Pondelok 24.06.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (Centrum pre rodinu Sigord)

1:25

Kresťan v spoločnosti (Kresťan, elektronizácia a internet)

2:25

Fatimské posolstvo (8)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Marián Gavenda)

3:50

Slovo v obraze (Eucharistia)

4:00

Viera do vrecka (Výchova)

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:05

Biblia

6:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s... (Farnosť Krížovany)

7:45

Ruženec

8:20

Malí poslovia (1/13) Útek

8:55

LUXáreň

9:25

Godzone magazín

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Moja misia - magazín

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Spolu

13:10

Runiverz

13:30

Univerzita tretieho veku

14:25

Fatimské posolstvo (8)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Marián Gavenda: Pôst)

16:40

Eucharistické zázraky

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Orodovníci v beznádejných situáciách...)

18:35

Malí poslovia (1/13) Útek

19:00

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Pozvánka

20:25

PragerU: Máme slobodnú vôľu?

20:30

V Samárii pri studni (Exercície alebo servis duše)

22:00

Cyrilometodské dni v Terchovej

22:30

Slovo v obraze (Eucharistia)

22:45

Hudobné pódium (Poetica musica )

23:25

Skopje: Deň vďakyvzdania

23:45

Z prameňa

Utorok 25.06.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Moja misia - magazín

1:20

Svedectvo

1:25

Chvály (Spoločenstvo SP)

2:05

Svedectvo

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze (Eucharistia)

4:00

Jeden na jedného (Krádež a rešpektovanie vlastníctva)

4:25

Ruženec

5:05

Biblia

6:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Malí poslovia (2/13) Divá voda

8:55

Kresťan v spoločnosti (Kresťan, elektronizácia a internet)

10:00

Krátke správy

10:10

Fatimské posolstvo (8)

11:00

Doma je doma (Orodovníci v beznádejných situáciách...)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Na ceste v rodine (Čistota a plodnosť)

13:25

Quo vadis s Maxom Kašparů

14:10

Godzone magazín

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Cyrilometodské dni v Terchovej

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Peter medzi nami

17:30

Doma je doma (Patria deti do galérie? )

18:35

Malí poslovia (2/13) Divá voda

19:00

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Martin Kramara: Muža a ženu ich stvoril)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom (Alica Jorgenson, Cranbury, New Jersey)

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (Marián Gavenda: Pôst)

23:00

Medzi nebom a zemou (Dorota Pospíšilová, šľachtiteľka viniča)

23:45

Z prameňa

Streda 26.06.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Orodovníci v beznádejných situáciách...)

1:20

Hudobné pódium (Poetica musica )

2:00

Skopje: Deň vďakyvzdania

2:25

Na ceste v rodine (Čistota a plodnosť)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

6:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Malí poslovia (3/13) Záchrana v katakombách

8:55

Vaticano

9:30

Generálna audiencia

10:30

Spolu

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (Patria deti do galérie?)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Správy zo Svätej zeme

13:20

Medzi nebom a zemou (Dorota Pospíšilová, šľachtiteľka viniča)

14:05

Cyrilometodské dni v Terchovej

14:35

Runiverz

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:25

Svätci zo Skalky

17:00

Klbko - Svätá omša

17:30

Doma je doma (Spoznajme gestá a postoje v liturgii)

18:35

Malí poslovia (3/13) Záchrana v katakombách

19:00

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Fundamenty (Načo máme Katechizmus Katolíckej cirkvi?)

21:30

Jeden na jedného (LGBTI a spoločnosť)

21:45

Peter medzi nami

22:05

Taizé

22:50

LUXáreň

23:20

Na ceste v rodine (Čistota a plodnosť)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 27.06.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Patria deti do galérie?)

1:20

V Samárii pri studni (Exercície alebo servis duše)

2:40

Slovo v obraze (Eucharistia)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis s Maxom Kašparů

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

6:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Malí poslovia (4/13) Pripraviť sa, pozor, páľ

8:55

Peter medzi nami

9:15

vKontexte (Martin Kramara: Muža a ženu ich stvoril)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:50

Prehľad katolíckych periodík

11:00

Doma je doma (Spoznajme gestá a postoje v liturgii)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

LUXáreň

13:25

Svedectvo

13:30

Taizé

14:10

Svedectvo

14:20

Jeden na jedného (LGBTI a spoločnosť)

14:50

Slovo v obraze (Eucharistia)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka (13. nedeľa v Cezročnom období)

16:30

Iba škola (ZŠ s MŠ Antona Bernoláka v Martine)

16:45

Kulmenie (Jozef Kováčik, téma: Ježiš Nazaretský)

17:00

Prehľad katolíckych periodík

17:05

Nová kvalita života

17:30

Doma je doma (Potrebujú deti rozprávky?)

