Pondelok 06.07.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Doma je doma (V hlave)

1:25

V škole Ducha (Mons. Stanislav Zvolenský: Pravda v našom živote)

2:00

Na tónoch vďačnosti

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (Laici)

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (1)

7:00

Svätá omša

7:38

Týždeň s... (Gr. kat. farnosť Čirč)

7:45

Ruženec / Radostný ruženec.

8:20

Starý zákon (Kain a Ábel)

8:55

Medzi nebom a zemou

9:40

Quo vadis (Za oponou)

10:10

Z prameňa

10:40

Katechéza

10:55

Moja misia - magazín

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Slovo v obraze / Svätí Cyril a Metod

13:08

Kulmenie (Námestie sv. Petra)

13:30

Eucharistické zázraky

13:55

Večerná univerzita (7)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Mons. Stanislav Zvolenský: Túžba vlastniť iného)

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Cyklopúť po Svätej Zemi)

18:35

Starý zákon (Kain a Ábel)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Slovo v obraze / Svätí Cyril a Metod

20:15

Prečo, otče? (PREČO MÁ CIRKEV MAJETKY?)

20:30

V Samárii pri studni (Kardinál Newman)

22:00

Putovanie po Svätej zemi (1)

22:30

Krížové výpravy (1/4) - Cesty viery

23:00

Viera do vrecka (Môj život online)

23:15

vKontexte (Juraj Vittek: Majstri podozrievania)

23:45

Z prameňa

Utorok 07.07.2020

0:10

Slovo v obraze / Svätí Cyril a Metod

0:20

Moja misia - magazín

1:25

Taizé

2:15

Quo vadis (Za oponou)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večerná univerzita (7)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (2)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:20

Starý zákon (Noe)

9:00

Fundamenty (Laici)

10:00

Slovo v obraze / Svätí Cyril a Metod

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

10:55

Doma je doma (Cyklopúť po Svätej Zemi)

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Na tónoch vďačnosti

13:30

Poltónklub

14:30

LUXáreň

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Boh k tebe hovorí

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

Putovanie po Svätej zemi (2)

17:00

Viera do vrecka (Prečo misie?)

17:30

Doma je doma (Výstava Dary života a umenia)

18:35

Starý zákon (Noe)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Vatikán - od mýtov k skutočnosti)

20:55

Láska a rodičovstvo (2) / Manželská láska

21:15

Jubileum: 700 rokov hľadania odpustenia

22:15

Medzi nebom a zemou

23:00

Eucharistické zázraky

23:15

Krížové výpravy (1/4) - Cesty viery

23:45

Z prameňa

Streda 08.07.2020

0:10

Kulmenie (Námestie sv. Petra)

0:20

Doma je doma (Cyklopúť po Svätej Zemi)

1:20

Poltónklub

2:20

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Vatikán - od mýtov k skutočnosti)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Akatist

4:00

Katechéza

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (3)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:20

Starý zákon (Noeho synovia)

8:50

Prečo, otče? (PREČO MÁ CIRKEV MAJETKY?)

9:00

Kulmenie (Námestie sv. Petra)

9:30

fa -TAL (Terchová)

10:30

Putovanie po Svätej zemi (2)

10:55

Doma je doma (Výstava Dary života a umenia)

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

Jubileum: 700 rokov hľadania odpustenia

14:00

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Vatikán - od mýtov k skutočnosti)

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Eucharistické zázraky

16:30

Krížové výpravy (2/4) Križiacke panstvá

17:00

Klbko

17:30

Doma je doma (Desatoro s deťmi - 1. prikázanie)

18:35

Starý zákon (Noeho synovia)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Eucharistické zázraky

20:20

Prečo, otče? (PREČO MÁ CIRKEV MAJETKY?)

20:30

Fundamenty (Povolanie k svätosti)

21:30

Jeden na jedného (Pedofília a overtonovo okno)

21:45

Viera do vrecka (Prečo misie?)

22:05

Chvály

22:55

Katechéza

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa

Štvrtok 09.07.2020

0:10

Eucharistické zázraky

0:20

Doma je doma (Výstava Dary života a umenia)

1:20

V Samárii pri studni (Kardinál Newman)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:25

Chvály

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:00

Biblia (4)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Prečo, otče? (PREČO MÁ CIRKEV MAJETKY?)

8:20

Starý zákon (Babylonská veža)

8:55

Krížové výpravy (2/4) Križiacke panstvá

9:25

Quo vadis (Za oponou)

10:00

Eucharistické zázraky

10:10

Z prameňa

10:35

Viera do vrecka (Prečo misie?)

10:55

Doma je doma (Desatoro s deťmi - 1. prikázanie)

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:05

Chvály

13:55

Medzi nebom a zemou

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Láska a rodičovstvo (2) / Manželská láska

16:30

Večera u Slováka (15. nedeľa v Cezročnom období)

17:00

Kulmenie (Námestie sv. Petra)

17:15

Prečo, otče? (PREČO MÁ CIRKEV MAJETKY?)

17:30

Doma je doma (Na bicykli za život)

18:35

Starý zákon (Babylonská veža)

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

19:25

Ruženec / Radostný ruženec.

