Pondelok 11.04.2016

0:05

Spravodajský súhrn

0:30

LUXáreň

1:00

Boh, sex a manželstvo (1, 2)

1:20

Mystička z hôr - Blahoslavená Kunegunda Siwiec

2:20

Večerná univerzita

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Lectio divina

4:00

V škole Ducha (Mons. Jozef Haľko: Otče náš...)

4:30

Ruženec

5:10

Biblia

7:00

Svätá omša

7:35

Týždeň s ... (Kežmarok)

7:40

Ruženec

8:15

Doma je doma (Kongregácia sestier Panny Márie Útechy)

9:10

Ichtis – antivírus pre deti

9:40

Z prameňa

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Môj názor (hosť: Martin Kramara, téma: Plenárka KBS v Bardejove)

10:40

LUXáreň

11:10

Gréckokatolícky magazín

11:30

Saleziánsky magazín

11:45

Týždeň s ... (Kežmarok)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Duchovná poradňa

13:25

Hudobné pódium (Timothy 1. časť)

14:10

Viera v Rusku: Kornejevová, príbeh nádeje a lásky

14:35

Týždeň s ... (Kežmarok)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Týždeň s ... (Kežmarok)

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

vKontexte (Marián Gavenda: Evanjelium a extrémizmus)

16:25

Vatikánsky magazín

17:00

Áno, beriem: Kľúče k šťastnému manželstvu (3)

17:30

Doma je doma (Tajomne utvorená)

18:30

Ichtis – antivírus pre deti

19:00

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

19:50

Týždeň s ... (Kežmarok)

20:00

Krátke správy

20:10

Týždeň s ... (Kežmarok)

20:15

Pozvánka

20:25

V Samárii pri studni (Matka ustavičnej pomoci)

21:55

Mystička z hôr - Blahoslavená Kunegunda Siwiec

22:55

Fundamenty (téma: Cirkev Jedna a svätá)

Utorok 12.04.2016

0:05

Krátke správy

0:20

Viera v Rusku: Kornejevová, príbeh nádeje a lásky

0:50

Doma je doma (Pro life aktivity pre deti)

1:50

Fundamenty (téma: Cirkev Jedna a svätá)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Medzi nebom a zemou

4:00

Duchovná poradňa (téma: S Kristom ste vstali zmŕtvych, autor: Michal Zamkovský)

4:30

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec

8:15

Mystička z hôr - Blahoslavená Kunegunda Siwiec

9:10

Ichtis – antivírus pre deti

9:40

Z prameňa

10:00

Krátke správy

10:10

V škole Ducha (Mons. Jozef Haľko: Otče náš...)

10:40

Fundamenty (téma: Cirkev Jedna a svätá)

11:40

Katechéza (Marko Orko Vácha, téma: Kniha Genezis - Jakub a jeho zápasy)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Moja misia – Za Obzor (Haiti)

13:25

vKontexte (Marián Gavenda: Evanjelium a extrémizmus)

13:55

Týždeň s ... (Kežmarok)

14:05

Vatikánsky magazín

14:35

Týždeň s ... (Kežmarok)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Medzi nebom a zemou

16:45

Bez hraníc: Nemecko - Páter Mojžiš z Ghany

17:15

Týždeň s ... (Kežmarok)

17:30

Doma je doma (Krehká krása)

18:30

Ichtis – antivírus pre deti

19:00

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:20

vKontexte (Juraj Vittek: Moralizovanie a napomínanie hriešnikov)

20:50

Gréckokatolícky magazín

21:05

Saleziánsky magazín

21:20

Spojení oceánom (rehoľník Bernardino Mária)

21:55

Doma je doma (Tajomne utvorená)

22:55

LUXáreň

23:25

Áno, beriem: Kľúče k šťastnému manželstvu (3)

23:45

Týždeň s ... (Kežmarok)

Streda 13.04.2016

0:05

Krátke správy

0:20

Moja misia – Za Obzor (Haiti)

0:50

Doma je doma (Presaď sa!)

1:50

Medzi nebom a zemou

2:30

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Lectio divina

4:00

vKontexte (Juraj Vittek: Moralizovanie a napomínanie hriešnikov)

4:30

Ruženec

5:35

Biblia: Život Ježiša (2)

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec

8:15

Doma je doma (Tajomne utvorená)

9:10

Ichtis – antivírus pre deti

9:50

Generálna audiencia

10:50

Týždeň s ... (Kežmarok)

10:55

Krátke správy

11:10

Bez hraníc: Nemecko - Páter Mojžiš z Ghany

11:35

Áno, beriem: Kľúče k šťastnému manželstvu (3)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Boh, sex a manželstvo (1, 2)

13:10

Týždeň s ... (Kežmarok)

13:20

V Samárii pri studni (Matka ustavičnej pomoci)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Týždeň s ... (Kežmarok)

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

V škole Ducha (Mons. Jozef Haľko: Otče náš...)

