Pondelok 17.06.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (Príbeh konverzie rabína)

1:25

Fundamenty (Prosby v modlitbe Otče náš)

2:25

Fatimské posolstvo (7)

3:20

V škole Ducha (Marián Gavenda: Svet v opozícií voči Bohu)

3:50

Slovo v obraze (Najsvätejšie srdce Ježišovo)

4:00

Peter medzi nami

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (5)

6:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Modrová)

7:45

Ruženec

8:20

Dobrodružstvá chrobáčikov (Pevné putá)

8:55

LUXáreň

9:25

VneMY (Vydržať až do konca)

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Podať pomocnú ruku

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Kulmenie (Hochhuth a jeho zástupca)

13:10

Iba škola (Spojená katolícka škola v Nitre)

13:30

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Duchovný život rozvedených)

14:00

Fatimské posolstvo (7)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Marián Gavenda)

16:40

Eucharistické zázraky

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Prázdniny v Božích rukách)

18:35

Dobrodružstvá chrobáčikov (Pevné putá)

19:00

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:25

PragerU

20:30

V Samárii pri studni (Najmenší z nás)

22:00

Nový domov

22:30

Slovo v obraze (Najsvätejšie srdce Ježišovo)

22:45

Poltónklub

23:45

Z prameňa

Utorok 18.06.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Podať pomocnú ruku

1:20

Svedectvo

1:25

Taizé

2:05

Svedectvo

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

VneMY (Vydržať až do konca)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze (Najsvätejšie srdce Ježišovo)

4:00

Jeden na jedného (Súboj o potraty v USA)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

6:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Dobrodružstvá chrobáčikov (Taktika strachu)

8:55

Fundamenty (Prosby v modlitbe Otče náš)

10:00

Fatimské posolstvo (7)

11:00

Doma je doma (Prázdniny v Božích rukách)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Duchovný život rozvedených)

13:25

Quo vadis s Maxom Kašparů

14:10

VneMY (Vydržať až do konca)

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nový domov

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Viera do vrecka (Výchova)

17:30

Doma je doma (Zborový spev nevymrel...)

18:35

Dobrodružstvá chrobáčikov (Taktika strachu)

19:00

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Juraj Vittek: Ako komunikovať v dobe polarizácie)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom (Daniela Grisak, Sterling Heights, Michigan)

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (Marián Gavenda)

23:00

Americko-slovenské inšpirácie

23:45

Z prameňa

Streda 19.06.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Prázdniny v Božích rukách)

1:20

Poltónklub

2:25

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Duchovný život rozvedených)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

6:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Dobrodružstvá chrobáčikov (Ten pravý)

8:55

Vaticano

9:30

Generálna audiencia

10:30

Kulmenie (Hochhuth a jeho zástupca)

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (Zborový spev nevymrel...)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Správy zo Svätej zeme

13:20

Americko-slovenské inšpirácie

14:05

Nový domov

14:35

Iba škola (Spojená katolícka škola v Nitre)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:25

Fatimské posolstvo (8)

17:05

EkoKlbko (O starobe)

17:30

Doma je doma (Ako žiť vieru aj cez prázdniny)

18:35

Dobrodružstvá chrobáčikov (Ten pravý)

19:00

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Kresťan v spoločnosti (Kresťan, elektronizácia a internet)

21:30

Jeden na jedného (Krádež a rešpektovanie vlastníctva)

21:45

Viera do vrecka (Výchova)

22:00

Svedectvo

22:05

Chvály (Spoločenstvo SP)

22:45

Svedectvo

22:50

LUXáreň

23:20

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Duchovný život rozvedených)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 20.06.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Zborový spev nevymrel...)

1:20

V Samárii pri studni (Najmenší z nás)

2:40

Slovo v obraze (Najsvätejšie srdce Ježišovo)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis s Maxom Kašparů

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

6:40

Litánie k Predrahej Kristovej Krvi

7:00

Svätá omša

8:00

Ruženec

8:30

Ben Hur / Preteky slávy

8:55

Viera do vrecka (Výchova)

9:15

vKontexte (Juraj Vittek: Ako komunikovať v dobe polarizácie)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:50

Prehľad katolíckych periodík

11:00

Doma je doma (Ako žiť vieru aj cez prázdniny)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

LUXáreň

13:25

Svedectvo

13:30

Chvály (Spoločenstvo SP)

