Pondelok 02.05.2016

0:05

Spravodajský súhrn

0:30

LUXáreň

1:00

Boh, sex a manželstvo (7, 8)

1:20

Bez hraníc: Keňa - Stavbár brat Karol

2:20

Večerná univerzita

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Univerzita tretieho veku

4:00

V škole Ducha (Mons. Jozef Haľko: Posväť sa, meno tvoje...)

4:30

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša (4)

7:00

Svätá omša

7:35

Týždeň s ... (Farnosť Brestov)

7:40

Ruženec

8:15

Doma je doma (Modlitby mladých za mladých)

9:10

Gigi, Božia princeznička

9:40

Z prameňa

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Môj názor (hosť: Mons. Stanislav Zvolenský, téma: Posynodálna apoštolská exhortácia Amoris Laetitia)

10:40

LUXáreň

11:10

Gréckokatolícky magazín

11:30

Saleziánsky magazín

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Duchovná poradňa (autor: Ján Buc, téma: Ako môžeme nájsť silu prekonávať strach v našom živote)

13:25

Hudobné pódium (Poetica musica)

14:10

Viera v Rusku: Biskup Maletský, Don Bosco z Petrohradu

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

vKontexte (Juraj Vittek: Exhortácia o rodine Amoris laetitia)

16:25

Vatikánsky magazín

17:00

Áno, beriem: Kľúče k šťastnému manželstvu (6)

17:30

Doma je doma (Veríme až do konca)

18:30

Gigi, Božia princeznička

19:00

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:10

Týždeň s ... (Farnosť Brestov)

20:15

Pozvánka

20:25

V Samárii pri studni (Výchova k láske v rodine a v škole)

21:55

Bez hraníc: Keňa - Stavbár brat Karol

22:55

Kresťan v spoločnosti (Vráťme učiteľom dôstojnosť)

Utorok 03.05.2016

0:05

Krátke správy

0:20

Viera v Rusku: Biskup Maletský, Don Bosco z Petrohradu

0:50

Doma je doma (Mladým nablízku)

1:50

Kresťan v spoločnosti (Vráťme učiteľom dôstojnosť)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Medzi nebom a zemou

4:00

Duchovná poradňa (autor: Ján Buc, téma: Ako môžeme nájsť silu prekonávať strach v našom živote)

4:30

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša (5)

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec

8:15

Bez hraníc: Keňa - Stavbár brat Karol

9:10

Gigi, Božia princeznička

9:40

Z prameňa

10:00

Krátke správy

10:10

V škole Ducha (Mons. Jozef Haľko: Posväť sa, meno tvoje...)

10:40

Kresťan v spoločnosti (Vráťme učiteľom dôstojnosť)

11:40

Katechéza (autor: Pavol Hucík, téma: Mágia)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Pápežov sakristián

13:25

vKontexte (Juraj Vittek: Exhortácia o rodine Amoris laetitia)

14:05

Vatikánsky magazín

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Medzi nebom a zemou

16:45

Albánsko - Miesto, kde mám šancu rásť

17:30

Doma je doma (Osem)

18:30

Gigi, Božia princeznička

19:00

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:20

vKontexte (Exhortácia o rodine- bližší pohľad a súčasné výzvy)

20:50

Gréckokatolícky magazín

21:05

Saleziánsky magazín

21:20

Vlastná cesta

21:55

Doma je doma (Veríme až do konca)

22:55

LUXáreň

23:25

Áno, beriem: Kľúče k šťastnému manželstvu (6)

Streda 04.05.2016

0:05

Krátke správy

0:20

Pápežov sakristián

0:50

Doma je doma (Milosrdný rok - N ako Náklonnosť)

1:50

Medzi nebom a zemou

2:30

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Univerzita tretieho veku

4:00

vKontexte (Exhortácia o rodine- bližší pohľad a súčasné výzvy)

4:30

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

8:15

Doma je doma (Veríme až do konca)

9:10

Gigi, Božia princeznička

9:50

Generálna audiencia

10:55

Krátke správy

11:10

Albánsko - Miesto, kde mám šancu rásť

11:35

Áno, beriem: Kľúče k šťastnému manželstvu (6)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Boh, sex a manželstvo (7, 8)

13:20

V Samárii pri studni (Výchova k láske v rodine a v škole)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

V škole Ducha (Mons. Jozef Haľko: Posväť sa, meno tvoje...)

