Pondelok 18.05.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Sme tu pre vás

1:25

V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB: Modlitba okamihu a rytmus duše)

2:00

Spojení oceánom

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (Obnova liturgie)

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (8)

7:00

Svätá omša z Vatikánu

7:55

Ruženec / Radostný ruženec.

8:25

Malí poslovia (Zradca)

8:55

Medzi nebom a zemou

9:40

Duchovná poradňa (Michal Zamkovský CSsR: Je to naozaj Božia vôľa?)

10:10

Z prameňa

10:40

Katechéza / Otče náš

10:55

Ján Pavol Veľký: Pápež, ktorý zmenil dejiny

12:00

Svätá omša

12:35

Loretánske litánie

13:00

Karol

14:15

Spolu (Rybár)

14:35

Láska a rodičovstvo (3) / Zodpovedné otcovstvo

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

EkoKlbko (6) O pokladoch zeme

16:15

Vzťahy (Matematika)

16:45

Kulmenie: Povolanie pápež

17:00

Vaticano

17:30

Doma je doma (Hrdinský pápež Ján Pavol II.)

18:30

Svätá omša

19:05

Ruženec / Ruženec svetla.

19:30

Malí poslovia (Zradca)

20:05

Krátke správy

20:15

A teraz čo? (REŠTARTOVAŤ VZŤAH)

20:30

V Samárii pri studni (Podnikanie po kresťansky)

22:00

Ján Pavol Veľký: Pápež, ktorý zmenil dejiny

23:00

Peter medzi nami

23:15

vKontexte (Juraj Vittek: Teológia prosperity, falošné evanjelium)

23:45

Z prameňa

Utorok 19.05.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Moja misia - magazín (Nie si sám)

1:25

Chvály

2:15

Duchovná poradňa (Michal Zamkovský CSsR: Je to naozaj Božia vôľa?)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večerná univerzita / Záznam prednášok v Badíne na tému: Fatima

4:00

Láska a rodičovstvo (3) / Zodpovedné otcovstvo

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (9)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:20

Malí poslovia (Dokážeš to!)

9:00

Fundamenty (Obnova liturgie)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

10:55

Doma je doma (Hrdinský pápež Ján Pavol II.)

12:00

Svätá omša

12:35

Spojení oceánom

13:05

Levoča 2016: Mariánsky koncert

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

EkoKlbko (7) O rastlinách

16:15

VneMY (Biológia)

16:45

Viera do vrecka (Dôvera Bohu otvára nebo)

17:00

Kráľovná neba na hore Butkov

17:30

Doma je doma (Keď sú deti iné)

18:30

Svätá omša

19:05

Ruženec / Slávnostný ruženec.

19:30

Malí poslovia (Dokážeš to!)

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Juraj Vittek: Vírus polarizácie a kritika pápeža)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Don Alberione, Boží vydavateľ

22:15

Medzi nebom a zemou

23:00

Eucharistické zázraky

23:15

Godzone magazín

23:45

Z prameňa

Streda 20.05.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Hrdinský pápež Ján Pavol II.)

1:10

Levoča 2016: Mariánsky koncert

2:20

vKontexte (Juraj Vittek: Vírus polarizácie a kritika pápeža)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Akatist

4:00

Katechéza / Otče náš

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (10)

7:00

Svätá omša z Prešova

7:45

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:20

Malí poslovia (Na krížovej ceste)

8:50

A teraz čo? (REŠTARTOVAŤ VZŤAH)

9:00

Krátke správy

9:30

Generálna audiencia

10:30

Kráľovná neba na hore Butkov

10:55

Doma je doma (Keď sú deti iné)

12:00

Svätá omša

12:35

Loretánske litánie

12:40

Na ceste k Bohu: Nanebovstúpenie Pána

13:00

Don Alberione, Boží vydavateľ

14:00

vKontexte (Juraj Vittek: Vírus polarizácie a kritika pápeža)

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

EkoKlbko (8) O zvieratách

16:15

Väzby (Chémia)

16:45

Kulmenie: Včielka Maja

17:00

Fatimské posolstvo (3)

17:30

Doma je doma („Aby rodina zostala spolu“)

18:30

Svätá omša

19:05

Ruženec / Bolestný ruženec.

19:30

Malí poslovia (Na krížovej ceste)

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Fundamenty (Čo všetko zreformoval koncil v liturgii?)

21:30

Jeden na jedného (Ochrana života a ľudské práva)

21:45

Viera do vrecka (Dôvera Bohu otvára nebo)

22:05

Taizé

22:55

Katechéza / Otče náš

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa

Štvrtok 21.05.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Keď sú deti iné)

1:20

V Samárii pri studni (Podnikanie po kresťansky)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:25

Taizé

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:00

Biblia (11)

7:00

Svätá omša

8:00

Ruženec / Ruženec svetla.

