Pondelok 01.06.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Sme tu pre vás

1:25

V škole Ducha (don Jozef Luscoň SDB: Svätá omša - Modlitba modlitieb)

2:00

Spojení oceánom

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (Bohatosť liturgickej reformy)

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (8)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Radostný ruženec.

8:20

Gigi, Božia princeznička (1)

8:50

Brat František (Sviatosť birmovania)

9:20

Medzi nebom a zemou

10:10

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Moja misia - magazín

12:00

Svätá omša

12:35

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Slovo v obraze / Najsvätejšia Trojica

13:08

Kulmenie (Michelangelova kupola)

13:30

Povolanie laik: Božia vôľa

13:55

Večerná univerzita (2)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Barberbieni

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (30 rokov pre deti)

18:30

Svätá omša

19:05

Ruženec / Ruženec svetla.

19:35

Brat František (Sviatosť birmovania)

20:05

Krátke správy

20:15

A teraz čo? (Duchovné povolanie)

20:30

V Samárii pri studni (Voľná nedeľa)

22:00

Bielorusko – semienko medzi tŕním

22:30

Fatimské posolstvo (4)

23:15

vKontexte (Martin Kramara: Milovaná Amazónia)

23:45

Z prameňa

Utorok 02.06.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Moja misia - magazín

1:25

Chvály

2:15

Duchovná poradňa (Ján Buc: Duchovný život )

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večerná univerzita (2)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (9)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:20

Gigi, Božia princeznička (2)

9:00

Fundamenty (Bohatosť liturgickej reformy)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

10:55

Doma je doma (30 rokov pre deti)

12:00

Svätá omša

12:35

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Spojení oceánom

13:30

Slávnostný koncert pri príležitosti 60. výročia úmrtia Mikuláša - Schneidera Trnavského

14:30

LUXáreň

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Boh k tebe hovorí (Martin Kramara: osobné SLOVO)

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

Ako to dokázali

17:00

Viera do vrecka (Dôvera Bohu otvára nebo)

17:30

Doma je doma (Manželia v službe)

18:30

Svätá omša

19:05

Ruženec / Slávnostný ruženec.

19:30

Gigi, Božia princeznička (2)

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Marián Gavenda: Je možná spása bez Krista?)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Páter Pio - staviteľ milosrdenstva

22:15

Medzi nebom a zemou

23:00

Eucharistické zázraky

23:15

Godzone magazín

23:45

Z prameňa

Streda 03.06.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (30 rokov pre deti)

1:20

Slávnostný koncert pri príležitosti 60. výročia úmrtia Mikuláša - Schneidera Trnavského

2:20

vKontexte (Marián Gavenda: Je možná spása bez Krista?)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Akatist

4:00

Katechéza

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (10)

7:00

Svätá omša z Prešova

7:45

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:20

Gigi, Božia princeznička (3)

8:50

A teraz čo? (Duchovné povolanie)

9:00

Krátke správy

9:30

Generálna audiencia

10:20

Ako to dokázali

10:55

Doma je doma (Manželia v službe)

12:00

Svätá omša

12:35

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

Páter Pio - staviteľ milosrdenstva

14:00

vKontexte (Marián Gavenda: Je možná spása bez Krista?)

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Eucharistické zázraky

16:30

Fatimské posolstvo (5)

17:00

Klbko

17:30

Doma je doma (Ako na svätú spoveď?)

18:30

Z prameňa

18:45

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:05

Gigi, Božia princeznička (3)

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Fundamenty (Koncilový dokument o Cirkvi)

21:30

Jeden na jedného (Dôsledky koronakrízy)

21:45

Viera do vrecka (Dôvera Bohu otvára nebo)

22:05

Taizé

22:55

Katechéza

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa

Štvrtok 04.06.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Manželia v službe)

1:20

V Samárii pri studni (Voľná nedeľa)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:25

Taizé

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:00

Biblia (11)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Prehľad katolíckych periodík

8:20

Gigi, Božia princeznička (4)

8:55

Fatimské posolstvo (5)

9:25

Duchovná poradňa (Ján Buc: Duchovný život)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:35

Viera do vrecka (Dôvera Bohu otvára nebo)

10:55

Doma je doma (Ako na svätú spoveď?)

