Pondelok 30.03.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Sme tu pre vás

1:25

V škole Ducha (Ján Buc: Zlo)

2:00

Z javora

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (Panna Mária v Cirkvi)

4:20

Svedectvo

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Radostný ruženec.

8:15

Svätý František (Krásny rytier)

8:40

Biblia pre najmenších (36)

8:55

Medzi nebom a zemou

9:40

Quo vadis (Píšťalové variácie)

10:10

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Moja misia - magazín (Nebeský kútik / Arménsko)

12:00

Svätá omša

12:35

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Slovo v obraze / Zvestovanie

13:08

Kulmenie (Povolanie pápež)

13:30

Povolanie laik: Všetko je Božie riadenie

13:55

Večerná univerzita: On je živý (2)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Ján Buc: Boj o srdce)

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Buť dcérou / synom Božieho kráľa)

18:30

Svätá omša

19:05

Ruženec / Ruženec svetla.

19:30

Svätý František (Krásny rytier)

20:05

Krátke správy

20:15

Prečo, otče? (Odpustí Boh naozaj všetko?)

20:30

V Samárii pri studni (Ako sa modliť)

22:00

Teodor, dar Boží

22:30

Katolícka Austrália (4/5)

23:00

Viera do vrecka (Pápež blízky ľuďom)

23:15

vKontexte (Juraj Vittek: Náboženský liberalizmus)

23:45

Z prameňa

Utorok 31.03.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Moja misia - magazín (Nebeský kútik / Arménsko)

1:20

Taizé

2:15

Quo vadis (Píšťalové variácie)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večerná univerzita: On je živý (2)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Svedectvo

8:15

Svätý František (František ide do vojny)

8:40

Biblia pre najmenších (37)

9:00

Fundamenty (Panna Mária v Cirkvi)

9:55

Svedectvo

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

11:00

Doma je doma (Byť dcérou / synom Božieho kráľa)

12:00

Svätá omša

12:35

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Z javora

13:30

Chcel(a) by som letieť...

14:30

LUXáreň

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

Rwanda - Pod krídlami

17:00

Peter medzi nami

17:30

Sme tu pre vás

18:30

Svätá omša

19:05

Ruženec / Slávnostný ruženec.

19:30

Svätý František (František ide do vojny)

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Odpustky - áno alebo nie?)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Tajomstvo Kristovej tváre

22:15

Medzi nebom a zemou

23:00

Eucharistické zázraky

23:15

VneMY (Žíznim po tebe)

23:45

Z prameňa

Streda 01.04.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Byť dcérou / synom Božieho kráľa)

1:20

Chcel(a) by som letieť...

2:20

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Odpostky - áno alebo nie?)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Akatist

4:00

Katechéza

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:15

Svätý František (S holými nohami)

8:40

Biblia pre najmenších (38)

8:50

Prečo, otče? (Odpustí Boh naozaj všetko?)

9:00

Krátke správy

9:15

Generálna audiencia

10:20

Rwanda - Pod krídlami

11:00

Sme tu pre vás

12:00

Svätá omša

12:35

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

Tajomstvo Kristovej tváre

14:00

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Odpostky - áno alebo nie?)

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Eucharistické zázraky

16:30

Katolícka Austrália (5/5)

17:00

Klbko - Svätá omša (7)

17:30

Sme tu pre vás

18:30

Svätá omša

19:05

Ruženec / Bolestný ruženec.

19:30

Svätý František (S holými nohami)

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Katolicizmus (3) / Nevýslovné tajomstvo Boha

21:30

Jeden na jedného (Bohoslužby a spoveď v čase pandémie)

21:45

Peter medzi nami

22:00

Svedectvo

22:05

Chvály

22:45

Svedectvo

22:55

Katechéza

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa

Štvrtok 02.04.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Sme tu pre vás

1:20

V Samárii pri studni (Ako sa modliť)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Svedectvo

3:25

Chvály

4:05

Svedectvo

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Prehľad katolíckych periodík

8:15

Svätý František (S pannou chudoby)

8:40

Biblia pre najmenších (39)

8:55

Katolícka Austrália (5/5)

9:25

Quo vadis (Píšťalové variácie)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:35

Peter medzi nami

11:00

Sme tu pre vás

12:00

Svätá omša

12:35

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:00

Svedectvo

13:05

Chvály

13:45

Svedectvo

13:55

Medzi nebom a zemou

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:30

Večera u Slováka (Kvetná nedeľa - Nedeľa utrpenia Pána)

17:00

Spolu (Pekár)

17:15

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Sme tu pre vás

18:30

Svätá omša

19:05

Ruženec / Radostný ruženec.