18:35

Malí poslovia (4/13) Pripraviť sa, pozor, páľ

19:00

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Poltónklub (BASS BAND)

22:10

Jeden na jedného (LGBTI a spoločnosť)

22:25

Svätci zo Skalky

22:55

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Z prameňa

Piatok 28.06.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Spoznajme gestá a postoje v liturgii)

1:20

Univerzita tretieho veku

2:25

Cyrilometodské dni v Terchovej

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (1)

6:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

7:00

Svätá omša

7:55

Ruženec

8:20

Malí poslovia (5/13) Neutop sa, plávaj

8:55

Večera u Slováka (13. nedeľa v Cezročnom období)

9:25

Spojení oceánom (Alica Jorgenson, Cranbury, New Jersey)

10:00

Svätá omša z Hronského Beňadika

11:30

Doma je doma (Potrebujú deti rozprávky?)

12:25

Ruženec

12:55

Nová kvalita života

13:10

Jeden na jedného (LGBTI a spoločnosť)

13:30

V Samárii pri studni (Exercície alebo servis duše)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vaticano

16:35

Eucharistické zázraky

16:55

VneMY (Vydržať až do konca)

17:30

Mystička z hôr - Kunegunda Siwiec

18:35

Malí poslovia (5/13) Neutop sa, plávaj

19:00

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Svätý Ľudovít Mária Grignion de Montfort / Hlas, ktorý vystúpil do neba

21:30

Quo vadis s Maxom Kašparů

22:15

Správy zo Svätej zeme

22:40

vKontexte (Martin Kramara: Muža a ženu ich stvoril)

23:10

Na ceste v rodine (Čistota a plodnosť)

23:45

Z prameňa

Sobota 29.06.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Fundamenty (Načo máme Katechizmus Katolíckej cirkvi?)

1:20

Medzi nebom a zemou (Dorota Pospíšilová, šľachtiteľka viniča)

2:05

Katechéza

2:15

Slovo v obraze (Eucharistia)

2:25

Spojení oceánom (Alica Jorgenson, Cranbury, New Jersey)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (13. nedeľa v Cezročnom období)

3:50

Slovo v obraze (Eucharistia)

4:00

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (2)

6:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

7:00

Ruženec

7:35

Krátke správy

8:00

Klbko - Svätá omša (1)

8:20

Univerzita tretieto veku

9:30

Svätá omša z Vatikánu

11:30

Cyrilometodské dni v Terchovej

11:55

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze (Eucharistia)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo Božie...podľa Jána (6)

16:40

Nová kvalita života (178)

17:00

LUXáreň

17:30

Svätý Ľudovít Mária Grignion de Montfort / Hlas, ktorý vystúpil do neba

18:35

Klbko - Svätá omša (1)

19:00

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Desať Božích prikázaní (2/2)

22:20

VneMY (Vydržať až do konca)

22:55

Iba škola (ZŠ s MŠ Antona Bernoláka v Martine)

23:30

Spojení oceánom (Alica Jorgenson, Cranbury, New Jersey)

Nedeľa 30.06.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Martin Kramara: Muža a ženu ich stvoril)

1:05

Svedectvo

1:10

Taizé

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze (Eucharistia)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (13. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Marián Gavenda: Pôst)

4:00

Iba škola (ZŠ s MŠ Antona Bernoláka v Martine)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (3)

6:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - Svätá omša (2)

8:20

Iba škola (ZŠ s MŠ Antona Bernoláka v Martine)

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života

10:00

Svätá omša z Vysokej nad Uhom

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Exercície alebo servis duše)

14:20

VneMY (Vydržať až do konca)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze (Sv. Cyril a Metod)

16:10

Katechéza

16:40

Desať Božích prikázaní (2/2)

18:15

Eucharistické zázraky

18:35

Klbko - Svätá omša (2)

19:00

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Pokuta vo sviatosti zmierenia / Z horlivého veriaceho sektár?)

21:00

Americko-slovenské inšpirácie

21:45

Cyrilometodské dni v Terchovej

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte (Martin Kramara: Muža a ženu ich stvoril)

23:05

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Eucharistické zázraky