12:00

Svätá omša

12:35

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:05

Taizé

13:55

Medzi nebom a zemou

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:30

Večera u Slováka (Najsvätejšej Trojice)

17:00

Povolanie laik - Telgártske latino

17:15

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Doma je doma (Až raz vstanem zo sna)

18:30

Z prameňa

18:45

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:05

Gigi, Božia princeznička (4)

19:35

Krátke správy

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie

21:10

Hudobné pódium

21:50

Povolanie laik - Telgártske latino

22:10

Jeden na jedného (Dôsledky koronakrízy)

22:25

Slovo v obraze / Najsvätejšia Trojica

22:35

Katechéza

22:55

Nová kvalita života

23:10

V škole Ducha / autor: Mons. Stanislav Zvolenský (205)

23:45

Z prameňa

Piatok 05.06.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Ako na svätú spoveď?)

1:20

Večerná univerzita (2)

2:20

Večera u Slováka (Najsvätejšej Trojice)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo v obraze / Najsvätejšia Trojica

4:07

Eucharistické zázraky

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (12)

7:00

Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou

8:10

Pozvánka

8:20

Gigi, Božia princeznička (5)

8:55

Gréckokatolícky magazín

9:15

Slovo v obraze / Najsvätejšia Trojica

9:25

Viera do vrecka (Dôvera Bohu otvára nebo)

9:40

Povolanie laik - Telgártske latino

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

10:55

Doma je doma (Až raz vstanem zo sna)

12:00

Svätá omša

13:00

Fundamenty (Koncilový dokument o Cirkvi)

13:55

Duchovná poradňa (Ján Buc: Duchovný život )

14:25

Jeden na jedného (Dôsledky koronakrízy)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nová kvalita života

16:25

Slúžiť

16:55

Prehľad katolíckych periodík

17:00

Kulmenie (Baldachýn)

17:15

A teraz čo? (Duchovné povolanie)

17:30

Moja misia - magazín

18:30

Z prameňa

18:45

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:05

Gigi, Božia princeznička (5)

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Krásna história zázračnej medaily

21:30

Spojení oceánom

22:00

LUXáreň

22:30

Ako to dokázali

23:00

Katechéza

23:15

Večera u Slováka (Najsvätejšej Trojice)

23:45

Z prameňa

Sobota 06.06.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Fundamenty (Koncilový dokument o Cirkvi)

1:20

Vaticano

1:50

Prehľad katolíckych periodík

1:55

Slúžiť

2:20

V škole Ducha / autor: Mons. Stanislav Zvolenský (205)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Hudobné pódium

4:00

Povolanie laik - Telgártske latino

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (13)

7:00

Svätá omša

7:35

Ruženec / Radostný ruženec.

8:05

Klbko

8:30

Prehľad katolíckych periodík

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Večerná univerzita (2)

10:05

Krátke správy

10:15

Slúžiť

10:45

A teraz čo? (Duchovné povolanie)

11:00

Páter Pio - staviteľ milosrdenstva

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Spojení oceánom

13:30

Večera u Slováka (Najsvätejšej Trojice)

14:00

Akatist

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

LUXáreň

16:00

Fatimská sobota

18:00

Quo vadis (Sladšie ako med)

18:30

Krásna história zázračnej medaily

19:25

Klbko

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Don Diana: Pre lásku k môjmu ľudu (2)

22:15

Kulmenie (Baldachýn)

22:30

Fatimské posolstvo (5)

23:00

Vaticano

23:30

Večera u Slováka (Najsvätejšej Trojice)

Nedeľa 07.06.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Taizé

1:20

Páter Pio - staviteľ milosrdenstva

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (14)

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:35

Loretánske litánie

7:36

Spravodajský súhrn

8:05

Klbko

8:25

Slovo v obraze / Kristus Veľkňaz

8:40

Gréckokatolícky magazín

9:00

LUXáreň

9:30

Nová kvalita života

10:00

Svätá omša z Bratislavy

10:50

Ako to dokázali

11:15

Eucharistické zázraky

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:20

Boh k tebe hovorí

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

V Samárii pri studni (Voľná nedeľa)

14:40

A teraz čo? (Duchovné povolanie)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Na tónoch vďačnosti

16:40

Don Diana: Pre lásku k môjmu ľudu (2)

18:30

Svätá omša z Bratislavy

19:15

Klbko

19:30

Katechéza / Otče náš

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Páter Pio - staviteľ milosrdenstva

22:45

Jeden na jedného (Dôsledky koronakrízy)

23:00

Večerná univerzita (2)