Pondelok 29.06.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Doma je doma (Pamäť človeka)

1:25

V škole Ducha (Mons. Stanislav Zvolenský: Postoj k majetku)

2:00

Spojení oceánom

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (Hierarchia a episkopát)

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (8)

7:00

Svätá omša

8:00

Týždeň s ...

8:10

Ichtis - antivírus pre deti (8)

8:30

Medzi nebom a zemou

9:15

Katechéza

9:30

Svätá omša z Vatikánu

11:30

Eucharistické zázraky

11:45

Z prameňa

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Slovo v obraze / Svätý Peter

13:08

Kulmenie (Ave Maria)

13:30

Život v Turkane

13:55

Večerná univerzita (6)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:17

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Stopy Krista v Ríme

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Úspešný príbeh Banskoštiavnickej kalvárie)

18:30

Svätá omša

19:15

Ichtis - antivírus pre deti (8)

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Slovo v obraze / Svätý Peter

20:15

A teraz čo? (Kvôli svojmu farárovi nechodím do kostola )

20:30

V Samárii pri studni (Kresťanské púte a putovanie)

22:00

Etiópia - choďte a učte všetky národy

22:30

Fatimské posolstvo (8)

23:00

Peter medzi nami

23:15

vKontexte (Juraj Vittek: Je sväté prijímanie na ruku neprijateľné?)

23:45

Z prameňa

Utorok 30.06.2020

0:10

Slovo v obraze / Svätý Peter

0:20

Moja misia - magazín

0:50

Egypt – Unesené nevesty

1:25

Chvály

2:15

Duchovná poradňa (Ján Buc: Hriech a Božie slovo)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večerná univerzita (6)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (9)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:20

Ichtis - antivírus pre deti (9)

9:00

Fundamenty (Hierarchia a episkopát)

10:00

Slovo v obraze / Svätý Peter

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

10:55

Doma je doma (Úspešný príbeh Banskoštiavnickej kalvárie)

12:00

Svätá omša

12:35

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Spojení oceánom

13:30

Hudobné pódium

14:10

Život v Turkane

14:30

LUXáreň

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Boh k tebe hovorí

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

Putovanie po Svätej zemi (1)

17:00

Viera do vrecka (Môj život online)

17:30

Doma je doma (Poklad Aurel Stodola)

18:30

Z prameňa

18:45

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:05

Ichtis - antivírus pre deti (9)

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

vKontexte (Juraj Vittek: Majstri podozrievania)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Stopy Krista v Ríme

22:15

Medzi nebom a zemou

23:00

Eucharistické zázraky

23:15

Godzone magazín

23:45

Z prameňa

Streda 01.07.2020

0:10

Kulmenie (Ave Maria)

0:20

Doma je doma (Úspešný príbeh Banskoštiavnickej kalvárie)

1:20

Hudobné pódium

2:00

Život v Turkane

2:20

vKontexte (Juraj Vittek: Majstri podozrievania)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Akatist

4:00

Katechéza

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (10)

7:00

Svätá omša z Prešova

7:45

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:20

Ichtis - antivírus pre deti (10)

8:50

A teraz čo? (Kvôli svojmu farárovi nechodím do kostola)

9:00

Kulmenie (Ave Maria)

9:30

fa -TAL

10:30

Putovanie po Svätej zemi (1)

10:55

Doma je doma (Poklad Aurel Stodola)

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

Stopy Krista v Ríme

14:00

vKontexte (Juraj Vittek: Majstri podozrievania)

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Eucharistické zázraky

16:30

Krížové výpravy (1/4) - Cesty viery

17:00

Klbko

17:30

Doma je doma (Vzácnosť detského času)

18:35

Ichtis - antivírus pre deti (10)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Eucharistické zázraky

20:20

A teraz čo? (Kvôli svojmu farárovi nechodím do kostola)

20:30

Fundamenty (Laici)

21:30

Jeden na jedného (Vatikán a Medžugorie)

21:45

Viera do vrecka (Môj život online)

22:05

Taizé

22:55

Katechéza

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa

Štvrtok 02.07.2020

0:10

Eucharistické zázraky

0:20

Doma je doma (Poklad Aurel Stodola)

1:20

V Samárii pri studni (Kresťanské púte a putovanie)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:25

Taizé

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:00

Biblia (11)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

A teraz čo? (Kvôli svojmu farárovi nechodím do kostola)

8:20

Starý zákon (A na začiatku bolo svetlo)

8:55

Krížové výpravy (1/4) - Cesty viery

9:25

Z prameňa

9:40

Svätá omša z Levoče

11:30

Eucharistické zázraky

11:45

Viera do vrecka (Môj život online)

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:05

Taizé

13:55

Medzi nebom a zemou

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Láska a rodičovstvo (1) / Ľudská osoba a sexualita

16:30

Večera u Slováka (Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov)

17:00

Kulmenie (Ave Maria)

17:15

A teraz čo? (Kvôli svojmu farárovi nechodím do kostola)

17:30

Doma je doma (V hlave)

18:35

Starý zákon (A na začiatku bolo svetlo)

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

19:25

Ruženec / Radostný ruženec.

