Pondelok 10.06.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (Centrum na ochranu maloletých)

1:25

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a spravodlivosť)

2:25

Fatimské posolstvo (Piate zjavenie Panny Márie)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Marián Gavenda)

3:50

Slovo v obraze (Duch Svätý v nás)

4:00

Viera do vrecka (Krása)

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:05

Biblia

6:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s... (Farnosť Brezovica)

7:45

Ruženec

8:20

Dobrodružstvá chrobáčikov (Požehnanie v prestrojení)

8:55

LUXáreň

9:25

Godzone magazín

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Moja misia - magazín (Jedna Zambia, jeden národ)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Spolu (Pasovanie za drakobijca)

13:10

Runiverz

13:30

Univerzita tretieho veku

14:10

Osobnosti / Vladimír Maslák

14:25

Fatimské posolstvo (Piate zjavenie Panny Márie)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Marián Gavenda: Svet v opozícií voči Bohu)

16:40

Povolanie laik (Modlitby matiek)

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (MUSICA CORDIS)

18:35

Dobrodružstvá chrobáčikov (Požehnanie v prestrojení)

19:00

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Pozvánka

20:25

PragerU: Kto sú rasisti, konzervatívci alebo liberáli?

20:30

V Samárii pri studni (Ako sa nestať obeťou špekulantov?)

22:00

Legenda o svätom Juliovi

22:30

Slovo v obraze (Duch Svätý v nás)

22:45

Hudobné pódium (CARMINA VOCUM: Spomienkový koncert)

23:25

Povolanie laik (Modlitby matiek)

23:45

Z prameňa

Utorok 11.06.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Moja misia - magazín (Jedna Zambia, jeden národ)

1:20

Svedectvo

1:25

Chvály (Dominika Gurbaľová)

2:05

Svedectvo

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze (Duch Svätý v nás)

4:00

Jeden na jedného (Ekonomika a pápež)

4:25

Ruženec

5:05

Biblia

6:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Dobrodružstvá chrobáčikov (Vďaka postačí)

8:55

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a spravodlivosť)

10:00

Krátke správy

10:10

Fatimské posolstvo (Piate zjavenie Panny Márie)

11:00

Doma je doma (MUSICA CORDIS)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Na ceste v rodine (Čistota a plodnosť)

13:25

Quo vadis s Maxom Kašparů

14:10

Godzone magazín

14:40

Povolanie laik (Modlitby matiek)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Legenda o svätom Juliovi

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Peter medzi nami

17:30

Doma je doma (Nie je misia ako misia )

18:35

Dobrodružstvá chrobáčikov (Vďaka postačí)

19:00

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Jozef Jančovič: Kultúry dnes - partneri alebo rivali?)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom (Daniela Grisak, Sterling Heights, Michigan)

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (Marián Gavenda: Svet v opozícií voči Bohu)

23:00

Medzi nebom a zemou (Michal Hospodár, gréckokatolícky kňaz)

23:45

Z prameňa

Streda 12.06.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (MUSICA CORDIS)

1:20

Hudobné pódium (CARMINA VOCUM: Spomienkový koncert)

2:00

Povolanie laik (Modlitby matiek)

2:25

Na ceste v rodine (Čistota a plodnosť)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

6:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Dobrodružstvá chrobáčikov (Radosť pre všetkých)

8:55

Vaticano

9:30

Generálna audiencia

10:30

Spolu (Pasovanie za drakobijca)

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (Nie je misia ako misia)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Správy zo Svätej zeme

13:20

Medzi nebom a zemou (Michal Hospodár, gréckokatolícky kňaz)

14:05

Legenda o svätom Juliovi

14:35

Runiverz

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:25

Fatimské posolstvo (7)

17:00

EkoKlbko (O striedmosti)

17:30

Doma je doma (Zasvätení pre ľudí)

18:35

Dobrodružstvá chrobáčikov (Radosť pre všetkých)

19:00

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Fundamenty (Prosby v modlitbe Otče náš)

21:30

Jeden na jedného (Súboj o potraty v USA)

21:45

Peter medzi nami

22:00

LUXáreň

22:30

Ruženec z Fatimy

Štvrtok 13.06.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Nie je misia ako misia)

1:20

V Samárii pri studni (Ako sa nestať obeťou špekulantov?)

