Pondelok 08.04.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (Nunciatúra v Cirkvi)

1:25

Fundamenty (Cesta modlitby)

2:25

Krížové výpravy (1/4) - Cesty viery

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Michal Zamkovský CSsR: Ježiš, ktorý nech je Svetlom nášho života)

3:50

Slovo v obraze

4:00

Peter medzi nami

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Hronský Beňadik)

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon (Jozef a faraón )

8:55

LUXáreň

9:25

Godzone magazín

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

CENACOLO: Deň za dňom

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Kulmenie (New Age v kinametografii)

13:10

Iba škola

13:30

Večerná univerzita

14:10

Obrazy krížovej cesty

14:25

Krížové výpravy (1/4) - Cesty viery

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha ( Michal Zamkovský CSsR: Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne)

16:40

Eucharistické zázraky

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (K Bohu aj na bicykli)

18:35

Starý zákon (Jozef a faraón )

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:15

Kroky viery: S Ježišom cez ľudskú rodinu do Božej rodiny (Ježiš pozýva k obnove každého)

21:05

PragerU (Desatoro Božích prikázaní)

21:15

Slovo - miesto stretnutia

21:40

Irak - pomoc Bratislavskej arcidiecézy

22:00

Môj Ararat, pochválený buď naveky!

22:30

Slovo v obraze (Krvavý ženích)

22:45

Hudobné pódium (Gregorián /2)

23:25

Priestor pre všetkých

23:45

Z prameňa

Utorok 09.04.2019

0:10

Krátke správy

0:25

CENACOLO: Deň za dňom

1:20

Svedectvo

1:25

Taizé

2:05

Svedectvo

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze - Krvavý ženích

4:00

Jeden na jedného (Pôvod a dátum sviatkov Veľkej Noci)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Kroky viery: S Ježišom cez ľudskú rodinu do Božej rodiny (Ježiš pozýva k obnove každého)

9:00

Fundamenty (Cesta modlitby)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Krížové výpravy (1/4) - Cesty viery

11:00

Doma je doma (K Bohu aj na bicykli)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Môže Boh, ktorý je láska, trestať?)

13:25

Quo vadis (Vladyka Peter Rusnák)

14:10

Godzone magazín

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Môj Ararat, pochválený buď naveky!

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Viera do vrecka (Vyhorenie)

17:30

Doma je doma (Sfilmovaný Vojtaššák)

18:35

Starý zákon (12 kmeňov Izraela)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:15

Kroky viery: S Ježišom cez ľudskú rodinu do Božej rodiny (Ježiš vstupuje do ľudskej rodiny)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom (Peter Doka, Sterling Heights, Michigan)

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (Michal Zamkovský CSsR: Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne)

23:00

Americko-slovenské inšpirácie

23:45

Z prameňa

Streda 10.04.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (K Bohu aj na bicykli)

1:20

Hudobné pódium (Gregorián /2)

2:00

Sprevádzanie k naplneniu

2:25

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Môže Boh, ktorý je láska, trestať?)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Kroky viery: S Ježišom cez ľudskú rodinu do Božej rodiny (Ježiš vstupuje do ľudskej rodiny)

9:00

Vaticano

9:30

Generálna audiencia

10:30

Kulmenie (New Age v kinametografii)

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (Sfilmovaný Vojtaššák)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Správy zo Svätej zeme

13:20

Americko-slovenské inšpirácie

14:05

Môj Ararat, pochválený buď naveky!

14:35

Iba škola

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:25

Krížové výpravy (2/4) Križiacke panstvá

17:00

EkoKlbko (2) O vesmíre

17:30

Doma je doma (Pripravme sa na Veľkú noc)

18:35

Starý zákon (Princ Mojžiš)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:15

Kroky viery: S Ježišom cez ľudskú rodinu do Božej rodiny (Ježiš trpí od rodiny a pre dobro rodiny)

21:00

Prehľad katolíckych periodík

21:15

Irak - pomoc Bratislavskej arcidiecézy

21:30

Jeden na jedného (Politici a morálka)

21:45

Viera do vrecka (Vyhorenie)

22:00

Svedectvo

22:05

Chvály

22:45

Svedectvo

22:50

LUXáreň

23:20

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Môže Boh, ktorý je láska, trestať?)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 11.04.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Sfilmovaný Vojtaššák)

1:20

V Samárii pri studni

2:40

Slovo v obraze - Krvavý ženích

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis (vladyka Peter Rusnák)

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Kroky viery: S Ježišom cez ľudskú rodinu do Božej rodiny (Ježiš trpí od rodiny a pre dobro rodiny)

9:00

Viera do vrecka (Vyhorenie)

9:15

vKontexte (Marián Gavenda: Samota - diagnóza a terapia )

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:50

Prehľad katolíckych periodík

11:00

Doma je doma (Pripravme sa na Veľkú noc)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

