Pondelok 18.03.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (Spolky striezlivosti)

1:25

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a verejná mienka)

2:25

Istanbulský dohovor

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB: Krása Boha plynúca z modlitby Otče náš)

3:50

Slovo v obraze (Blahoslavenstvá)

4:00

Viera do vrecka (Zneužívanie)

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Bardejov-Vinbarg/Gr. kat. PO)

7:45

Ruženec

8:20

Svätý František (Vianoce v Greccio)

8:55

LUXáreň

9:25

VneMY: Prehmaty a dotyky

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Moja misia - magazín (Jozef Magda, projektový manažér Dobrej noviny)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Spolu (Závisť, dobroprajnosť, 4. dračia hlava)

13:10

Runiverz

13:30

Večerná univerzita (Milosrdenstvo v Novom zákone)

14:10

Stojí to za to! (Miroslava a Peter Valáškovci 2)

14:25

Istanbulský dohovor

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB: Skrášliť chvíľu, v ktorej som)

16:40

Eucharistické zázraky

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Rok modlitieb za duchovné povolania)

18:35

Svätý František (Vianoce v Greccio)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Pozvánka

20:25

PragerU (Rodia sa ľudia dobrí?)

20:30

V Samárii pri studni (Deň počatého dieťaťa)

22:00

Jedna Zambia, jeden národ

22:30

Slovo v obraze

22:45

Poltónklub (PiarMusic)

23:45

Z prameňa

Utorok 19.03.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Moja misia - magazín (Jozef Magda, projektový manažér Dobrej noviny)

1:20

Svedectvo

1:25

Chvály (F6)

2:05

Svedectvo

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

VneMY: Prehmaty a dotyky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze

4:00

Jeden na jedného (Žijeme v bezpečnom svete?)

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Svätý František (Vo Verne, stigmy)

8:55

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a verejná mienka)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Istanbulský dohovor

11:00

Doma je doma (Rok modlitieb za duchovné povolania)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Na ceste v rodine (Rodičia a svokrovci)

13:25

Quo vadis s Maxom Kašparů

14:10

VneMY: Prehmaty a dotyky

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Jedna Zambia, jeden národ

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Peter medzi nami

17:30

Doma je doma (Pôst = žiť pre druhých)

18:35

Svätý František (Vo Verne, stigmy)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Juraj Vittek: Boj o kresťanského voliča)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom (Emília Filak, Union, New Jersey)

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB: Skrášliť chvíľu, v ktorej som)

23:00

Medzi nebom a zemou (prof. Michal Zeman)

23:45

Z prameňa

Streda 20.03.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Rok modlitieb za duchovné povolania)

1:20

Poltónklub (PiarMusic)

2:25

Na ceste v rodine (Rodičia a svokrovci)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Svätý František (Nad holou zemou)

8:55

Vaticano

9:30

Generálna audiencia

10:30

Spolu (Závisť, dobroprajnosť, 4. dračia hlava)

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (Pôst = žiť pre druhých)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Správy zo Svätej zeme

13:20

Medzi nebom a zemou (prof. Michal Zeman)

14:05

Jedna Zambia, jeden národ

14:35

Runiverz

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:25

Vietnam - Nádej na zmenu

17:00

Klbko - o sviatostiach

17:30

Doma je doma (Pohľad do histórie Svätej zeme v Ježišových časoch)

18:35

Svätý František (Nad holou zemou)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Fundamenty (Pramene modlitby)

21:30

Jeden na jedného (Aká je identita kresťana?)

21:45

Peter medzi nami

22:00

Svedectvo

22:05

Taizé

22:45

Svedectvo

22:50

LUXáreň

23:20

Na ceste v rodine (Rodičia a svokrovci)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 21.03.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Pôst = žiť pre druhých)

1:20

V Samárii pri studni (Deň počatého dieťaťa)

2:40

Slovo v obraze

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis s Maxom Kašparů

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon (A na začiatku bolo svetlo…)

8:55

Peter medzi nami

9:15

vKontexte (Juraj Vittek: Boj o kresťanského voliča)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:50

Prehľad katolíckych periodík

11:00

Doma je doma (Pohľad do histórie Svätej zeme v Ježišových časoch)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

LUXáreň

13:25

Svedectvo

13:30

Taizé

14:10

Svedectvo

14:20

Jeden na jedného (Aká je identita kresťana?)