2:40

Slovo v obraze (Duch Svätý v nás)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis s Maxom Kašparů

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (1)

6:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Dobrodružstvá chrobáčikov (Voľným pádom)

8:55

Peter medzi nami

9:15

vKontexte (Jozef Jančovič: Kultúry dnes - partneri alebo rivali?)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:50

Prehľad katolíckych periodík

11:00

Doma je doma (Zasvätení pre ľudí)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

LUXáreň

13:25

Svedectvo

13:30

Taizé

14:10

Svedectvo

14:20

Jeden na jedného (Súboj o potraty v USA)

14:50

Slovo v obraze (Duch Svätý v nás)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka (Najsvätejšej Trojice)

16:30

Iba škola

16:45

Kulmenie (Jozef Kováčik, téma: Hochhuth a jeho zástupca)

17:00

Prehľad katolíckych periodík

17:05

Nová kvalita života

17:30

Doma je doma (Príbeh konverzie rabína)

18:35

Ruženec z Fatimy

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Poltónklub

22:10

Jeden na jedného (Súboj o potraty v USA)

22:25

Fatimské posolstvo (7)

22:55

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Z prameňa

Piatok 14.06.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Zasvätení pre ľudí)

1:20

Univerzita tretieho veku

2:00

Osobnosti / Vladimír Maslák

2:25

Legenda o svätom Juliovi

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (2)

6:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

7:00

Svätá omša

7:55

Ruženec

8:20

Dobrodružstvá chrobáčikov (Skúška obrom)

8:55

Večera u Slováka (Najsvätejšej Trojice)

9:25

Spojení oceánom (Daniela Grisak, Sterling Heights, Michigan)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec

11:00

Doma je doma (Príbeh konverzie rabína)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Nová kvalita života

13:10

Jeden na jedného (Súboj o potraty v USA)

13:30

V Samárii pri studni (Ako sa nestať obeťou špekulantov?)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vaticano

16:35

Eucharistické zázraky

16:55

VneMY (Vydržať až do konca)

17:30

Podať pomocnú ruku

18:35

Dobrodružstvá chrobáčikov (Skúška obrom)

19:00

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Svätá Terézia z Avily - svätica priateľstva

21:30

Quo vadis s Maxom Kašparů

22:15

Správy zo Svätej zeme

22:40

vKontexte (Jozef Jančovič: Kultúry dnes - partneri alebo rivali?)

23:10

Na ceste v rodine (Čistota a plodnosť)

23:45

Z prameňa

Sobota 15.06.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Fundamenty (Prosby v modlitbe Otče náš)

1:20

Medzi nebom a zemou (Michal Hospodár, gréckokatolícky kňaz)

2:05

Katechéza

2:15

Slovo v obraze (Duch Svätý v nás)

2:25

Spojení oceánom (Daniela Grisak, Sterling Heights, Michigan)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (Najsvätejšej Trojice)

3:50

Slovo v obraze (Duch Svätý v nás)

4:00

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (3)

6:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

7:00

Ruženec

7:35

Krátke správy

8:00

EkoKlbko (O striedmosti)

8:20

V škole Ducha (Marián Gavenda: Svet v opozícií voči Bohu)

8:55

Univerzita tretieho veku

9:40

Osobnosti / Vladimír Maslák

10:00

Krátke správy

10:10

Gréckokatolícky magazín

10:30

Legenda o svätom Juliovi

11:00

Podať pomocnú ruku

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze (Duch Svätý v nás)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

LUXáreň

16:30

Svätá omša z Prešova

18:00

Svätá Terézia z Ávily - svätica priateľstva

18:55

EkoKlbko (O striedmosti)

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Kráľ Dávid

22:20

VneMY / Vydržať až do konca

22:55

Iba škola

23:30

Spojení oceánom (Daniela Grisak, Sterling Heights, Michigan)

Nedeľa 16.06.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Jozef Jančovič: Kultúry dnes - partneri alebo rivali?)

1:05

Svedectvo

1:10

Taizé

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze (Duch Svätý v nás)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (Najsvätejšet Trojice)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Marián Gavenda: Svet v opozícií voči Bohu)

4:00

Iba škola

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (4)

6:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

EkoKlbko (O starobe)

8:20

Iba škola

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života

9:55

Spravodajský súhrn

10:15

Živý vstup

10:30

Svätá omša za účasti poľovníkov

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Ako sa nestať obeťou špekulantov?)

14:20

VneMY (Vydržať až do konca)

15:00

Vysviacka kňazov v Bratislave

17:00

Kráľ Dávid

19:00

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Duchovný život rozvedených)

21:00

Americko-slovenské inšpirácie

21:45

Legenda o svätom Juliovi

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte (Jozef Jančovič: Kultúry dnes - partneri alebo rivali?)

23:05

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Eucharistické zázraky