Pondelok 15.04.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (Úcta k sv. Rite - požehnanie aj pre augustiniánov)

1:25

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a Európska únia)

2:25

Krížové výpravy (2/4) Križiacke panstvá

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Michal Zamkovský CSsR: Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne)

3:50

Slovo v obraze (Ukrižovanie)

4:00

Viera do vrecka (Vyhorenie)

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša (2)

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Pčoliné)

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon (Noc baránka)

8:55

LUXáreň

9:25

VneMY: Prehmaty a dotyky

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Moja misia - magazín (Pavol Hudák, SVD, katolícky kňaz, verbista)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Spolu (Hnev, mierumilovnosť, 6. dračia hlava)

13:10

Runiverz

13:30

Univerzita tretieho veku / Islam

14:10

Obrazy krížovej cesty

14:25

Krížové výpravy (2/4) Križiacke panstvá

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Michal Zamkovský CSsR: Ty si môj milovaný Syn)

16:40

Eucharistické zázraky

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (1. sväté prijímanie - dôležitý moment v živote dieťaťa)

18:35

Starý zákon (Noc baránka)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Pozvánka

20:25

PragerU (Nebudeš mať iných bohov)

20:30

V Samárii pri studni (Odpustenie ako cesta)

22:00

Veľký týždeň v Ríme

22:30

Slovo v obraze (Ukrižovanie)

22:45

Poltónklub (Pavel Helan)

23:45

Z prameňa

Utorok 16.04.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Moja misia - magazín (Pavol Hudák, SVD, katolícky kňaz, verbista)

1:20

Svedectvo

1:25

Chvály (Chválový tím Martindom)

2:05

Svedectvo

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

VneMY (Prehmaty a dotyky)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze (Ukrižovanie)

4:00

Jeden na jedného (Politici a morálka)

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša (3)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon (Prechod cez Červené more)

8:55

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a Európska únia)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Krížové výpravy (2/4) Križiacke panstvá

11:00

Doma je doma (1. sväté prijímanie - dôležitý moment v živote dieťaťa)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Na ceste v rodine (Modlím sa za teba)

13:25

Quo vadis (Miloš Lichner SJ)

14:10

VneMY (Prehmaty a dotyky)

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Veľký týždeň v Ríme

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Peter medzi nami

17:30

Doma je doma (Hra LOUIS BRAILLE otvára oči )

18:35

Starý zákon (Prechod cez Červené more)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Jozef Jančovič: Tri východiská života)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom (Martina Arendáčová, Manhattan, New York City)

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (Michal Zamkovský CSsR: Ty si môj milovaný Syn)

23:00

Medzi nebom a zemou (Dagmar Babčanová)

23:45

Z prameňa

Streda 17.04.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (1. sväté prijímanie - dôležitý moment v živote dieťaťa)

1:20

Poltónklub (Pavel Helan)

2:25

Na ceste v rodine (Modlím sa za teba)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

4:55

Biblia: Život Ježiša (4)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon (Horeb - vrch zmluvy)

8:55

Vaticano

9:30

Generálna audiencia

10:30

Spolu (Hnev, mierumilovnosť, 6. dračia hlava)

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (Hra LOUIS BRAILLE otvára oči)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Správy zo Svätej zeme

13:20

Medzi nebom a zemou (Dagmar Babčanová)

14:05

Veľký týždeň v Ríme

14:35

Runiverz

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:25

Krížové výpravy (3/4) - Kresťanstvo odpovedá

17:00

EkoKlbko (O slnku a vode)

17:30

Doma je doma (Židovské sviatky a slávnosti vo Svätom písme)

18:35

Starý zákon (Horeb - vrch zmluvy)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Fundamenty (Život modlitby)

21:30

Jeden na jedného (Pápežova exhortácia o mladých)

21:45

Peter medzi nami

22:00

Svedectvo

22:05

Taizé

22:45

Svedectvo

22:50

LUXáreň

23:20

Na ceste v rodine (Modlím sa za teba)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 18.04.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Hra LOUIS BRAILLE otvára oči)

1:20

V Samárii pri studni (Odpustenie ako cesta)

2:40

Slovo v obraze Ukrižovanie)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis (Miloš Lichner SJ)

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša (5)

7:00

Ruženec

7:45

Starý zákon (Zlaté teľa)

8:20

Peter medzi nami

8:40

vKontexte (Jozef Jančovič: Tri východiská života)

9:10

Krátke správy

9:30

Svätá omša z Vatikánu

11:30

Doma je doma (Židovské sviatky a slávnosti vo Svätom písme)

12:25

Ruženec

12:55

LUXáreň

13:25

Svedectvo

13:30

Hudobné pódium / Akatist k blaženému Teodorovi Romžovi (1)

14:10

Svedectvo

14:20

Jeden na jedného (Pápežova exhortácia o mladých)

