Pondelok 06.04.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Sme tu pre vás

1:25

V škole Ducha (Ján Buc: Boj o srdce)

2:00

Spojení oceánom

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Katolicizmus (3) / Nevýslovné tajomstvo Boha

4:20

Svedectvo

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša (v posunkovom jazyku)

7:40

Ruženec / Radostný ruženec.

8:15

Svätý František (6)

8:40

Biblia pre najmenších (41)

8:55

Medzi nebom a zemou

9:40

Duchovná poradňa (Ján Buc: Ako môžeme nájsť silu prekonávať strach)

10:10

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Moja misia - magazín

11:30

Moja misia – Mátuška (Kazachstan)

12:00

Svätá omša

12:35

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Slovo v obraze / Kráľ

13:08

Kulmenie (Amazing Grace)

13:30

Spolu (Pekár)

13:55

Večerná univerzita

14:35

Povolanie laik (V chráme lesa - Ivan Kňaze)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Ján Buc: Obnovené kráľovstvo)

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Ako sa Boh prihovára nepočujúcim?)

18:30

Svätá omša

19:05

Ruženec / Ruženec svetla.

19:30

Svätý František (6)

20:05

Krátke správy

20:15

A teraz čo? (Bojím sa)

20:30

O čom je život?

22:00

Rwanda - Pod krídlami

22:30

Katolícka Austrália (5/5)

23:00

Peter medzi nami

23:15

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Odpustky - áno či nie?)

23:45

Z prameňa

Utorok 07.04.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Moja misia - magazín

0:50

Moja misia – Mátuška (Kazachstan)

1:20

Svedectvo

1:25

Chvály

2:05

Svedectvo

2:15

Duchovná poradňa (Ján Buc: Ako môžeme nájsť silu prekonávať strach)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večerná univerzita

4:00

Povolanie laik ( V chráme lesa - Ivan Kňaze)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Svedectvo

8:15

Svätý František (7)

8:40

Biblia pre najmenších (42)

9:00

Katolicizmus (3) / Nevýslovné tajomstvo Boha

9:55

Svedectvo

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

11:00

Doma je doma (Ako sa Boh prihovára nepočujúcim?)

12:00

Svätá omša

12:35

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Spojení oceánom

13:30

Na Ľevockej hure

14:30

LUXáreň

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

Kruciata

17:00

Viera do vrecka (Pápež blízky ľuďom)

17:30

Sme tu pre vás

18:30

Svätá omša

19:05

Ruženec / Slávnostný ruženec.

19:30

Svätý František (7)

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Martin Kramara: Ceruzka v Božích rukách)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Tajomstvo svätého hrobu

22:15

Medzi nebom a zemou

23:00

Eucharistické zázraky

23:15

Godzone magazín

23:45

Z prameňa

Streda 08.04.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Ako sa Boh prihovára nepočujúcim)

1:20

Na Ľevockej hure

2:20

vKontexte (Martin Kramara: Ceruzka v Božích rukách)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Akatist

4:00

Katechéza

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:05

Biblia: Život Ježiša (1)

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:15

Svätý František (8)

8:40

Biblia pre najmenších (43)

8:40

A teraz čo? (Bojím sa)

9:00

Krátke správy

9:15

Generálna audiencia

10:20

Kruciata

11:00

Sme tu pre vás

12:00

Svätá omša

12:35

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

Tajomstvo svätého hrobu

14:00

vKontexte (Martin Kramara: Ceruzka v Božích rukách)

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Eucharistické zázraky

16:30

Guyanská Diana

17:00

Klbko - Svätá omša (8)

17:30

Sme tu pre vás

18:30

Svätá omša

19:05

Ruženec / Bolestný ruženec.

19:30

Svätý František (8)

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Krížová cesta P18

21:45

Jeden na jedného (Odpustky v čase pandémie)

22:00

Fundamenty (Nádeje a obavy)

23:00

Viera do vrecka (Pápež blízky ľuďom)

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa

Štvrtok 09.04.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Sme tu pre vás

1:20

O čom je život?

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Krížová cesta P18

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:05

Biblia: Život Ježiša (2)

7:00

Ruženec / Ruženec svetla.

7:40

Svätý František (9)

8:15

Exodus

9:20

Prehľad katolíckych periodík

9:30

Svätá omša svätenia olejov

11:00

Sme tu pre vás

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Ruženec svetla.

12:55

Jozef a jeho bratia

14:40

Litánie k Predrahej Kristovej Krvi

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Krížová cesta so sv. Jánom Pavlom II.

