Pondelok 27.05.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma(Cirkev pred ʹ89 - kňazi v pastoračnom nasadení)

1:25

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a spravodlivosť)

2:25

Fatimské posolstvo (Tretie zjavenie Panny Márie)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Michal Zamkovský CSsR)

3:50

Slovo v obraze (Nanebovstúpenie Pána)

4:00

Viera do vrecka (Krása)

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Sedlice)

7:45

Ruženec

8:20

Iesodo (Dobrý holub)

8:55

LUXáreň

9:25

Godzone magazín

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Moja misia - magazín

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Spolu (PÝCHA - POKORA, SIEDMA DRAČIA HLAVA)

13:10

Runiverz

13:30

Univerzita tretieho veku: Kresťanstvo a svetové náboženstvá

14:05

Fatimské posolstvo (Tretie zjavenie Panny Márie)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Marián Gavenda: Úvod do prednáškového cyklu: Svet, v ktorom žijeme)

16:40

Eucharistické zázraky

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Rodinná výchova)

18:35

Iesodo (Dobrý holub)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Pozvánka

20:25

PragerU: Nový feminizmus

20:30

V Samárii pri studni (Na prahu smrti či nového života?)

22:00

Bosco Boys z Nairobi

22:30

Slovo v obraze (Nanebovstúpenie Pána)

22:45

Hudobné pódium

23:25

Mjanmarsko - Nádej na slobodu

23:45

Z prameňa

Utorok 28.05.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Moja misia - magazín

1:20

Svedectvo

1:25

Chvály (Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina)

2:05

Svedectvo

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze (Nanebovstúpenie Pána)

4:00

Jeden na jedného (Prípad Lambert a eutanázia)

4:25

Ruženec

5:05

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Iesodo (Odpustiť a zabudnúť)

8:55

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a spravodlivosť)

10:00

Krátke správy

10:10

Fatimské posolstvo (Tretie zjavenie Panny Márie)

11:00

Doma je doma (Rodinná výchova)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Na ceste v rodine (Čistota a plodnosť)

13:25

Quo vadis (dp. Anton Ziolkovský)

14:10

Godzone magazín

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Bosco Boys z Nairobi

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Peter medzi nami

17:30

Doma je doma (Manželstvo: opraviť alebo vyhodiť?)

18:35

Iesodo (Odpustiť a zabudnúť)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Juraj Vittek: Prednostná voľba svätých)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom (Marcus Gurega, Queens, New York City)

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (Marián Gavenda: Úvod do prednáškového cyklu: Svet, v ktorom žijeme)

23:00

Medzi nebom a zemou (Róbert Letz, historik)

23:45

Z prameňa

Streda 29.05.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Rodinná výchova)

1:20

Hudobné pódium

2:25

Na ceste v rodine (Čistota a plodnosť)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (1)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Iesodo (Leť s vierou!)

8:55

Vaticano

9:30

Generálna audiencia

10:30

Spolu (PÝCHA - POKORA, SIEDMA DRAČIA HLAVA)

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (Manželstvo: opraviť alebo vyhodiť?)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Správy zo Svätej zeme

13:20

Medzi nebom a zemou (Róbert Letz, historik)

14:05

Bosco Boys z Nairobi

14:35

Runiverz

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:25

Fatimské posolstvo (Štvrté zjavenie Panny Márie)

17:00

EkoKlbko (O záhrade)

17:30

Doma je doma (Vždy iná, no stále tá istá Panna Mária)

18:35

Iesodo (Leť s vierou!)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Fundamenty (Sedem prosieb modlitby „Otče náš“)

21:30

Jeden na jedného (Európa po voľbách)

21:45

Peter medzi nami

22:00

Svedectvo

22:05

Taizé

22:45

Svedectvo

22:50

LUXáreň

23:20

Na ceste v rodine (Čistota a plodnosť)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 30.05.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Manželstvo: opraviť alebo vyhodiť?)

1:20

V Samárii pri studni (Na prahu smrti či nového života?)

