Pondelok 08.07.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (Krása ženy)

1:25

Kresťan v spoločnosti (Kresťan, elektronizácia a internet)

2:25

Kosovo - Lúč Božej lásky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Marián Gavenda)

3:50

Slovo v obraze (Stvorenie)

4:00

Viera do vrecka (Výchova)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s... (Farnosť Jarovnice)

7:45

Ruženec

8:20

Malí poslovia (11/13) Dokážeš to

8:55

LUXáreň

9:25

Godzone magazín

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Svätá omša z Vatikánu

12:25

Ruženec

12:55

Spolu

13:10

Iba škola (ZŠ sv. Dominika Savia vo Zvolene)

13:30

Univerzita tretieho veku

14:20

RomaSlovak (Vysokoškoláčky)

14:25

Kosovo - Lúč Božej lásky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Marián Gavenda)

16:40

Eucharistické zázraky

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Otec)

18:35

Malí poslovia (11/13) Dokážeš to

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Klenotnica (Dialóg s Božou prozreteľnosťou)

20:25

PragerU (Existuje Boh?)

20:30

V Samárii pri studni (Celibát v Katolíckej cirkvi)

22:00

Viera v Rusku: Boris Rauschenbach, na radosť nemám dôvod

22:30

Slovo v obraze (Stvorenie)

22:45

Poltónklub (Miro Jilo)

23:45

Z prameňa

Utorok 09.07.2019

0:10

Klenotnica (Dialóg s Božou prozreteľnosťou)

0:25

Doma je doma (Kedy vzniklo evanjelium?)

1:25

Chvály (F6)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze (Stvorenie)

4:00

Jeden na jedného (Trest smrti)

4:25

Ruženec

5:05

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Malí poslovia (12/13) Na krížovej ceste

8:55

Kresťan v spoločnosti (Kresťan, elektronizácia a internet)

10:00

Klenotnica (Dialóg s Božou prozreteľnosťou)

10:10

Z prameňa

10:30

Kosovo - Lúč Božej lásky

11:00

Doma je doma (Otec)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Význam sv. spovede)

13:25

Quo vadis s Maxom Kašparů

14:10

Godzone magazín

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Viera v Rusku: Boris Rauschenbach, na radosť nemám dôvod

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Peter medzi nami

17:30

Doma je doma (Som SINGLE)

18:35

Malí poslovia (12/13) Na krížovej ceste

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:25

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Je Panna Mária Spoluvykupiteľkou?)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (Marián Gavenda)

23:00

Medzi nebom a zemou

23:45

Z prameňa

Streda 10.07.2019

0:10

RomaSlovak (Kňazská rodina)

0:25

Doma je doma (Otec)

1:20

Poltónklub (Miro Jilo)

2:25

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Význam sv. spovede)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Malí poslovia (13/13) Až na koniec sveta

8:55

Vaticano

9:30

Až tam, kde prebýva Boh

10:30

Spolu

11:00

Doma je doma (Som SINGLE)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Správy zo Svätej zeme

13:20

Medzi nebom a zemou

14:05

Viera v Rusku: Boris Rauschenbach, na radosť nemám dôvod

14:35

Iba škola (ZŠ sv. Dominika Savia vo Zvolene)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:25

PNG – Zem neočakávaného

17:00

Klbko - Svätá omša (3)

17:30

Doma je doma (Madeleine Rivest)

18:35

Malí poslovia (13/13) Až na koniec sveta

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Charita Spiš

20:20

PragerU (Existuje Boh?)

20:30

Fundamenty (Povolanie k modlitbe)

21:30

Jeden na jedného (Veriaci volič)

21:45

Peter medzi nami

22:05

Taizé

22:50

LUXáreň

23:20

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Význam sv. spovede)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 11.07.2019

0:10

Charita Spiš

0:25

Doma je doma (Som SINGLE)

1:20

V Samárii pri studni (Celibát v Katolíckej cirkvi)

2:40

Slovo v obraze (Stvorenie)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis s Maxom Kašparů

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Ichtis – antivírus pre deti (1)

8:55

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Je Panna Mária Spoluvykupiteľkou?)

9:30

Púť seniorov z Levoče

11:00

Doma je doma (Madeleine Rivest)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

LUXáreň

13:30

Taizé

14:20

Jeden na jedného (Veriaci volič)

14:50

Slovo v obraze (Stvorenie)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka (15. nedeľa v Cezročnom období)

16:30

Iba škola (ZŠ s MŠ Antona Bernoláka v Martine)

16:45

Kulmenie (Jozef Kováčik, téma: Včielka Maja)

17:00

PragerU (Existuje Boh?)