14:50

Slovo v obraze

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka (3. pôstna nedeľa)

16:30

Iba škola (CZŠ Jána Krstiteľa Partizánske)

16:45

Kulmenie

17:00

Prehľad katolíckych periodík

17:05

Nová kvalita života: Figovník

17:30

Doma je doma (Aby sa slovo stalo Slovom)

18:35

Starý zákon (A na začiatku bolo svetlo…)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Hudobné pódium (Gregorián)

21:50

Sprevádzanie k naplneniu

22:10

Jeden na jedného (Aká je identita kresťana?)

22:25

Vietnam - Nádej na zmenu

22:55

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Z prameňa

Piatok 22.03.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Pohľad do histórie Svätej zeme v Ježišových časoch)

1:20

Večerná univerzita (Milosrdenstvo v Novom zákone)

2:00

Stojí to za to! (Miroslava a Peter Valáškovci 2)

2:25

Jedna Zambia, jeden národ

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza

4:25

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon (V pote tváre…)

8:55

Večera u Slováka (3. pôstna nedeľa)

9:25

Spojení oceánom (Emília Filak, Union, New Jersey)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Sedembolestný ruženec

11:00

Doma je doma (Aby sa slovo stalo Slovom)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Nová kvalita života: Figovník

13:10

Jeden na jedného (Aká je identita kresťana?)

13:30

V Samárii pri studni (Deň počatého dieťaťa)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Krížová cesta so sv. Jánom Pavlom II.

16:00

Vaticano

16:35

Eucharistické zázraky

16:55

Godzone magazín

17:30

Biblia - domovina moja

18:35

Starý zákon (V pote tváre…)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Dôkaz viery: Svätý Augustín

21:30

Quo vadis (Mons. Stanislav Zvolenský)

22:15

Správy zo Svätej zeme

22:40

vKontexte (Juraj Vittek: Boj o kresťanského voliča)

23:10

Na ceste v rodine (Rodičia a svokrovci)

23:45

Z prameňa

Sobota 23.03.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Fundamenty (Pramene modlitby)

1:20

Medzi nebom a zemou (prof. Michal Zeman)

2:05

Katechéza

2:25

Spojení oceánom (Emília Filak, Union, New Jersey)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (3. pôstna nedeľa)

3:50

Slovo v obraze

4:00

Nová kvalita života: Figovník

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Krátke správy

8:00

Klbko - o sviatostiach

8:20

V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB: Skrášliť chvíľu, v ktorej som)

8:55

Večerná univerzita (Milosrdenstvo v Novom zákone)

9:35

Stojí to za to! (Miroslava a Peter Valáškovci 2)

10:00

Krátke správy

10:10

Gréckokatolícky magazín

10:30

Jedna Zambia, jeden národ

11:00

Biblia - domovina moja

11:55

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Svätá omša z Manhattanu, štát New York

16:40

Nová kvalita života: Figovník

17:00

LUXáreň

17:30

Dôkaz viery: Svätý Augustín

18:35

Klbko - o sviatostiach

18:55

Večera u Slováka (3. pôstna nedeľa)

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Šalamún / Biblia (1)

22:05

Eucharistické zázraky

22:20

Godzone magazín

22:55

Iba škola (CZŠ Jána Krstiteľa Partizánske)

23:30

Spojení oceánom (Emília Filak, Union, New Jersey)

Nedeľa 24.03.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Juraj Vittek: Boj o kresťanského voliča)

1:05

Svedectvo

1:10

Taizé

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (3. pôstna nedeľa)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB: Skrášliť chvíľu, v ktorej som)

4:00

Iba škola (CZŠ Jána Krstiteľa Partizánske)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - o sviatostiach

8:20

Iba škola (CZŠ Jána Krstiteľa Partizánske)

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života: Figovník

10:00

Svätá omša z Rožňavy

11:15

Peter medzi nami

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Deň počatého dieťaťa)

14:20

Godzone magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Krížová cesta so sv. Jánom Pavlom II.

16:00

Slovo v obraze

16:10

Kulmenie

16:35

Klinec po hlavičke (o. Marián Kuffa: O priateľstve)

16:40

Šalamún / Biblia (1)

18:15

Eucharistické zázraky

18:35

Klbko - o sviatostiach

19:05

Katechéza

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Hriech obžerstva a ako správne chápať zásadu: Nenáviď hriech, ale miluj hriešnika.)

21:00

Americko-slovenské inšpirácie

21:45

Jedna Zambia, jeden národ

22:15

Nová kvalita života: Figovník

22:35

vKontexte (Juraj Vittek: Boj o kresťanského voliča)

23:05

Quo vadis (Mons. Stanislav Zvolenský)

23:45

Eucharistické zázraky