Pondelok 24.03.2014

6:45

Putovanie kalváriami

7:00

Svätá omša

7:30

Ruženec (Slávnostný ruženec)

8:05

Doma je doma z Prešova (DUCHOVNÉ CVIČENIA - Cirkev ako spoločenstvo)

9:05

Katechéza

9:20

Putovanie kalváriami

9:30

Listy z osamelého ostrova (List do Laodicei)

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:35

Godzone magazín

11:05

Luxáreň

11:35

Peter medzi nami

12:00

Anjel Pána

12:15

Ruženec (Ruženec svetla)

12:50

Doma je doma z Banskej Bystrice (DUCHOVNÉ CVIČENIA - Duch Svätý)

13:50

Fundamenty (Ako môžeme poznať Boha?)

15:00

Božie milosrdenstvo

15:15

Z prameňa

15:30

Ruženec z Lúrd (Radostný ruženec)

16:05

Univerzita tretieho veku (Autor: Csontos Ladislav; téma: Rozlišovanie duchov podľa sv. Ignáca)

16:45

Saleziánsky magazín

17:00

Správy zo Svätej zeme

17:30

Doma je doma

18:30

Rozprávočka (Čo meno, to svätý)

18:40

Ruženec z Lúrd (Bolestný ruženec)

19:10

Z prameňa

19:20

Vatikánsky magazín

19:50

Pozvánka

20:00

Krátke správy

20:10

Môj názor

20:30

U Nikodéma

21:55

Doma je doma (DUCHOVNÉ CVIČENIA - otázky a odpovede)

22:50

Krátke správy

23:00

Záver vysielania

Utorok 25.03.2014

6:45

Krátke správy

7:00

Svätá omša

7:30

Ruženec (Ruženec svetla)

8:05

Doma je doma (DUCHOVNÉ CVIČENIA - otázky a odpovede)

9:05

Peter medzi nami

9:30

Organ v nebi

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Medzi nebom a zemou (Martin Luterán)

11:15

Vatikánsky magazín

11:40

Môj názor

12:00

Anjel Pána

12:15

Ruženec (Radostný ruženec)

12:50

Doma je doma z Prešova (DUCHOVNÉ CVIČENIA - Cirkev ako spoločenstvo)

13:50

Hudobné pódium

14:35

Správy zo Svätej zeme

15:00

Božie milosrdenstvo

15:15

Z prameňa

15:30

Ruženec z Lúrd (Bolestný ruženec)

16:05

Slovo Božie podľa Jána (4)

16:35

Spojení oceánom

17:05

Klbko (Peter)

17:30

Doma je doma

18:30

Rozprávočka (Čo meno, to svätý)

18:40

Ruženec z Lúrd (Slávnostný rúženec)

19:10

Z prameňa

19:30

Poklad najväčší

20:00

Krátke správy

20:15

Vnútorné uzdravenie (6)

21:15

Rehoľná abeceda (V službe Kristovi)

21:25

Tajomstvo Veľkej noci (Môže sa môj život zmeniť?)

21:55

Doma je doma

22:50

Krátke správy

23:00

Záver vysielania

Streda 26.03.2014

6:45

Krátke správy

7:00

Svätá omša

7:30

Ruženec (Radostný ruženec)

8:05

Doma je doma

9:05

Spojení oceánom

9:30

Tajomstvo Veľkej noci (Môže sa môj život zmeniť?)

10:00

Generálna audiencia

11:10

Krátke správy

11:20

Slovo Božie podľa Jána (4)

11:45

Z prameňa

12:00

Anjel Pána

12:15

Ruženec (Bolestný ruženec)

12:50

Doma je doma (DUCHOVNÉ CVIČENIA - otázky a odpovede)

13:50

Vnútorné uzdravenie (6)

15:00

Božie milosrdenstvo

15:15

Z prameňa

15:30

Ruženec z Lúrd (Slávnostný ruženec)

16:05

Majstrova šifra (1) (Pozadie DaVinciho kódu)

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Animované biblické príbehy (15) (Lazár žije)

17:30

Doma je doma z Banskej Bystrice

18:30

Rozprávočka (Čo meno, to svätý)

18:40

Ruženec z Lúrd (Ruženec svetla)

19:10

Z prameňa

19:30

"L" ako...

20:00

Krátke správy

20:10

Prehľad katolíckych periodík

20:20

Slovo Božie podľa Jána (5)

20:50

Saleziánsky magazín

21:15

Hudobné pódium

21:55

Doma je doma

22:50

Krátke správy

23:00

Záver vysielania

Štvrtok 27.03.2014

6:45

Krátke správy

7:00

Svätá omša

7:30

Ruženec (Bolestný ruženec)

8:05

Doma je doma

9:05

Univerzita tretieho veku (Autor: Csontos Ladislav; téma: Rozlišovanie duchov podľa sv. Ignáca)

9:45

Prehľad katolíckych periodík

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

LAJF (JAR-RAJ)

11:30

Saleziánsky magazín

11:45

Rehoľná abeceda (V službe Kristovi)

12:00

Anjel Pána

12:15

Ruženec (Slávnostný ruženec)

12:50

Doma je doma

13:50

Medzi nebom a zemou (Martin Luterán)

14:35

Peter medzi nami

15:00

Božie milosrdenstvo

15:15

Z prameňa

15:30

Ruženec z Lúrd (Ruženec svetla)

16:05

U Nikodéma

17:30

Doma je doma z Prešova

18:30

Rozprávočka (Čo meno, to svätý)

18:40

Ruženec z Lúrd (Radostný ruženec)

19:15

Pod ochranou Matky

19:30

Tajomstvo Veľkej noci (Chápe Boh moje utrpenie?)

