Pondelok 22.04.2019

0:10

Sviatočný príhovor

0:20

VOJTAŠŠÁK

1:25

Fundamenty (Život modlitby)

2:25

Krížové výpravy (3/4) - Kresťanstvo odpovedá

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Michal Zamkovský CSsR: Ježiš, ktorý nech je Svetlom nášho života)

3:50

Slovo v obraze (Zmŕtvychvstanie)

4:00

Peter medzi nami

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Gemerská Ves a Držkovce)

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon (Debora a Gideon)

8:45

Brat František (Si jedinečný)

9:25

Fara v meste (1)

10:00

Sviatočný príhovor

10:10

Nová kvalita života (Učeníci pri Pánovom hrobe)

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

CENACOLO: Náš dom

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Kulmenie: Cesty kríža

13:10

Iba škola

13:30

CENACOLO: 3. časť. Exovci

14:10

Irak - pomoc Bratislavskej arcidiecézy

14:25

Krížové výpravy (3/4) - Kresťanstvo odpovedá

15:00

Cesta slávy

15:30

Brat František (Si jedinečný)

16:00

Veľká Noc s Bonifácom

17:00

Fara v meste (2)

17:30

Brat Slnko, sestra Luna

19:25

Starý zákon (Debora a Gideon)

19:45

Koraland (2/7) Výlet

20:05

Apoštol

22:10

Srdce Slovákov v Ríme

22:30

Slovo v obraze - Zmŕtvychvstanie

22:45

Hudobné pódium (Akatist k blaženému Teodorovi Romžovi /1)

23:45

Z prameňa

Utorok 23.04.2019

0:10

Nová kvalita života (Učeníci pri Pánovom hrobe)

0:25

CENACOLO: Náš dom

1:20

Svedectvo

1:25

Taizé

2:05

Svedectvo

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze (Zmŕtvychvstanie)

4:00

Jeden na jedného (Pápežova exhortácia o mladých)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon (Samson a Filištínci)

8:55

Fundamenty (Život modlitby)

10:00

Fara v meste (2)

10:30

Krížové výpravy (3/4) - Kresťanstvo odpovedá

11:00

Pascha, z utrpenia k životu

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Cesta slávy

12:55

Duchovná poradňa

13:25

Quo vadis (Juraj Vittek)

14:10

Godzone magazín

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Srdce Slovákov v Ríme

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Viera do vrecka (Ako odpustiť?)

17:30

Doma je doma (Klbkova rodina)

18:30

Starý zákon (Samson a Filištínci)

18:55

Koraland (3/7) Pravidlo

19:05

Z prameňa

19:25

Fara v meste (3)

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Martin Kramara: Pápež píše mladým: Kristus žije!)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom (Martina Arendáčová, Manhattan, New York City)

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (Michal Zamkovský CSsR)

23:00

Americko-slovenské inšpirácie

23:45

Z prameňa

Streda 24.04.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Pascha, z utrpenia k životu

1:20

Hudobné pódium (Akatist k blaženému Teodorovi Romžovi /1)

2:00

Sprevádzanie k naplneniu

2:25

Duchovná poradňa

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon (Samuel a kráľ Izraela)

8:55

Fara v meste (3)

9:30

Generálna audiencia

10:30

Kulmenie: Cesty kríža

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (Klbkova rodina)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Cesta slávy

12:55

Správy zo Svätej zeme

13:20

Americko-slovenské inšpirácie

14:05

Vaticano

14:35

Iba škola

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:25

Krížové výpravy (4/4) - Zlyhania a úspechy

17:00

EkoKlbko (O ohni)

17:30

Doma je doma (Jar za dverami)

18:35

Starý zákon (Samuel a kráľ Izraela)

18:55

Koraland (4/7) Zápas

19:05

Z prameňa

19:25

Fara v meste (4)

20:05

Krátke správy

20:30

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a prenasledovanie)

21:30

Jeden na jedného (Útoky na veriacich)

21:45

Viera do vrecka (Ako odpustiť?)

22:00

Svedectvo

22:05

Chvály (F6)

22:45

Svedectvo

22:50

LUXáreň

23:20

Duchovná poradňa

23:45

Z prameňa

Štvrtok 25.04.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Klbkova rodina)

1:20

V Samárii pri studni (Starý a nový človek)

2:40

Slovo v obraze - Zmŕtvychvstanie

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis (Juraj Vittek)

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon (Šaul je porazený)

8:55

Viera do vrecka (Ako odpustiť?)

9:10

vKontexte (Martin Kramara: Pápež píše mladým: Kristus žije!)