14:50

Slovo v obraze (Ukrižovanie)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Otec Ivan

16:30

Iba škola

16:45

Kulmenie: Cesty kríža

17:00

Prehľad katolíckych periodík

17:05

Starý zákon (Zlaté teľa)

17:30

Brat František (Chlieb života - Eucharistia)

18:00

Svätá omša na pamiatku Pánovej večere z Košíc

19:30

Ruženec

20:00

Svätá hodinka z Getsemanskej záhrady

21:05

Krátke správy

21:20

Krížové výpravy (3/4) - Kresťanstvo odpovedá

21:50

Veľkonočné tajomstvo

23:10

Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista

Piatok 19.04.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Židovské sviatky a slávnosti vo Svätom písme)

1:20

Univerzita tretieho veku / Islam

2:00

Obrazy krížovej cesty

2:25

Veľký týždeň v Ríme

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:45

Starý zákon (Mojžiš - posledné víťazstvo a Jericho)

8:15

Brat František (Krížová cesta)

9:05

Vaticano

9:30

Spojení oceánom (Martina Arendáčová, Manhattan, New York City)

10:00

Krátke správy

10:10

Veľký týždeň - Greckokatolícky magazín

10:30

Sedembolestný ruženec

11:00

CENACOLO: Náš dom

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Prehľad katolíckych periodík

13:10

Jeden na jedného (Pápežova exhortácia o mladých)

13:30

V Samárii pri studni (Odpustenie ako cesta)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Krížová cesta, deň s ikonou

16:00

Brat František (Krížová cesta)

16:45

Eucharistické zázraky

17:00

Obrady Veľkého piatku

19:10

Slovo Božie...podľa Jána

19:35

Otec Ivan

20:05

VOJTAŠŠÁK

21:15

Krížová cesta z Kolosea

23:00

Pascha, z utrpenia k životu

Sobota 20.04.2019

0:05

Veľký týždeň - Greckokatolícky magazín

0:25

Fundamenty (Život modlitby)

1:20

Medzi nebom a zemou (Dagmar Babčanová)

2:05

Katechéza

2:25

Spojení oceánom (Martina Arendáčová, Manhattan, New York City)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Otec Ivan

3:50

Slovo v obraze (Ukrižovanie)

4:00

Nová kvalita života: Učeníci pri Pánovom hrobe

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Iba škola

8:00

EkoKlbko (O slnku a vode)

8:20

V škole Ducha (Michal Zamkovský CSsR: Ty si môj milovaný Syn)

8:55

Univerzita tretieho veku / Islam

9:45

Veľký týždeň - Greckokatolícky magazín

10:00

Obrazy krížovej cesty

10:10

Gréckokatolícky magazín

10:30

Veľký týždeň v Ríme

11:00

Pascha, z utrpenia k životu

11:55

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze (Ukrižovanie)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec

16:00

VOJTAŠŠÁK

17:00

LUXáreň

17:30

CENACOLO: Náš dom

18:35

EkoKlbko (O slnku a vode)

19:00

Vaticano

19:25

Ruženec

20:05

Eucharistické zázraky

20:30

Veľkonočná vigília na Bielu sobotu

23:00

Správy zo Svätej zeme

23:30

Spojení oceánom (Martina Arendáčová, Manhattan, New York City)

Nedeľa 21.04.2019

0:05

Nová kvalita života: Učeníci pri Pánovom hrobe

0:20

Veľký týždeň - Greckokatolícky magazín

0:35

vKontexte (Jozef Jančovič: Tri východiská života)

1:05

Svedectvo

1:10

Taizé

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze (Ukrižovanie)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Veľký týždeň v Ríme

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Michal Zamkovský CSsR: Ty si môj milovaný Syn)

4:00

Iba škola

4:25

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Nová kvalita života: Učeníci pri Pánovom hrobe

7:45

Koraland (1/7) Darček

8:00

EkoKlbko (O ohni)

8:20

Iba škola

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života: Učeníci pri Pánovom hrobe

9:50

Sviatočný príhovor

10:00

Svätá omša z Vatikánu

12:00

Urbi et Orbi

12:30

Ruženec

13:00

Veľká Noc s Bonifácom

14:00

Brat František (Vstal zmŕtvych)

14:30

Exodus

15:45

VOJTAŠŠÁK

16:45

Duchovná poradňa (80)

17:15

Nová kvalita života: Učeníci pri Pánovom hrobe

17:30

CENACOLO: 3. časť. Exovci

18:10

Katechéza

18:25

EkoKlbko: O ohni

18:45

Koraland (1/7) Darček

19:00

Fara v meste (1)

19:25

Ruženec

20:05

Sviatočný príhovor

20:20

Brat Slnko, sestra Luna

22:20

Nová kvalita života: Učeníci pri Pánovom hrobe

22:30

Americko-slovenské inšpirácie

23:15

Quo vadis (Juraj Vittek)