Pondelok 29.04.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (Sloboda za mrežami - život v klauzúre)

1:25

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a prenasledovanie)

2:25

Krížové výpravy (4/4) - Zlyhania a úspechy

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB: Krása Panny Márie)

3:50

Slovo v obraze (sv. Mária Magdalena)

4:00

Viera do vrecka (Ako odpustiť?)

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša (1)

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Údol - gr.kat.)

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon (Kráľ a Betsabe)

8:55

LUXáreň

9:25

VneMY: A potom pot...

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Moja misia - magazín

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Spolu (Hnev, mierumilovnosť, 6. dračia hlava)

13:10

Runiverz

13:30

Univerzita tretieho veku / Islam

14:10

Majster skratiek

14:25

Krížové výpravy (4/4) - Zlyhania a úspechy

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Michal Zamkovský CSsR: Ježiš ohlasuje Božie kráľovstvo a vyzýva na pokánie 2/2)

16:40

Eucharistické zázraky

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Motorkárstvo a viera?)

18:35

Starý zákon (Kráľ a Betsabe)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Pozvánka

20:25

PragerU (Je racionálne veriť v Boha)

20:30

V Samárii pri studni (Relikvie ako ukazovateľ cesty?)

22:00

Brazília - Aleluja

22:30

Slovo v obraze (sv. Mária Magdalena)

22:45

Poltónklub (Pavel Helan)

23:45

Z prameňa

Utorok 30.04.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Moja misia - magazín

1:20

Svedectvo

1:25

Chvály (F6)

2:05

Svedectvo

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

VneMY (A potom pot...)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze (sv. Mária Magdalena)

4:00

Jeden na jedného (Útoky na veriacich)

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša (2)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon (Šalamúnovo kráľovstvo)

8:55

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a prenasledovanie)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Krížové výpravy (4/4) - Zlyhania a úspechy

11:00

Doma je doma (Motorkárstvo a viera?)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Na ceste v rodine (Rodina a peniaze)

13:25

Quo vadis (Donie Sequeira SVD)

14:10

VneMY (A potom pot...)

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Brazília - Aleluja

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Peter medzi nami

17:30

Doma je doma (Na Slovensku cudzincom, v kostole doma)

18:35

Starý zákon (Šalamúnovo kráľovstvo)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Juraj Vittek: Postoj katolíka k ľuďom s homosexuálnou tendenciou)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom (Helena Jurčišinová, Chicago, Illinois)

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (Michal Zamkovský CSsR: Ježiš ohlasuje Božie kráľovstvo a vyzýva na pokánie 2/2)

23:00

Medzi nebom a zemou (Ján Formánek)

23:45

Z prameňa

Streda 01.05.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Motorkárstvo a viera?)

1:20

Poltónklub (Pavel Helan)

2:25

Na ceste v rodine (Rodina a peniaze)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (3)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon (Šalamún a chrám)

8:55

Vaticano

9:30

Generálna audiencia

10:30

Spolu (Hnev, mierumilovnosť, 6. dračia hlava)

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (Na Slovensku cudzincom, v kostole doma)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Správy zo Svätej zeme

13:20

Medzi nebom a zemou (Ján Formánek)

14:05

Brazília - Aleluja

14:35

Runiverz

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:25

Fatimské posolstvo (Anjel pokoja)

17:00

EkoKlbko (O živom a neživom)

17:30

Doma je doma (Evanjelium podľa Jána očami detí)

18:35

Starý zákon (Šalamún a chrám)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Egypt - Misia láska

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Fundamenty (Boj v modlitbe)

21:30

Jeden na jedného (Útoky na Srí Lanke)

21:45

Peter medzi nami

22:00

Svedectvo

22:05

Taizé

22:45

Svedectvo

22:50

LUXáreň

23:20

Na ceste v rodine (Rodina a peniaze)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 02.05.2019

0:10

Egypt - Misia láska

0:25

Doma je doma (Na Slovensku cudzincom, v kostole doma)

1:20

V Samárii pri studni (Relikvie ako ukazovateľ cesty?)

2:40

Slovo v obraze (sv. Mária Magdalena)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis (Donie Sequeira SVD)

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (4)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon (Koniec Šalamúna)

8:55

Peter medzi nami

9:15

vKontexte (Juraj Vittek: Postoj katolíka k ľuďom s homosexuálnou tendenciou)

10:00

Egypt - Misia láska

10:10

Z prameňa

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:50

Prehľad katolíckych periodík

11:00

Doma je doma (Evanjelium podľa Jána očami detí)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

LUXáreň

13:25

Svedectvo

13:30

Taizé

14:10

Svedectvo

14:20

Jeden na jedného (Útoky na Srí Lanke)

14:50

Slovo v obraze (sv. Mária Magdalena)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka (3. veľkonočná nedeľa)

16:30

Iba škola

16:45

Kulmenie (Jozef Kováčik, téma: Paolo Coelho)

17:00

Prehľad katolíckych periodík

17:05

Nová kvalita života (Miluješ ma väčšmi?)

