Pondelok 25.04.2016

0:05

Spravodajský súhrn

0:30

LUXáreň

1:00

Boh, sex a manželstvo (5, 6)

1:20

Zlé jablká

2:20

Večerná univerzita

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Univerzita tretieho veku

4:00

V škole Ducha (Mons. Jozef Haľko: Na nebesiach...)

4:30

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:35

Týždeň s ... (Šaľa)

7:40

Ruženec

8:15

Doma je doma (Hudba v službe evanjelizácie)

9:10

Ichtis – antivírus pre deti

9:40

Z prameňa

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Môj názor (hosť: Mons. Milan Šášik, téma: Rodina v kontexte súčasnej krízy na Ukrajine)

10:40

LUXáreň

11:10

Gréckokatolícky magazín

11:30

Saleziánsky magazín

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Duchovná poradňa (autor: Ján Buc, téma: Ako môžeme nájsť silu prekonávať strach v našom živote)

13:25

Hudobné pódium

14:10

Viera v Rusku: Buď vôľa tvoja

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

vKontexte (Marián Gavenda: Očistec - miesto nádeje)

16:25

Vatikánsky magazín

17:00

Áno, beriem: Kľúče k šťastnému manželstvu (5)

17:30

Doma je doma (Mladým nablízku)

18:30

Ichtis – antivírus pre deti

19:00

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:10

Týždeň s ... (Šaľa)

20:15

Pozvánka

20:25

V Samárii pri studni (ODKAZ SESTRY FAUSTÍNY A KŇAZA MICHALA SOPOČKA)

21:55

Zlé jablká

22:55

Fundamenty (téma: Cirkev svätá a katolícka)

Utorok 26.04.2016

0:05

Krátke správy

0:20

Viera v Rusku: Buď vôľa tvoja

0:50

Doma je doma (Krása kňazského povolania)

1:50

Fundamenty (téma: Cirkev svätá a katolícka)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Medzi nebom a zemou

4:00

Duchovná poradňa (autor: Ján Buc, téma: Ako môžeme nájsť silu prekonávať strach v našom živote)

4:30

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec

8:15

Zlé jablká

9:10

Ichtis – antivírus pre deti

9:40

Z prameňa

10:00

Krátke správy

10:10

V škole Ducha (Mons. Jozef Haľko: Na nebesiach...)

10:40

Fundamenty (téma: Cirkev svätá a katolícka)

11:40

Katechéza (autor: Pavol Hucík, téma: Okultizmus)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Moja misia – Taký všedný život (Rumunsko)

13:25

vKontexte (Marián Gavenda: Očistec - miesto nádeje)

14:05

Vatikánsky magazín

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Medzi nebom a zemou

16:45

Uganda - Krehké životy

17:30

Doma je doma (Milosrdný rok - N ako Náklonnosť)

18:30

Ichtis – antivírus pre deti

19:00

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:20

vKontexte (Juraj Vittek: Exhortácia o rodine Amoris laetitia)

20:50

Gréckokatolícky magazín

21:05

Saleziánsky magazín

21:20

Spojení oceánom (hosť: Prof. Stanislav Kirschbaum, Toronto, Kanada)

21:55

Doma je doma (Mladým nablízku)

22:55

LUXáreň

23:25

Áno, beriem: Kľúče k šťastnému manželstvu (5)

Streda 27.04.2016

0:05

Krátke správy

0:20

Moja misia – Taký všedný život (Rumunsko)

0:50

Doma je doma (Povolanie DIAKON)

1:50

Medzi nebom a zemou

2:30

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Univerzita tretieho veku

4:00

vKontexte (Juraj Vittek: Exhortácia o rodine Amoris laetitia)

4:30

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec

8:15

Doma je doma (Mladým nablízku)

9:10

Ichtis – antivírus pre deti

9:50

Generálna audiencia

10:55

Krátke správy

11:10

Uganda - Krehké životy

11:35

Áno, beriem: Kľúče k šťastnému manželstvu (5)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Boh, sex a manželstvo (5, 6)

13:20

V Samárii pri studni (ODKAZ SESTRY FAUSTÍNY A KŇAZA MICHALA SOPOČKA)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

V škole Ducha (Mons. Jozef Haľko: Na nebesiach...)

