Pondelok 13.04.2015

0:10

Spravodajský súhrn

0:40

LUXáreň

1:10

Rok dvoch pápežov

2:10

Rehoľná abeceda

2:30

Kosovo - Lúč Božej lásky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:25

Chvály (F6)

4:10

Ruženec

4:45

Peter medzi nami

5:00

Biblia: Život Ježiša (4)

7:00

Svätá omša

7:35

Ruženec

8:10

Doma je doma (Krása i bohatstvo Veľkej noci)

9:10

Moja misia - Čo slová nepovedia (Sibír)

9:40

Môj názor (hosť: Mons. Milan Chautur, téma: Svetové stretnutie rodín vo Filadelfii)

10:00

Spravodajský súhrn

10:25

Z prameňa

10:40

LUXáreň

11:05

Godzone magazín

11:35

Rehoľná abeceda

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:20

Ruženec

12:55

Doma je doma (Hudobná jar - Cambiar la musica a The Elements)

14:00

Hudobné pódium

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Univerzita tretieho veku

16:45

Správy zo Svätej zeme

17:05

Saleziánsky magazín

17:30

Doma je doma (Ako sa pripraviť na šťastné manželstvo?)

18:30

Rozprávočka

18:40

Vatikánsky magazín

19:10

Ruženec z Lúrd

19:40

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:15

Pozvánka

20:30

V Samárii pri studni (Zážitok a skúsenosť v duchovnom živote)

22:00

Rok dvoch pápežov

23:00

Kresťan v spoločnosti (Médiá a ich vplyv na verejné dianie)

Utorok 14.04.2015

0:10

Krátke správy

0:20

Z prameňa

0:40

Kosovo - Lúč Božej lásky

1:10

Doma je doma (Sila)

2:10

Katechéza (autor: Maroš Lovič, téma: Výchova túžob - výchova k cnosti)

2:30

Môj názor (hosť: Mons. Milan Chautur, téma: Svetové stretnutie rodín vo Filadelfii)

2:45

Z prameňa

3:00

Hodina milosrdenstva

3:25

Medzi nebom a zemou

4:10

Ruženec

4:45

Krátke správy

5:00

Biblia: Život Ježiša (5)

7:00

Svätá omša

7:35

Ruženec

8:10

Rok dvoch pápežov

9:10

Poslovia nádeje

9:35

Peter medzi nami

10:00

Krátke správy

10:15

Z prameňa

10:40

Kresťan v spoločnosti (Médiá a ich vplyv na verejné dianie)

11:40

Katechéza (autor: Maroš Lovič, téma: Výchova túžob - výchova k cnosti)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:20

Ruženec

12:55

Doma je doma (Krása i bohatstvo Veľkej noci)

14:00

Vatikánsky magazín

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Medzi nebom a zemou

16:40

Môj názor (hosť: Mons. Milan Chautur, téma: Svetové stretnutie rodín vo Filadelfii)

17:00

Klbko

17:30

Doma je doma (Ako sa naučiť hospodáriť s financiami?)

18:30

Rozprávočka

18:45

Brazília - Aleluja

19:10

Ruženec z Lúrd

19:40

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:20

Gréckokatolícky magazín

20:40

Moja misia - Čo slová nepovedia (Sibír)

21:10

Rehoľná abeceda

21:30

Vlastná cesta (Mons. Stanislav Stolárik)

22:00

Doma je doma (Ako sa pripraviť na šťastné manželstvo?)

23:00

Správy zo Svätej zeme

23:20

LUXáreň

Streda 15.04.2015

0:10

Krátke správy

0:20

Z prameňa

0:40

Poslovia nádeje

1:10

Doma je doma (Muzikanti v habite)

2:10

Vatikánsky magazín

2:45

Z prameňa

3:00

Hodina milosrdenstva

3:25

Hudobné pódium

4:10

Ruženec

4:45

Krátke správy

5:00

Biblia (1)

5:30

Biblia (2)

6:00

Biblia (3)

6:30

Biblia (4)

7:00

Svätá omša

7:35

Ruženec

8:10

Doma je doma (Ako sa pripraviť na šťastné manželstvo?)

