Pondelok 11.03.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (Kreatívni učitelia)

1:25

Fundamenty (Formy modlitby)

2:25

Inkvizícia (4/4) / Mýty o inkvizícii

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB: Pozvanie človeka mať účasť na Božej kráse)

3:50

Slovo v obraze

4:00

Peter medzi nami

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Sebechleby)

7:45

Ruženec

8:20

Svätý František (Kapitula protestov)

8:55

LUXáreň

9:25

Godzone magazín

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza

10:50

Ostrov mníchov

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Kulmenie (Antonín Dvořák)

13:10

Iba škola (CZŠ Jána Krstiteľa Partizánske)

13:30

Večerná univerzita (Milosrdenstvo v Novom zákone)

14:10

Stojí to za to! (Miroslava a Peter Valáškovci)

14:25

Inkvizícia (4/4) / Mýty o inkvizícii

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Moja misia - magazín (Príbehy anjelov, hosť: Danica Olexová)

17:00

Vaticano

17:30

Doma je doma (Štúdium misií)

18:35

Svätý František (Kapitula protestov)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Pozvánka

20:25

PragerU (Ktorá náboženská skupina na svete je dnes najviac prenasledovaná?)

20:30

V Samárii pri studni (Božia vôľa v mojom živote)

22:00

Zambijský Bambo

22:30

Slovo v obraze

22:45

Hudobné pódium (Antonio Vivaldi – Štyri ročné obdobia)

23:25

Novicka

23:45

Z prameňa

Utorok 12.03.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Ostrov mníchov

1:20

Svedectvo

1:25

Taizé

2:05

Svedectvo

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze

4:00

Jeden na jedného (Ďalší osud Ústavného súdu)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Svätý František (António a posolstvo poslušnosti)

8:55

Fundamenty (Formy modlitby)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Inkvizícia (4/4) / Mýty o inkvizícii

11:00

Doma je doma (Štúdium misií)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Spopolnenie, uchovávanie popola mŕtvych a vzkriesenie tela)

13:25

Quo vadis s Maxom Kašparů

14:10

Godzone magazín

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Zambijský Bambo

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Viera do vrecka (Zneužívanie)

17:30

Doma je doma (Gregoriánsky chorál a hudba františkánov v 18. storočí)

18:35

Svätý František (António a posolstvo poslušnosti)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Jozef Kováčik: Vystupovanie klerikov v médiách)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Moja misia - magazín (Príbehy anjelov, hosť: Danica Olexová)

22:10

Spojení oceánom (Katarína Briggler, Queens, New York City)

22:20

Moja misia - magazín (Príbehy anjelov, hosť: Danica Olexová)

22:40

Americko-slovenské inšpirácie

23:25

Vaticano

23:45

Z prameňa

Streda 13.03.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Štúdium misií)

1:20

Hudobné pódium (Antonio Vivaldi – Štyri ročné obdobia)

2:00

Novicka

2:25

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Spopolnenie, uchovávanie popola mŕtvych a vzkriesenie tela)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Svätý František (Maseo, Rufino, Klára)

8:55

Vaticano

9:30

Chcel(a) by som letieť...

10:30

Kulmenie (Antonín Dvořák)

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (Gregoriánsky chorál a hudba františkánov v 18. storočí)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Správy zo Svätej zeme

13:20

Americko-slovenské inšpirácie

14:05

Zambijský Bambo

14:35

Iba škola

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:25

Istanbulský dohovor

17:00

Klbko - o sviatostiach

17:30

Doma je doma (Ako pomôcť zraniteľnej rodine?)

18:35

Svätý František (Maseo, Rufino, Klára)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a verejná mienka)

21:30

Jeden na jedného (Žijeme v bezpečnom svete?)

21:45

Viera do vrecka (Zneužívanie)

22:00

Svedectvo

22:05

Chvály (F6)

22:45

Svedectvo

22:50

LUXáreň

23:20

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Spopolnenie, uchovávanie popola mŕtvych a vzkriesenie tela)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 14.03.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Gregoriánsky chorál a hudba františkánov v 18. storočí)

1:20

V Samárii pri studni (Božia vôľa v mojom živote)

2:40

Slovo v obraze

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis s Maxom Kašparů

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Svätý František (Antonio, viera)

8:55

Viera do vrecka (Zneužívanie)

9:15

vKontexte (Jozef Kováčik: Vystupovanie klerikov v médiách)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:50

Prehľad katolíckych periodík

11:00

Doma je doma (Ako pomôcť zraniteľnej rodine?)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

LUXáreň

13:25

Svedectvo

13:30

Chvály (F6)

14:10

Svedectvo

14:20

Jeden na jedného (Žijeme v bezpečnom svete?)