17:05

Nová kvalita života

17:30

Doma je doma (Lúčná v Roháčoch, miesto, cez ktoré prichádzala náboženská literatúra na Slovensko)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti (1)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Mjanmarsko - Nádej na slobodu

20:20

Chvály (F6)

21:10

Poltónklub (AN(DŽ)ELINO)

22:10

Jeden na jedného (Veriaci volič)

22:25

PNG – Zem neočakávaného

22:55

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Z prameňa

Piatok 12.07.2019

0:10

Mjanmarsko - Nádej na slobodu

0:25

Doma je doma (Madeleine Rivest)

1:20

Univerzita tretieho veku

2:25

Viera v Rusku: Boris Rauschenbach, na radosť nemám dôvod

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:55

Ruženec

8:20

Ichtis – antivírus pre deti (2)

8:55

Večera u Slováka (15. nedeľa v Cezročnom období)

9:25

Spojení oceánom

10:00

Mjanmarsko - Nádej na slobodu

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec

11:00

Doma je doma (Lúčná v Roháčoch, miesto, cez ktoré prichádzala náboženská literatúra na Slovensko)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Nová kvalita života

13:10

Jeden na jedného (Veriaci volič)

13:30

V Samárii pri studni (Celibát v Katolíckej cirkvi)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vaticano

16:35

Eucharistické zázraky

16:55

Godzone magazín

17:30

Doma je doma (Evanjelium podľa Jána očami detí)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti (2)

19:00

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Nová kvalita života

20:20

PragerU (Existuje Boh?)

20:30

Revolúcia Jána XXIII.

21:30

Quo vadis s Maxom Kašparů

22:10

Správy zo Svätej zeme

22:30

Ruženec z Fatimy

Sobota 13.07.2019

0:10

Nová kvalita života

0:25

Fundamenty (Povolanie k modlitbe)

1:20

Medzi nebom a zemou

2:05

Katechéza

2:15

Slovo v obraze (Stvorenie)

2:25

Spojení oceánom

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (15. nedeľa v Cezročnom období)

3:50

Slovo v obraze (Stvorenie)

4:00

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (1)

7:00

Ruženec

7:35

Nová kvalita života

8:00

Klbko - Svätá omša (3)

8:20

V škole Ducha (Marián Gavenda)

8:55

Univerzita tretieho veku

9:45

RomaSlovak (Vysokoškoláčky)

10:00

Nová kvalita života

10:10

Gréckokatolícky magazín

10:30

Viera v Rusku: Boris Rauschenbach, na radosť nemám dôvod

11:00

Doma je doma (Evanjelium podľa Jána očami detí)

11:55

PragerU (Existuje Boh?)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Až tam, kde prebýva Boh

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze (Stvorenie)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo Božie...podľa Jána (9)

16:40

Nová kvalita života

17:00

LUXáreň

17:30

Revolúcia Jána XXIII.

18:30

Ruženec z Fatimy

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Vojna vo Vendée

22:20

Godzone magazín

22:55

Iba škola (ZŠ s MŠ Antona Bernoláka v Martine)

23:30

Spojení oceánom

Nedeľa 14.07.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Je Panna Mária Spoluvykupiteľkou?)

1:10

Taizé

2:00

Slovo v obraze (Stvorenie)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (15. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Marián Gavenda)

4:00

Iba škola (ZŠ s MŠ Antona Bernoláka v Martine)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (2)

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - Svätá omša (4)

8:20

Iba škola (ZŠ s MŠ Antona Bernoláka v Martine)

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života

10:00

Svätá omša z kaplnky TV LUX.

10:50

Slovo Božie...podľa Jána (9)

11:15

Peter medzi nami

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Celibát v Katolíckej cirkvi)

14:20

Godzone magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze (Svätý Benedikt)

16:10

Kulmenie (Včielka Maja)

16:40

Vojna vo Vendée

18:15

Eucharistické zázraky

18:35

Klbko - Svätá omša (4)

19:00

Katechéza

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Piatok a pôst)

21:00

Americko-slovenské inšpirácie (Zažiariť!)

21:45

Viera v Rusku: Boris Rauschenbach, na radosť nemám dôvod

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Je Panna Mária Spoluvykupiteľkou?)

23:05

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Eucharistické zázraky