Pondelok 25.05.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Sme tu pre vás

1:25

V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB: Otče náš - modlitba spoločenstva)

2:00

Z javora

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (Čo všetko zreformoval koncil v liturgii?)

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (1)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Radostný ruženec.

8:20

Wemik (Najkrajší deň)

8:55

Medzi nebom a zemou

9:40

Quo vadis (Za oponou)

10:10

Z prameňa

10:40

Katechéza / Otče náš

10:55

Moja misia - magazín

12:00

Svätá omša

12:35

Loretánske litánie

13:00

Slovo v obraze / Zoslanie Ducha Svätého

13:08

Kulmenie (Mária v obrazoch)

13:30

Povolanie laik / Kamaráti

13:55

Večerná univerzita (1)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Klbko

16:15

VneMY (Biológia)

16:45

Kulmenie (Cesty kríža)

17:00

Vaticano

17:30

Doma je doma (Ako ľudia so zdravotným postihnutím pretvárajú spoločnosť?)

18:30

Svätá omša

19:05

Ruženec / Ruženec svetla.

19:30

Wemik (Najkrajší deň)

20:05

Krátke správy

20:15

Prečo, otče? (Môže byť viera prekážkou vo verejnom živote?)

20:30

V Samárii pri studni (Epidémie v Biblii a v dejinách)

22:00

Kráľovná neba na hore Butkov

22:30

Fatimské posolstvo (3)

23:00

Viera do vrecka (Dôvera Bohu otvára nebo)

23:15

vKontexte (Juraj Vittek: Vírus polarizácie a kritika pápeža)

23:45

Z prameňa

Utorok 26.05.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Moja misia - magazín

1:25

Taizé

2:15

Quo vadis (Za oponou)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večerná univerzita (1)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (2)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:20

Wemik (Si výnimočný)

9:00

Fundamenty (Čo všetko zreformoval koncil v liturgii?)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

11:00

Pohrebná svätá omša z Rybníka nad Hronom

12:35

Loretánske litánie

13:00

NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2019

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Klbko

16:15

Väzby (Chémia)

16:45

Kulmenie (Ježiš vo filme)

17:00

Bielorusko – semienko medzi tŕním

17:30

Doma je doma (Pamätník nenarodeným)

18:30

Svätá omša

19:05

Ruženec / Slávnostný ruženec.

19:30

Wemik (Si výnimočný)

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Martin Kramara: Milovaná Amazónia)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Nie sme anjeli, len robíme ich prácu

22:15

Medzi nebom a zemou

23:00

Eucharistické zázraky

23:15

Kráľovná neba na hore Butkov

23:45

Z prameňa

Streda 27.05.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Ako ľudia so zdravotným postihnutím pretvárajú spoločnosť?)

1:10

NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2019

2:20

vKontexte (Martin Kramara: Milovaná Amazónia)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Akatist

4:00

Katechéza / Otče náš

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (3)

7:00

Svätá omša z Košíc

7:45

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:20

Wemik (Si môj)

8:50

Prečo, otče? (Môže byť viera prekážkou vo verejnom živote?)

9:00

Krátke správy

9:30

Generálna audiencia

10:30

Bielorusko – semienko medzi tŕním

10:55

Doma je doma (Pamätník nenarodeným)

12:00

Svätá omša

12:35

Loretánske litánie

13:00

Nie sme anjeli, len robíme ich prácu

14:00

vKontexte (Martin Kramara: Milovaná Amazónia)

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Klbko

16:20

Správy zo Svätej zeme

16:40

Fatimské posolstvo (4)

17:30

Doma je doma (Obnova Žilinskej katedrály)

18:30

Svätá omša

19:05

Ruženec / Bolestný ruženec.

19:30

Wemik (Si môj)

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Fundamenty (Bohatosť liturgickej reformy)

21:30

Jeden na jedného (Ako umelú inteligenciu vnímajú „tvorcovia“?)

21:45

Peter medzi nami

22:05

Chvály

22:55

Katechéza / Otče náš

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa

Štvrtok 28.05.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Pamätník nenarodeným)

1:20

V Samárii pri studni (Epidémie v Biblii a v dejinách)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:25

Chvály

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:00

Biblia (4)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Prehľad katolíckych periodík

8:20

Wemik (Zelený nos)

8:55

Fatimské posolstvo (4)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:35

Peter medzi nami

10:55

Doma je doma (Obnova Žilinskej katedrály)

12:00

Svätá omša

12:35

Loretánske litánie

13:05

Chvály

13:55

Medzi nebom a zemou

14:40

Loretánske litánie

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Klbko

16:15

VneMY (Biológia)

16:45

Kulmenie (Život v mozaike)

17:00

Večera u Slováka (Zoslanie Ducha Svätého)

17:30

Sme tu pre vás

18:30

Svätá omša

19:05

Wemik (Zelený nos)

19:35

Krátke správy

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie

21:10

Slávnostný koncert pri príležitosti 60. výročia úmrtia Mikuláša - Schneidera Trnavského

22:00

Eucharistické zázraky

22:10

Jeden na jedného (Ako umelú inteligenciu vnímajú „tvorcovia“?)