16:30

Viera v Rusku: Boris Rauschenbach, na radosť nemám dôvod

17:00

Klbko - svätá omša

17:30

Doma je doma (Obrázky milosrdenstva)

18:30

Cirkus Motýľ (film)

19:00

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:10

Prehľad katolíckych periodík

20:20

Zakázaný Boh (film)

22:40

Doma je doma (Osem)

23:45

Môj názor (hosť: Mons. Stanislav Zvolenský, téma: Posynodálna apoštolská exhortácia Amoris Laetitia)

Štvrtok 05.05.2016

0:05

Krátke správy

0:20

Albánsko - Miesto, kde mám šancu rásť

0:50

Doma je doma (Doma pre deti: Pápež František deťom)

1:50

Hudobné pódium (Poetica musica)

2:30

Katechéza (autor: Pavol Hucík, téma: Mágia)

2:45

Peter medzi nami (téma: Rodina ako znak pohostinnosti a milosrdenstva)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Chvály (Koinonia Ján Krstiteľ)

4:00

Vlastná cesta

4:30

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec

8:15

Doma je doma (Osem)

9:10

Gigi, Božia princeznička

9:40

Z prameňa

10:00

Krátke správy

10:10

vKontexte (Exhortácia o rodine- bližší pohľad a súčasné výzvy)

10:40

Viera v Rusku: Boris Rauschenbach, na radosť nemám dôvod

11:10

Medzi nebom a zemou

11:50

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Gréckokatolícky magazín

13:10

Saleziánsky magazín

13:30

Fundamenty (téma: Cirkev je katolícka a apoštolská)

14:25

Boh, sex a manželstvo (7, 8)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vlastná cesta

16:25

Godzone magazín

17:00

Doma je doma (Hudba v službe evanjelizácie II)

18:00

Nanebovstúpenie Pána

19:00

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:00

Krátke správy

20:15

Svedectvo

20:20

Chvály (Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina)

21:00

Svedectvo

21:05

V škole Ducha (Mons. Jozef Haľko: Posväť sa, meno tvoje...)

21:35

Môj názor (hosť: Mons. Stanislav Zvolenský, téma: Posynodálna apoštolská exhortácia Amoris Laetitia)

21:55

Doma je doma (Obrázky milosrdenstva)

22:55

Duchovná poradňa (autor: Ján Buc, téma: Ako môžeme nájsť silu prekonávať strach v našom živote)

23:20

Albánsko - Miesto, kde mám šancu rásť

Piatok 06.05.2016

0:05

Krátke správy

0:20

Vlastná cesta

0:50

Doma je doma (Modlitby mladých za mladých)

1:50

Univerzita tretieho veku

2:30

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Večerná univerzita

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:15

Saleziánsky magazín

4:30

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou

8:15

Doma je doma (Obrázky milosrdenstva)

9:10

Gigi, Božia princeznička

9:40

Z prameňa

10:00

Krátke správy

10:10

Duchovná poradňa (autor: Ján Buc, téma: Ako môžeme nájsť silu prekonávať strach v našom živote)

10:35

V Samárii pri studni (Výchova k láske v rodine a v škole)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Albánsko - Miesto, kde mám šancu rásť

13:25

V škole Ducha (Mons. Jozef Haľko: Posväť sa, meno tvoje...)

