Pondelok 01.07.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma

1:25

Fundamenty (Načo máme Katechizmus Katolíckej cirkvi?)

2:25

Svätci zo Skalky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Marián Gavenda: Pôst)

3:50

Slovo v obraze (Sv. Cyril a Metod)

4:00

Peter medzi nami

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša (4)

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Žilina - Saleziáni)

7:45

Ruženec

8:20

Malí poslovia (6/13) Útek za úsvitu hviezd

8:55

LUXáreň

9:25

VneMY (Vydržať až do konca)

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Mystička z hôr - Kunegunda Siwiec

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Kulmenie (Ježiš Nazaretský)

13:10

Iba škola (ZŠ s MŠ Antona Bernoláka v Martine)

13:30

Univerzita tretieho veku

14:10

Charita Košice

14:25

Svätci zo Skalky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Marián Gavenda)

16:40

Eucharistické zázraky

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Karibuni sana)

18:35

Malí poslovia (6/13) Útek za úsvitu hviezd

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Klenotnica / Posolkyňa Božej lásky

20:25

PragerU (Nový feminizmus)

20:30

V Samárii pri studni (Ako sa vyrovnať so smrťou)

22:00

Viera v Rusku: Biskup Maletský, don Bosco z Petrohradu

22:30

Slovo v obraze (Sv. Cyril a Metod)

22:45

Poltónklub (BASS BAND)

23:45

Z prameňa

Utorok 02.07.2019

0:00

Z prameňa

0:10

Klenotnica / Posolkyňa Božej lásky

0:25

Mystička z hôr - Kunegunda Siwiec

1:25

Taizé

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

VneMY (Vydržať až do konca)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze (Sv. Cyril a Metod)

4:00

Jeden na jedného (LGBTI a spoločnosť)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (5)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Malí poslovia (7/13) Nočný rev

8:55

Fundamenty (Načo máme Katechizmus Katolíckej cirkvi?)

10:00

Klenotnica / Posolkyňa Božej lásky

10:10

Z prameňa

10:30

Svätci zo Skalky

11:00

Doma je doma (Karibuni sana)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Pokuta vo sviatosti zmierenia / Z horlivého veriaceho sektár?)

13:25

Quo vadis s Maxom Kašparů

14:10

VneMY (Vydržať až do konca)

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Viera v Rusku: Biskup Maletský, don Bosco z Petrohradu

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Viera do vrecka (Výchova)

17:30

Doma je doma (Z Prešova do Panamy)

18:35

Malí poslovia (7/13) Nočný rev

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:25

vKontexte (Juraj Vittek: Katolík a ľudia s homosexuálnou tendenciou)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom (Alica Jorgenson, Cranbury, New Jersey)

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (Marián Gavenda)

23:00

Americko-slovenské inšpirácie

23:45

Z prameňa

Streda 03.07.2019

0:10

RomaSlovak - Kamarátky

0:25

Doma je doma (Karibuni sana)

1:20

Poltónklub (BASS BAND)

2:25

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Pokuta vo sviatosti zmierenia / Z horlivého veriaceho sektár?)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Malí poslovia (8/13) V zajatí

8:55

Vaticano

9:30

Ján Pavol Veľký: Pápež, ktorý zmenil dejiny

10:30

Kulmenie (Ježiš Nazaretský)

10:45

RomaSlovak - Kamarátky

11:00

Doma je doma (Z Prešova do Panamy)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Správy zo Svätej zeme

13:20

Americko-slovenské inšpirácie

14:05

Viera v Rusku: Biskup Maletský, don Bosco z Petrohradu

14:35

Iba škola (ZŠ s MŠ Antona Bernoláka v Martine)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:25

Kosovo - Lúč Božej lásky

17:05

Klbko - Svätá omša (2)

17:30

Doma je doma (Ráchelina vinica)

18:35

Malí poslovia (8/13) V zajatí

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Cesta

20:20

PragerU (Nový feminizmus)

20:30

Kresťan v spoločnosti (Kresťan, elektronizácia a internet )

21:30

Jeden na jedného (Trest smrti)

21:45

Viera do vrecka (Výchova)

22:00

Svedectvo

22:05

Chvály (F6)

22:50

LUXáreň

23:20

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Pokuta vo sviatosti zmierenia / Z horlivého veriaceho sektár?)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 04.07.2019

0:10

Cesta

0:25

Doma je doma (Z Prešova do Panamy)

1:20

V Samárii pri studni (Ako sa vyrovnať so smrťou?)