17:30

Doma je doma (Príbeh konverzie rabína)

18:35

Starý zákon (Koniec Šalamúna)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Hudobné pódium (Chorus Salvatoris)

21:50

Hostia Sanctae Castitatis ...o Anke Kolesárovej

22:10

Jeden na jedného (Útoky na Srí Lanke)

22:25

Fatimské posolstvo (Anjel pokoja)

22:55

Quo vadis (Donie Sequeira SVD)

23:45

Z prameňa

Piatok 03.05.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Evanjelium podľa Jána očami detí)

1:20

Univerzita tretieho veku / Islam

2:00

Majster skratiek

2:25

Brazília - Aleluja

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (5)

7:00

Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou

7:55

Ruženec

8:25

Starý zákon (Prorok)

8:55

Večera u Slováka (3. veľkonočná nedeľa)

9:25

Spojení oceánom (Helena Jurčišinová, Chicago, Illinois)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Sedembolestný ruženec

11:00

Doma je doma (Príbeh konverzie rabína)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Nová kvalita života (Miluješ ma väčšmi?)

13:10

Jeden na jedného (Útoky na Srí Lanke)

13:30

V Samárii pri studni (Relikvie ako ukazovateľ cesty?)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vaticano

16:35

Eucharistické zázraky

16:55

VneMY (A potom pot...)

17:30

Lebo oni budú nasýtení

18:35

Starý zákon (Prorok)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Svätý Jozef - V mene Otca

21:30

Quo vadis (Félix Ján Tkáč OFM Cap)

22:15

Správy zo Svätej zeme

22:40

vKontexte (Juraj Vittek: Postoj katolíka k ľuďom s homosexuálnou tendenciou)

23:10

Na ceste v rodine (Rodina a peniaze)

23:45

Z prameňa

Sobota 04.05.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Fundamenty (Boj v modlitbe)

1:20

Medzi nebom a zemou (Ján Formánek)

2:05

Katechéza

2:15

Slovo v obraze (sv. Mária Magdalena)

2:25

Spojení oceánom (Helena Jurčišinová, Chicago, Illinois)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (3. veľkonočná nedeľa)

3:50

Slovo v obraze (sv. Mária Magdalena)

4:00

Nová kvalita života: Miluješ ma väčšmi?

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Krátke správy

8:00

EkoKlbko (O živom a neživom)

8:20

V škole Ducha (Michal Zamkovský CSsR: Ježiš ohlasuje Božie kráľovstvo a vyzýva na pokánie 2/2)

9:00

Svätá omša z Obišoviec

11:00

Lebo oni budú nasýtení

11:55

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze (sv. Mária Magdalena)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

LUXáreň

16:00

Fatimská sobota

18:00

Svätý Jozef - V mene Otca

18:55

Večera u Slováka (3. veľkonočná nedeľa)

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Návrat Don Camilla (2/5)

22:20

VneMY (A potom pot...)

22:55

Iba škola

23:30

Spojení oceánom (Helena Jurčišinová, Chicago, Illinois)

Nedeľa 05.05.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Juraj Vittek: Postoj katolíka k ľuďom s homosexuálnou tendenciou)

1:05

Svedectvo

1:10

Taizé

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze (sv. Mária Magdalena)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (3. veľkonočná nedeľa)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Michal Zamkovský CSsR: Ježiš ohlasuje Božie kráľovstvo a vyzýva na pokánie 2/2)

4:00

Iba škola

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

EkoKlbko (O pokladoch zeme)

8:20

Iba škola

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života (Miluješ ma väčšmi?)

9:50

Spravodajský súhrn

10:15

Peter medzi nami

10:30

Ruženec

11:00

Živý vstup

11:15

Svätá omša zo Studničky

13:00

VneMY (A potom pot...)

13:30

Kulmenie (Jozef Kováčik, téma: Paolo Coelho)

13:50

EkoKlbko (O pokladoch zeme)

14:05

V škole Ducha (Michal Zamkovský CSsR: Ježiš ohlasuje Božie kráľovstvo a vyzýva na pokánie 2/2)

14:40

Pápež František v Bulharsku a Macedónsku

15:00

Pápež František v Bulharsku a Macedónsku

15:30

Svätá omša na Námestí Alexandra I. zo Sofie

17:15

Návrat Don Camilla (2/5)

19:05

Katechéza

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Modlitba ako stretnutie s Bohom)

21:00

Americko-slovenské inšpirácie

21:45

Brazília - Aleluja

22:15

Nová kvalita života (Miluješ ma väčšmi?)

22:35

vKontexte (Juraj Vittek: Postoj katolíka k ľuďom s homosexuálnou tendenciou)

23:05

Quo vadis (Félix Ján Tkáč OFM Cap)

23:45

Eucharistické zázraky