20:00

Krátke správy

20:15

Adorácia

20:45

"L" ako...

21:10

Katechéza

21:25

Majstrova šifra (1) (Pozadie DaVinciho kódu)

21:55

Doma je doma z Banskej Bystrice

22:50

Krátke správy

23:00

Záver vysielania

Piatok 28.03.2014

6:45

Krátke správy

7:00

Svätá omša

7:30

Ruženec (Ruženec svetla)

8:05

Doma je doma z Banskej Bystrice (rozVEDENÍ k Bohu so saletínmi)

9:05

Medzi nebom a zemou (Martin Luterán)

9:45

Putovanie kalváriami

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:20

Môj názor

10:35

U Nikodéma (Aktuálne výzvy pre laikov)

12:00

Anjel Pána

12:15

Ruženec (Radostný ruženec)

12:50

Doma je doma

13:50

Prehľad katolíckych periodík

13:55

Vatikánsky magazín

14:30

Tajomstvo Veľkej noci (Chápe Boh moje utrpenie?)

15:00

Božie milosrdenstvo

15:15

Z prameňa

15:30

Ruženec z Lúrd (Bolestný ruženec)

16:00

Krížová cesta

16:45

Katechéza (Autor: Pavol Hudák; téma: Detstvo, domov, rodina I.)

17:00

Kajúcna pobožnosť s pápežom Františkom

17:45

Prešiel som hranicu

18:30

Rozprávočka (Čo meno, to svätý)

18:40

Ruženec z Lúrd (Slávnostný ruženec)

19:10

Z prameňa

19:30

Luxáreň

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

EFFETA ((Jn 9, 1 - 41))

20:55

Doma je doma z Prešova (Cirkev ako miesto uzdravenia)

21:55

Svätý Jozef Kupertínsky (Film)

23:00

Záver vysielania

Sobota 29.03.2014

7:00

Ruženec (Slávnostný ruženec)

7:30

Spravodajský súhrn

7:55

Klbko (Peter)

8:15

Animované biblické príbehy (15) (Lazár žije)

8:40

Tajomstvo Veľkej noci (Chápe Boh moje utrpenie?)

9:10

LAJF (JAR-RAJ)

10:10

Prešiel som hranicu

11:10

Godzone magazín

11:40

Saleziánsky magazín

12:00

Anjel Pána

12:15

Ruženec (Ruženec svetla)

12:50

Generálna audiencia

14:00

"L" ako...

14:35

Spojení oceánom

15:00

Božie milosrdenstvo

15:15

Ruženec z Lúrd (Radostný ruženec)

15:50

Vnútorné uzdravenie (6)

16:55

Majstrova šifra (1) (Pozadie DaVinciho kódu)

17:20

Hudobné pódium

18:00

Luxáreň

18:30

Rozprávočka (Čo meno, to svätý)

18:40

Ruženec z Lúrd (Bolestný ruženec)

19:10

Rehoľná abeceda (V službe Kristovi)

19:25

EFFETA ((Jn 9, 1 - 41))

19:50

Prehľad katolíckych periodík

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Svätý Jozef Kupertínsky (Film)

22:15

Adorácia

22:40

Spravodajský súhrn

23:00

Záver vysielania

Nedeľa 30.03.2014

7:00

Ruženec (Radostný ruženec)

7:30

Spravodajský súhrn

7:55

Klbko (Ondrej)

8:15

Animované biblické príbehy (16) (Nebeské kráľovstvo)

8:40

Slovo Božie podľa Jána (5)

9:10

Katechéza (Autor: Pavol Hudák; téma: Detstvo, domov, rodina I.)

9:25

Luxáreň

10:00

Peter medzi nami

10:30

Svätá omša zo Šaštína

11:40

Rehoľná abeceda (V službe Kristovi)

12:00

Anjel Pána

12:15

Ruženec (Bolestný ruženec)

12:50

U Nikodéma (Aktuálne výzvy pre laikov)

14:00

Krížová cesta

14:40

Môj názor

15:00

Božie milosrdenstvo

15:15

Ruženec z Lúrd (Slávnostný ruženec)

15:50

Prešiel som hranicu

16:55

EFFETA ((Jn 9, 1 - 41))

17:20

Poltón magazín

17:45

Animované biblické príbehy (16) (Nebeské kráľovstvo)

18:10

Klbko (Ondrej)

18:30

Rozprávočka (Čo meno, to svätý)

18:40

Ruženec z Lúrd (Ruženec svetla)

19:10

Katechéza (Autor: Pavol Hudák; téma: Detstvo, domov, rodina II.)

19:30

Vlastná cesta (Duchovný otec Gerhard Glazer-Opitz)

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Medzi nebom a zemou (Husľový virtuóz Peter Michalic)

21:10

Čaviareň (Som tým, kým som?)

22:05

Univerzita tretieho veku (Autor: Csontos Ladislav; téma: Rozlišovanie duchov podľa sv. Ignáca)

22:45

Spravodajský súhrn

23:00

Záver vysielania