Pondelok 26.03.2018

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (Riešenie konfliktov mediáciou)

1:25

Svedectvo

1:30

Chvály (Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina)

2:10

Svedectvo

2:20

Spojení oceánom (Jana Vyvlečková, Trenton, New Jersey)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Na ceste v rodine (Rodičia a svokrovci)

3:50

Nová kvalita života (Hosanna)

4:05

Peter medzi nami (O kresťanskej nádeji)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s... (Farnosť Slovenská Ľupča)

7:45

Ruženec

8:20

Kráľovstvo bez hraníc (Vstup do Jeruzalema - Kvetný víkend)

8:55

Večerná univerzita

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:35

Fundamenty (Štvrté prikázanie - Cti svojho otca a svoju matku)

11:30

Godzone magazín

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Na ceste v rodine (Rodičia a svokrovci)

13:30

V škole Ducha (autor: Mons. Marián Gavenda: Posväcovanie práce a času)

14:00

Kulmenie (Jozef Kováčik: Amazing Grace)

14:15

Slovo v obraze (Ukrižovanie)

14:25

vKontexte (Korupcia a skazenosť)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Katechéza - Podobenstvá

16:20

Správy zo Svätej zeme

16:45

LUXáreň

17:30

Doma je doma (Mladí v službe na bohoslužbe)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc (Vstup do Jeruzalema - Kvetný víkend)

19:05

Ruženec

19:35

Z prameňa

20:05

Krátke správy

20:15

Pozvánka

20:30

V Samárii pri studni (Proces s Ježišom Kristom)

21:55

Moja misia - magazín

23:00

Medzi nebom a zemou (Ľubica Suchalová)

23:45

Z prameňa

Utorok 27.03.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Fundamenty (Štvrté prikázanie - Cti svojho otca a svoju matku)

1:20

Večerná univerzita

2:20

V škole Ducha (autor: Mons. Marián Gavenda: Posväcovanie práce a času)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Godzone magazín

3:50

Katechéza - Podobenstvá

4:05

Runiverz

4:25

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Kráľovstvo bez hraníc (Posledná večera)

8:55

Hudobné pódium (Gregorián 2)

9:35

Horiace srdce

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Na ceste v rodine (Rodičia a svokrovci)

11:00

Doma je doma (Mladí v službe na bohoslužbe)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Medzi nebom a zemou (Ľubica Suchalová)

13:40

Viera v Rusku: Otec a Syn

14:10

Správy zo Svätej zeme

14:35

Nová kvalita života (Hosanna)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večerná univerzita (Ulf Ekman)

16:55

Slovo v obraze (Ukrižovanie)

17:05

Viera do vrecka (Otec a dcéra)

17:30

Doma je doma (90 rokov Viliama Turčányho)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc (Posledná večera)

19:05

Ruženec

19:35

Z prameňa

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Jozef Jančovič: Enigma obety)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom

21:45

Reč rúk

22:15

LUXáreň

22:55

Svedectvo

23:00

Chvály (Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina)

23:40

Svedectvo

23:45

Z prameňa

Streda 28.03.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Mladí v službe na bohoslužbe)

1:20

Hudobné pódium (Gregorián 2)

2:00

Horiace srdce

2:25

vKontexte (Jozef Jančovič: Enigma obety)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Reč rúk

3:50

Kulmenie (Jozef Kováčik: Amazing Grace)

4:05

Runiverz

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Kráľovstvo bez hraníc (Getsemany)

8:55

Správy zo Svätej zeme

9:15

Z prameňa

9:30

Slovo v obraze (Ukrižovanie)

9:45

Generálna audiencia

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (90 rokov Viliama Turčányho)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Proces s Ježišom Kristom)

14:25

vKontexte (Jozef Jančovič: Enigma obety)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Nová kvalita života (Hosanna)

16:25

Spojení oceánom

17:00

Klbko a 12 apoštolov (Jakub)

17:30

Doma je doma (Ako je to s pôstom?)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc (Getsemany)

19:05

Ruženec

19:35

Z prameňa

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a ústavný poriadok)

21:30

Runiverz

21:50

Viera v Rusku: Buď vôľa tvoja

22:20

Viera do vrecka (Otec a dcéra)

22:40

Godzone magazín

23:15

LUXáreň

23:45

Z prameňa

Štvrtok 29.03.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (90 rokov Viliama Turčányho)

1:20

Moja misia - magazín

2:20

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Viera v Rusku: Buď vôľa tvoja

3:50

Gréckokatolícky magazín

4:05

Viera do vrecka (Otec a dcéra)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:45

Medzi nebom a zemou

8:30

Kráľovstvo bez hraníc (Ježišov súd u Piláta)

9:00

Viera do vrecka (Otec a dcéra)

9:15

Krátke správy

9:30

Svätá omša svätenia olejov

11:30

Doma je doma (Ako je to s pôstom?)

