Pondelok 20.03.2017

0:03

Spravodajský súhrn

0:25

Nová kvalita života - Daj mi takej vody, aby som už nebola smädná

0:50

Doma je doma (Bežím na slávu Božiu)

1:50

Kresťan v spoločnosti (Náboženská sloboda)

2:50

Svedectvo

3:00

Chvály (Rieka života)

3:45

Kresťania z Arabského polostrova

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s... (Zborov nad Bystricou)

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (Nech za mňa hovorí môj kostol)

9:20

Animované biblické príbehy NZ (Šavol z Tarzu)

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Chorvátsko – Nepoddajný kardinál

11:40

Môj názor (hosť: Mons. Jusif Thomas Mirkis, téma: arcibiskup Kirkúku a Sulemánie, o situácii v jeho diecéze)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

V škole Ducha (autor: Jozef Luscoň, téma: Radosť rodiaca sa v tichu)

13:35

Hudobné pódium (Festival gregoriánskeho chorálu)

14:15

Obrazy krížovej cesty

14:35

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Univerzita tretieho veku (autor: Juraj Dolinský, téma: Túžba po opravdivom kresťanstve)

16:40

Svedectvo

16:45

Vatikánsky magazín

17:20

Týždeň s... (Zborov nad Bystricou)

17:30

Doma je doma (Moja skúsenosť s Čínou)

18:35

Animované biblické príbehy NZ (Šavol z Tarzu)

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:05

Krátke správy

20:15

Pozvánka

20:30

V Samárii pri studni (Literárne hodnoty kresťanskej Európy a slovenská literatúra)

21:55

Moja misia magazín: Prenasledovaní kresťania v Iraku a Anton Frič

22:55

Vzťahy (Grafy duše)

23:40

Z prameňa

23:55

Svedectvo

Utorok 21.03.2017

0:03

Krátke správy

0:15

Vatikánsky magazín

0:50

Doma je doma (Pôstne hlasy)

1:50

Generálna audiencia

3:00

Hudobné pódium (Festival gregoriánskeho chorálu)

3:40

Obrazy krížovej cesty

4:05

Kulmenie (Včielka Maja)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Moja misia magazín: Prenasledovaní kresťania v Iraku a Anton Frič

9:20

Animované biblické príbehy NZ (Pavlova služba)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

V škole Ducha (autor: Jozef Luscoň, téma: Radosť rodiaca sa v tichu)

11:00

Kresťan v spoločnosti (Náboženská sloboda)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Duchovná poradňa (autor: Michal Zamkovský, téma: Ako sa priblížiť k Bohu?)

13:30

Vatikánsky magazín

14:05

Nová kvalita života - Daj mi takej vody, aby som už nebola smädná

14:20

Kresťania z Arabského polostrova

14:45

Slovo v obraze (Božia milosť)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Egypt – Poznačení krížom

16:30

Filipíny – Cesta k Všemohúcemu

17:05

Viera do vrecka

17:30

Doma je doma (Hlasy cirkevného konzervatória)

18:35

Animované biblické príbehy NZ (Pavlova služba)

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (autor: Martin Kramara, téma: Don Titus Zeman)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Runiverz

21:30

Správy zo Svätej zeme

21:50

Svedectvo

21:55

Chvály (Rieka života)

22:40

Doma je doma (Moja skúsenosť s Čínou)

23:40

Z prameňa

Streda 22.03.2017

0:03

Krátke správy

0:15

V škole Ducha (autor: Jozef Luscoň, téma: Radosť rodiaca sa v tichu)

0:50

Doma je doma (Deti a Babylon)

1:50

Gréckokatolícky magazín

2:05

Duchovná poradňa (autor: Michal Zamkovský, téma: Ako sa priblížiť k Bohu?)