9:40

Fara v meste (4)

10:10

Krátke správy

10:30

Správy zo Svätej zeme

11:00

Doma je doma (Jar za dverami)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Cesta slávy

12:55

LUXáreň

13:25

Svedectvo

13:30

Chvály (F6)

14:10

Svedectvo

14:20

Jeden na jedného (Útoky na veriacich)

14:50

Slovo v obraze

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka (Nedeľa Božieho milosrdenstva)

16:30

Runiverz

16:45

Spolu (Hnev, mierumilovnosť, 6. dračia hlava)

17:05

Nová kvalita života (Neveriaci Tomáš)

17:30

Doma je doma (Sloboda za mrežami - život v klauzúre)

18:35

Starý zákon (Šaul je porazený)

18:55

Koraland (5/7) Alia

19:05

Z prameňa

19:25

Fara v meste (5)

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Poltónklub (Pavel Helan)

22:10

Jeden na jedného (Útoky na veriacich)

22:25

Krížové výpravy (4/4) - Zlyhania a úspechy

22:55

Quo vadis (Juraj Vittek)

23:45

Z prameňa

Piatok 26.04.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Jar za dverami)

1:20

Univerzita tretieho veku / Islam

2:00

Irak - pomoc Bratislavskej arcidiecézy

2:25

Srdce Slovákov v Ríme

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon (Víťazný Dávid)

8:55

Večera u Slováka (Nedeľa Božieho milosrdenstva)

9:25

Spojení oceánom (Martina Arendáčová, Manhattan, New York City)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Fara v meste (5)

11:00

Doma je doma (Sloboda za mrežami - život v klauzúre)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Cesta slávy

12:55

Nová kvalita života (Neveriaci Tomáš)

13:10

Jeden na jedného (Útoky na veriacich)

13:30

V Samárii pri studni (Starý a nový človek)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vaticano

16:35

Eucharistické zázraky

16:55

VneMY (A potom pot...)

17:30

Moja misia - magazín

18:30

Starý zákon (Víťazný Dávid)

18:55

Koraland (6/7) Vystúpenie

19:05

Z prameňa

19:25

Fara v meste (6)

20:05

Krátke správy

20:30

Odložené v čase

21:50

Quo vadis (Donie Sequeira SVD)

22:40

vKontexte (Martin Kramara: Pápež píše mladým: Kristus žije!)

23:10

Duchovná poradňa

23:45

Z prameňa

Sobota 27.04.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a prenasledovanie)

1:20

Americko-slovenské inšpirácie

2:05

Katechéza

2:25

Spojení oceánom (Martina Arendáčová, Manhattan, New York City)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (Nedeľa Božieho milosrdenstva)

3:50

Slovo v obraze - Zmŕtvychvstanie

4:00

Nová kvalita života (Neveriaci Tomáš)

4:25

Ruženec

5:05

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Krátke správy

8:00

EkoKlbko (O ohni)

8:20

Fara v meste (6)

8:55

Univerzita tretieho veku / Islam

10:00

Krátke správy

10:10

Gréckokatolícky magazín

10:30

Srdce Slovákov v Ríme

11:00

Moja misia - magazín

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Cesta slávy

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze - Zmŕtvychvstanie

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo Božie...podľa Jána (14)

16:40

Nová kvalita života (Neveriaci Tomáš)

17:00

LUXáreň

17:30

Odložené v čase

18:45

EkoKlbko (O ohni)

19:05

Koraland (7/7) Murfbal

19:25

Fara v meste (7)

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Don Camillo (1/5)

22:05

Eucharistické zázraky

22:20

VneMY (A potom pot...)

22:55

Runiverz

23:30

Spojení oceánom (Martina Arendáčová, Manhattan, New York City)

Nedeľa 28.04.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Martin Kramara: Pápež píše mladým: Kristus žije!)

1:05

Svedectvo

1:10

Chvály (F6)

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze - Zmŕtvychvstanie

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (Nedeľa Božieho milosrdenstva)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (autor: Michal Zamkovský CSsR)

4:00

Runiverz

4:25

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

EkoKlbko (O živom a neživom)

8:20

Fara v meste (7)

8:55

LUXáreň

9:25

Gréckokatolícky magazín

9:40

Viera do vrecka (Ako odpustiť?)

9:55

Spravodajský súhrn

10:30

Svätá omša z Košíc

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Cesta slávy

12:55

V Samárii pri studni (Starý a nový človek)

14:20

VneMY (A potom pot...)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:50

Nová kvalita života (Neveriaci Tomáš)

16:00

Slovo v obraze - Sv. Mária Magdaléna

16:10

Spolu (Hnev, mierumilosvnosť, 6. dračia hlava)

16:40

Don Camillo (1/5)

18:15

Eucharistické zázraky

18:35

EkoKlbko (O živom a neživom)

19:05

Katechéza

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Na ceste v rodine (Rodina a peniaze)

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Srdce Slovákov v Ríme

22:15

Nová kvalita života (Neveriaci Tomáš)

22:35

vKontexte (Martin Kramara: Pápež píše mladým: Kristus žije!)

23:05

Quo vadis (Donie Sequeira SVD)

23:45

Eucharistické zázraky