Pondelok 22.06.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Doma je doma ("Obyčajný" kňazský život)

1:25

V škole Ducha / autor: Mons. Stanislav Zvolenský (207)

2:00

Z javora (Uspávanky)

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (Boží ľud)

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (1)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Radostný ruženec.

8:20

Ichtis - antivírus pre deti (3)

8:35

Koraland (3/7) Pravidlo

8:55

Medzi nebom a zemou

9:40

Quo vadis (Umenie otázky)

10:10

Z prameňa

10:40

Katechéza

10:55

Moja misia - magazín

12:00

Svätá omša

12:35

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Slovo v obraze / Najsvätejšie srdce Ježišovo

13:08

Kulmenie (Katedra sv. Petra)

13:30

Povolanie laik - Byť darom

13:55

Večerná univerzita (5)

14:35

Pallotíni

15:00

Hodina milosrdenstva

15:17

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Mons. Stanislav Zvolenský: Postoj k majetku)

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Stop šikane!)

18:30

Z prameňa

18:45

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:05

Ichtis - antivírus pre deti (3)

19:20

Koraland (3/7) Pravidlo

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Krátke správy

20:15

Prečo, otče? (Prečo sa modlíme k svätým?)

20:30

V Samárii pri studni (Svätí Peter a Pavol, kniežatá apoštolov)

22:00

Moje srdce pre Írsko

22:30

Fatimské posolstvo (7)

23:30

Viera do vrecka (Môj život online)

23:45

Z prameňa

Utorok 23.06.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Moja misia - magazín

1:25

Taizé

2:15

Quo vadis (Umenie otázky)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večerná univerzita (5)

4:00

Pallotíni

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (2)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:20

Ichtis - antivírus pre deti (4)

8:35

Koraland (4/7) Zápas

9:00

Fundamenty (Boží ľud)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

10:55

Doma je doma (Stop šikane!)

12:00

Svätá omša

12:35

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Z javora (Uspávanky)

13:30

Hudobné pódium

14:10

Povolanie laik - Byť darom

14:30

LUXáreň

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Boh k tebe hovorí

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

Etiópia - choďte a učte všetky národy

17:00

Peter medzi nami

17:30

Doma je doma (Z javora - zákulisie)

18:30

Z prameňa

18:45

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:05

Ichtis - antivírus pre deti (4)

19:20

Koraland (4/7) Zápas

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Juraj Vittek: Je sväté prijímanie na ruku neprijateľné?)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Indonézia – Páter Stef

22:15

Medzi nebom a zemou

23:00

Eucharistické zázraky

23:15

Na tónoch vďačnosti

23:45

Z prameňa

Streda 24.06.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Stop šikane!)

1:20

Hudobné pódium

2:00

Povolanie laik - Byť darom

2:20

vKontexte (Juraj Vittek: Je sväté prijímanie na ruku neprijateľné?)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Akatist

4:00

Katechéza

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (3)

7:00

Svätá omša z Košíc

8:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:30

Ichtis - antivírus pre deti (5)

8:45

Koraland (5/7) Alia

9:00

Krátke správy

9:15

Etiópia - choďte a učte všetky národy

9:45

Biskupská vysviacka zo Spiša

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

Indonézia – Páter Stef

14:00

vKontexte (Juraj Vittek: Je sväté prijímanie na ruku neprijateľné?)

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:17

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Eucharistické zázraky

16:30

Fatimské posolstvo (8)

17:00

Klbko

17:30

Doma je doma (Úspešný príbeh Banskoštiavnickej kalvárie)

18:30

Z prameňa

18:45

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:05

Ichtis - antivírus pre deti (5)

19:20

Koraland (5/7) Alia

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Fundamenty (Hierarchia a episkopát)

21:30

Jeden na jedného (Omše, veriaci a Cirkev)

21:45

Peter medzi nami

22:05

Chvály

22:55

Katechéza

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa

Štvrtok 25.06.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Z javora - zákulisie)

1:20

V Samárii pri studni (Svätí Peter a Pavol, kniežatá apoštolov)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:25

Chvály

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:00

Biblia (4)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Prehľad katolíckych periodík

8:20

Ichtis - antivírus pre deti (6)

8:35

Koraland (6/7) Vystúpenie

8:55

Fatimské posolstvo (8)

9:25

Quo vadis (Umenie otázky)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:35

Peter medzi nami

11:00

Pohrebná svätá omša z Trnavy

13:05

Chvály

13:55

Medzi nebom a zemou

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:17

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:30

Večera u Slováka (13. nedeľa v Cezročnom období)

17:00

Život v Turkane

17:15

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Doma je doma (Pamäť človeka)

18:30

Z prameňa

18:45

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:05

Ichtis - antivírus pre deti (6)