LUXáreň

13:25

Svedectvo

13:30

Chvály

14:10

Svedectvo

14:20

Jeden na jedného (Politici a morálka)

14:50

Slovo v obraze - Krvavý ženích

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka (Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána)

16:30

Runiverz

16:45

Spolu (Hnev, mierumilovnosť, 6. dračia hlava)

17:00

Prehľad katolíckych periodík

17:05

Nová kvalita života: Umučenie Pána

17:30

Doma je doma (Úcta k sv. Rite - požehnanie aj pre augustiniánov)

18:35

Starý zákon (Oheň v púšti)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:15

Kroky viery: S Ježišom cez ľudskú rodinu do Božej rodiny (Ježiš nás privádza do Božej rodiny)

21:10

Poltónklub (Pavel Helan)

22:10

Jeden na jedného (Politici a morálka)

22:25

Krížové výpravy (2/4) Križiacke panstvá

22:55

Quo vadis (vladyka Peter Rusnák)

23:45

Z prameňa

Piatok 12.04.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Pripravme sa na Veľkú noc)

1:20

Večerná univerzita

2:25

Môj Ararat, pochválený buď naveky!

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza

4:25

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Kroky viery: S Ježišom cez ľudskú rodinu do Božej rodiny (Ježiš nás privádza do Božej rodiny)

9:00

Večera u Slováka (Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána)

9:25

Spojení oceánom / Peter Doka, Sterling Heights, Michigan

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Sedembolestný ruženec

11:00

Doma je doma (Úcta k sv. Rite - požehnanie aj pre augustiniánov)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Nová kvalita života: Umučenie Pána

13:10

Jeden na jedného (Politici a morálka)

13:30

V Samárii pri studni

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Krížová cesta

16:00

Vaticano

16:35

Eucharistické zázraky

16:55

VneMY: Prehmaty a dotyky

17:30

Moja misia - magazín / Pavol Hudák SVD, katolícky kňaz, verbista

18:35

Starý zákon (10 Božích rán)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec/Slávnostný ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Dôkaz viery: Svätá Rita

21:30

Quo vadis (Miloš Lichner SJ)

22:15

Správy zo Svätej zeme

22:40

vKontexte (Marián Gavenda: Samota - diagnóza a terapia)

23:10

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Môže Boh, ktorý je láska, trestať?)

23:45

Z prameňa

Sobota 13.04.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a Európska únia)

1:20

Americko-slovenské inšpirácie

2:05

Katechéza

2:25

Spojení oceánom (Peter Doka, Sterling Heights, Michigan)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána)

3:50

Slovo v obraze - Krvavý ženích

4:00

Nová kvalita života: Umučenie Pána

4:25

Ruženec

4:55

Biblia: Život Ježiša

7:00

Ruženec

7:35

Krátke správy

8:00

EkoKlbko (2) O vesmíre

8:20

V škole Ducha ( Michal Zamkovský CSsR: Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne)

8:55

Večerná univerzita

10:00

Krátke správy

10:10

Gréckokatolícky magazín

10:30

Môj Ararat, pochválený buď naveky!

11:00

Moja misia - magazín / Pavol Hudák, SVD, katolícky kňaz, verbista

11:55

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze - Krvavý ženích

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo Božie...podľa Jána (9)

16:40

Nová kvalita života: Umučenie Pána

17:00

LUXáreň

17:30

Dôkaz viery: Svätá Rita

18:35

EkoKlbko (2) O vesmíre

18:55

Večera u Slováka (Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána)

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Don Diana: Pre lásku k môjmu ľudu (2)

22:05

Eucharistické zázraky

22:20

VneMY: Prehmaty a dotyky

22:55

Runiverz

23:30

Spojení oceánom (Peter Doka, Sterling Heights, Michigan)

Nedeľa 14.04.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Marián Gavenda: Samota - diagnóza a terapia)

1:05

Svedectvo

1:10

Chvály

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze - Krvavý ženích

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha ( Michal Zamkovský CSsR: Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne)

4:00

Runiverz

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša (1)

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

EkoKlbko (3) O slnku a vode

8:20

Runiverz

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:30

Spravodajský súhrn

10:00

Svätá omša z Vatikánu

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni

14:20

VneMY (Prehmaty a dotyky)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Krížová cesta

16:00

Slovo v obraze - Ukrižovanie

16:10

Spolu (Hnev, mierumilovnosť, 6. dračia hlava)

16:40

Don Diana: Pre lásku k môjmu ľudu (2)

18:15

Eucharistické zázraky

18:35

EkoKlbko (3) O slnku a vode

19:05

Katechéza

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Na ceste v rodine (Modlím sa za teba)

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Môj Ararat, pochválený buď naveky!

22:15

Nová kvalita života: Umučenie Pána

22:35

vKontexte (Marián Gavenda: Samota - diagnóza a terapia)

23:05

Quo vadis (Miloš Lichner SJ)

23:45

Eucharistické zázraky