Pondelok 06.05.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (Príbeh konverzie rabína)

1:25

Fundamenty (Boj v modlitbe)

2:25

Fatimské posolstvo: Anjel pokoja

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Michal Zamkovský CSsR)

3:50

Slovo v obraze (Zmŕtvychvstanie)

4:00

Peter medzi nami

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Bánovce nad Bebravou)

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon (Jeruzalem v plameňoch)

8:55

Luxáreň

9:25

VneMY: A potom pot...

10:00

Pápež František v Bulharsku a Macedónsku

11:45

Katechéza

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Kulmenie: Paolo Coelho

13:10

Iba škola

13:30

Univerzita tretieho veku / Islam

14:30

Pápež František v Bulharsku a Macedónsku

15:30

Fatimské posolstvo: Anjel pokoja

16:05

V škole Ducha (Michal Zamkovský CSsR)

16:40

Vaticano

17:15

Pápež František v Bulharsku a Macedónsku

18:35

Starý zákon (Jeruzalem v plameňoch)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:25

PragerU

20:30

V Samárii pri studni (Slovenský Homér a jeho spolupútnik)

22:00

Hrdina Lásky

22:30

Slovo v obraze

22:45

Hudobné pódium (Chorus Salvatoris )

23:45

Z prameňa

Utorok 07.05.2019

0:10

Nová kvalita života (Učeníci pri Pánovom hrobe)

0:25

Lebo oni budú nasýtení

1:20

Svedectvo

1:25

Taizé

2:05

Svedectvo

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

VneMY: A potom pot...

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze

4:00

Jeden na jedného (Útoky na Srí Lanke)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:50

Fundamenty (Boj v modlitbe)

8:45

Majster skratiek

9:00

Pápež František v Macedónsku

10:20

Pápež František v Macedónsku

11:10

Pápež František v Macedónsku

13:00

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Modlitba ako stretnutie s Bohom)

13:25

Quo vadis (Félix Ján Tkáč OFM Cap)

14:10

VneMY: A potom pot...

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Pápež František v Macedónsku

17:00

Pápež František v Macedónsku

18:00

Doma je doma (U susedov, u Jakubčiat)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Sedem sviatostí - výmysel Cirkvi?)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom (Helena Jurčišinová, Chicago, Illinois)

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (Michal Zamkovský CSsR)

23:00

Americko-slovenské inšpirácie

23:45

Z prameňa

Streda 08.05.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Boh v Číne

1:20

Hudobné pódium (Chorus Salvatoris )

2:00

Hostia Sanctae Castitatis ...o Anke Kolesárovej

2:25

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Modlitba ako stretnutie s Bohom)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon (Marduk je porazený)

8:55

Vaticano

9:30

Generálna audiencia

10:30

Kulmenie: Paolo Coelho

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (U susedov, u Jakubčiat)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Správy zo Svätej zeme

13:20

Americko-slovenské inšpirácie

14:05

Hrdina Lásky

14:35

Iba škola

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:25

Fatimské posolstvo: Panna Mária

17:00

EkoKlbko (O pokladoch zeme)

17:30

Doma je doma (TV Scool)

18:35

Starý zákon (Marduk je porazený)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Misionárky na kolenách

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a prenasledovanie)

21:30

Jeden na jedného (Rozhodnutia o Istanbulskom dohovore)

21:45

Viera do vrecka (Ako odpustiť?)

22:00

Svedectvo

22:05

Chvály (Lámačské chvály)

22:45

Svedectvo

22:50

LUXáreň

23:20

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Modlitba ako stretnutie s Bohom)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 09.05.2019

0:10

Misionárky na kolenách

0:25

Doma je doma (U susedov, u Jakubčiat)

1:20

V Samárii pri studni (Slovenský Homér a jeho spolupútnik)

2:40

Slovo v obraze

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis (Félix Ján Tkáč OFM Cap)

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon (Návrat)

8:55

Viera do vrecka

9:15

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Sedem sviatostí - výmysel Cirkvi?)