20:05

Klenotnica (Dialóg s Božou prozreteľnosťou)

20:20

Chvály

21:10

Poltónklub

22:10

Jeden na jedného (Pedofília a overtonovo okno)

22:25

Slovo v obraze / Svätí Cyril a Metod

22:35

Katechéza

22:55

Nová kvalita života

23:10

V škole Ducha (Mons. Stanislav Zvolenský: Túžba vlastniť iného)

23:45

Z prameňa

Piatok 10.07.2020

0:10

Klenotnica (Dialóg s Božou prozreteľnosťou)

0:20

Doma je doma (Desatoro s deťmi - 1. prikázanie)

1:20

Večerná univerzita (7)

2:20

Večera u Slováka (15. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo v obraze / Svätí Cyril a Metod

4:07

Eucharistické zázraky

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (5)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Pozvánka

8:20

Starý zákon (Terachov syn)

8:55

Láska a rodičovstvo (2) / Manželská láska

9:15

Slovo v obraze / Svätí Cyril a Metod

9:25

Viera do vrecka (Prečo misie?)

9:40

Kulmenie (Námestie sv. Petra)

10:00

Klenotnica (Dialóg s Božou prozreteľnosťou)

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

10:55

Doma je doma (Na bicykli za život)

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Fundamenty (Povolanie k svätosti)

13:55

Quo vadis (Za oponou)

14:25

Jeden na jedného (Pedofília a overtonovo okno)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nová kvalita života

16:25

V škole Ducha (Mons. Stanislav Zvolenský: Túžba vlastniť iného)

17:00

Kulmenie (Obelisk, ktorý pamätá smrť prvého pápeža)

17:15

Prečo, otče? (PREČO MÁ CIRKEV MAJETKY?)

17:30

Moja misia - magazín

18:35

Starý zákon (Terachov syn)

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Nová kvalita života

20:15

Prečo, otče? (PREČO MÁ CIRKEV MAJETKY?)

20:30

Hildegarda z Bingenu - Božie svetlo

21:30

Na tónoch vďačnosti

22:00

LUXáreň

22:30

Putovanie po Svätej zemi (2)

23:00

Katechéza

23:15

Večera u Slováka (15. nedeľa v Cezročnom období)

23:45

Z prameňa

Sobota 11.07.2020

0:10

Nová kvalita života

0:20

Fundamenty (Povolanie k svätosti)

1:20

Vaticano

1:50

Prečo, otče? (PREČO MÁ CIRKEV MAJETKY?)

1:55

Quo vadis (Za oponou)

2:20

V škole Ducha (Mons. Stanislav Zvolenský: Túžba vlastniť iného)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Poltónklub

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (6)

7:00

Ruženec / Radostný ruženec.

7:35

Spravodajský súhrn

8:05

Klbko

8:30

Prečo, otče? (PREČO MÁ CIRKEV MAJETKY?)

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Večerná univerzita (7)

10:05

Spravodajský súhrn

10:30

V škole Ducha (Mons. Stanislav Zvolenský: Túžba vlastniť iného)

10:45

Prečo, otče? (PREČO MÁ CIRKEV MAJETKY?)

11:00

Jubileum: 700 rokov hľadania odpustenia

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Na tónoch vďačnosti

13:30

Večera u Slováka (15. nedeľa v Cezročnom období)

14:00

Akatist

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Svätá omša

16:40

Nová kvalita života

17:00

LUXáreň

17:30

Hildegarda z Bingenu - Božie svetlo

19:00

Prečo, otče? (PREČO MÁ CIRKEV MAJETKY?)

19:15

Klbko

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Svätá Barbora

22:15

Kulmenie (Obelisk, ktorý pamätá smrť prvého pápeža)

22:30

Krížové výpravy (2/4) Križiacke panstvá

23:00

Vaticano

23:30

Večera u Slováka (15. nedeľa v Cezročnom období)

Nedeľa 12.07.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Chvály

1:20

Jubileum: 700 rokov hľadania odpustenia

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (7)

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - o liturgii (1) - Kde má Boh zvonček?

8:25

Slovo v obraze / Svätý Benedikt

8:40

Láska a rodičovstvo (2) / Manželská láska

9:00

LUXáreň

9:30

Nová kvalita života

10:00

Svätá omša

10:50

Putovanie po Svätej zemi (2)

11:15

Eucharistické zázraky

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:20

Boh k tebe hovorí

12:35

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

V Samárii pri studni (Kardinál Newman)

14:25

Nová kvalita života

14:40

Prečo, otče? (PREČO MÁ CIRKEV MAJETKY?)

14:45

Loretánske litánie

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Z javora

16:40

Svätá Barbora

18:35

Klbko - o liturgii (1) - Kde má Boh zvonček?

19:00

Katechéza / Blahoslavenstvá - úvod

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Quo vadis (Biatlon duše)

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Jeden na jedného (Pedofília a overtonovo okno)

22:00

Správy zo Svätej zeme

22:30

Ruženec z Fatimy

23:30

Nová kvalita života