19:20

Koraland (6/7) Vystúpenie

19:35

Krátke správy

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie

21:10

Hudobné pódium

21:50

Život v Turkane

22:10

Jeden na jedného (Omše, veriaci a Cirkev)

22:25

Slovo v obraze / Najsvätejšie srdce Ježišovo

22:35

Katechéza

22:55

Nová kvalita života

23:10

V škole Ducha (Mons. Stanislav Zvolenský: Postoj k majetku)

23:45

Z prameňa

Piatok 26.06.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Úspešný príbeh Banskoštiavnickej kalvárie)

1:20

Večerná univerzita (5)

2:00

Pallotíni

2:20

Večera u Slováka (13. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo v obraze / Najsvätejšie srdce Ježišovo

4:07

Eucharistické zázraky

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (5)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Pozvánka

8:20

Ichtis - antivírus pre deti (7)

8:35

Koraland (7/7) Murfbal

8:55

Gréckokatolícky magazín

9:15

Slovo v obraze / Najsvätejšie srdce Ježišovo

9:25

Peter medzi nami

9:40

Život v Turkane

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

10:55

Doma je doma (Pamäť človeka)

12:00

Svätá omša

12:35

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Fundamenty (Hierarchia a episkopát)

13:55

Quo vadis (Umenie otázky)

14:25

Jeden na jedného (Omše, veriaci a Cirkev)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nová kvalita života

16:25

Na tónoch vďačnosti

16:55

Prehľad katolíckych periodík

17:00

Kulmenie (Ave Maria)

17:15

Prečo, otče? (Prečo sa modlíme k svätým?)

17:30

Moja misia - magazín

18:00

Egypt – Unesené nevesty

18:30

Z prameňa

18:45

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:05

Ichtis - antivírus pre deti (7)

19:20

Koraland (7/7) Murfbal

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Hrdinské duchovenstvo - v pekle prvej svetovej vojny

21:30

Z javora (Uspávanky)

22:00

LUXáreň

22:30

Etiópia - choďte a učte všetky národy

23:00

Katechéza

23:15

Večera u Slováka (13. nedeľa v Cezročnom období)

23:45

Z prameňa

Sobota 27.06.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Fundamenty (Hierarchia a episkopát)

1:20

Vaticano

1:50

Prehľad katolíckych periodík

1:55

Na tónoch vďačnosti

2:20

V škole Ducha (Mons. Stanislav Zvolenský: Postoj k majetku)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Hudobné pódium

4:00

Život v Turkane

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (6)

7:00

Svätá omša

7:35

Ruženec / Radostný ruženec.

8:05

Klbko

8:30

Prehľad katolíckych periodík

8:35

Novéna k Matke ustavičnej pomoci

9:05

Večerná univerzita (5)

9:45

Pallotíni

10:05

Krátke správy

10:15

Na tónoch vďačnosti

10:45

Prečo, otče? (Prečo sa modlíme k svätým?)

11:00

Indonézia – Páter Stef

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Z javora (Uspávanky)

13:30

Večera u Slováka (13. nedeľa v Cezročnom období)

14:00

Akatist

14:35

Novéna k Matke ustavičnej pomoci

15:00

Hodina milosrdenstva

15:17

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Svätá omša v maďarskom jazyku

17:00

LUXáreň

17:30

Hrdinské duchovenstvo - v pekle prvej svetovej vojny

18:35

Klbko

19:00

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Svätý Peter (1)

22:15

Kulmenie (Ave Maria)

22:30

Fatimské posolstvo (8)

23:00

Vaticano

23:30

Večera u Slováka (13. nedeľa v Cezročnom období)

Nedeľa 28.06.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Chvály

1:20

Indonézia – Páter Stef

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín

3:50

Egypt – Unesené nevesty

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (7)

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:35

Loretánske litánie

7:36

Spravodajský súhrn

8:05

Klbko

8:25

Slovo v obraze / Svätý Peter

8:40

Gréckokatolícky magazín

9:00

LUXáreň

9:30

Nová kvalita života

10:00

Svätá omša z Bratislavy

10:50

Novéna k Matke ustavičnej pomoci

11:20

Eucharistické zázraky

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:20

Boh k tebe hovorí

12:35

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

V Samárii pri studni (Svätí Peter a Pavol, kniežatá apoštolov)

14:25

Život v Turkane

14:40

Prečo, otče? (Prečo sa modlíme k svätým?)

14:45

Loretánske litánie

15:00

Hodina milosrdenstva

15:17

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Spojení oceánom

16:40

Svätý Peter (1)

18:30

Svätá omša z Bratislavy

19:15

Klbko

19:30

Katechéza

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Indonézia – Páter Stef

22:45

Jeden na jedného (Omše, veriaci a Cirkev)

23:00

Večerná univerzita (5)

23:40

Pallotíni