2:35

Môj názor (hosť: Mons. Jusif Thomas Mirkis, téma: arcibiskup Kirkúku a Sulemánie, o situácii v jeho diecéze)

3:00

Univerzita tretieho veku (autor: Juraj Dolinský, téma: Túžba po opravdivom kresťanstve)

3:45

LUXáreň

4:10

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (Moja skúsenosť s Čínou)

9:15

Malí poslovia (Útek)

9:50

Generálna audiencia

11:00

Krátke správy

11:10

Z prameňa

11:30

vKontexte (autor: Martin Kramara, téma: Don Titus Zeman)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Nová kvalita života - Daj mi takej vody, aby som už nebola smädná

13:15

V Samárii pri studni (Literárne hodnoty kresťanskej Európy a slovenská literatúra)

14:40

Gréckokatolícky magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

V škole Ducha (autor: Jozef Luscoň, téma: Radosť rodiaca sa v tichu)

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Klbko (Svätá omša)

17:30

Doma je doma (Rehole.sk)

18:35

Malí poslovia (Útek)

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:25

Fundamenty (Dôstojnosť ľudskej osoby)

21:25

Vzťahy (Grafy duše)

21:55

Slovo v obraze (Božia milosť)

22:00

Vatikánsky magazín

22:40

Doma je doma (Hlasy cirkevného konzervatória)

23:40

Z prameňa

Štvrtok 23.03.2017

0:03

Krátke správy

0:20

Môj názor (hosť: Mons. Jusif Thomas Mirkis, téma: arcibiskup Kirkúku a Sulemánie, o situácii v jeho diecéze)

0:35

Kulmenie (Včielka Maja)

0:50

Moja misia magazín: Prenasledovaní kresťania v Iraku a Anton Frič

1:50

Chvály (Rieka života)

2:30

Svedectvo

2:35

Runiverz

3:00

Chorvátsko – Nepoddajný kardinál

3:25

Duchovná poradňa (autor: Michal Zamkovský, téma: Ako sa priblížiť k Bohu?)

3:55

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Svedectvo

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (Hlasy cirkevného konzervatória)

9:20

Malí poslovia (Divá voda)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

vKontexte (autor: Martin Kramara, téma: Don Titus Zeman)

11:00

Filipíny – Cesta k Všemohúcemu

11:30

LUXáreň

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Vatikánsky magazín

13:30

Univerzita tretieho veku (autor: Juraj Dolinský, téma: Túžba po opravdivom kresťanstve)

14:10

Svedectvo

14:25

Viera do vrecka

14:40

Runiverz

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Duchovná poradňa (autor: Michal Zamkovský, téma: Ako sa priblížiť k Bohu?)

16:30

Tanzánia – Sme statoční

17:05

Kulmenie (Choď, ži a niekým sa staň)

17:20

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Doma je doma ("Zabawa" v pôste?)

18:35

Malí poslovia (Divá voda)

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

19:50

Svedectvo

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Hudobné pódium (Festival gregoriánskeho chorálu)

21:50

Obrazy krížovej cesty

22:10

Kresťania z Arabského polostrova

22:40

Doma je doma (Rehole.sk)

23:40

Z prameňa

Piatok 24.03.2017

0:03

Krátke správy

0:15

Runiverz

0:30

Viera do vrecka

0:50

Doma je doma (Nech za mňa hovorí môj kostol)

1:50

Univerzita tretieho veku (autor: Juraj Dolinský, téma: Túžba po opravdivom kresťanstve)

2:35

Nová kvalita života - Daj mi takej vody, aby som už nebola smädná

3:00

Fundamenty (Dôstojnosť ľudskej osoby)

4:00

Svedectvo

4:05

Môj názor (hosť: Mons. Jusif Thomas Mirkis, téma: arcibiskup Kirkúku a Sulemánie, o situácii v jeho diecéze)

4:25

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (Rehole.sk)

9:20

Malí poslovia (Záchrana v katakombách)

9:50

Svedectvo

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

V Samárii pri studni (Literárne hodnoty kresťanskej Európy a slovenská literatúra)

11:50

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Anjel Pána

12:15

Slovo v obraze (Božia milosť)

12:25

Ruženec

13:00

Fundamenty (Dôstojnosť ľudskej osoby)

13:55

Svedectvo

14:00

Chvály (Rieka života)