19:30

Svätý František (S pannou chudoby)

19:35

Krátke správy

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie

21:00

Na Ľevockej hure

22:10

Jeden na jedného (Bohoslužby a spoveď v čase pandémie)

22:25

Slovo v obraze / Zvestovanie

22:35

Katechéza

22:55

Nová kvalita života

23:10

V škole Ducha (Ján Buc: Boj o srdce)

23:45

Z prameňa

Piatok 03.04.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Sme tu pre vás

1:20

Večerná univerzita: On je živý (2)

2:15

Svedectvo

2:20

Večera u Slováka (Kvetná nedeľa - Nedeľa utrpenia Pána)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo v obraze / Zvestovanie

4:07

Eucharistické zázraky

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou

7:55

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:20

Pozvánka

8:25

Svätý František (Pravidlá mníchov)

8:40

Biblia pre najmenších (40)

8:55

Gréckokatolícky magazín

9:15

Slovo v obraze / Zvestovanie

9:25

Peter medzi nami

9:40

Spolu (Pekár)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

11:00

Sme tu pre vás

12:00

Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou

13:00

Katolicizmus (3) / Nevýslovné tajomstvo Boha

13:55

Quo vadis (Píšťalové variácie)

14:25

Jeden na jedného (Bohoslužby a spoveď v čase pandémie)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Krížová cesta

16:05

Nová kvalita života

16:25

Godzone magazín

16:55

Prehľad katolíckych periodík

17:00

Kulmenie (Amazing Grace)

17:15

Prečo, otče? (Odpustí Boh naozaj všetko?)

17:30

Sme tu pre vás

18:30

Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou

19:30

Svätý František (Pravidlá mníchov)

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Dôkaz viery: Svätý František z Assisi

21:30

Z javora

22:00

LUXáreň

22:30

Rwanda - Pod krídlami

23:00

Katechéza

23:15

Večera u Slováka (Kvetná nedeľa - Nedeľa utrpenia Pána)

23:45

Z prameňa

Sobota 04.04.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Katolicizmus (3) / Nevýslovné tajomstvo Boha

1:20

Vaticano

1:50

Prehľad katolíckych periodík

1:55

Godzone magazín

2:20

V škole Ducha (Ján Buc: Boj o srdce)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Na Ľevockej hure

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Gréckokatolícka svätá liturgia

8:00

Krátke správy

8:10

Klbko - Svätá omša (7)

8:30

Prehľad katolíckych periodík

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Večerná univerzita: On je živý (2)

10:05

Krátke správy

10:15

Godzone magazín

10:45

Prečo, otče? (Odpustí Boh naozaj všetko?)

11:00

Tajomstvo Kristovej tváre

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Dôkaz viery: Svätý František z Assisi

14:00

Akatist

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

LUXáreň

16:00

Fatimská sobota

18:00

Z javora

18:30

Svätá omša

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

October Baby

22:00

Nová kvalita života

22:15

Kulmenie (Amazing Grace)

22:30

Katolícka Austrália (5/5)

23:00

Vaticano

23:30

Večera u Slováka (Kvetná nedeľa - Nedeľa utrpenia Pána)

Nedeľa 05.04.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Chvály

1:10

Svedectvo

1:20

Tajomstvo Kristovej tváre

2:15

Svedectvo

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín

3:50

Moja misia – Mátuška (Kazachstan)

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - Svätá omša (8)

8:25

Slovo v obraze / Kráľ

8:40

Gréckokatolícky magazín

9:00

LUXáreň

9:30

Nová kvalita života

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Slovo Božie...podľa Jána

11:00

Svätá omša z Vatikánu

12:00

Anjel Pána

12:30

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

Evanjelické služby Božie

14:00

Pani Marta

14:25

Spolu (Pekár)

14:40

Loretánske litánie

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Krížová cesta

16:00

Spojení oceánom

16:35

October baby

18:30

Svätá omša - Kvetná nedeľa

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Tajomstvo Kristovej tváre

22:45

Jeden na jedného (Bohoslužby a spoveď v čase pandémie)

23:00

Večerná univerzita: On je živý (2)