9:10

Brazília - Aleluja

9:35

Z prameňa

10:00

Generálna audiencia

11:15

Krátke správy

11:25

Gréckokatolícky magazín

11:40

Rehoľná abeceda

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:20

Ruženec

12:55

Rok dvoch pápežov

14:00

Katechéza (autor: Maroš Lovič, téma: Výchova túžob - výchova k cnosti)

14:20

Správy zo Svätej zeme

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

V Samárii pri studni (Zážitok a skúsenosť v duchovnom živote)

17:30

Doma je doma (Školské sestry sv. Františka)

18:30

Rozprávočka

18:45

Vstaň a príď do Angoly

19:10

Ruženec z Lúrd

19:40

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:10

Prehľad katolíckych periodík

20:20

Fundamenty (Spovedník a účinky spovede)

21:20

Vatikánsky magazín

22:00

Doma je doma (Ako sa naučiť hospodáriť s financiami?)

23:00

Môj názor (hosť: Mons. Milan Chautur, téma: Svetové stretnutie rodín vo Filadelfii)

23:15

Chvály (F6)

Štvrtok 16.04.2015

0:10

Krátke správy

0:20

Z prameňa

0:40

Moja misia - Čo slová nepovedia (Sibír)

1:10

Doma je doma (Hudobná jar - Cambiar la musica a The Elements)

2:10

Peter medzi nami

2:30

Gréckokatolícky magazín

2:45

Z prameňa

3:00

Hodina milosrdenstva

3:25

Univerzita tretieho veku

4:10

Ruženec

4:45

Krátke správy

5:00

Biblia (5)

5:30

Biblia (6)

6:00

Biblia (7)

6:30

Biblia (8)

7:00

Svätá omša

7:35

Ruženec

8:10

Doma je doma (Ako sa naučiť hospodáriť s financiami?)

9:10

Univerzita tretieho veku

10:00

Krátke správy

10:15

Z prameňa

10:35

Vlastná cesta (Mons. Stanislav Stolárik)

11:10

Medzi nebom a zemou

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:20

Ruženec

12:55

Doma je doma (Ako sa pripraviť na šťastné manželstvo?)

14:00

Peter medzi nami

14:15

Prehľad katolíckych periodík

14:25

Rehoľná abeceda

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Fundamenty (Spovedník a účinky spovede)

16:55

Animované biblické príbehy (Spravodlivý sudca)

17:30

Doma je doma (Bontón v kostole)

18:30

Rozprávočka

18:45

Moja misia - Dom nádeje (Ukrajina)

19:10

Ruženec z Lúrd

19:40

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:05

Vstaň a príď do Angoly

21:30

Brazília - Aleluja

22:00

Doma je doma (Školské sestry sv. Františka)

23:05

Rehoľná abeceda

23:30

Godzone magazín

Piatok 17.04.2015

0:10

Krátke správy

0:20

Z prameňa

0:40

Vlastná cesta (Mons. Stanislav Stolárik)

1:10

Doma je doma (Krása i bohatstvo Veľkej noci)

2:10

Správy zo Svätej zeme

2:45

Z prameňa

3:00

Hodina milosrdenstva

3:25

Univerzita tretieho veku

4:10

Ruženec

4:45

Krátke správy

5:00

Biblia (9)

5:30

Biblia (10)

6:00

Biblia (11)

6:30

Biblia (12)

7:00

Svätá omša

7:35

Ruženec

8:10

Doma je doma (Školské sestry sv. Františka)

9:10

Hudobné pódium

10:00

Krátke správy

10:15

Z prameňa

10:35

V Samárii pri studni (Zážitok a skúsenosť v duchovnom živote)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:20

Ruženec

12:55

Doma je doma (Ako sa naučiť hospodáriť s financiami?)

