Pondelok 27.03.2017

0:03

Spravodajský súhrn

0:25

Nová kvalita života (Uzdravenie nevidiaceho od narodenia)

0:50

Doma je doma (Moja skúsenosť s Čínou)

1:50

Fundamenty (Dôstojnosť ľudskej osoby)

2:50

Svedectvo

3:00

Chvály (Lámačské chvály)

3:45

Indonézia – Povolaní žiť spolu

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s... (Farnosť Ľubotín)

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma ("Zabawa" v pôste?)

9:20

Malí poslovia (Pripraviť sa, pozor, páľ)

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Tanzánia – Sme statoční

11:15

LUXáreň

11:40

Môj názor (Chaldejský kňaz Douglas al Bazi)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

V škole Ducha (autor: Jozef Luscoň, téma: Podmienka radosti: Poznať seba)

13:35

Hudobné pódium (Festival gregoriánskeho chorálu)

14:15

Obrazy krížovej cesty

14:35

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Univerzita tretieho veku (autor: Juraj Dolinský, téma: Osvietenstvo a francúzska revolúcia)

16:40

Svedectvo

16:45

Vatikánsky magazín

17:20

Týždeň s... (Farnosť Ľubotín)

17:30

Doma je doma (Pomoc trpiacej Cirkvi)

18:35

Malí poslovia (Pripraviť sa, pozor, páľ)

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

19:50

Pozvánka

20:05

Krátke správy

20:15

Kroky viery: S Máriou za Ježišom (Mariánska epocha)

21:00

Nová kvalita života (Uzdravenie nevidiaceho od narodenia)

21:15

Hudobné pódium (Festival gregoriánskeho chorálu)

21:55

Bosna a Hercegovina - Veriaci v Krista

22:55

Godzone magazín

23:40

Z prameňa

23:55

Svedectvo

Utorok 28.03.2017

0:03

Krátke správy

0:15

Vatikánsky magazín

0:50

Doma je doma (Hlasy cirkevného konzervatória)

1:50

Generálna audiencia

3:00

Hudobné pódium (Festival gregoriánskeho chorálu)

3:40

Obrazy krížovej cesty

4:05

Kulmenie (Choď, ži a niekým sa staň)

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Bosna a Hercegovina - Veriaci v Krista

9:20

Malí poslovia (Neutop sa, plávaj)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:20

Kroky viery: S Máriou za Ježišom (Mariánska epocha)

11:00

Fundamenty (Dôstojnosť ľudskej osoby)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Duchovná poradňa (autor: Michal Zamkovský, téma: Ako sa priblížiť k Bohu?)

13:30

Vatikánsky magazín

14:05

Nová kvalita života (Uzdravenie nevidiaceho od narodenia)

14:20

Indonezia – Povolaní žiť spolu

14:45

Slovo v obraze (Zvestovanie)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Tanzánia – Sme statoční

16:30

Spojení oceánom (Mária Lucasová, La Grange, USA)

17:05

Peter medzi nami (Navštevovať chorých a väznených)

17:30

Doma je doma (Doma je doma z Nimnice 2017)

18:35

Malí poslovia (Neutop sa, plávaj)

19:00

vKontexte (autor: Marián Gavenda, téma: Fatima - predpovede naplnené, výzvy aktuálne)

19:35

Z prameňa

20:05

Krátke správy

20:15

Kroky viery: S Máriou za Ježišom (Spolupráca na záchranu druhých)

21:00

Gréckokatolícky magazín

21:15

Na strane práva (Darovacia zmluva a vecné bremeno)

21:30

Správy zo Svätej zeme

21:50

Svedectvo

21:55

Chvály (Lámačské chvály)

22:40

Doma je doma (Pomoc trpiacej Cirkvi)

23:40

Z prameňa

Streda 29.03.2017

0:03

Krátke správy

0:15

V škole Ducha (autor: Jozef Luscoň, téma: Podmienka radosti: Poznať seba)

0:50

Doma je doma (Rehole.sk)

1:50

Gréckokatolícky magazín

2:05

Duchovná poradňa (autor: Michal Zamkovský, téma: Ako sa priblížiť k Bohu?)

