Pondelok 20.05.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (O viere a tradíciách so Štefanom Štecom)

1:25

Fundamenty (Modlitba Pána Otče náš)

2:25

Fatimské posolstvo (Druhé zjavenie Panny Márie)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Michal Zamkovský CSsR)

3:50

Slovo v obraze (Svätý Benedikt)

4:00

Peter medzi nami

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:05

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Snežnica)

7:45

Ruženec

8:20

Iesodo (Zhromaždenie)

8:55

Luxáreň

9:25

VneMY: Tajomné ekvilibrium

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Pápež František - Vlastnými slovami

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Kulmenie (Citadela)

13:10

Iba škola

13:30

Univerzita tretieho veku / Islam

14:10

Čím ma ešte prekvapíš?

14:25

Fatimské posolstvo (Druhé zjavenie Panny Márie)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Michal Zamkovský CSsR)

16:40

Eucharistické zázraky

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Čo patrí do kostola a čo nie?)

18:35

Iesodo (Zhromaždenie)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:25

PragerU

20:30

V Samárii pri studni (Kristus áno, Cirkev nie)

22:00

Živé píšťaly

22:30

Slovo v obraze (Svätý Benedikt)

22:45

Poltónklub (Braňo Letko)

23:45

Z prameňa

Utorok 21.05.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Pápež František - Vlastnými slovami

1:20

Svedectvo

1:25

Taizé

2:05

Svedectvo

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

VneMY: Tajomné ekvilibrium

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze (Svätý Benedikt)

4:00

Jeden na jedného (Ochrana maloletých detí)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Iesodo (Zázraky sú všade)

8:55

Fundamenty (Modliba Pána Otče náš)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Fatimské posolstvo (Druhé zjavenie Panny Márie)

11:00

Doma je doma (Čo patrí do kostola a čo nie?)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Duchovná poradňa (František Trstenský: Veštenie a mágia / Násilie v Biblii)

13:25

Quo vadis (Mons. František Rábek)

14:10

VneMY: Tajomné ekvilibrium

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Živé píšťaly

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Viera do vrecka (Krása )

17:30

Doma je doma (Tajomstvá Hronského Beňadiku)

18:35

Iesodo (Zázraky sú všade)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Martin Kramara: Jean Vanier)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom (Paula Kohaniová, Lawrenceville, New Jersey)

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (Michal Zamkovský CSsR)

23:00

Americko-slovenské inšpirácie

23:45

Z prameňa

Streda 22.05.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Čo patrí do kostola a čo nie?)

1:20

Poltónklub (Braňo Letko)

2:25

Duchovná poradňa (František Trstenský: Veštenie a mágia / Násilie v Biblii)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Iesodo (Dážď a vietor)

8:55

Vaticano

9:30

Generálna audiencia

10:30

Kulmenie (Citadela)

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (Tajomstvá Hronského Beňadiku)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Správy zo Svätej zeme

13:20

Americko-slovenské inšpirácie

14:05

Živé píšťaly

14:35

Iba škola

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Gréckokatolícky magazín

16:15

Fatimské posolstvo (Štvrté zjavenie Panny Márie)

17:05

EkoKlbko (O zvieratách)

17:30

Doma je doma (Židovské sviatky a ich spojenie s kresťanstvom)

18:35

Iesodo (Dážď a vietor)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a spravodlivosť)

21:30

Jeden na jedného (Prípad Lambert a eutanázia)

21:45

Viera do vrecka (Krása)

22:00

Svedectvo

22:05

Chvály (Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina)

22:45

Svedectvo

22:50

LUXáreň

23:20

Duchovná poradňa (František Trstenský: Veštenie a mágia / Násilie v Biblii)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 23.05.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Tajomstvá Hronského Beňadiku)

1:20

V Samárii pri studni (Kristus áno, Cirkev nie)

2:40

Slovo v obraze (Svätý Benedikt)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis (Mons. František Rábek)

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Iesodo (Najväčší je najmenší)

8:55

Viera do vrecka (Krása)

9:15

vKontexte (Martin Kramara: Jean Vanier)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:50

Prehľad katolíckych periodík

11:00

Doma je doma (Židovské sviatky a ich spojenie s kresťanstvom)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

LUXáreň

13:25

Svedectvo

13:30

Chvály (Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina)

14:10

Svedectvo

14:20

Jeden na jedného (Prípad Lambert a eutanázia)

14:50

Slovo v obraze (Svätý Benedikt)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka (6. veľkonočná nedeľa)

