

18:30

Rozprávočka

18:40

Ruženec z Lúrd (Slávnostný ruženec)

19:10

Z prameňa

19:30

Luxáreň

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

EFFETA ((Mt 17, 1 - 9))

20:55

Doma je doma z Prešova

21:55

Ruka v ruke (Film)

23:00

Záver vysielania

Sobota 15.03.2014

7:00

Ruženec (Slávnostný ruženec)

7:30

Spravodajský súhrn

7:55

Klbko (O svätej omši)

8:15

Animované biblické príbehy (13) (Stratený syn)

8:40

Tajomstvo Veľkej noci (Aký je zmysel môjho života?)

9:10

LAJF (PŚŚT, PÔST...)

10:10

Merton

11:10

Godzone magazín

11:40

Saleziánsky magazín

12:00

Anjel Pána

12:15

Ruženec (Ruženec svetla)

12:50

Stretnutie pápeža Františka so snúbencami

14:00

Viedenská arbitráž

14:35

Spojení oceánom

15:00

Božie milosrdenstvo

15:15

Ruženec z Lúrd (Radostný ruženec)

15:50

Vnútorné uzdravenie (4)

16:55

Listy z osamelého ostrova (List do Filadelfie)

17:20

Hudobné pódium

18:00

Luxáreň

18:30

Rozprávočka

18:40

Ruženec z Lúrd (Bolestný ruženec)

19:10

Rehoľná abeceda (Dvojičky - pallotíni Piotr a Leonard Lasotovci)

19:25

EFFETA ((Mt 17, 1 - 9))

19:50

Prehľad katolíckych periodík

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Ruka v ruke (Film)

22:15

Adorácia

22:40

Spravodajský súhrn

23:00

Záver vysielania

Nedeľa 16.03.2014

7:00

Ruženec (Radostný ruženec)

7:30

Spravodajský súhrn

7:55

Klbko (O svätej omši)

8:15

Animované biblické príbehy (14) (Prišiel hľadať stratených)

8:40

Slovo Božie podľa Jána (3)

9:10

Katechéza (Autor: Veronika Barátová; téma: Sv. Terézia z Lisieux - Vzťah k nebu)

9:25

Luxáreň

10:00

Peter medzi nami

10:30

Svätá omša z Bratislavy

11:40

Rehoľná abeceda (Dvojičky - pallotíni Piotr a Leonard Lasotovci)

12:00

Anjel Pána

12:15

Ruženec (Bolestný ruženec)

12:50

U Nikodéma

14:00

Krížová cesta

14:40

Môj názor

15:00

Božie milosrdenstvo

15:15

Ruženec z Lúrd (Slávnostný ruženec)

15:50

Merton

16:55

EFFETA ((Mt 17, 1 - 9))

17:20

Poltón magazín

17:45

Animované biblické príbehy (14) (Prišiel hľadať stratených)

18:10

Klbko (O svätej omši)

18:30

Rozprávočka

18:40

Ruženec z Lúrd (Ruženec svetla)

19:10

Katechéza

19:30

Vlastná cesta (Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita)

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Medzi nebom a zemou (Biblista Ján Ďurica SJ)

21:10

Čaviareň (O symboloch a udalostiach Veľkej noci)

22:05

Univerzita tretieho veku (Autor: Csontos Ladislav; téma: Spôsoby modlitby podľa sv. Ignáca)

22:45

Spravodajský súhrn

23:00

Záver vysielania