14:00

Chvály (F6)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Brazília - Aleluja

16:30

Gréckokatolícky magazín

16:45

Vatikánsky magazín

17:30

Benedikt XVI. - Človek, ktorý miluje pravdu

18:30

Rozprávočka

18:45

Stojí to za to! Boh sa o financie postará (10)

19:00

Prehľad katolíckych periodík

19:10

Ruženec z Lúrd

19:40

Z prameňa

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Effeta (Lk 24, 35 - 48)

20:55

Doma je doma (Bontón v kostole)

21:55

Pavol VI. - Pápež v búrlivých časoch (1/2)

Sobota 18.04.2015

0:10

Spravodajský súhrn

0:40

Effeta (Lk 24, 35 - 48)

1:10

Fundamenty (Spovedník a účinky spovede)

2:10

Godzone magazín

2:45

Z prameňa

3:00

Hodina milosrdenstva

3:25

Univerzita tretieho veku

4:10

Ruženec

4:45

Peter medzi nami

5:00

Biblia (13)

5:30

Biblia (14)

6:00

Biblia (15)

6:30

Biblia (16)

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Animované biblické príbehy (Spravodlivý sudca)

8:30

Klbko

9:05

Effeta (Lk 24, 35 - 48)

9:30

Vatikánsky magazín

10:00

Spravodajský súhrn

10:25

Benedikt XVI. - Človek, ktorý miluje pravdu

11:35

Prehľad katolíckych periodík

11:40

Gréckokatolícky magazín

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:20

Ruženec

12:55

Generálna audiencia

14:10

Medzi nebom a zemou

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Univerzita tretieho veku

16:40

Hudobné pódium

17:30

LUXáreň

18:00

Animované biblické príbehy (Spravodlivý sudca)

18:30

Rozprávočka

18:45

Effeta (Lk 24, 35 - 48)

19:10

Ruženec z Lúrd

19:40

Prehľad katolíckych periodík

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Pavol VI. - Pápež v búrlivých časoch (1/2)

22:20

Vlastná cesta (Mons. Stanislav Stolárik)

22:50

Stojí to za to! Boh sa o financie postará (10)

23:05

Peter medzi nami

23:20

Adorácia

Nedeľa 19.04.2015

0:10

Spravodajský súhrn

0:40

V Samárii pri studni (Zážitok a skúsenosť v duchovnom živote)

2:10

Effeta (Lk 24, 35 - 48)

2:35

Moja misia - Dom nádeje (Ukrajina)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:25

Medzi nebom a zemou

4:10

Ruženec

4:45

Katechéza (autor: Maroš Lovič, téma: Výchova túžob - výchova k cnosti)

5:00

Biblia (17)

5:30

Biblia (18)

6:00

Biblia (19)

6:30

Biblia (20)

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Animované biblické príbehy (Odpusť nám naše viny)

8:30

Klbko

9:00

LUXáreň

9:40

Katechéza (autor: Maroš Lovič, téma: Výchova túžob - výchova k cnosti)

10:00

Peter medzi nami

10:15

Živý vstup

10:30

Svätá omša z Vajnor

11:40

Stojí to za to! Boh sa o financie postará (10)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:20

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Zážitok a skúsenosť v duchovnom živote)

14:15

Effeta (Lk 24, 35 - 48)

14:40

Môj názor

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Fundamenty (Spovedník a účinky spovede)

17:00

Slovo Božie podľa Jána (4)

17:35

Animované biblické príbehy (Odpusť nám naše viny)

18:05

Klbko

18:30

Rozprávočka

18:45

Spojení oceánom (Dáša Jendrušáková)

19:10

Ruženec z Lúrd

19:40

Katechéza (autor: František Trstenský, téma: Blahoslavenstvá)

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Medzi nebom a zemou

21:10

Brazília - Aleluja

21:40

Univerzita tretieho veku

22:25

Moja misia - Dom nádeje (Ukrajina)

22:55

Vstaň a príď do Angoly

23:20

Hudobné pódium