Pondelok 03.06.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma

1:25

Fundamenty (Sedem prosieb modlitby „Otče náš“)

2:25

Fatimské posolstvo (Štvrté zjavenie Panny Márie)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Marián Gavenda)

3:50

Slovo v obraze (Najsvätejšie srdce Ježišovo )

4:00

Peter medzi nami

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:05

Biblia

6:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Čerín)

7:45

Ruženec

8:20

Dobrodružstvá chrobáčikov (Proti múru)

8:55

LUXáreň

9:25

VneMY (Tajomné ekvilibrium)

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

GOJDIČ Láska nadovšetko

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Kulmenie (Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi)

13:10

Iba škola

13:30

Univerzita tretieho veku

14:25

Fatimské posolstvo (Štvrté zjavenie Panny Márie)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Marián Gavenda)

16:40

Eucharistické zázraky

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Pomáhame doma i vo svete)

18:35

Dobrodružstvá chrobáčikov (Proti múru)

19:00

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:25

PragerU (Hon na chlapcov)

20:30

V Samárii pri studni (Buen camino! alebo človek je tvor putujúci)

22:00

Venezuela - Ženy na kopci

22:30

Slovo v obraze (Najsvätejšie srdce Ježišovo)

22:45

Poltónklub (Braňo Letko)

23:45

Z prameňa

Utorok 04.06.2019

0:10

Krátke správy

0:25

GOJDIČ Láska nadovšetko

1:20

Svedectvo

1:25

Taizé

2:05

Svedectvo

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

VneMY (Tajomné ekvilibrium)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze (Najsvätejšie srdce Ježišovo)

4:00

Jeden na jedného (Európa po voľbách)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

6:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Dobrodružstvá chrobáčikov (Starosti so stavbou)

8:55

Fundamenty (Sedem prosieb modlitby „Otče náš“)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Fatimské posolstvo (Štvrté zjavenie Panny Márie)

11:00

Doma je doma (Pomáhame doma i vo svete)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Spoločná sv. spoveď a a manželstvo gréckokatolíka a rímskokatolíka)

13:25

Quo vadis s Maxom Kašparů

14:10

VneMY (Tajomné ekvilibrium)

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Venezuela - Ženy na kopci

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Viera do vrecka (Krása)

17:30

Doma je doma (Finále Pre Klbko)

18:35

Dobrodružstvá chrobáčikov (Starosti so stavbou)

19:00

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Kresťanstvo a reinkarnácia)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom (Marcus Gurega, Queens, New York City)

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (Marián Gavenda)

23:00

Americko-slovenské inšpirácie

23:45

Z prameňa

Streda 05.06.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Pomáhame doma i vo svete)

1:20

Poltónklub (Braňo Letko)

2:25

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Spoločná sv. spoveď a a manželstvo gréckokatolíka a rímskokatolíka)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

6:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Dobrodružstvá chrobáčikov (Odvahou vpred)

8:55

Vaticano

9:30

Generálna audiencia

10:30

Kulmenie (Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi)

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (Finále Pre Klbko)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Správy zo Svätej zeme

13:20

Americko-slovenské inšpirácie

14:05

Venezuela - Ženy na kopci

14:35

Iba škola

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:25

Fatimské posolstvo (Piate zjavenie Panny Márie )

17:05

EkoKlbko (O tvorení)

17:30

Doma je doma (Skupina Kalich a časopis Cesta)

18:35

Dobrodružstvá chrobáčikov (Odvahou vpred )

19:00

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a spravodlivosť)

21:30

Jeden na jedného (Ekonomika a pápež)

21:45

Viera do vrecka (Krása)

22:00

Svedectvo

22:05

Chvály (Dominika Gurbaľová)

22:45

Svedectvo

22:50

LUXáreň

23:20

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Spoločná sv. spoveď a a manželstvo gréckokatolíka a rímskokatolíka)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 06.06.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Finále Pre Klbko)

1:20

V Samárii pri studni (Buen camino! alebo človek je tvor putujúci)

2:40

Slovo v obraze (Najsvätejšie srdce Ježišovo)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis s Maxom Kašparů

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

6:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Dobrodružstvá chrobáčikov (Priveľké sústo)

8:55

Viera do vrecka (Krása)

9:15

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Kresťanstvo a reinkarnácia)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:50

Prehľad katolíckych periodík

11:00

Doma je doma (Skupina Kalich a časopis Cesta)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

LUXáreň

13:25

Svedectvo

13:30

Chvály (Dominika Gurbaľová)