16:30

Viera v Rusku: Butovo, zoznam z masového hrobu

17:00

Klbko - svätá omša

17:20

Týždeň s ... (Kežmarok)

17:30

Doma je doma (Netradiční návštevníci kostola, aj príroda hovorí o Bohu)

18:30

Ichtis – antivírus pre deti

19:00

Ruženec z Lúrd

19:30

Týždeň s ... (Kežmarok)

19:35

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:10

Prehľad katolíckych periodík

20:20

Kresťan v spoločnosti

21:20

Vatikánsky magazín

21:55

Doma je doma (Krehká krása)

22:50

Môj názor (hosť: Martin Kramara, téma: Plenárka KBS v Bardejove)

23:15

Chvály (Rieka života, misijné spoločenstvo)

Štvrtok 14.04.2016

0:05

Krátke správy

0:20

Bez hraníc: Nemecko - Páter Mojžiš z Ghany

0:50

Doma je doma (Život a význam včiel)

1:50

Hudobné pódium (Timothy 1. časť)

2:30

Katechéza (Marko Orko Vácha, téma: Kniha Genezis - Jakub a jeho zápasy)

2:45

Peter medzi nami (téma: Vráťme česť vernosti v láske)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Chvály (Rieka života, misijné spoločenstvo)

4:00

Spojení oceánom (rehoľník Bernardino Mária)

4:30

Ruženec

5:35

Biblia: Život Ježiša (3)

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec

8:15

Doma je doma (Krehká krása)

9:10

Ichtis – antivírus pre deti

9:40

Z prameňa

10:00

Krátke správy

10:10

vKontexte (Juraj Vittek: Moralizovanie a napomínanie hriešnikov)

10:40

Viera v Rusku: Butovo, zoznam z masového hrobu

11:10

Medzi nebom a zemou

11:50

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Gréckokatolícky magazín

13:10

Saleziánsky magazín

13:30

Kresťan v spoločnosti (Vráťme učiteľom dôstojnosť)

14:25

Boh, sex a manželstvo (1, 2)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Týždeň s ... (Kežmarok)

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Spojení oceánom (rehoľník Bernardino Mária)

16:25

Väzby (Horenie a krv)

16:55

Moja misia – Útek do Albánska (Albánsko)

17:20

Týždeň s ... (Kežmarok)

17:30

Doma je doma (Mladí Rožňavskej diecézy na SDM)

18:30

Ichtis – antivírus pre deti

19:00

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

19:50

Týždeň s ... (Kežmarok)

20:00

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:05

V škole Ducha (Mons. Jozef Haľko: Otče náš...)

21:35

Môj názor (hosť: Mon. Tomáš Galis, téma: Vzťah k Eucharistii)

21:55

Doma je doma (Netradiční návštevníci kostola, aj príroda hovorí o Bohu)

22:55

Duchovná poradňa (téma: S Kristom ste vstali zmŕtvych, autor: Michal Zamkovský)

23:20

Bez hraníc: Nemecko - Páter Mojžiš z Ghany

23:45

Týždeň s ... (Kežmarok)

Piatok 15.04.2016

0:05

Krátke správy

0:20

Spojení oceánom (rehoľník Bernardino Mária)

0:50

Doma je doma (Kongregácia sestier Panny Márie Útechy)

1:50

Lectio divina

2:30

Väzby (Horenie a krv)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Večerná univerzita

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:15

Saleziánsky magazín

4:30

Ruženec

5:35

Biblia: Život Ježiša (4)

7:00

Svätá omša

7:35

Týždeň s ... (Kežmarok)

7:40

Ruženec

8:15

Doma je doma (Netradiční návštevníci kostola, aj príroda hovorí o Bohu)

9:10

Ichtis – antivírus pre deti

9:40

Z prameňa

10:00

Krátke správy

10:10

Duchovná poradňa (téma: S Kristom ste vstali zmŕtvych, autor: Michal Zamkovský)

10:35

V Samárii pri studni (Matka ustavičnej pomoci)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Bez hraníc: Nemecko - Páter Mojžiš z Ghany

13:25

V škole Ducha (Mons. Jozef Haľko: Otče náš...)