14:10

Svedectvo

14:20

Jeden na jedného (Krádež a rešpektovanie vlastníctva)

14:50

Slovo v obraze (Najsvätejšie srdce Ježišovo)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka (12. nedeľa v Cezročnom období)

16:30

Runiverz

16:45

Spolu

17:00

Prehľad katolíckych periodík

17:05

Nová kvalita života

17:30

Doma je doma (Centrum pre rodinu Sigord)

18:35

Ben Hur / Preteky slávy

19:00

Litánie k Predrahej Kristovej Krvi

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Hudobné pódium (Poetica musica)

21:50

Skopje: Deň vďakyvzdania

22:10

Jeden na jedného (Krádež a rešpektovanie vlastníctva)

22:25

Fatimské posolstvo (8)

23:15

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Z prameňa

Piatok 21.06.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Ako žiť vieru aj cez prázdniny)

1:20

Univerzita tretieho veku

2:25

Nový domov

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

6:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

7:00

Svätá omša

8:00

Ruženec

8:20

Fatima / Deň, keď slnko tancovalo

8:55

Večera u Slováka (12. nedeľa v Cezročnom období)

9:25

Spojení oceánom (Daniela Grisak, Sterling Heights, Michigan

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Sedembolestný ruženec

11:00

Doma je doma (Centrum pre rodinu Sigord)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Nová kvalita života

13:10

Jeden na jedného (Krádež a rešpektovanie vlastníctva)

13:30

V Samárii pri studni (Najmenší z nás)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vaticano

16:35

Eucharistické zázraky

16:55

Godzone magazín

17:30

Moja misia - magazín

18:35

Fatima / Deň, keď slnko tancovalo

19:00

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Marta Robinová - Od utrpenia k odovzdaniu

21:30

Quo vadis s Maxom Kašparů

22:15

Správy zo Svätej zeme

22:40

vKontexte (Juraj Vittek: Ako komunikovať v dobe polarizácie)

23:10

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Duchovný život rozvedených)

23:45

Z prameňa

Sobota 22.06.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Kresťan v spoločnosti (Kresťan, elektronizácia a internet)

1:20

Americko-slovenské inšpirácie

2:05

Katechéza

2:25

Spojení oceánom (Daniela Grisak, Sterling Heights, Michigan)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (12. nedeľa v Cezročnom období)

3:50

Slovo v obraze (Najsvätejšie srdce Ježišovo)

4:00

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

5:05

Biblia

6:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

7:00

Ruženec

7:35

Krátke správy

8:00

EkoKlbko (O starobe)

8:20

V škole Ducha (Marián Gavenda)

8:55

Univerzita tretieho veku

10:00

Krátke správy

10:10

Gréckokatolícky magazín

10:30

Nový domov

11:00

Moja misia - magazín

11:55

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze (Najsvätejšie srdce Ježišovo)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Svätá omša z Manhattanu, štát New York

16:40

Nová kvalita života

17:00

LUXáreň

17:30

Marta Robinová - Od utrpenia k odovzdaniu

18:35

EkoKlbko (O starobe)

19:00

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Desať Božích prikázaní (1/2)

22:35

Eucharistické zázraky

22:55

Runiverz

23:30

Spojení oceánom (Daniela Grisak, Sterling Heights, Michigan)

Nedeľa 23.06.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Juraj Vittek: Ako komunikovať v dobe polarizácie)

1:05

Svedectvo

1:10

Chvály (Spoločenstvo SP)

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze (Najsvätejšie srdce Ježišovo)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (12. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Marián Gavenda)

4:00

Runiverz

4:25

Ruženec

4:55

Biblia

6:40

Litánie k Predrahej Kristovej Krvi

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - Svätá omša (1)

8:20

Runiverz

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života

9:50

Spravodajský súhrn

10:10

Litánie k Predrahej Kristovej Krvi

10:30

Svätá omša z Bratislavy

12:55

V Samárii pri studni (Najmenší z nás)

14:20

Godzone magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Desať Božích prikázaní (1/2)

17:40

Katechéza

18:00

Svätá omša z Vatikánu

20:30

Na ceste v rodine (Čistota a plodnosť)

21:00

Medzi nebom a zemou (Dorota Pospíšilová, šľachtiteľka viniča)

21:45

Nový domov

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte (Juraj Vittek: Ako komunikovať v dobe polarizácie)

23:05

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Eucharistické zázraky