2:40

Slovo v obraze (Sv. Cyril a Metod)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis s Maxom Kašparů

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

8:00

Ruženec

8:30

Malí poslovia (9/13) V pasci

8:55

Viera do vrecka (Výchova)

9:15

vKontexte (Juraj Vittek: Katolík a ľudia s homosexuálnou tendenciou)

10:00

Cesta

10:10

Z prameňa

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:50

PragerU: Nový feminizmus

11:00

Doma je doma (Ráchelina vinica)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

LUXáreň

13:25

Svedectvo

13:30

Chvály (F6)

14:20

Jeden na jedného (Trest smrti)

14:50

Slovo v obraze (Sv. Cyril a Metod)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka (14. nedeľa v Cezročnom období)

16:30

Iba škola (ZŠ sv. Dominika Savia vo Zvolene)

16:45

Spolu

17:00

Svätá liturgia z Terchovej

18:35

Malí poslovia (9/13) V pasci

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Palestína a Izrael

20:20

Taizé

21:10

Poltónklub (Miro Jilo)

21:50

Skopje: Deň vďakyvzdania

22:10

Jeden na jedného (Trest smrti)

22:25

Kosovo - Lúč Božej lásky

23:15

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Z prameňa

Piatok 05.07.2019

0:10

Palestína a Izrael

0:25

Doma je doma (Ráchelina vinica)

1:20

Univerzita tretieho veku

2:05

Charita Košice

2:25

Viera v Rusku: Biskup Maletský, don Bosco z Petrohradu

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou

8:00

Ruženec

8:20

Malí poslovia (10/13) Zradca

8:55

Večera u Slováka (14. nedeľa v Cezročnom období)

9:25

Spojení oceánom (Alica Jorgenson, Cranbury, New Jersey)

10:00

Palestína a Izrael

10:15

Sedembolestný ruženec

10:45

Živý vstup z Terchovej

11:00

Svätá omša z Terchovej

12:25

Ruženec

12:55

Nová kvalita života

13:10

Jeden na jedného (Trest smrti)

13:30

V Samárii pri studni (Ako sa vyrovnať so smrťou?)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vaticano

16:35

Eucharistické zázraky

16:55

Godzone magazín

17:30

Doma je doma (Kedy vzniklo evanjelium?)

18:35

Malí poslovia (10/13) Zradca

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Nová kvalita života (179)

20:20

PragerU (Nový feminizmus)

20:30

Sedem svätých

21:30

Quo vadis s Maxom Kašparů

22:15

Správy zo Svätej zeme

22:40

vKontexte (Juraj Vittek: Katolík a ľudia s homosexuálnou tendenciou)

23:10

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Pokuta vo sviatosti zmierenia / Z horlivého veriaceho sektár?)

23:45

Z prameňa

Sobota 06.07.2019

0:10

Nová kvalita života (179)

0:25

Kresťan v spoločnosti (Kresťan, elektronizácia a internet)

1:20

Americko-slovenské inšpirácie

2:05

Katechéza

2:15

Slovo v obraze / Sv. Cyril a Metod

2:25

Spojení oceánom (Alica Jorgenson, Cranbury, New Jersey)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (14. nedeľa v Cezročnom období)

3:50

Slovo v obraze (Sv. Cyril a Metod)

4:00

Nová kvalita života (179)

4:25

Ruženec

5:05

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Nová kvalita života (179)

8:00

Klbko - Svätá omša (2)

8:20

V škole Ducha (Marián Gavenda)

8:55

Univerzita tretieho veku

9:40

Charita Košice

10:00

Nová kvalita života (179)

10:10

Gréckokatolícky magazín

10:30

Viera v Rusku: Biskup Maletský, don Bosco z Petrohradu

11:00

Doma je doma (Kedy vzniklo evanjelium?)

11:55

PragerU (Nový feminizmus)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Ján Pavol Veľký: Pápež, ktorý zmenil dejiny

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze (Sv. Cyril a Metod)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

LUXáreň

16:40

Nová kvalita života (179)

16:45

Živý vstup z Levoče

17:00

Otváracia odpustová svätá omša z Levoče

18:30

Spravodajský súhrn

19:00

Svätá omša ozbrojených síl a zborov SR z Levoče

20:30

Svätá liturgia východného obradu z Levoče

22:30

Mariánsky koncert súboru z farnosti Lipany

23:45

Živý vstup z Levoče

Nedeľa 07.07.2019

0:03

Nočný program z Levoče

7:00

Svätá liturgia východného obradu z Levoče

8:35

Klbko - Svätá omša (3)

8:50

Nová kvalita života (179)

9:00

Modlitba radostného ruženca z Levoče

10:00

Slávnostná odpustová svätá omša z Levoče

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Ako sa vyrovnať so smrťou?)

14:20

Godzone magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze (Stvorenie)

16:10

Spolu

16:40

Svätá Bernadeta z Lúrd

18:05

Sedem svätých

18:45

Klbko - Svätá omša (3)

19:05

Katechéza

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Význam sv. spovede)

21:00

Medzi nebom a zemou (Peter Petras)

21:45

Viera v Rusku: Biskup Maletský, don Bosco z Petrohradu

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte (Juraj Vittek: Katolík a ľudia s homosexuálnou tendenciou)

23:05

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Eucharistické zázraky