16:30

Runiverz

16:45

Spolu (PÝCHA - POKORA, SIEDMA DRAČIA HLAVA)

17:00

Prehľad katolíckych periodík

17:05

Nová kvalita života

17:30

Doma je doma (Cirkev pred ʹ89 - kňazi v pastoračnom nasadení)

18:35

Iesodo (Najväčší je najmenší)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia (Za nové kňazské povolania s Brunom Donovalom OP)

21:10

Hudobné pódium

21:50

Mjanmarsko - Nádej na slobodu

22:10

Jeden na jedného (Prípad Lambert a eutanázia)

22:25

Fatimské posolstvo (Štvrté zjavenie Panny Márie)

23:15

Quo vadis (Mons. František Rábek)

Piatok 24.05.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Židovské sviatky a ich spojenie s kresťanstvom)

1:20

Univerzita tretieho veku / Islam

2:00

Čím ma ešte prekvapíš?

2:25

Živé píšťaly

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Iesodo (Dobro, zlo a sup)

8:55

Večera u Slováka (6. veľkonočná nedeľa)

9:25

Spojení oceánom (Paula Kohaniová, Lawrenceville, New Jersey)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Sedembolestný ruženec

11:00

Doma je doma

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Nová kvalita života

13:10

Jeden na jedného (Prípad Lambert a eutanázia)

13:30

V Samárii pri studni (Kristus áno, Cirkev nie)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vaticano

16:35

Eucharistické zázraky

16:55

Godzone magazín

17:30

Moja misia - magazín

18:35

Iesodo (Dobro, zlo a sup)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Svätá Rita - Patrónka nevyriešiteľných situácií

21:30

Quo vadis (dp. Anton Ziolkovský)

22:15

Správy zo Svätej zeme

22:40

vKontexte (Martin Kramara: Jean Vanier)

23:10

Duchovná poradňa (František Trstenský: Veštenie a mágia / Násilie v Biblii)

23:45

Z prameňa

Sobota 25.05.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a spravodlivosť)

1:20

Americko-slovenské inšpirácie

2:05

Katechéza

2:25

Spojení oceánom (Paula Kohaniová, Lawrenceville, New Jersey)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (6. veľkonočná nedeľa)

3:50

Slovo v obraze (Svätý Benedikt)

4:00

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

5:05

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Krátke správy

8:00

EkoKlbko (O zvieratách)

8:20

V škole Ducha (Michal Zamkovský CSsR)

8:55

Univerzita tretieho veku / Islam

9:35

Čím ma ešte prekvapíš?

10:00

Krátke správy

10:10

Gréckokatolícky magazín

10:30

Živé píšťaly

11:00

Moja misia - magazín

11:55

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze (Svätý Benedikt)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Svätá omša z Manhattanu, štát New York

16:40

Nová kvalita života

17:00

LUXáreň

17:30

Svätá Rita - Patrónka nevyriešiteľných situácií

18:35

EkoKlbko (O zvieratách)

18:55

Večera u Slováka (6. veľkonočná nedeľa)

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Súdruh Don Camillo (5/5)

22:30

Godzone magazín

22:55

Runiverz

23:30

Spojení oceánom (Paula Kohaniová, Lawrenceville, New Jersey)

Nedeľa 26.05.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Martin Kramara: Jean Vanier)

1:05

Svedectvo

1:10

Chvály (Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina)

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze (Svätý Benedikt)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (6. veľkonočná nedeľa)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (autor: Michal Zamkovský CSsR)

4:00

Runiverz

4:25

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

EkoKlbko (O záhrade)

8:20

Runiverz

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života

9:55

Spravodajský súhrn

10:20

Viera do vrecka (Krása)

10:30

Čím ma ešte prekvapíš?

10:45

Živý vstup

11:00

Svätá omša z Kysuckého Nového Mesta

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Kristus áno, Cirkev nie)

14:20

Godzone magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze (Nanebovstúpenie Pána)

16:10

Spolu (PÝCHA - POKORA, SIEDMA DRAČIA HLAVA)

16:40

Súdruh Don Camillo (5/5)

18:40

Záznam svätej omše z Kysuckého Nového Mesta

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Na ceste v rodine (Čistota a plodnosť)

21:00

Medzi nebom a zemou (Denisa Zlevská, psychologička)

21:45

Živé píšťaly

22:15

Nová kvalita života (Moje ovce počúvajú môj hlas)

22:35

vKontexte (Martin Kramara: Jean Vanier)

23:05

Quo vadis (dp. Anton Ziolkovský)

23:45

Eucharistické zázraky