Pondelok 04.04.2016

0:30

LUXáreň

1:00

Stojí to za to! (Kenton a Rebeka Biffert - 2. časť)

1:20

Pascha, z utrpenia k životu

2:20

Večerná univerzita

3:15

Lectio divina

4:00

V škole Ducha

4:30

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:35

Týždeň s ... (Hontianske Trsťany)

7:40

Ruženec

8:15

Doma je doma (Príbeh z Tammiru)

9:10

Ichtis – antivírus pre deti

9:40

Z prameňa

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Môj názor (hosť: Mons. Milan Šášik, téma: Stretnutie pápeža Františka s moskovským patriarchom Kyrilom)

10:40

LUXáreň

11:10

Gréckokatolícky magazín

11:30

Saleziánsky magazín

11:45

Týždeň s ... (Hontianske Trsťany)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Duchovná poradňa (Ján Buc: Duchovný rast)

13:25

Hudobné pódium (Festival gregoriánskeho chorálu - 2. časť)

14:10

Viera v Rusku: Patriarcha Tichon

14:35

Týždeň s ... (Hontianske Trsťany)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Týždeň s ... (Hontianske Trsťany)

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

vKontexte (Juraj Vittek: Cirkev, extrémizmus a ideológie)

16:25

Vatikánsky magazín

17:00

Áno, beriem: Kľúče k šťastnému manželstvu (2)

17:30

Doma je doma (Pro life aktivity pre deti)

18:30

Ichtis – antivírus pre deti

19:00

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

19:50

Týždeň s ... (Hontianske Trsťany)

20:00

Krátke správy

20:10

Týždeň s ... (Hontianske Trsťany)

20:15

Pozvánka

20:25

V Samárii pri studni (Dočkáme sa zmien vo financovaní sociálnych služieb?)

21:55

Pascha, z utrpenia k životu

22:55

Kresťan v spoločnosti (Potrebuje Slovensko kresťanských demokratov?)

Utorok 05.04.2016

0:05

Krátke správy

0:20

Viera v Rusku: Patriarcha Tichon

0:50

Doma je doma (Doma v Rajeckej Lesnej)

1:50

Kresťan v spoločnosti (Potrebuje Slovensko kresťanských demokratov?)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Medzi nebom a zemou

4:00

Duchovná poradňa (Ján Buc: Duchovný rast)

4:30

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec

8:15

Pascha, z utrpenia k životu

9:10

Ichtis – antivírus pre deti

9:40

Z prameňa

10:00

Krátke správy

10:10

V škole Ducha

10:40

Kresťan v spoločnosti (Potrebuje Slovensko kresťanských demokratov?)

11:40

Katechéza (Marko Orko Vácha, téma: Kniha Genezis - Jakub)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Moja misia – Rašaj (Nemecko)

13:25

vKontexte (Juraj Vittek: Cirkev, extrémizmus a ideológie)

13:55

Týždeň s ... (Hontianske Trsťany)

14:05

Vatikánsky magazín

14:35

Týždeň s ... (Hontianske Trsťany)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Medzi nebom a zemou

16:45

Bez hraníc: Čína - Misionár Josef Freinademetz

17:15

Týždeň s ... (Hontianske Trsťany)

17:30

Doma je doma (Presaď sa!)

18:30

Ichtis – antivírus pre deti

19:00

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:20

vKontexte (Marián Gavenda: Evanjelium a extrémizmus)

20:50

Gréckokatolícky magazín

21:05

Saleziánsky magazín

21:20

Vlastná cesta

21:55

Doma je doma (Pro life aktivity pre deti)

22:55

LUXáreň

23:25

Áno, beriem: Kľúče k šťastnému manželstvu (2)

23:45

Týždeň s ... (Hontianske Trsťany)

Streda 06.04.2016

0:05

Krátke správy

0:20

Moja misia – Rašaj (Nemecko)

0:50

Doma je doma (Milosrdný rok - D ako Domov)

1:50

Medzi nebom a zemou

2:30

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Lectio divina

4:00

vKontexte (Marián Gavenda: Evanjelium a extrémizmus)

4:30

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec

8:15

Doma je doma (Pro life aktivity pre deti)

9:10

Ichtis – antivírus pre deti

9:50

Generálna audiencia

10:50

Týždeň s ... (Hontianske Trsťany)

10:55

Krátke správy

11:10

Bez hraníc: Čína - Misionár Josef Freinademetz

11:35

Áno, beriem: Kľúče k šťastnému manželstvu (2)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Stojí to za to! (Kenton a Rebeka Biffert - 2. časť)

