Pondelok 13.05.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (Chatársky chlebíček na Rainerovej chate)

1:25

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a prenasledovanie)

2:25

Fatimské posolstvo (Panna Mária)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Michal Zamkovský CSsR)

3:50

Slovo v obraze (Otče náš)

4:00

Viera do vrecka (Ako odpustiť?)

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:05

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Parchovany)

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon (Tisíc zvitkov papiera)

8:55

LUXáreň

9:25

Godzone magazín

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Moja misia - magazín: Mungu akubariki

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Spolu

13:10

Runiverz

13:30

Univerzita tretieho veku / Islam

14:25

Fatimské posolstvo (Panna Mária)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Michal Zamkovský CSsR: Ježiš na hore Tábor)

16:40

Eucharistické zázraky

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Konzumizmus verzus striedmosť)

18:35

Starý zákon (Tisíc zvitkov papiera)

18:55

Ruženec z Fatimy

20:05

Krátke správy

20:20

Pozvánka

20:25

PragerU (Boh a utrpenie)

20:30

V Samárii pri studni (Farizejstvo v nás)

22:00

Vzkriesenie

22:30

Slovo v obraze (Otče náš)

22:45

Hudobné pódium

23:45

Z prameňa

Utorok 14.05.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Moja misia - magazín (Mungu akubariki)

1:20

Svedectvo

1:25

Chvály (Lámačské chvály)

2:05

Svedectvo

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze (Otče náš)

4:00

Jeden na jedného (Rozhodnutia o Istanbulskom dohovore)

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša (1)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon (Potrava slova)

8:55

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a prenasledovanie)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Fatimské posolstvo (Panna Mária)

11:00

Doma je doma (Konzumizmus verzus striedmosť)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Na ceste v rodine (Rodina a peniaze)

13:25

Quo vadis (dp. Ján Duda)

14:10

Godzone magazín

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Vzkriesenie

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Peter medzi nami

17:30

Doma je doma (Minimalizmus a kresťanstvo)

18:35

Starý zákon (Potrava slova)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Jozef Kováčik: Arménska genocída)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom (Paula Kohaniová, Lawrenceville, New Jersey)

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (Michal Zamkovský CSsR: Ježiš na hore Tábor)

23:00

Medzi nebom a zemou (Denisa Zlevská, psychologička)

23:45

Z prameňa

Streda 15.05.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Konzumizmus verzus striedmosť)

1:20

Hudobné pódium

2:25

Na ceste v rodine (Rodina a peniaze)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (2)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Iesodo: Spoločne pri love

8:55

Vaticano

9:30

Generálna audiencia

10:30

Spolu

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (Minimalizmus a kresťanstvo)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Správy zo Svätej zeme

13:20

Medzi nebom a zemou (Denisa Zlevská, psychologička)

14:05

Vzkriesenie

14:35

Runiverz

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:25

Fatimské posolstvo: Druhé zjavenie Panny Márie

17:00

EkoKlbko (O rastlinách)

17:30

Doma je doma (Čaro hviezd)

18:35

Iesodo (Spoločne pri love)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Fundamenty (Modlitba Pána Otče náš)

21:30

Jeden na jedného (Ochrana maloletých detí)

21:45

Peter medzi nami

22:00

Svedectvo

22:05

Taizé

22:45

Svedectvo

22:50

LUXáreň

23:20

Na ceste v rodine (Rodina a peniaze)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 16.05.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Minimalizmus a kresťanstvo)

1:20

V Samárii pri studni (Farizejstvo v nás)

2:40

Slovo v obraze (Otče náš)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis (dp. Ján Duda)

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (3)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Iesodo (Milujte svojich nepriateľov)

8:55

Peter medzi nami

9:15

vKontexte (Jozef Kováčik: Arménska genocída)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:50

Prehľad katolíckych periodík

11:00

Doma je doma (Čaro hviezd)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

LUXáreň

13:25

Svedectvo

13:30

Taizé

14:10

Svedectvo

14:20

Jeden na jedného (Ochrana maloletých detí)

14:50

Slovo v obraze (Otče náš)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka (5. veľkonočná nedeľa)

16:30

Iba škola

16:45

Kulmenie (Jozef Kováčik, téma: Citadela)