16:30

Viera v Rusku: Biskup Maletský, Don Bosco z Petrohradu

17:00

Klbko - svätá omša

17:30

Doma je doma (Doma pre deti: Pápež František deťom)

18:30

Ichtis – antivírus pre deti

19:00

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:10

Prehľad katolíckych periodík

20:20

Kresťan v spoločnosti (Vráťme učiteľom dôstojnosť)

21:20

Vatikánsky magazín

21:55

Doma je doma (Milosrdný rok - N ako Náklonnosť)

22:50

Môj názor (hosť: Mons. Milan Šášik, téma: Rodina v kontexte súčasnej krízy na Ukrajine)

23:15

Chvály (F6)

Štvrtok 28.04.2016

0:05

Krátke správy

0:20

Uganda - Krehké životy

0:50

Doma je doma (Umenie v liturgii)

1:50

Hudobné pódium

2:30

Katechéza (autor: Pavol Hucík, téma: Okultizmus)

2:45

Peter medzi nami (téma: Radostné spolužitie v rodine)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Chvály (F6)

4:00

Spojení oceánom (hosť: Prof. Stanislav Kirschbaum, Toronto, Kanada)

4:30

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec

8:15

Doma je doma (Milosrdný rok - N ako Náklonnosť)

9:10

Ichtis – antivírus pre deti

9:40

Z prameňa

10:00

Krátke správy

10:10

vKontexte (Juraj Vittek: Exhortácia o rodine Amoris laetitia)

10:40

Viera v Rusku: Biskup Maletský, Don Bosco z Petrohradu

11:10

Medzi nebom a zemou

11:50

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Gréckokatolícky magazín

13:10

Saleziánsky magazín

13:30

Kresťan v spoločnosti (Vráťme učiteľom dôstojnosť)

14:25

Boh, sex a manželstvo (5, 6)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Spojení oceánom (hosť: Prof. Stanislav Kirschbaum, Toronto, Kanada)

16:25

Väzby (Čo má spoločné pravda s jeseňou?)

16:55

Pápežov sakristián

17:30

Doma je doma (Modlitby mladých za mladých)

18:30

Ichtis – antivírus pre deti

19:00

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:05

V škole Ducha (Mons. Jozef Haľko: Na nebesiach...)

21:35

Môj názor (Mons. Milan Šášik, téma: Rodina v kontexte súčasnej krízy na Ukrajine)

21:55

Doma je doma (Doma pre deti: Pápež František deťom)

22:55

Duchovná poradňa (autor: Ján Buc, téma: Ako môžeme nájsť silu prekonávať strach v našom živote)

23:20

Uganda - Krehké životy

Piatok 29.04.2016

0:05

Krátke správy

0:20

Spojení oceánom (hosť: Prof. Stanislav Kirschbaum, Toronto, Kanada)

0:50

Doma je doma (Hudba v službe evanjelizácie)

1:50

Univerzita tretieho veku

2:30

Väzby (Čo má spoločné pravda s jeseňou?)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Večerná univerzita

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:15

Saleziánsky magazín

4:30

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša (1)

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec

8:15

Doma je doma (Doma pre deti: Pápež František deťom)

9:10

Ichtis – antivírus pre deti

9:40

Z prameňa

10:00

Krátke správy

10:10

Duchovná poradňa (autor: Ján Buc, téma: Ako môžeme nájsť silu prekonávať strach v našom živote)

10:35

V Samárii pri studni (ODKAZ SESTRY FAUSTÍNY A KŇAZA MICHALA SOPOČKA)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Uganda - Krehké životy

13:25

V škole Ducha (Mons. Jozef Haľko: Na nebesiach...)