13:10

Týždeň s ... (Hontianske Trsťany)

13:20

V Samárii pri studni (Dočkáme sa zmien vo financovaní sociálnych služieb?)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Týždeň s ... (Hontianske Trsťany)

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

V škole Ducha

16:30

Viera v Rusku: Kornejevová, príbeh nádeje a lásky

17:00

Klbko - o sviatostiach

17:20

Týždeň s ... (Hontianske Trsťany)

17:30

Doma je doma (Život a význam včiel)

18:30

Ichtis – antivírus pre deti

19:00

Ruženec z Lúrd

19:30

Týždeň s ... (Hontianske Trsťany)

19:35

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:10

Prehľad katolíckych periodík

20:20

Fundamenty (téma: Cirkev Jedna a svätá)

21:20

Vatikánsky magazín

21:55

Doma je doma (Presaď sa!)

22:50

Môj názor (hosť: Mons. Milan Šášik, téma: Stretnutie pápeža Františka s moskovským patriarchom Kyrilom)

23:15

Chvály (Lámačské chvály)

Štvrtok 07.04.2016

0:05

Krátke správy

0:20

Bez hraníc: Čína - Misionár Josef Freinademetz

0:50

Doma je doma (Doma pre deti: Kto je Ján Pavol II.?)

1:50

Hudobné pódium (Festival gregoriánskeho chorálu - 2. časť)

2:30

Katechéza (Marko Orko Vácha, téma: Kniha Genezis - Jakub)

2:45

Peter medzi nami (téma: Sľuby, ktoré dávame deťom)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Chvály (Lámačské chvály)

4:00

Vlastná cesta

4:30

Ruženec

5:10

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec

8:15

Doma je doma (Presaď sa!)

9:10

Ichtis – antivírus pre deti

9:40

Z prameňa

10:00

Krátke správy

10:10

vKontexte (Marián Gavenda: Evanjelium a extrémizmus)

10:40

Viera v Rusku: Kornejevová, príbeh nádeje a lásky

11:10

Medzi nebom a zemou

11:50

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Gréckokatolícky magazín

13:10

Saleziánsky magazín

13:30

Fundamenty (téma: Cirkev Jedna a svätá)

14:25

Stojí to za to! (Kenton a Rebeka Biffert - 2. časť)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Týždeň s ... (Hontianske Trsťany)

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vlastná cesta

16:25

Godzone magazín

16:55

Moja misia – Za Obzor (Haiti)

17:20

Týždeň s ... (Hontianske Trsťany)

17:30

Doma je doma (Kongregácia sestier Panny Márie Útechy)

18:30

Ichtis – antivírus pre deti

19:00

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

19:50

Týždeň s ... (Hontianske Trsťany)

20:00

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:05

V škole Ducha

21:35

Môj názor (hosť: Mons. Milan Šášik, téma: Stretnutie pápeža Františka s moskovským patriarchom Kyrilom)

21:55

Doma je doma (Život a význam včiel)

22:55

Duchovná poradňa (Ján Buc: Duchovný rast)

23:20

Bez hraníc: Čína - Misionár Josef Freinademetz

23:45

Týždeň s ... (Hontianske Trsťany)

Piatok 08.04.2016

0:05

Krátke správy

0:20

Vlastná cesta

0:50

Doma je doma (Príbeh z Tammiru)

1:50

Lectio divina

2:30

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Večerná univerzita

4:15

Saleziánsky magazín

4:30

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:35

Týždeň s ... (Hontianske Trsťany)

7:40

Ruženec

8:15

Doma je doma (Život a význam včiel)

9:10

Ichtis – antivírus pre deti

9:40

Z prameňa

10:00

Krátke správy

10:10

Duchovná poradňa (Ján Buc: Duchovný rast)

10:35

V Samárii pri studni (Dočkáme sa zmien vo financovaní sociálnych služieb?)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Bez hraníc: Čína - Misionár Josef Freinademetz

13:25

V škole Ducha (Michal Zamkovský: Vy ste soľ Zeme, svetlo sveta)

13:55

Chvály (Rieka života, misijné spoločenstvo)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Týždeň s ... (Hontianske Trsťany)

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Hudobné pódium (Festival gregoriánskeho chorálu - 2. časť)

16:40

Týždeň s ... (Hontianske Trsťany)

16:45

Katechéza (Marko Orko Vácha, téma: Kniha Genezis - Jakub)