2:35

Môj názor (Chaldejský kňaz Douglas al Bazi)

3:00

Univerzita tretieho veku (autor: Juraj Dolinský, téma: Osvietenstvo a francúzska revolúcia)

3:45

LUXáreň

4:10

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (Pomoc trpiacej Cirkvi)

9:15

Malí poslovia (Útek za úsvitu hviezd)

9:50

Generálna audiencia

11:00

Kroky viery: S Máriou za Ježišom (Spolupráca na záchranu druhých)

11:40

Krátke správy

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Nová kvalita života (Uzdravenie nevidiaceho od narodenia)

13:15

V Samárii pri studni (Darovať orgány?)

14:40

Gréckokatolícky magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

V škole Ducha (autor: Jozef Luscoň, téma: Podmienka radosti: Poznať seba)

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Klbko (Svätá omša)

17:30

Doma je doma (Opäť je tu Kvetný víkend!)

18:35

Malí poslovia (Útek za úsvitu hviezd)

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

19:50

Prehľad katolíckych periodík

20:05

Krátke správy

20:15

Kroky viery: S Máriou za Ježišom (Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a Božskému Srdcu Ježišovmu)

21:00

Quo vadis (Človek v zdravotníctve)

21:55

Slovo v obraze (Zvestovanie)

22:00

Vatikánsky magazín

22:40

Doma je doma (Doma je doma z Nimnice 2017)

23:40

Z prameňa

Štvrtok 30.03.2017

0:03

Krátke správy

0:20

Môj názor (Chaldejský kňaz Douglas al Bazi)

0:35

Kulmenie (Choď, ži a niekým sa staň)

0:50

Bosna a Hercegovina - Veriaci v Krista

1:50

Chvály (Lámačské chvály)

2:30

Svedectvo

2:35

Na strane práva (Darovacia zmluva a vecné bremeno)

3:00

Tanzánia – Sme statoční

3:25

Duchovná poradňa (autor: Michal Zamkovský, téma: Ako sa priblížiť k Bohu?)

3:55

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Svedectvo

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (Doma je doma z Nimnice 2017)

9:20

Malí poslovia (Nočný rev)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:20

Kroky viery: S Máriou za Ježišom (Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a Božskému Srdcu Ježišovmu)

11:00

Spojení oceánom (Mária Lucasová, La Grange, USA)

11:30

LUXáreň

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Vatikánsky magazín

13:30

Univerzita tretieho veku (autor: Juraj Dolinský, téma: Osvietenstvo a francúzska revolúcia)

14:10

Svedectvo

14:25

Peter medzi nami (Navštevovať chorých a väznených)

14:40

Na strane práva (Darovacia zmluva a vecné bremeno)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Duchovná poradňa (autor: Michal Zamkovský, téma: Ako sa priblížiť k Bohu?)

16:30

Mjanmarsko - Kopec snov

17:05

Kulmenie (Caretto)

17:20

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Doma je doma (Seniori a spoločnosť)

18:35

Malí poslovia (Nočný rev)

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

19:50

Svedectvo

20:05

Krátke správy

20:15

Kroky viery: S Máriou za Ježišom (Modlitba svätého ruženca)

21:10

Hudobné pódium (Organový festival vo Svätej zemi)

21:50

Obrazy krížovej cesty

22:10

Indonezia – Povolaní žiť spolu

22:40

Doma je doma (Opäť je tu Kvetný víkend!)

23:40

Z prameňa

Piatok 31.03.2017

0:03

Krátke správy

0:15

Na strane práva (Darovacia zmluva a vecné bremeno)

0:30

Peter medzi nami (Navštevovať chorých a väznených)

0:50

Doma je doma ("Zabawa" v pôste?)

1:50

Univerzita tretieho veku (autor: Juraj Dolinský, téma: Osvietenstvo a francúzska revolúcia)

2:35

Nová kvalita života (Uzdravenie nevidiaceho od narodenia)

3:00

Quo vadis (Človek v zdravotníctve)

4:00

Svedectvo

4:05

Môj názor (Chaldejský kňaz Douglas al Bazi)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (Opäť je tu Kvetný víkend!)