13:55

Chvály (MARANA THA PREŠOV)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Týždeň s ... (Kežmarok)

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Hudobné pódium (Timothy 1. časť)

16:40

Týždeň s ... (Kežmarok)

16:45

Katechéza (Marko Orko Vácha, téma: Kniha Genezis - Jakub a jeho zápasy)

17:00

Boh, sex a manželstvo (3, 4)

17:20

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Tretia cesta

18:10

Rozvojová spolupráca v Keni

18:30

Ichtis – antivírus pre deti

19:00

Ruženec z Lúrd

19:30

Týždeň s ... (Kežmarok)

19:35

Z prameňa

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Effeta (Jn 10, 27 - 30)

20:55

Viera v Rusku: Butovo, zoznam z masového hrobu

21:25

LUXáreň

21:55

Doma je doma (Mladí Rožňavskej diecézy na SDM)

22:55

Gréckokatolícky magazín

23:10

Saleziánsky magazín

23:20

vKontexte (Juraj Vittek: Moralizovanie a napomínanie hriešnikov)

Sobota 16.04.2016

0:05

Spravodajský súhrn

0:30

Effeta (Jn 10, 27 - 30)

1:00

Vatikánsky magazín

1:35

Kresťan v spoločnosti (Vráťme učiteľom dôstojnosť)

2:35

Spravodajský súhrn

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Hudobné pódium (Timothy 1. časť)

4:00

LUXáreň

4:30

Ruženec

5:35

Biblia: Život Ježiša (5)

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Effeta (Jn 10, 27 - 30)

8:30

Klbko - svätá omša

8:50

Biblické príbehy

9:15

Peter medzi nami (téma: Vráťme česť vernosti v láske)

9:25

Spravodajský súhrn

10:00

Pápež František na ostrove Lesbos

11:45

Rozvojová spolupráca v Keni

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:45

Pápež František na ostrove Lesbos

13:15

Tretia cesta

14:00

Moja misia – Útek do Albánska (Albánsko)

14:25

Prehľad katolíckych periodík

14:30

Viera v Rusku: Butovo, zoznam z masového hrobu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Svätá omša z Tappan, štát New York

17:00

Večerná univerzita

17:45

Týždeň s ... (Kežmarok)

18:00

Gréckokatolícky magazín

18:15

Saleziánsky magazín

18:30

Klbko - svätá omša

18:50

Biblické príbehy

19:00

Ruženec z Lúrd

19:30

Effeta (Jn 10, 27 - 30)

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Biblia: Šalamún (1/2)

22:20

Bez hraníc: Nemecko - Páter Mojžiš z Ghany

22:55

Boh, sex a manželstvo (3, 4)

23:15

Adorácia

Nedeľa 17.04.2016

0:05

Spravodajský súhrn

0:30

V Samárii pri studni (Matka ustavičnej pomoci)

1:55

Chvály (MARANA THA PREŠOV)

2:35

Spravodajský súhrn

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Lectio divina

4:00

Effeta (Jn 10, 27 - 30)

4:30

Ruženec

5:05

Biblia

7:00

Ruženec

7:30

Týždeň s ... (Kežmarok)

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Áno, beriem: Kľúče k šťastnému manželstvu (3)

8:30

Klbko - svätá omša

8:50

Biblické príbehy

9:05

LUXáreň

9:30

Týždeň s ... (Kežmarok)

9:40

Peter medzi nami (téma: Vráťme česť vernosti v láske)

10:00

Svätá liturgia z Prešova

11:40

Boh, sex a manželstvo (3, 4)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Matka ustavičnej pomoci)

14:15

vKontexte (Juraj Vittek: Moralizovanie a napomínanie hriešnikov)

14:40

Môj názor (hosť: Martin Kramara, téma: 83. plenárne zasadnutie KBS v Bardejove)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

V škole Ducha (Mons. Jozef Haľko: Ktorý si na nebesiach...)

16:35

Biblia: Šalamún (1/2)

18:30

Klbko - svätá omša

18:50

Biblické príbehy

19:00

Ruženec z Lúrd

19:30

Katechéza (Marko Orko Vácha , téma: Kniha Genezis - Jozef a jeho bratia)

19:45

Týždeň s ... (Kežmarok)

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Duchovná poradňa (téma: S Kristom ste vstali zmŕtvych, autor: Michal Zamkovský)

20:55

Medzi nebom a zemou

21:35

Týždeň s ... (Kežmarok)

21:40

Moja misia – Útek do Albánska (Albánsko)

22:10

Väzby (Horenie a krv)

22:40

Hudobné pódium (Uprise Movement)

23:20

Večerná univerzita