Pondelok 15.07.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (Lúčná v Roháčoch, miesto, cez ktoré prichádzala náboženská literatúra na Slovensko)

1:25

Fundamenty (Povolanie k modlitbe)

2:25

PNG – Zem neočakávaného

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Marián Gavenda)

3:50

Slovo v obraze (Svätý Benedikt)

4:00

Peter medzi nami

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša (3)

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Levice - Rybníky)

7:45

Ruženec

8:20

Ichtis – antivírus pre deti (3)

8:55

LUXáreň

9:25

Godzone magazín

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Doma je doma (Evanjelium podľa Jána očami detí)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Kulmenie (Včielka Maja)

13:10

Iba škola (ZŠ s MŠ Antona Bernoláka v Martine)

13:30

Univerzita tretieho veku

14:10

O tvorcovi organov

14:25

PNG – Zem neočakávaného

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Miloš Lichner - Začíname putovanie s Máriou, Božou matkou)

16:40

Eucharistické zázraky

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Medzi Jeruzalemom a Rímom)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti (3)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Klenotnica

20:25

PragerU (Čo by vaši rodičia chceli, aby ste boli)

20:30

V Samárii pri studni (Ochrana a pomoc obetiam násilia)

22:00

Viera v Rusku: Buď vôľa tvoja

22:30

Slovo v obraze (Svätý Benedikt)

22:45

Poltónklub (AN(DŽ)ELINO)

23:45

Z prameňa

Utorok 16.07.2019

0:00

Z prameňa

0:10

Klenotnica

0:25

Doma je doma (Evanjelium podľa Jána očami detí)

1:25

Taizé

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze (Sv. Cyril a Metod)

4:00

Jeden na jedného (Veriaci volič)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (4)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Ichtis – antivírus pre deti (4)

8:55

Fundamenty (Povolanie k modlitbe)

10:00

Klenotnica

10:10

Z prameňa

10:30

PNG – Zem neočakávaného

11:00

Doma je doma (Medzi Jeruzalemom a Rímom)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Duchovná poradňa(Marián Gavenda: Piatok a pôst)

13:25

Quo vadis s Maxom Kašparů

14:10

Godzone magazín

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Viera v Rusku: Buď vôľa tvoja

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Peter medzi nami

17:30

Doma je doma (Túžim pomôcť... Kresťanský kouč)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti (4)

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:25

vKontexte (Jozef Jančovič: Štyria jazdci nového ateizmu)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom (Anna Ivanková - Fuchs)

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (Miloš Lichner - Začíname putovanie s Máriou, Božou matkou)

23:00

Americko-slovenské inšpirácie (Zažiariť!)

23:45

Z prameňa

Streda 17.07.2019

0:10

RomaSlovak - Bohoslovci

0:25

Doma je doma (Medzi Jeruzalemom a Rímom)

1:20

Poltónklub (AN(DŽ)ELINO)

2:25

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Piatok a pôst)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (5)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Ichtis – antivírus pre deti (5)

8:55

Vaticano

9:30

Rok dvoch pápežov

10:30

Kulmenie (Včielka Maja)

10:45

RomaSlovak - Bohoslovci

11:00

Doma je doma (Túžim pomôcť... Kresťanský kouč)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Správy zo Svätej zeme

13:20

Americko-slovenské inšpirácie (Zažiariť! )

14:05

Viera v Rusku: Buď vôľa tvoja

14:35

Iba škola (ZŠ s MŠ Antona Bernoláka v Martine)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:25

Od Františka k Františkovi

17:05

Klbko - Svätá omša (4)

17:30

Doma je doma (Pozvať Boha do každodenného života )

18:35

Ichtis – antivírus pre deti (5)

19:00

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Egypt - Misia láska

20:20

PragerU (Čo by vaši rodičia chceli, aby ste boli)

20:30

Fundamenty (Starý zákon)

21:30

Jeden na jedného (Potrat ako nájomná vražda)

21:45

Peter medzi nami

22:05

Chvály (Spoločenstvo Calvary)

22:50

LUXáreň

23:20

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Piatok a pôst)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 18.07.2019

0:10

Egypt - Misia láska

0:25

Doma je doma (Túžim pomôcť... Kresťanský kouč)

1:20

V Samárii pri studni (Ochrana a pomoc obetiam násilia)

2:40

Slovo v obraze (Svätý Benedikt)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis s Maxom Kašparů

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

8:00

Ruženec

8:30

Ichtis – antivírus pre deti (6)

8:55

Peter medzi nami

9:15

vKontexte (Jozef Jančovič: Štyria jazdci nového ateizmu)

10:00

Egypt - Misia láska

10:10

Z prameňa

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:50

PragerU (Čo by vaši rodičia chceli, aby ste boli)

