Pondelok 20.04.2015

0:10

Spravodajský súhrn

0:40

LUXáreň

1:10

Benedikt XVI. - Človek, ktorý miluje pravdu

2:10

Stojí to za to! (10) (Boh sa o financie postará)

2:30

Brazília - Aleluja

3:00

Hodina milosrdenstva

3:25

Chvály (Spoločensvo pri Dóme sv. Martina)

4:10

Ruženec

4:45

Peter medzi nami

5:00

Biblia (21)

5:30

Biblia (22)

6:00

Biblia (23)

6:30

Biblia (24)

7:00

Svätá omša

7:35

Ruženec

8:10

Doma je doma (Bontón v kostole)

9:10

Moja misia - Dom nádeje (Ukrajina)

9:40

Môj názor

10:00

Spravodajský súhrn

10:25

Z prameňa

10:40

LUXáreň

11:05

Slovo Božie podľa Jána (4)

11:35

Stojí to za to! (10) (Boh sa o financie postará)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:20

Ruženec

12:55

Doma je doma (Školské sestry sv. Františka)

14:00

Hudobné pódium

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Univerzita tretieho veku

16:45

Správy zo Svätej zeme

17:05

Gréckokatolícky magazín

17:30

Doma je doma (Lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť)

18:30

Rozprávočka

18:40

Vatikánsky magazín

19:10

Ruženec z Lúrd

19:40

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:15

Pozvánka

20:30

V Samárii pri studni (Nástrahy pre mládež a ich dôsledky)

22:00

Benedikt XVI. - Človek, ktorý miluje pravdu

23:00

Fundamenty (Spovedník a účinky spovede)

Utorok 21.04.2015

0:10

Krátke správy

0:20

Z prameňa

0:40

Brazília - Aleluja

1:10

Doma je doma (Ako sa pripraviť na šťastné manželstvo?)

2:10

Katechéza (autor: František Trstenský, téma: Blahoslavenstvá)

2:30

Môj názor

2:45

Z prameňa

3:00

Hodina milosrdenstva

3:25

Medzi nebom a zemou

4:10

Ruženec

4:45

Krátke správy

5:00

Biblia (25)

5:30

Biblia (26)

6:00

Biblia (27)

6:30

Biblia (28)

7:00

Svätá omša

7:35

Ruženec

8:10

Benedikt XVI. - Človek, ktorý miluje pravdu

9:10

Vstaň a príď do Angoly

9:35

Peter medzi nami

10:00

Krátke správy

10:15

Z prameňa

10:40

Fundamenty (Spovedník a účinky spovede)

11:40

Katechéza (autor: František Trstenský, téma: Blahoslavenstvá)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:20

Ruženec

12:55

Doma je doma (Bontón v kostole)

14:00

Vatikánsky magazín

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Medzi nebom a zemou

16:40

Môj názor

17:00

Klbko

17:30

Doma je doma (6 rokov za hodinu)

18:30

Rozprávočka

18:45

Nigéria a jej krehký mier

19:10

Ruženec z Lúrd

19:40

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:20

Saleziánsky magazín

20:40

Moja misia - Dom nádeje (Ukrajina)

21:10

Stojí to za to! (10) (Boh sa o financie postará)

21:30

Spojení oceánom (Dáša Jendrušáková)

22:00

Doma je doma (Lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť)

23:00

Správy zo Svätej zeme

23:20

LUXáreň

Streda 22.04.2015

0:10

Krátke správy

0:20

Z prameňa

0:40

Vstaň a príď do Angoly

1:10

Doma je doma (Ako sa naučiť hospodáriť s financiami?)

2:10

Vatikánsky magazín

2:45

Z prameňa

3:00

Hodina milosrdenstva

3:25

Hudobné pódium

4:10

Ruženec

4:45

Krátke správy

5:00

Biblia (29)

5:30

Biblia (30)

6:00

Biblia (31)

6:30

Biblia (32)

7:00

Svätá omša

7:35

Ruženec

8:10

Doma je doma (Lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť)

9:10

Nigéria a jej krehký mier

9:35

Z prameňa

10:00

Generálna audiencia

11:15

Krátke správy

11:25

Saleziánsky magazín

11:40

Stojí to za to! (10) (Boh sa o financie postará)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:20

Ruženec

12:55

Benedikt XVI. - Človek, ktorý miluje pravdu

14:00

Katechéza (autor: František Trstenský, téma: Blahoslavenstvá)

14:20

Správy zo Svätej zeme

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

V Samárii pri studni (Nástrahy pre mládež a ich dôsledky)

17:30

Doma je doma (Deň rodiny 2015)

18:30

Rozprávočka

18:45

Priepasť

19:10

Ruženec z Lúrd

19:40

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:10

Prehľad katolíckych periodík

20:20

Kultúra života a pseudokultúra smrti (4)

21:20

Vatikánsky magazín

22:00

Doma je doma (6 rokov za hodinu)

23:00

Môj názor

23:15

Chvály (Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina)

Štvrtok 23.04.2015

0:10

Krátke správy

0:20

Z prameňa

0:40

Moja misia - Dom nádeje (Ukrajina)

1:10

Doma je doma (Školské sestry sv. Františka)

2:10

Peter medzi nami

2:30

Saleziánsky magazín

2:45

Z prameňa

3:00

Hodina milosrdenstva

3:25

Univerzita tretieho veku

4:10

Ruženec

4:45

Krátke správy

5:00

Biblia (33)

5:30

Biblia (34)

6:00

Biblia (35)

6:30

Biblia (36)

7:00

Svätá omša

7:35

Ruženec

8:10

Doma je doma (6 rokov za hodinu)