14:10

Svedectvo

14:20

Jeden na jedného (Ekonomika a pápež)

14:50

Slovo v obraze (Najsvätejšie srdce Ježišovo)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka (Zoslanie Ducha Svätého)

16:30

Runiverz

16:45

Spolu (Pasovanie za drakobijca)

17:00

Prehľad katolíckych periodík

17:05

Nová kvalita života

17:30

Doma je doma (Centrum na ochranu maloletých)

18:35

Dobrodružstvá chrobáčikov (Priveľké sústo)

19:00

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Hudobné pódium (CARMINA VOCUM: Spomienkový koncert)

21:50

Povolanie laik (Modlitby matiek)

22:10

Jeden na jedného (Ekonomika a pápež)

22:25

Fatimské posolstvo (Piate zjavenie Panny Márie)

23:15

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Z prameňa

Piatok 07.06.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Skupina Kalich a časopis Cesta)

1:20

Univerzita tretieho veku

2:25

Venezuela - Ženy na kopci

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

6:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

7:00

Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou

8:00

Ruženec

8:30

Dobrodružstvá chrobáčikov (Jama plná levov)

8:55

Večera u Slováka (Zoslanie Ducha Svätého)

9:25

Spojení oceánom (Marcus Gurega, Queens, New York City)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Sedembolestný ruženec

11:00

Doma je doma (Centrum na ochranu maloletých)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Nová kvalita života

13:10

Jeden na jedného (Ekonomika a pápež)

13:30

V Samárii pri studni (Buen camino! alebo človek je tvor putujúci)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vaticano

16:35

Eucharistické zázraky

16:55

Godzone magazín

17:30

Moja misia - magazín (Jedna Zambia, jeden národ)

18:35

Dobrodružstvá chrobáčikov (Jama plná levov)

19:00

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Charles de Foucauld - Brat všetkých

21:30

Quo vadis s Maxom Kašparů

22:15

Správy zo Svätej zeme

22:40

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Kresťanstvo a reinkarnácia)

23:10

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Spoločná sv. spoveď a a manželstvo gréckokatolíka a rímskokatolíka)

23:45

Z prameňa

Sobota 08.06.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a spravodlivosť)

1:20

Americko-slovenské inšpirácie

2:05

Katechéza

2:25

Spojení oceánom (Marcus Gurega, Queens, New York City)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (Zoslanie Ducha Svätého)

3:50

Slovo v obraze (Najsvätejšie srdce Ježišovo)

4:00

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

5:05

Biblia

6:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

7:00

Ruženec

7:35

Krátke správy

8:00

EkoKlbko (O tvorení)

8:20

V škole Ducha (Marián Gavenda)

8:55

Univerzita tretieho veku

9:35

Venezuela - Ženy na kopci

10:00

Krátke správy

10:10

Gréckokatolícky magazín

10:30

Venezuela - Ženy na kopci

11:00

Moja misia - magazín (Jedna Zambia, jeden národ)

11:55

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze (Najsvätejšie srdce Ježišovo)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo Božie...podľa Jána (15)

16:40

Nová kvalita života

17:00

LUXáreň

17:30

Charles de Foucauld - Brat všetkých

18:35

EkoKlbko (O tvorení)

19:00

Svätá omša zo Šaštína

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Pedro Poveda - Svetlo z Guadixu

22:30

Godzone magazín

22:55

Runiverz

23:30

Spojení oceánom (Marcus Gurega, Queens, New York City)

Nedeľa 09.06.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Kresťanstvo a reinkarnácia)

1:05

Svedectvo

1:10

Chvály (Dominika Gurbaľová)

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze (Najsvätejšie srdce Ježišovo)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (Zoslanie Ducha Svätého)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Marián Gavenda)

4:00

Runiverz

4:25

Ruženec

4:55

Biblia

6:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

EkoKlbko (O striedmosti)

8:20

Runiverz

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života

9:55

Spravodajský súhrn

10:30

Svätá omša z Vatikánu

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Buen camino! alebo človek je tvor putujúci)

14:20

Godzone magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Katechéza

16:15

Povolanie laik (Modlitby matiek)

16:40

Pedro Poveda - Svetlo z Guadixu

18:40

EkoKlbko (O striedmosti)

19:00

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Na ceste v rodine (Čistota a plodnosť)

21:00

Medzi nebom a zemou (Michal Hospodár, gréckokatolícky kňaz)

21:45

Venezuela - Ženy na kopci

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Kresťanstvo a reinkarnácia)

23:05

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Eucharistické zázraky