13:55

Chvály (Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina)

14:40

Z prameňa

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Hudobné pódium (Poetica musica)

16:45

Katechéza (autor: Pavol Hucík, téma: Mágia)

17:00

Boh, sex a manželstvo (9, 10)

17:20

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Kráľovná a Matka Chorvátov

18:30

Gigi, Božia princeznička

19:00

Ruženec z Lúrd

19:45

Spravodajský súhrn

20:10

Effeta (Jn 17, 20 - 26)

20:50

PGSI 2016 Živý vstup

21:00

Adorácia (PGSI 2016)

22:10

Doma je doma (Hudba v službe evanjelizácie II)

23:10

Saleziánsky magazín

23:25

vKontexte (Exhortácia o rodine- bližší pohľad a súčasné výzvy)

Sobota 07.05.2016

0:05

Spravodajský súhrn

0:30

Effeta (Jn 17, 20 - 26)

1:00

Vatikánsky magazín

1:35

Fundamenty (téma: Cirkev je katolícka a apoštolská)

2:35

Spravodajský súhrn

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Hudobné pódium (Poetica musica)

4:00

LUXáreň

4:30

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Effeta (Jn 17, 20 - 26)

8:30

Klbko - svätá omša

8:50

Biblické príbehy

9:15

Peter medzi nami (téma: Rodina ako znak pohostinnosti a milosrdenstva)

9:25

Spravodajský súhrn

9:50

Kráľovná a Matka Chorvátov

10:50

Vlastná cesta

11:20

Prehľad katolíckych periodík

11:30

Godzone magazín

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Generálna audiencia

13:30

Deň otvorených dverí TV LUX

14:00

Slovak export (USA, Detroit)

14:30

Deň otvorených dverí TV LUX

14:50

Prehľad katolíckych periodík

15:00

LUXáreň

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večerná univerzita

16:45

Hudobné pódium (Festival Verím Pane 2015: Credo)

17:30

Viera v Rusku: Boris Rauschenbach, na radosť nemám dôvod

18:00

Gréckokatolícky magazín

18:15

Saleziánsky magazín

18:30

Klbko - svätá omša

18:50

Biblické príbehy

19:00

Ruženec z Lúrd

19:30

Effeta (Jn 17, 20 - 26)

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Pius XII.: Pod rímskym nebom (2/2)

22:20

Albánsko - Miesto, kde mám šancu rásť

22:55

Boh, sex a manželstvo (9, 10)

23:15

Chvály (Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina)

Nedeľa 08.05.2016

0:05

Spravodajský súhrn

0:30

V Samárii pri studni (Výchova k láske v rodine a v škole)

1:55

Chvály (Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina)

2:35

Spravodajský súhrn

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Univerzita tretieho veku

4:00

Effeta (Jn 17, 20 - 26)

4:30

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Áno, beriem: Kľúče k šťastnému manželstvu (6)

8:30

Klbko - svätá omša

8:45

PGSI 2016 Živý vstup

9:00

Svätá omša (PGSI 2016) z Bratislavy

10:10

Spravodajský súhrn

10:35

LUXáreň

11:20

Peter medzi nami (téma: Rodina ako znak pohostinnosti a milosrdenstva)

11:40

Boh, sex a manželstvo (9, 10)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Výchova k láske v rodine a v škole)

14:15

vKontexte (Exhortácia o rodine- bližší pohľad a súčasné výzvy)

14:40

Môj názor (hosť: Mons. Stanislav Zvolenský, téma: Posolstvo pápeža Františka k Svetovému dňu masmédií)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:50

Finálový zápas PGSI 2016

16:55

Pius XII.: Pod rímskym nebom (2/2)

18:35

Klbko - svätá omša

18:50

Biblické príbehy

19:00

V škole Ducha (Mons. Jozef Haľko: Príď tvoje kráľovstvo...)

19:30

Katechéza (autor: Pavol Hucík, téma: Čo je kliatba?)

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Duchovná poradňa (autor: Michal Zamkovský, téma: Milosrdný ako matka)

21:00

Finálový zápas PGSI 2016

22:30

Hudobné pódium (Festival Verím Pane 2015: Credo)

23:20

Večerná univerzita