10:00

Misionárky na kolenách

10:10

Z prameňa

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:50

Prehľad katolíckych periodík

11:00

Doma je doma (TV Scool)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

LUXáreň

13:25

Svedectvo

13:30

Chvály (Lámačské chvály)

14:10

Svedectvo

14:20

Jeden na jedného (Rozhodnutia o Istanbulskom dohovore)

14:50

Slovo v obraze

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka (4. veľkonočná nedeľa)

16:30

Runiverz

16:45

Spolu

17:00

Prehľad katolíckych periodík

17:05

Nová kvalita života (Moje ovce počúvajú môj hlas)

17:30

Doma je doma (Chatársky chlebíček na Rainerovej chate)

18:35

Starý zákon (Návrat)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Hudobné pódium

22:10

Jeden na jedného (Rozhodnutia o Istanbulskom dohovore)

22:25

Fatimské posolstvo: Panna Mária

22:55

Quo vadis (Félix Ján Tkáč OFM Cap)

23:45

Z prameňa

Piatok 10.05.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (TV Scool)

1:20

Univerzita tretieho veku / Islam

2:10

Páter Zamkovský

2:25

Hrdina Lásky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon (Jeden ľud, jeden chrám)

8:55

Večera u Slováka (4. veľkonočná nedeľa)

9:25

Spojení oceánom (Helena Jurčišinová, Chicago, Illinois)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Sedembolestný ruženec

11:00

Doma je doma (Chatársky chlebíček na Rainerovej chate)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Nová kvalita života (Moje ovce počúvajú môj hlas)

13:10

Jeden na jedného (Rozhodnutia o Istanbulskom dohovore)

13:30

V Samárii pri studni (Slovenský Homér a jeho spolupútnik)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vaticano

16:35

Eucharistické zázraky

16:55

Godzone magazín

17:30

Moja misia - magazín

18:35

Starý zákon (Jeden ľud, jeden chrám)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Svätý Anton z Padovy: Milosť a oheň

21:30

Quo vadis (dp. Ján Duda)

22:15

Správy zo Svätej zeme

22:40

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Sedem sviatostí - výmysel Cirkvi?)

23:10

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Modlitba ako stretnutie s Bohom)

23:45

Z prameňa

Sobota 11.05.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a prenasledovanie)

1:20

Americko-slovenské inšpirácie

2:05

Katechéza

2:25

Spojení oceánom (Helena Jurčišinová, Chicago, Illinois)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (4. veľkonočná nedeľa)

3:50

Slovo v obraze

4:00

Nová kvalita života (Moje ovce počúvajú môj hlas)

4:25

Ruženec

5:05

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Krátke správy

8:00

EkoKlbko (O pokladoch zeme)

8:20

V škole Ducha (Michal Zamkovský CSsR)

8:55

Univerzita tretieho veku / Islam

9:45

Páter Zamkovský

10:00

Krátke správy

10:10

Gréckokatolícky magazín

10:30

Hrdina Lásky

11:00

Moja misia - magazín

11:55

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Nová kvalita života (Moje ovce počúvajú môj hlas)

15:50

Na ceste s Máriou

18:00

Svätý Anton z Padovy: Milosť a oheň

19:00

EkoKlbko (O pokladoch zeme)

19:25

Večera u Slováka (4. veľkonočná nedeľa)

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Don Camillo a ctihodný Peppone (3/5)

22:05

Eucharistické zázraky

22:20

Godzone magazín

22:55

Runiverz

23:30

Spojení oceánom (Helena Jurčišinová, Chicago, Illinois)

Nedeľa 12.05.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Sedem sviatostí - výmysel Cirkvi?)

1:05

Svedectvo

1:10

Chvály (Lámačské chvály)

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (4. veľkonočná nedeľa)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (autor: Michal Zamkovský CSsR)

4:00

Runiverz

4:25

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

EkoKlbko (O rastlinách)

8:20

Runiverz

8:35

LUXáreň

9:15

Svätá omša z Vatikánu

11:35

Viera do vrecka (Ako odpustiť?)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Slovenský Homér a jeho spolupútnik)

14:20

Godzone magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze - Otče náš

16:10

Spolu

16:40

Don Camillo a ctihodný Peppone (3/5)

18:15

Eucharistické zázraky

18:35

EkoKlbko (O rastlinách)

19:05

Katechéza

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Na ceste v rodine (Rodina a peniaze)

21:00

Medzi nebom a zemou (Denisa Zlevská, psychologička)

21:45

Hrdina Lásky

22:15

Nová kvalita života (Moje ovce počúvajú môj hlas)

22:30

Ruženec z Fatimy

23:30

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Sedem sviatostí - výmysel Cirkvi?)