20:05

Klenotnica (Posolkyňa Božej lásky)

20:20

Taizé

21:10

Poltónklub

22:10

Jeden na jedného (Vatikán a Medžugorie)

22:25

Slovo v obraze / Svätý Peter

22:35

Katechéza

22:55

Nová kvalita života

23:10

V škole Ducha (Mons. Stanislav Zvolenský: Pravda v našom živote)

23:45

Z prameňa

Piatok 03.07.2020

0:10

Klenotnica (Posolkyňa Božej lásky)

0:20

Doma je doma (Vzácnosť detského času)

1:20

Večerná univerzita (6)

2:20

Večera u Slováka (Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo v obraze / Svätý Peter

4:07

Eucharistické zázraky

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (12)

7:00

Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou

8:00

Pozvánka

8:05

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:30

Starý zákon (V pote tváre...)

8:55

Láska a rodičovstvo (1) / Ľudská osoba a sexualita

9:15

Slovo v obraze / Svätý Peter

9:25

Viera do vrecka (Môj život online)

9:40

Kulmenie (Ave Marie)

10:00

Klenotnica (Posolkyňa Božej lásky)

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

10:55

Doma je doma (V hlave)

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Fundamenty (Laici)

13:55

Duchovná poradňa (Ján Buc: Hriech a Božie slovo)

14:25

Jeden na jedného (Vatikán a Medžugorie)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nová kvalita života

16:25

V škole Ducha (Mons. Stanislav Zvolenský: Pravda v našom živote)

17:00

Kulmenie (Námestie sv. Petra)

17:15

A teraz čo? (Kvôli svojmu farárovi nechodím do kostola)

17:30

Moja misia - magazín

18:35

Starý zákon (V pote tváre...)

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Nová kvalita života

20:15

A teraz čo? (Kvôli svojmu farárovi nechodím do kostola)

20:30

Marta Robinová - Od utrpenia k odovzdaniu

21:30

Spojení oceánom

22:00

LUXáreň

22:30

Putovanie po Svätej zemi (1)

23:00

Katechéza

23:15

Večera u Slováka (Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov)

23:45

Z prameňa

Sobota 04.07.2020

0:10

Nová kvalita života

0:20

Fundamenty (Laici)

1:20

Vaticano

1:50

A teraz čo? (Kvôli svojmu farárovi nechodím do kostola)

2:20

V škole Ducha (Mons. Stanislav Zvolenský: Pravda v našom živote)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Poltónklub

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (13)

7:00

Ruženec / Radostný ruženec.

7:35

Spravodajský súhrn

8:05

Klbko

8:30

A teraz čo? (Kvôli svojmu farárovi nechodím do kostola)

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Večerná univerzita (6)

10:05

Spravodajský súhrn

10:30

V škole Ducha (Mons. Stanislav Zvolenský: Pravda v našom živote)

10:45

A teraz čo? (Kvôli svojmu farárovi nechodím do kostola)

11:00

Stopy Krista v Ríme

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Spojení oceánom

13:30

Večera u Slováka (Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov)

14:00

Akatist

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

15:30

LUXáreň

16:00

Fatimská sobota

18:00

Marta Robinová - Od utrpenia k odovzdaniu

19:00

A teraz čo? (Kvôli svojmu farárovi nechodím do kostola)

19:15

Klbko

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Svätý Peter (2)

22:15

Kulmenie (Námestie sv. Petra)

22:30

Krížové výpravy (1/4) - Cesty viery

23:00

Vaticano

23:30

Večera u Slováka (Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov)

Nedeľa 05.07.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Taizé

1:20

Stopy Krista v Ríme

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (14)

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:35

Spravodajský súhrn

8:05

Klbko

8:25

Slovo v obraze / Svätí Cyril a Metod

8:40

Gréckokatolícky magazín

9:00

LUXáreň

9:30

Nová kvalita života

9:55

Spravodajský súhrn

10:30

Svätá omša z Terchovej

12:00

Anjel Pána

12:20

Boh k tebe hovorí

12:35

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

V Samárii pri studni (Kresťanské púte a putovanie)

14:25

Nová kvalita života

14:40

A teraz čo? (Kvôli svojmu farárovi nechodím do kostola)

14:45

Loretánske litánie

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Na tónoch vďačnosti

16:40

Svätý Peter (2)

18:20

Kulmenie (Námestie sv. Petra)

18:35

Klbko

19:00

Katechéza

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Quo vadis (Za oponou)

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Stopy Krista v Ríme

22:45

Jeden na jedného (Vatikán a Medžugorie)

23:00

Večerná univerzita (6)