17:00

Prehľad katolíckych periodík

17:05

Nová kvalita života

17:30

Doma je doma (O viere a tradíciách so Štefanom Štecom)

18:35

Iesodo (Milujte svojich nepriateľov)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Poltónklub / Braňo Letko

22:10

Jeden na jedného (Ochrana maloletých detí)

22:25

Fatimské posolstvo (Druhé zjavenie Panny Márie)

22:55

Quo vadis (dp. Ján Duda)

23:45

Z prameňa

Piatok 17.05.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Čaro hviezd)

1:20

Univerzita tretieho veku / Islam

2:25

Vzkriesenie

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (4)

7:00

Svätá omša

7:55

Ruženec

8:25

Iesodo (Veriť znamená vidieť)

8:55

Večera u Slováka (5. veľkonočná nedeľa)

9:25

Spojení oceánom (Paula Kohaniová, Lawrenceville, New Jersey)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Sedembolestný ruženec

11:00

Doma je doma (O viere a tradíciách so Štefanom Štecom)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Nová kvalita života

13:10

Jeden na jedného (Ochrana maloletých detí)

13:30

V Samárii pri studni (Farizejstvo v nás)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vaticano

16:35

Eucharistické zázraky

16:55

VneMY (Tajomné ekvilibrium)

17:30

Pápež František - Vlastnými slovami

18:35

Iesodo (Veriť znamená vidieť)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Hrdinské duchovenstvo - v pekle Prvej svetovej vojny

21:30

Quo vadis (Mons. František Rábek)

22:15

Správy zo Svätej zeme

22:40

vKontexte (Jozef Kováčik: Arménska genocída)

23:10

Na ceste v rodine (Rodina a peniaze)

23:45

Z prameňa

Sobota 18.05.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Fundamenty (Modlitba Pána Otče náš)

1:20

Medzi nebom a zemou (Denisa Zlevská, psychologička)

2:05

Katechéza

2:15

Slovo v obraze (Otče náš)

2:25

Spojení oceánom (Paula Kohaniová, Lawrenceville, New Jersey)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (5. veľkonočná nedeľa)

3:50

Slovo v obraze

4:00

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (5)

7:00

Ruženec

7:35

Krátke správy

8:00

EkoKlbko (O rastlinách)

8:20

V škole Ducha (Michal Zamkovský CSsR: Ježiš na hore Tábor)

8:55

Univerzita tretieho veku / Islam

10:00

Krátke správy

10:10

Gréckokatolícky magazín

10:30

Vzkriesenie

11:00

Pápež František - Vlastnými slovami

11:55

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze (Otče náš)

14:55

Hodina milosrdenstva z Butkova

15:30

Svätá omša z Butkova

17:00

LUXáreň

17:30

Hrdinské duchovenstvo - v pekle Prvej svetovej vojny

18:35

EkoKlbko (O rastlinách)

18:55

Večera u Slováka (5. veľkonočná nedeľa)

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Don Camillo, Monsignor,...ale nie príliš (4/5)

22:25

VneMY (Tajomné ekvilibrium)

22:55

Iba škola

23:30

Spojení oceánom (Paula Kohaniová, Lawrenceville, New Jersey)

Nedeľa 19.05.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Jozef Kováčik: Arménska genocída)

1:05

Svedectvo

1:10

Taizé

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze (Otče náš)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (5. veľkonočná nedeľa)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Michal Zamkovský CSsR: Ježiš na hore Tábor)

4:00

Iba škola

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

EkoKlbko (O zvieratách)

8:20

Iba škola

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života

9:55

Spravodajský súhrn

10:15

Živý vstup

10:30

Svätá omša z Bobrovca

11:40

Peter medzi nami

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Farizejstvo v nás)

14:20

VneMY (Tajomné ekvilibrium)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze (Svätý Benedikt)

16:10

Kulmenie (Jozef Kováčik, téma: Citadela)

16:35

Klinec po hlavičke

16:40

Don Camillo, Monsignor,...ale nie príliš (4/5)

18:35

EkoKlbko (O zvieratách)

19:05

Katechéza

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Veštenie a mágia / Násilie v Biblii)

21:00

Americko-slovenské inšpirácie

21:45

Vzkriesenie

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte (Jozef Kováčik: Arménska genocída)

23:05

Quo vadis (Mons. František Rábek)

23:45

Eucharistické zázraky