8:25

Prehľad katolíckych periodík

8:30

Malí poslovia (Až na koniec sveta)

8:55

Fatimské posolstvo (3)

9:25

Duchovná poradňa (Michal Zamkovský CSsR: Je to naozaj Božia vôľa?)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:35

Viera do vrecka (Dôvera Bohu otvára nebo)

10:55

Doma je doma („Aby rodina zostala spolu“)

12:00

Svätá omša

12:55

Na ceste k Bohu: Nanebovstúpenie Pána

13:05

Taizé

13:55

Medzi nebom a zemou

14:40

Loretánske litánie

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

EkoKlbko (9) O záhrade

16:15

Vzťahy (Matematika)

16:45

Kulmenie: Choď, ži a niekým sa staň

17:00

Večera u Slováka (7. veľkonočná nedeľa)

17:30

Sme tu pre vás

18:30

Svätá omša

19:35

Krátke správy

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie

21:00

NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2019

22:10

Jeden na jedného (Ochrana života a ľudské práva)

22:25

Slovo v obraze / Nanebovystúpenie Pána

22:35

Katechéza / Otče náš

22:55

Nová kvalita života

23:10

V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB: Otče náš - modlitba spoločenstva)

23:45

Z prameňa

Piatok 22.05.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma („Aby rodina zostala spolu“)

1:20

Večerná univerzita / Záznam prednášok v Badíne na tému: Fatima

2:00

Láska a rodičovstvo (3) / Zodpovedné otcovstvo

2:20

Večera u Slováka (7. veľkonočná nedeľa)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo v obraze / Nanebovystúpenie Pána

4:07

Eucharistické zázraky

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (12)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Pozvánka

8:20

Môj tajný priateľ

8:55

Gréckokatolícky magazín

9:15

Slovo v obraze / Nanebovystúpenie Pána

9:25

Viera do vrecka (Dôvera Bohu otvára nebo)

9:40

Povolanie laik / Kamaráti

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

10:55

Sme tu pre vás

12:00

Svätá omša

12:35

Loretánske litánie

13:00

Fundamenty (Čo všetko zreformoval koncil v liturgii?)

13:55

Duchovná poradňa (Michal Zamkovský CSsR: Je to naozaj Božia vôľa?)

14:25

Jeden na jedného (Ochrana života a ľudské práva)

14:40

Loretánske litánie

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

EkoKlbko (10) O tvorení

16:15

Svetoznámi slovenskí vedci / Rande v éteri

16:45

Kulmenie: Carretto

17:00

Kráľovná neba na hore Butkov

17:30

Moja misia - magazín

18:30

Svätá omša

19:05

Ruženec / Slávnostný ruženec.

19:30

Môj tajný priateľ

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Ján Pavol II. priateľ Slovákov

21:30

Spojení oceánom

22:00

LUXáreň

22:30

Kráľovná neba na hore Butkov

23:00

Katechéza / Otče náš

23:15

Večera u Slováka (7. veľkonočná nedeľa)

23:45

Z prameňa

Sobota 23.05.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Fundamenty (Čo všetko zreformoval koncil v liturgii?)

1:20

Vaticano

1:50

Prehľad katolíckych periodík

1:55

Kráľovná neba na hore Butkov

2:20

V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB: Otče náš - modlitba spoločenstva)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2019

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (13)

7:00

Svätá omša

8:05

EkoKlbko (11) O striedmosti

8:30

Prehľad katolíckych periodík

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Večerná univerzita / Záznam prednášok v Badíne na tému: Fatima

9:45

Láska a rodičovstvo (3) / Zodpovedné otcovstvo

10:05

Krátke správy

10:15

Kráľovná neba na hore Butkov

10:45

A teraz čo? (REŠTARTOVAŤ VZŤAH)

11:00

Don Alberione, Boží vydavateľ

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Loretánske litánie

13:00

Spojení oceánom

13:30

Večera u Slováka (7. veľkonočná nedeľa)

14:00

Akatist

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Generálna audiencia

16:40

Nová kvalita života

17:00

LUXáreň

17:30

Ján Pavol II. priateľ Slovákov

18:30

Svätá omša

19:15

EkoKlbko (11) O striedmosti

19:35

Loretánske litánie

19:55

Prehľad katolíckych periodík

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Staromódny

22:30

Fatimské posolstvo (3)

23:00

Vaticano

23:30

Večera u Slováka (7. veľkonočná nedeľa)

Nedeľa 24.05.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Taizé

1:20

Don Alberione, Boží vydavateľ

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (14)

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:35

Loretánske litánie

7:36

Spravodajský súhrn

8:00

EkoKlbko (12) O starobe

8:25

Slovo v obraze / Zoslanie Ducha Svätého

8:40

Gréckokatolícky magazín

9:00

LUXáreň

9:30

Nová kvalita života

10:00

Svätá omša

11:15

Eucharistické zázraky

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Loretánske litánie

13:00

V Samárii pri studni (Podnikanie po kresťansky)

14:10

Povolanie laik / Kamaráti

14:25

A teraz čo? (REŠTARTOVAŤ VZŤAH)

14:40

Loretánske litánie

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Z javora

16:30

Staromódny

18:30

Svätá omša

19:15

Loretánske litánie

19:30

Katechéza / Otče náš

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Don Alberione, Boží vydavateľ

22:45

Jeden na jedného (Ochrana života a ľudské práva)

23:00

Večerná univerzita / Záznam prednášok v Badíne na tému: Fatima

23:40

Láska a rodičovstvo (3) / Zodpovedné otcovstvo