16:10

Gréckokatolícky magazín

16:30

Nádej v beznádeji

17:00

Jim Caviezel: Pavol, apoštol Krista

17:20

Slovo Božie...podľa Jána

18:00

Svätá omša na pamiatku Pánovej večere

19:30

Litánie k Predrahej Kristovej Krvi

19:45

Krátke správy

20:00

Svätá hodinka z Getsemanskej záhrady

21:05

Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista

21:55

Katechéza

22:10

Jeden na jedného (Odpustky v čase pandémie)

22:25

Veľkonočné tajomstvo

23:40

Slovo v obraze / Ukrižovanie

23:49

Nová kvalita života

Piatok 10.04.2020

0:05

Krížová cesta z Kolosea

1:20

Večerná univerzita

2:05

Povolanie laik (V chráme lesa - Ivan Kňaze)

2:20

Nádej v beznádeji

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo v obraze / Ukrižovanie

4:07

Eucharistické zázraky

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:05

Biblia: Život Ježiša (3)

7:00

Ruženec / Bolestný ruženec.

7:40

Svätý František (10)

8:10

Pozvánka

8:15

Brat František / Krížová cesta

8:55

Gréckokatolícky magazín

9:10

Slovo v obraze / Ukrižovanie

9:20

Viera do vrecka (Pápež blízky ľuďom)

9:30

Duchovná poradňa (Ján Buc: Ako môžeme nájsť silu prekonávať strach)

10:00

Krátke správy

10:10

Iba škola

10:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

11:00

Turínske plátno - história tajomstva

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Fundamenty (Nádeje a obavy)

13:55

Krížová cesta so sv. Jánom Pavlom II.

14:25

Jeden na jedného (Odpustky v čase pandémie)

14:40

Litánie k Predrahej Kristovej Krvi

14:59

Každý deň so svätými

15:00

Veľký piatok - Slávenie utrpenia a smrti Pána

16:30

Slovo Božie...podľa Jána (13/15)

17:00

Brat František / Krížová cesta

17:45

Jeden na jedného (Odpustky v čase pandémie)

18:00

Veľký piatok - Slávenie utrpenia a smrti Pána

19:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Watu Wote

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Litánie k Predrahej Kristovej Krvi

20:45

Kulmenie (Da Vinci)

21:00

Krížová cesta z Námestia sv. Petra

22:30

Slovo v obraze / Ukrižovanie

22:45

Kruciata

23:10

Slovo Božie...podľa Jána (13/15)

23:34

Otec Ivan

Sobota 11.04.2020

0:20

Fundamenty (Nádeje a obavy)

1:20

Vaticano

1:50

Prehľad katolíckych periodík

1:55

VneMY: Prehmaty a dotyky

2:20

V škole Ducha (Ján Buc: Obnovené kráľovstvo)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Hudobné pódium / Akatist k blaženému Teodorovi Romžovi (1)

4:00

Sprevádzanie k naplneniu

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:05

Biblia: Život Ježiša (4)

7:00

Ruženec / Bolestný ruženec.

7:35

Krížová cesta so sv. Jánom Pavlom II.

8:05

Klbko - Svätá omša (8)

8:30

Prehľad katolíckych periodík

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Večerná univerzita

9:50

Povolanie laik (V chráme lesa - Ivan Kňaze)

10:15

VneMY: Prehmaty a dotyky

10:45

A teraz čo? (Bojím sa)

11:00

Tajomstvo svätého hrobu

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Spojení oceánom

13:30

Watu Wote

14:00

Akatist

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

16:00

Turínske plátno - história tajomstva

16:55

Modlitba pred Turínskym plátnom

17:35

Povolanie laik (V chráme lesa - Ivan Kňaze)

17:55

Povolaný a vyvolený / Otec Vincent Capodanno

19:30

Veľkonočná vigília z Bratislavy

21:00

Veľkonočná vigília

23:00

Kruciata

23:30

Nádej v beznádeji

Nedeľa 12.04.2020

0:07

Nová kvalita života

0:20

Krížová cesta P18

1:20

Tajomstvo svätého hrobu

2:15

Svedectvo

2:20

Slovo Božie...podľa Jána

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín (Poznačení krížom / Egypt )

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:05

Biblia: Život Ježiša (5)

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:35

Litánie k svätým

8:00

Klbko - Svätá omša (9)

8:25

Slovo v obraze / Zmŕtvychvstanie

8:40

Gréckokatolícky magazín

9:00

Slovo Božie...podľa Jána

9:30

Svätá omša - Veľkonočná nedeľa z Bratislavy

11:00

Svätá omša - Veľkonočná nedeľa

12:00

Urbi et Orbi

12:35

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:00

Veľká noc s Bonifácom

14:00

Brat František / Vstal z mŕtvych

14:30

Povolanie laik (V chráme lesa - Ivan Kňaze)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Na ceste k Bohu: Svätá a veľká nedeľa Paschy

15:45

Nová kvalita života

16:00

Slovo v obraze / Zmŕtvychvstanie

16:10

Nádej v beznádeji

16:40

Povolaný a vyvolený / Otec Vincent Capodanno

18:15

Sviatočný príhovor

18:30

Svätá omša

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie

21:00

Kauza Kristus

22:55

Tajomstvo svätého hrobu

23:50

Nová kvalita života