14:40

Kulmenie (Choď, ži a niekým sa staň)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Krížová cesta

16:00

Godzone magazín

16:30

Indonézia – Povolaní žiť spolu

17:05

Môj názor (hosť: Mons. Jusif Thomas Mirkis, téma: arcibiskup Kirkúku a Sulemánie, o situácii v jeho diecéze)

17:30

Bosna a Hercegovina - Veriaci v Krista

18:35

Malí poslovia (Záchrana v katakombách)

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

19:50

Prehľad katolíckych periodík

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Effeta (Jn 9, 1 - 41)

21:05

Viera do vrecka

21:20

Svedectvo

21:25

Chvály (Lámačské chvály)

22:05

Svedectvo

22:10

Duchovná poradňa (autor: Michal Zamkovský, téma: Ako sa priblížiť k Bohu?)

22:40

Doma je doma ("Zabawa" v pôste?)

23:40

Z prameňa

Sobota 25.03.2017

0:03

Spravodajský súhrn

0:30

V Samárii pri studni (Literárne hodnoty kresťanskej Európy a slovenská literatúra)

1:55

Hudobné pódium (Festival gregoriánskeho chorálu)

2:35

Obrazy krížovej cesty

3:00

vKontexte (autor: Martin Kramara, téma: Don Titus Zeman)

3:35

Filipíny – Cesta k Všemohúcemu

4:05

Runiverz

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko (Svätá omša)

8:25

Effeta (Jn 9, 1 - 41)

8:55

vKontexte (autor: Martin Kramara, téma: Don Titus Zeman)

9:20

Godzone magazín

10:00

Pápež František v Miláne

11:00

Hudobné pódium (Festival gregoriánskeho chorálu)

11:35

Obrazy krížovej cesty

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:40

Nová kvalita života - Daj mi takej vody, aby som už nebola smädná

15:00

Pápež František v Miláne

16:30

LUXáreň

17:00

Kulmenie (Choď, ži a niekým sa staň)

17:15

Pápež František v Miláne

18:45

Toto je čas milosrdenstva!

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Apoštol

22:30

Filipíny – Cesta k Všemohúcemu

23:05

Fundamenty (Dôstojnosť ľudskej osoby)

Nedeľa 26.03.2017

0:03

Spravodajský súhrn

0:35

Sedem Kristových posledných slov na kríži

2:15

Kultúra života a pseudokultúra smrti

2:35

Svedectvo

3:00

V škole Ducha (autor: Jozef Luscoň, téma: Radosť rodiaca sa v tichu)

3:30

Effeta (Jn 9, 1 - 41)

4:05

Viera do vrecka

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko (Svätá omša)

8:25

Effeta (Jn 9, 1 - 41)

8:55

LUXáreň

9:25

Viera do vrecka

9:40

Gréckokatolícky magazín

10:00

Svätá liturgia z Prešova

11:15

Runiverz

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

V Samárii pri studni (Literárne hodnoty kresťanskej Európy a slovenská literatúra)

14:25

Obrazy krížovej cesty

14:40

Môj názor (Chaldejský kňaz Douglas al Bazi)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Slovo v obraze (Zvestovanie)

15:30

Krížová cesta

16:00

V škole Ducha (autor: Jozef Luscoň, téma: Podmienka radosti: Poznať seba)

16:35

Apoštol

18:35

Klbko (Svätá omša)

19:05

Ruženec z Lúrd

19:40

Nová kvalita života (Uzdravenie nevidiaceho od narodenia)

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (autor: Michal Zamkovský, téma: Ako sa priblížiť k Bohu?)

21:00

Kulmenie (Choď, ži a niekým sa staň)

21:15

Filipíny – Cesta k Všemohúcemu

21:45

Tanzánia – Sme statoční

22:15

Indonezia – Povolaní žiť spolu

22:45

Univerzita tretieho veku (autor: Juraj Dolinský, téma: Osvietenstvo a francúzska revolúcia)

23:30

Obrazy krížovej cesty

23:50

Svedectvo