11:00

Doma je doma (Pozvať Boha do každodenného života)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

LUXáreň

13:30

Chvály (Spoločenstvo Calvary)

14:20

Jeden na jedného (Potrat ako nájomná vražda)

14:50

Slovo v obraze (Svätý Benedikt)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka (16. nedeľa v Cezročnom období)

16:30

Iba škola (Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku)

16:45

Spolu

17:00

Nová kvalita života (181)

17:30

Doma je doma (Terezkini rodičia)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti (6)

19:00

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Silné vdovy

20:20

Taizé

21:10

Poltónklub (James Evans & band)

22:10

Jeden na jedného (Potrat ako nájomná vražda)

22:25

Od Františka k Františkovi

23:15

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Z prameňa

Piatok 19.07.2019

0:10

Silné vdovy

0:25

Doma je doma (Pozvať Boha do každodenného života)

1:20

Univerzita tretieho veku

2:05

O tvorcovi organov

2:25

Viera v Rusku: Buď vôľa tvoja

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

8:00

Ruženec

8:20

Ichtis – antivírus pre deti (7)

8:55

Večera u Slováka (16. nedeľa v Cezročnom období)

9:25

Spojení oceánom (Anna Ivanková - Fuchs)

10:00

Silné vdovy

10:15

Sedembolestný ruženec

11:00

Doma je doma (Terezkini rodičia)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Nová kvalita života

13:10

Jeden na jedného (Potrat ako nájomná vražda)

13:30

V Samárii pri studni (Ochrana a pomoc obetiam násilia)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vaticano

16:35

Eucharistické zázraky

16:55

Godzone magazín

17:30

Doma je doma (Geografia Svätej zeme)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti (7)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Nová kvalita života (181)

20:20

PragerU (Čo by vaši rodičia chceli, aby ste boli)

20:30

Páter Pio - staviteľ milosrdenstva

21:30

Quo vadis s Maxom Kašparů

22:15

Správy zo Svätej zeme

22:40

vKontexte (Jozef Jančovič: Štyria jazdci nového ateizmu)

23:10

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Piatok a pôst)

23:45

Z prameňa

Sobota 20.07.2019

0:10

Nová kvalita života (181)

0:25

Fundamenty (Starý zákon)

1:20

Americko-slovenské inšpirácie (Zažiariť!)

2:05

Katechéza

2:15

Slovo v obraze (Svätý Benedikt)

2:25

Spojení oceánom (Anna Ivanková - Fuchs)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (16. nedeľa v Cezročnom období)

3:50

Slovo v obraze (Svätý Benedikt)

4:00

Nová kvalita života (181)

4:25

Ruženec

5:05

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Nová kvalita života (181)

8:00

Klbko - Svätá omša (4)

8:20

V škole Ducha (Miloš Lichner - Začíname putovanie s Máriou, Božou matkou)

8:55

Univerzita tretieho veku

9:40

O tvorcovi organov

10:00

Nová kvalita života (181)

10:10

Gréckokatolícky magazín

10:30

Viera v Rusku: Buď vôľa tvoja

11:00

Doma je doma (Geografia Svätej zeme)

11:55

PragerU (Čo by vaši rodičia chceli, aby ste boli)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Rok dvoch pápežov

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze (Svätý Benedikt)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo Božie...podľa Jána (10)

16:40

Nová kvalita života (181)

17:00

LUXáreň

17:30

Páter Pio - staviteľ milosrdenstva

18:35

Klbko - Svätá omša (4)

18:55

Večera u Slováka (16. nedeľa v Cezročnom období)

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Truman Show

22:20

Godzone magazín

22:55

Iba škola (Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku)

23:45

Spojení oceánom (Anna Ivanková - Fuchs)

Nedeľa 21.07.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Jozef Jančovič: Štyria jazdci nového ateizmu)

1:10

Chvály (Spoločenstvo Calvary)

2:00

Slovo v obraze (Svätý Benedikt)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (16. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Marián Gavenda)

4:00

Iba škola (Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - Svätá omša (5)

8:20

Iba škola (Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku)

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života (181)

10:00

Slovo Božie... Podľa Jána (10)

10:30

Svätá omša z Košíc

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Ochrana a pomoc obetiam násilia)

14:20

Godzone magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze (Svätá Mária Magdaléna)

16:10

Spolu

16:40

Truman Show

18:45

Klbko - Svätá omša (5)

19:05

Katechéza

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Príprava na sv. spoveď)

21:00

Medzi nebom a zemou (Prof. Michal Zeman)

21:45

Viera v Rusku: Buď vôľa tvoja

22:15

Nová kvalita života (181)

22:35

vKontexte (Jozef Jančovič: Štyria jazdci nového ateizmu)

23:05

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Eucharistické zázraky