2:40

Slovo v obraze (Nanebovstúpenie Pána)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis (dp. Anton Ziolkovský)

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (2)

7:00

Svätá omša

8:00

Ruženec

8:30

Iesodo (Viera)

8:55

Peter medzi nami

9:15

vKontexte (Juraj Vittek: Prednostná voľba svätých)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:50

Prehľad katolíckych periodík

11:00

Doma je doma (Vždy iná, no stále tá istá Panna Mária)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

LUXáreň

13:25

Svedectvo

13:30

Taizé

14:10

Svedectvo

14:20

Jeden na jedného (Európa po voľbách)

14:50

Slovo v obraze (Nanebovstúpenie Pána)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka (7. veľkonočná nedeľa)

16:30

Iba škola (Spojená katolícka škola v Nitre)

16:45

Kulmenie (Jozef Kováčik, téma: Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi)

17:00

Prehľad katolíckych periodík

17:05

Nová kvalita života

17:30

Doma je doma (Košickí seminaristi)

18:35

Iesodo (Viera)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Poltónklub (Braňo Letko)

22:10

Jeden na jedného (Európa po voľbách)

22:25

Fatimské posolstvo (Štvrté zjavenie Panny Márie)

22:55

Quo vadis (dp. Anton Ziolkovský)

23:45

Z prameňa

Piatok 31.05.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Vždy iná, no stále tá istá Panna Mária)

1:20

Univerzita tretieho veku: Kresťanstvo a svetové náboženstvá

2:25

Bosco Boys z Nairobi

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (3)

7:00

Svätá omša

7:55

Ruženec

8:20

Bernadeta / Princezná z Lúrd

8:55

Večera u Slováka (7. veľkonočná nedeľa)

9:25

Spojení oceánom (Marcus Gurega, Queens, New York City)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Doma je doma (Košickí seminaristi)

11:30

Apoštolská cesta pápeža Františka v Rumunsku

12:30

Ruženec

12:55

Nová kvalita života

13:10

Jeden na jedného (Európa po voľbách)

13:30

V Samárii pri studni (Na prahu smrti či nového života?)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Apoštolská cesta pápeža Františka v Rumunsku

15:45

Eucharistické zázraky

16:00

Apoštolská cesta pápeža Františka v Rumunsku

16:45

Gréckokatolícky magazín

17:10

Apoštolská cesta pápeža Františka v Rumunsku

18:35

Bernadeta / Princezná z Lúrd

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Hildegarda z Bingenu - Božie svetlo

21:30

Quo vadis s Maxom Kašparů

22:15

Správy zo Svätej zeme

22:40

vKontexte (Juraj Vittek: Prednostná voľba svätých)

23:10

Na ceste v rodine (Čistota a plodnosť)

23:45

Z prameňa

Sobota 01.06.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Fundamenty (Sedem prosieb modlitby „Otče náš“)

1:20

Medzi nebom a zemou (Róbert Letz, historik)

2:05

Katechéza

2:15

Slovo v obraze (Nanebovstúpenie Pána)

2:25

Spojení oceánom (Marcus Gurega, Queens, New York City)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (7. veľkonočná nedeľa)

3:50

Slovo v obraze (Nanebovstúpenie Pána)

4:00

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (4)

6:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

7:00

Ruženec

7:35

Krátke správy

8:00

EkoKlbko (O záhrade)

8:20

V škole Ducha (Marián Gavenda: Úvod do prednáškového cyklu: Svet, v ktorom žijeme)

8:55

Univerzita tretieho veku: Kresťanstvo a svetové náboženstvá

9:35

Čiernobiely svet - Gabriel Hunčaga OP

10:00

Krátke správy

10:20

Apoštolská cesta pápeža Františka v Rumunsku

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze (Nanebovstúpenie Pána)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

LUXáreň

16:00

Fatimská sobota

18:35

EkoKlbko (O záhrade)

19:00

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Barberbieni

21:30

Spojení oceánom (Marcus Gurega, Queens, New York City)

22:00

Apoštolská cesta pápeža Františka v Rumunsku

23:00

Quo vadis s Maxom Kašparů

Nedeľa 02.06.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte

1:05

Svedectvo

1:10

Taizé

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze (Nanebovstúpenie Pána)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (7. veľkonočná nedeľa)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Marián Gavenda: Úvod do prednáškového cyklu: Svet, v ktorom žijeme)

4:00

"Iba" škola

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (5)

6:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

EkoKlbko (O tvorení)

8:20

"Iba" škola

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života

9:45

Svätá liturgia z Rumunska

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni

14:15

VneMY (Tajomné ekvilibrium)

14:45

Apoštolská cesta pápeža Františka v Rumunsku

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze (Najsvätejšie srdce Ježišovo)

16:10

Katechéza

16:35

Klinec po hlavičke

16:40

Barberbieni

17:40

Príbeh z Tammiru

19:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Spoločná sv. spoveď a a manželstvo gŕeckokatolíka a rímskokatolíka)

21:00

Americko-slovenské inšpirácie

21:45

Bosco Boys z Nairobi

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte

23:05

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Eucharistické zázraky