17:00

Boh, sex a manželstvo (1, 2)

17:20

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Mystička z hôr - Blahoslavená Kunegunda Siwiec

18:30

Ichtis – antivírus pre deti

19:00

Ruženec z Lúrd

19:30

Týždeň s ... (Hontianske Trsťany)

19:35

Z prameňa

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Effeta (Jn 21, 1 - 19)

20:55

Viera v Rusku: Kornejevová, príbeh nádeje a lásky

21:25

LUXáreň

21:55

Doma je doma (Kongregácia sestier Panny Márie Útechy)

22:55

Gréckokatolícky magazín

23:10

Saleziánsky magazín

23:20

vKontexte (Marián Gavenda: Evanjelium a extrémizmus)

Sobota 09.04.2016

0:05

Spravodajský súhrn

0:30

Effeta (Jn 21, 1 - 19)

1:00

Vatikánsky magazín

1:35

Fundamenty (téma: Cirkev Jedna a svätá)

2:35

Spravodajský súhrn

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Hudobné pódium (Festival gregoriánskeho chorálu - 2. časť)

4:00

LUXáreň

4:30

Ruženec

5:10

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Effeta (Jn 21, 1 - 19)

8:30

Klbko - svätá omša

8:50

Biblické príbehy

9:15

Peter medzi nami (téma: Sľuby, ktoré dávame deťom)

9:25

Spravodajský súhrn

9:45

Týždeň s ... (Hontianske Trsťany)

9:50

Generálna audiencia

10:50

Vlastná cesta

11:20

Prehľad katolíckych periodík

11:25

Týždeň s ... (Hontianske Trsťany)

11:30

Godzone magazín

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Generálna audiencia

13:55

Týždeň s ... (Hontianske Trsťany)

14:00

Moja misia – Za Obzor (Haiti)

14:25

Prehľad katolíckych periodík

14:30

Viera v Rusku: Kornejevová, príbeh nádeje a lásky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večerná univerzita

16:40

Týždeň s ... (Hontianske Trsťany)

16:45

Hudobné pódium (Timothy 1. časť)

17:30

LUXáreň

18:00

Gréckokatolícky magazín

18:15

Saleziánsky magazín

18:30

Klbko - svätá omša

18:50

Biblické príbehy

19:00

Ruženec z Lúrd

19:30

Effeta (Jn 21, 1 - 19)

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Svätý Peter (2/2)

22:20

Bez hraníc: Čína - Misionár Josef Freinademetz

22:55

Boh, sex a manželstvo (1, 2)

23:15

Adorácia

Nedeľa 10.04.2016

0:05

Spravodajský súhrn

0:30

V Samárii pri studni (Dočkáme sa zmien vo financovaní sociálnych služieb?)

1:55

Chvály (Rieka života, misijné spoločenstvo)

2:35

Spravodajský súhrn

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Lectio divina

4:00

Effeta (Jn 21, 1 - 19)

4:30

Ruženec

5:05

Biblia

7:00

Ruženec

7:30

Týždeň s ... (Hontianske Trsťany)

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Áno, beriem: Kľúče k šťastnému manželstvu (2)

8:30

Klbko - svätá omša

8:50

Biblické príbehy

9:05

LUXáreň

9:30

Týždeň s ... (Hontianske Trsťany)

9:35

Peter medzi nami (téma: Sľuby, ktoré dávame deťom)

9:50

Spravodajský súhrn

10:15

Živý vstup

10:30

Svätá omša z Lendaku

11:40

Boh, sex a manželstvo (1, 2)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Dočkáme sa zmien vo financovaní sociálnych služieb?)

14:15

vKontexte (Marián Gavenda: Evanjelium a extrémizmus)

14:40

Môj názor (hosť: Martin Kramara, téma: Plenárka KBS v Bardejove)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

V škole Ducha

16:35

Svätý Peter (2/2)

18:30

Klbko - svätá omša

18:50

Biblické príbehy

19:00

Ruženec z Lúrd

19:30

Katechéza (Marko Orko Vácha , téma: Kniha Genezis - Jakub a jeho zápasy)

19:45

Týždeň s ... (Hontianske Trsťany)

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Duchovná poradňa

20:55

Medzi nebom a zemou

21:35

Týždeň s ... (Hontianske Trsťany)

21:40

Moja misia – Za Obzor (Haiti)

22:10

Godzone magazín

22:40

Hudobné pódium (Timothy 1. časť)

23:20

Večerná univerzita