14:50

Slovo v obraze

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka (2. pôstna nedeľa)

16:30

Runiverz

16:45

Spolu (Závisť, dobroprajnosť, 4. dračia hlava)

17:00

Prehľad katolíckych periodík

17:05

Nová kvalita života: Premenenie Pána

17:30

Doma je doma (Spolky striezlivosti)

18:35

Svätý František (Antonio, viera)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Poltónklub (PiarMusic)

22:10

Jeden na jedného (Žijeme v bezpečnom svete?)

22:25

Istanbulský dohovor

22:55

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Z prameňa

Piatok 15.03.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Ako pomôcť zraniteľnej rodine?)

1:20

Večerná univerzita (Milosrdenstvo v Novom zákone)

2:00

Stojí to za to! (Miroslava a Peter Valáškovci)

2:25

Zambijský Bambo

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Svätý František (Ako Boh)

8:55

Večera u Slováka (2. pôstna nedeľa)

9:25

Spojení oceánom (Katarína Briggler, Queens, New York City)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Sedembolestný ruženec

11:00

Doma je doma (Spolky striezlivosti)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Nová kvalita života: Premenenie Pána

13:10

Jeden na jedného (Žijeme v bezpečnom svete?)

13:30

V Samárii pri studni (Božia vôľa v mojom živote)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Krížová cesta

16:00

Vaticano

16:35

Eucharistické zázraky

16:55

VneMY (ŽÍZNIM PO TEBE)

17:30

Moja misia - magazín

18:35

Svätý František (Ako Boh)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Dôkaz viery: Svätý Martin de Porres

21:30

Quo vadis s Maxom Kašparů

22:15

Správy zo Svätej zeme

22:40

vKontexte (Jozef Kováčik: Vystupovanie klerikov v médiách)

23:10

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Spopolnenie, uchovávanie popola mŕtvych a vzkriesenie tela)

23:45

Z prameňa

Sobota 16.03.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Chcel(a) by som letieť...

1:20

Americko-slovenské inšpirácie

2:05

Katechéza

2:25

Spojení oceánom (Katarína Briggler, Queens, New York City)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (2. pôstna nedeľa)

3:50

Slovo v obraze

4:00

Nová kvalita života: Premenenie Pána

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Ruženec

7:35

Krátke správy

8:00

Klbko - o sviatostiach

8:20

V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB: Krása Boha plynúca z modlitby Otče náš)

8:55

Večerná univerzita (Milosrdenstvo v Novom zákone)

9:35

Stojí to za to! (Miroslava a Peter Valáškovci)

10:00

Ďakovná svätá omša z Košíc

11:30

Zambijský Bambo

11:55

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Chcel(a) by som letieť...

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo Božie...podľa Jána (2)

16:40

Nová kvalita života: Premenenie Pána

17:00

LUXáreň

17:30

Dôkaz viery: Svätý Martin de Porres

18:35

Klbko - o sviatostiach

18:55

Večera u Slováka (2. pôstna nedeľa)

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Matka Tereza - Pero v Božej ruke

22:05

Eucharistické zázraky

22:20

vneMY: ŽÍZNIM PO TEBE

22:55

Runiverz

23:30

Spojení oceánom (Katarína Briggler, Queens, New York City)

Nedeľa 17.03.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Jozef Kováčik: Vystupovanie klerikov v médiách)

1:05

Svedectvo

1:10

Chvály (F6)

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (2. pôstna nedeľa)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB: Krása Boha plynúca z modlitby Otče náš)

4:00

Runiverz

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - o sviatostiach

8:20

Runiverz

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života: Premenenie Pána

9:50

Spravodajský súhrn

10:15

Viera do vrecka (Zneužívanie)

10:30

Svätá liturgia z Košíc

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Božia vôľa v mojom živote)

14:20

VneMY (ŽÍZNIM PO TEBE)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Krížová cesta

16:00

Slovo v obraze

16:10

Spolu (Závisť, dobroprajnosť, 4. dračia hlava)

16:35

Klinec po hlavičke (o. Marián Kuffa: O vstupe do politiky)

16:40

Matka Tereza - Pero v Božej ruke

18:15

Eucharistické zázraky

18:35

Klbko - o sviatostiach

19:05

Katechéza

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Na ceste v rodine (Rodičia a svokrovci)

21:00

Medzi nebom a zemou (prof. Michal Zeman)

21:45

Zambijský Bambo

22:15

Nová kvalita života: Premenenie Pána

22:35

vKontexte (Jozef Kováčik: Vystupovanie klerikov v médiách)

23:05

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Eucharistické zázraky