22:25

Slovo v obraze / Zoslanie Ducha Svätého

22:35

Katechéza / Otče náš

22:55

Nová kvalita života

23:10

V škole Ducha (don Jozef Luscoň SDB: Svätá omša - Modlitba modlitieb)

23:45

Z prameňa

Piatok 29.05.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Obnova Žilinskej katedrály)

1:20

Večerná univerzita (1)

2:20

Večera u Slováka (Zoslanie Ducha Svätého)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo v obraze / Zoslanie Ducha Svätého

4:07

Eucharistické zázraky

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (5)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Pozvánka

8:20

Patrik / Statočný pastier

8:55

Gréckokatolícky magazín

9:15

Slovo v obraze / Zoslanie Ducha Svätého

9:25

Peter medzi nami

9:40

Povolanie laik: Božia vôľa

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

10:55

Sme tu pre vás

12:00

Svätá omša

12:35

Loretánske litánie

13:00

Fundamenty (Bohatosť liturgickej reformy)

13:55

Quo vadis (Za oponou)

14:25

Jeden na jedného (Ako umelú inteligenciu vnímajú „tvorcovia“?)

14:40

Loretánske litánie

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Klbko

16:15

Vzťahy (Matematika)

16:45

Kulmenie (Truman show)

17:00

Godzone magazín

17:30

Moja misia - magazín

18:30

Svätá omša

19:05

Ruženec / Slávnostný ruženec.

19:30

Patrik / Statočný pastier

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Otec Jules Chevalier: Zakladateľ Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

21:30

Z javora

22:00

LUXáreň

22:30

Bielorusko – semienko medzi tŕním

23:00

Katechéza / Otče náš

23:15

Večera u Slováka (Zoslanie Ducha Svätého)

23:45

Z prameňa

Sobota 30.05.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Fundamenty (Bohatosť liturgickej reformy)

1:20

Vaticano

1:50

Prehľad katolíckych periodík

1:55

Godzone magazín

2:20

V škole Ducha (don Jozef Luscoň SDB: Svätá omša - Modlitba modlitieb)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Slávnostný koncert pri príležitosti 60. výročia úmrtia Mikuláša - Schneidera Trnavského

4:05

Eucharistické zázraky

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (6)

7:00

Svätá omša

7:35

Ruženec / Radostný ruženec.

8:05

Klbko

8:30

Prehľad katolíckych periodík

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Večerná univerzita (1)

10:05

Krátke správy

10:15

Godzone magazín

10:45

Prečo, otče? (Môže byť viera prekážkou vo verejnom živote?)

11:00

Nie sme anjeli, len robíme ich prácu

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Loretánske litánie

12:45

Na ceste k Bohu: Päťdesiatnica - Zostúpenie Svätého Ducha

13:00

Z javora

13:30

Večera u Slováka (Zoslanie Ducha Svätého)

14:00

Akatist

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Generálna audiencia

16:40

Nová kvalita života

17:00

LUXáreň

17:30

Ruženec so Svätým Otcom Františkom

18:30

Svätá omša

19:15

Klbko

19:35

Loretánske litánie

19:55

Prehľad katolíckych periodík

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Don Diana: Pre lásku k môjmu ľudu (1)

22:15

Kulmenie: Michelangelova kupola

22:30

Fatimské posolstvo (4)

23:20

Nová kvalita života

23:30

Večera u Slováka (Zoslanie Ducha Svätého)

Nedeľa 31.05.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Chvály

1:20

Nie sme anjeli, len robíme ich prácu

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (7)

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:35

Loretánske litánie

7:36

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko

8:25

Slovo v obraze / Najsvätejšia Trojica

8:40

Gréckokatolícky magazín

9:00

LUXáreň

9:30

Nová kvalita života

10:00

Svätá omša z Vatikánu

11:15

Eucharistické zázraky

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Loretánske litánie

12:45

Na ceste k Bohu: Päťdesiatnica - Zostúpenie Svätého Ducha

13:00

V Samárii pri studni (Epidémie v Biblii a v dejinách)

14:10

Povolanie laik: Božia vôľa

14:25

Prečo, otče? (Môže byť viera prekážkou vo verejnom živote?)

14:40

Loretánske litánie

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Loretánske litánie

15:30

Na ceste k Bohu: Päťdesiatnica - Zostúpenie Svätého Ducha

15:45

Spojení oceánom

16:15

Don Diana: Pre lásku k môjmu ľudu (1)

17:55

Bielorusko - semienko medzi tŕním

18:30

Svätá omša z Bratislavy

19:15

Klbko

19:35

Katechéza

19:45

Loretánske litánie

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Nie sme anjeli, len robíme ich prácu

22:45

Jeden na jedného (Ako umelú inteligenciu vnímajú „tvorcovia“?)

23:00

Večerná univerzita (1)