9:20

Malí poslovia (V zajatí)

9:50

Svedectvo

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:20

Kroky viery: S Máriou za Ježišom (Modlitba svätého ruženca)

11:00

vKontexte (autor: Marián Gavenda, téma: Fatima - predpovede naplnené, výzvy aktuálne)

11:50

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Anjel Pána

12:15

Slovo v obraze (Zvestovanie)

12:25

Ruženec

13:00

Quo vadis (Človek v zdravotníctve)

13:55

Svedectvo

14:00

Chvály (Lámačské chvály)

14:40

Kulmenie (Caretto)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Krížová cesta

16:30

180 rokov hudobného života

17:05

Môj názor (Chaldejský kňaz Douglas al Bazi)

17:30

Doma je doma (Kroky viery)

18:35

Malí poslovia (V zajatí)

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

19:50

Prehľad katolíckych periodík

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Effeta (Jn 11, 1-45)

21:05

Peter medzi nami (Navštevovať chorých a väznených)

21:20

Svedectvo

21:25

Chvály (F6)

22:05

Svedectvo

22:10

Duchovná poradňa (autor: Michal Zamkovský, téma: Ako sa priblížiť k Bohu?)

22:40

Doma je doma (Seniori a spoločnosť)

23:40

Z prameňa

Sobota 01.04.2017

0:03

Spravodajský súhrn

0:30

V Samárii pri studni (Darovať orgány?)

1:55

Hudobné pódium (Organový festival vo Svätej zemi)

2:35

Obrazy krížovej cesty

3:00

vKontexte (autor: Marián Gavenda, téma: Fatima - predpovede naplnené, výzvy aktuálne)

3:35

Spojení oceánom (Mária Lucasová, La Grange, USA)

4:05

Na strane práva (Darovacia zmluva a vecné bremeno)

4:25

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko (Svätá omša)

8:25

Effeta (Jn 11, 1-45)

8:55

vKontexte (autor: Marián Gavenda, téma: Fatima - predpovede naplnené, výzvy aktuálne)

9:20

Vzťahy (Grafy duše)

9:50

Doma je doma (Kroky viery)

10:50

Svedectvo

10:55

Hudobné pódium (Organový festival vo Svätej zemi)

11:35

Obrazy krížovej cesty

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:40

Nová kvalita života (Uzdravenie nevidiaceho od narodenia)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Univerzita tretieho veku (autor: Jozef Haľko, téma: Cirkev a tzv. mierové hnutia kňazov v rokoch 1949 až 1989)

16:45

Gréckokatolícky magazín

17:05

Na strane práva (Darovacia zmluva a vecné bremeno)

17:20

Prehľad katolíckych periodík

17:30

LUXáreň

18:00

Effeta (Jn 11, 1-45)

18:30

Dotknutí Kristovým milosrdenstvom

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Zakázaný Boh

22:45

Spojení oceánom (Mária Lucasová, La Grange, USA)

23:15

Quo vadis (Človek v zdravotníctve)

Nedeľa 02.04.2017

0:15

Spravodajský súhrn

0:35

Krížová cesta s mladými a pápežom Františkom

2:15

Moje spomienky s Jánom Pavlom II.

3:00

V škole Ducha (autor: Jozef Luscoň, téma: Podmienka radosti: Poznať seba)

3:30

Effeta (Jn 11, 1-45)

4:05

Peter medzi nami (Navštevovať chorých a väznených)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko (Svätá omša)

8:25

Effeta (Jn 11, 1-45)

8:55

LUXáreň

9:25

Peter medzi nami (Navštevovať chorých a väznených)

9:40

Gréckokatolícky magazín

10:00

Na strane práva (Darovacia zmluva a vecné bremeno)

10:30

Svätá omša z mesta Carpi v Taliansku

12:00

Spravodajský súhrn

12:25

Ruženec

13:00

V Samárii pri studni

14:25

Obrazy krížovej cesty

14:40

Môj názor (Mons. Jean-Abdo Arbach)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Slovo v obraze (Krvavý ženích)

15:30

Krížová cesta

16:35

Zakázaný Boh

18:50

Klbko (Svätá omša)

19:05

Ruženec z Lúrd

19:40

Nová kvalita života (Lazár, poď von!)

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (autor: Ján Buc, téma: Slobodná vôľa)

21:00

Kulmenie (Caretto)

21:15

Spojení oceánom (Mária Lucasová, La Grange, USA)

21:45

Mjanmarsko - Kopec snov

22:15

180 rokov hudobného života

22:45

Univerzita tretieho veku (autor: Jozef Haľko, téma: Cirkev a tzv. mierové hnutia kňazov v rokoch 1949 až 1989)

23:30

Obrazy krížovej cesty

23:50

Svedectvo