12:25

Ruženec

12:55

Moja misia - magazín

14:05

Svedectvo

14:10

Chvály (Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina)

14:50

Svedectvo

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo Božie...podľa Jána (12/15)

16:30

Kulmenie (Jozef Kováčik: Da Vinci)

17:00

Svätá omša na pamiatku Pánovej večere

18:35

Kráľovstvo bez hraníc (Ježišov súd u Piláta)

19:05

Ruženec

19:35

Obrazy krížovej cesty

19:50

Svedectvo

20:00

Svätá hodinka utrpenia z Getsemany

21:05

Krátke správy

21:15

Slovo Božie...podľa Jána (12/15)

21:40

Prehľad katolíckych periodík

21:50

Veľkonočné tajomstvo

23:15

Spojení oceánom

23:45

Obrazy krížovej cesty

Piatok 30.03.2018

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Ako je to s pôstom?)

1:20

Viera do vrecka (Otec a dcéra)

1:35

Medzi nebom a zemou (Ľubica Suchalová)

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Slovo Božie...podľa Jána (13/15)

4:05

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:40

Slovo Božie...podľa Jána (13/15)

8:20

Kráľovstvo bez hraníc (Ježiš zomiera na kríži)

8:55

Moja misia - magazín

10:00

Krátke správy

10:10

Obrazy krížovej cesty

10:25

Ruženec

11:00

Doma je doma

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a ústavný poriadok)

14:00

Večerná univerzita (Ulf Ekman)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Krížová cesta, deň s ikonou

16:00

Na ceste v rodine (Rodičia a svokrovci)

16:25

V škole Ducha (autor: Mons. Marián Gavenda: Posväcovanie práce a času)

17:00

Veľký piatok, obrady utrpenia Pána

19:05

Ruženec

19:35

Obrazy krížovej cesty

19:50

Prehľad katolíckych periodík

20:05

Správy zo Svätej zeme

20:30

Slovo Božie...podľa Jána (13/15)

21:00

Svedectvo

21:15

Krížová cesta z Kolosea

23:00

Gréckokatolícky magazín

23:15

Reč rúk

23:45

Obrazy krížovej cesty

Sobota 31.03.2018

0:10

Krížová cesta, deň s ikonou

0:35

V Samárii pri studni (Proces s Ježišom Kristom)

1:50

Slovo Božie...podľa Jána (13/15)

2:20

Na ceste v rodine (Rodičia a svokrovci)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (autor: Mons. Marián Gavenda: Posväcovanie práce a času)

3:50

Katechéza - Podobenstvá

4:05

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Priateľstvo z Lúrd

8:00

Klbko a 12 apoštolov (Jakub)

8:25

Katechéza - Podobenstvá

8:40

Runiverz

8:55

Večerná univerzita (Ulf Ekman)

9:50

Slovo v obraze (Ukrižovanie)

10:00

vKontexte (Jozef Jančovič: Enigma obety)

10:30

Reč rúk

11:00

V škole Ducha (autor: Mons. Marián Gavenda: Posväcovanie práce a času)

11:30

Viera v Rusku: Buď vôľa tvoja

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Exodus

14:00

Akatist

14:40

Gréckokatolícky magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec

16:00

Generálna audiencia

17:00

LUXáreň

17:30

Prehľad katolíckych periodík

17:40

Slovo Božie...podľa Jána (13/15)

18:20

O bohoch a ľuďoch

20:20

Nová kvalita života

20:30

Veľkonočná vigília

23:00

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a ústavný poriadok)

Nedeľa 01.04.2018

0:10

Priateľstvo z Lúrd

0:35

Poltónklub

1:25

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a ústavný poriadok)

2:30

vKontexte (Jozef Jančovič: Enigma obety)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Spojení oceánom

3:50

Kulmenie (Jozef Kováčik: Da Vincia)

4:05

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Slovo Božie...podľa Jána (14/15)

8:00

Klbko a 12 apoštolov (Ján)

8:25

Brat František

8:55

LUXáreň

9:25

Viera do vrecka (Otec a dcéra)

10:00

Svätá omša z Vatikánu

12:00

Veľkonočné posolstvo pápeža a požehnanie Urbi et orbi

12:25

Ruženec

13:00

Jozef a jeho bratia

14:25

Reč rúk

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Slovo v obraze (Zmŕtvychvstanie)

15:30

Ruženec

16:00

Viera v Rusku: Buď vôľa tvoja

16:30

Klinec po hlavičke

16:40

Exodus

17:45

Vyvolení

18:00

Nová kvalita života

18:15

Runiverz

18:30

Klbko a 12 apoštolov (Ján)

18:50

Sviatočný príhovor

19:05

Ruženec

19:30

Fara v meste (1/4)

20:00

Desať Božích prikázaní (1/2)

22:05

Večerná univerzita (Ulf Ekman)

23:00

Poltónklub