13:55

Chvály (Koinonia Ján Krstiteľ)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Hudobné pódium

16:45

Katechéza (autor: Pavol Hucík, téma: Okultizmus)

17:00

Boh, sex a manželstvo (7, 8)

17:20

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Bez hraníc: Keňa - Stavbár brat Karol

18:30

Ichtis – antivírus pre deti

19:00

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Effeta (Jn 14, 23 - 29)

20:55

Viera v Rusku: Biskup Maletský, Don Bosco z Petrohradu

21:25

LUXáreň

21:55

Doma je doma (Modlitby mladých za mladých)

22:55

Gréckokatolícky magazín

23:10

Saleziánsky magazín

23:20

vKontexte (Juraj Vittek: Exhortácia o rodine Amoris laetitia)

Sobota 30.04.2016

0:05

Spravodajský súhrn

0:30

Effeta (Jn 14, 23 - 29)

1:00

Vatikánsky magazín

1:35

Kresťan v spoločnosti (Vráťme učiteľom dôstojnosť)

2:35

Spravodajský súhrn

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Hudobné pódium

4:00

LUXáreň

4:30

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša (2)

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Effeta (Jn 14, 23 - 29)

8:30

Klbko - svätá omša

8:50

Biblické príbehy

9:15

Peter medzi nami (téma: Radostné spolužitie v rodine)

9:25

Spravodajský súhrn

9:50

Generálna audiencia

11:00

Svätá omša zo Šaštína: Púť miništrantov

12:55

Generálna audiencia

14:00

Pápežov sakristián

14:25

Prehľad katolíckych periodík

14:30

Spojení oceánom (hosť: Prof. Stanislav Kirschbaum, Toronto, Kanada)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večerná univerzita

16:45

Hudobné pódium (Poetica musica)

17:30

LUXáreň

18:00

Gréckokatolícky magazín

18:15

Saleziánsky magazín

18:30

Klbko - svätá omša

18:50

Biblické príbehy

19:00

Ruženec z Lúrd

19:30

Effeta (Jn 14, 23 - 29)

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Pius XII.: Pod rímskym nebom (1/2)

22:20

Uganda - Krehké životy

22:55

Boh, sex a manželstvo (7, 8)

23:15

Adorácia

Nedeľa 01.05.2016

0:05

Spravodajský súhrn

0:30

V Samárii pri studni (ODKAZ SESTRY FAUSTÍNY A KŇAZA MICHALA SOPOČKA)

1:55

Chvály (Koinonia Ján Krstiteľ)

2:35

Spravodajský súhrn

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Univerzita tretieho veku

4:00

Effeta (Jn 14, 23 - 29)

4:30

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša (3)

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Áno, beriem: Kľúče k šťastnému manželstvu (5)

8:30

Klbko - svätá omša

8:50

Biblické príbehy

9:05

LUXáreň

9:40

Peter medzi nami (téma: Radostné spolužitie v rodine)

10:00

Spravodajský súhrn

10:30

Svätá omša zo Šaštína

11:40

Boh, sex a manželstvo (7, 8)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (ODKAZ SESTRY FAUSTÍNY A KŇAZA MICHALA SOPOČKA)

14:15

vKontexte (Juraj Vittek: Exhortácia o rodine Amoris laetitia)

14:40

Môj názor (hosť: Mons. Stanislav Zvolenský, téma: Posynodálna apoštolská exhortácia Amoris Laetitia)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

V škole Ducha (Mons. Jozef Haľko: Posväť sa meno tvoje...)

16:35

Pius XII.: Pod rímskym nebom (1/2)

18:30

Klbko - svätá omša

18:50

Biblické príbehy

19:00

Ruženec z Lúrd

19:30

Katechéza (autor: Pavol Hucík, téma: Mágia)

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Duchovná poradňa (autor: Ján Buc, téma: Ako môžeme nájsť silu prekonávať strach v našom živote)

20:55

Medzi nebom a zemou

21:40

Pápežov sakristián

22:10

Väzby (Čo má spoločné pravda s jeseňou?)

22:40

Hudobné pódium (Poetica musica)

23:20

Večerná univerzita