9:10

Univerzita tretieho veku

10:00

Krátke správy

10:15

Z prameňa

10:35

Spojení oceánom (Dáša Jendrušáková)

11:10

Medzi nebom a zemou

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:20

Ruženec

12:55

Doma je doma (Lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť)

14:00

Peter medzi nami

14:15

Prehľad katolíckych periodík

14:25

Stojí to za to! (10) (Boh sa o financie postará)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Kultúra života a pseudokultúra smrti (4)

16:55

Animované biblické príbehy (Odpusť nám naše viny)

17:30

Doma je doma (Zmiešané manželstvá)

18:30

Rozprávočka

18:45

Moja misia - Medzi zemou a nebom (Bolívia)

19:10

Ruženec z Lúrd

19:40

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:05

Priepasť

21:30

Nigéria a jej krehký mier

22:00

Doma je doma (Deň rodiny 2015)

23:05

Stojí to za to! (10) (Boh sa o financie postará)

23:30

Slovo Božie podľa Jána (4)

Piatok 24.04.2015

0:10

Krátke správy

0:20

Z prameňa

0:40

Spojení oceánom (Dáša Jendrušáková)

1:10

Doma je doma (Bontón v kostole)

2:10

Správy zo Svätej zeme

2:45

Z prameňa

3:00

Hodina milosrdenstva

3:25

Univerzita tretieho veku

4:10

Ruženec

4:45

Krátke správy

5:00

Biblia (37)

5:30

Biblia (38)

6:00

Biblia (39)

6:30

Biblia (40)

7:00

Svätá omša

7:35

Ruženec

8:10

Doma je doma (Deň rodiny 2015)

9:10

Hudobné pódium

10:00

Krátke správy

10:15

Z prameňa

10:35

V Samárii pri studni (Nástrahy pre mládež a ich dôsledky)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:20

Ruženec

12:55

Doma je doma (6 rokov za hodinu)

14:00

Chvály (Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Nigéria a jej krehký mier

16:30

Saleziánsky magazín

16:45

Vatikánsky magazín

17:30

Zapusťme korene

18:30

Rozprávočka

18:45

Väzby: Ceruzka a pozornosť (4/10)

19:00

Prehľad katolíckych periodík

19:10

Ruženec z Lúrd

19:40

Z prameňa

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Effeta (Jn 10, 11 - 18)

20:55

Doma je doma (Zmiešané manželstvá)

21:55

Pavol VI. - Pápež v búrlivých časoch (2/2)

Sobota 25.04.2015

0:10

Spravodajský súhrn

0:40

Effeta (Jn 10, 11 - 18)

1:10

Kultúra života a pseudokultúra smrti (4)

2:10

Slovo Božie podľa Jána (4)

2:45

Z prameňa

3:00

Hodina milosrdenstva

3:25

Univerzita tretieho veku

4:10

Ruženec

4:45

Peter medzi nami

5:00

Biblia: Život Ježiša (1)

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Animované biblické príbehy (Odpusť nám naše viny)

8:30

Klbko

9:05

Effeta (Jn 10, 11 - 18)

9:30

Vatikánsky magazín

10:00

Spravodajský súhrn

10:25

Zapusťme korene

11:35

Prehľad katolíckych periodík

11:40

Saleziánsky magazín

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:20

Ruženec

12:55

Generálna audiencia

14:10

Medzi nebom a zemou

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Univerzita tretieho veku

16:40

Hudobné pódium

17:30

LUXáreň

18:00

Animované biblické príbehy (Odpusť nám naše viny)

18:30

Rozprávočka

18:45

Effeta (Jn 10, 11 - 18)

19:10

Ruženec z Lúrd

19:40

Prehľad katolíckych periodík

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Pavol VI. - Pápež v búrlivých časoch (2/2)

22:20

Spojení oceánom (Dáša Jendrušáková)

22:50

Väzby: Ceruzka a pozornosť (4/10)

23:05

Peter medzi nami

23:20

Adorácia

Nedeľa 26.04.2015

0:10

Spravodajský súhrn

0:40

V Samárii pri studni (Nástrahy pre mládež a ich dôsledky)

2:10

Effeta (Jn 10, 11 - 18)

2:35

Moja misia - Medzi zemou a nebom (Bolívia)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:25

Medzi nebom a zemou

4:10

Ruženec

4:45

Katechéza (autor: František Trstenský, téma: Blahoslavenstvá)

5:00

Biblia: Život Ježiša (2)

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Animované biblické príbehy (Poklady v nebi)

8:30

Klbko

8:55

LUXáreň

9:30

Svätá omša z Košíc (Nedeľa Dobrého Pastiera)

10:50

Katechéza (autor: František Trstenský, téma: Blahoslavenstvá)

11:15

Peter medzi nami

11:40

Väzby: Ceruzka a pozornosť (4/10)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:20

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Nástrahy pre mládež a ich dôsledky)

14:15

Effeta (Jn 10, 11 - 18)

14:40

Môj názor (hovorca KBS Martin Kramara)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Kultúra života a pseudokultúra smrti (4)

17:00

Godzone magazín

17:35

Animované biblické príbehy (Poklady v nebi)

18:05

Klbko

18:30

Rozprávočka

18:45

Vlastná cesta

19:10

Ruženec z Lúrd

19:40

Katechéza (autor: František Trstenský; téma: Blahoslavenstvá)

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Medzi nebom a zemou

21:10

Nigéria a jej krehký mier

21:40

Univerzita tretieho veku

22:25

Moja misia - Medzi zemou a nebom (Bolívia)

22:55

Priepasť

23:20

Hudobné pódium